Головна » Наука » Аспірантура / Докторантура

Аспірантура / Докторантура

В навчально-науковому інституті інформаційно-діагностичних систем здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації за наступними науковими спеціальностями:

Шифр

Назва спеціальності

Аспірантура

Докторантура

Паспорт спеціальності

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

+

+

125

Кібербезпека

+

+

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

+

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

+

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

+

 

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

+

+

 

172

Телекомунікація та радіотехніка

+

 +

ІНФОРМАЦІЯ

здобувачам вчених ступенів про процедуру підготовки та проходження науково-методичного семінару ІІДС НАУ

1. Початковою процедурою для виходу на семінар є представлення витягу iз засідання кафедри або організації, де виконувалась робота, автореферат, дисертація та ін. вченому секретарю спецради Д 26.062.01.

2. Вчений секретар спецради з урахуванням завантаження членів спецради поданими дисертаціями для експертизи направляє здобувача 3 (трьом) тимчасовим експертам з відповідної спеціальності Протягом 14 (чотирнадцяти) днів вони розглядають представлену дисертацію та передають вченому секретарю спецради письмове заключення про готовність роботи до заслуховування на сем шарі.

3. Отримавши 3 позитивних заключення про готовність роботи, здобувач погоджує з головою науково-методичного семінару конкретну дату проведення семінару.

4. Здобувач персонально вручає для ознайомлення кожному члену семінару письмове запрошення на семінар, проект автореферату або за вимогою дисертацію. Вручення повинно відбутись за 5 i більше робочих днів до дати проведення семінару.

5. Здобувач (спільно з науковим керівником) забезпечує підготовку 311 ауд. до проведення семінару (розклад, проектор та ін.).

6. Після позитивного рішення членів семінару по представленій дисертації здобувач разом з вченим секретарем спецради готує відповідні документи для ВАК України та до захисту дисертації.

7. Науковий семінар проводиться 1-2 рази на місяць (2й та 4й четвер) о 15.— в ауд. 311 корп. 11.

 

Програма вступного іспиту по спеціальностям  — ( 05.13.06 , 05.09.03 , 01.05.0305.11.13 , 05.01.0205.07.14 , 05.13.12 , 05.13.2105.12.0221.05.01 )

Програма кандидатського іспиту по спеціальностям  — ( 05.13.06 , 01.05.02 , 05.09.03, 01.05.0305.07.1405.13.1205.11.1305.13.2105.12.0221.05.01 )