Головна » Абітурієнту » Напрями підготовки

Напрями підготовки

Перелік спеціальностей та спеціалізацій

Навчально-наукового інституту інформаційно-діагностичних систем

Спеціаль­­ність Спеціалізація Випускова кафедра
113

«Прик­лад­на матема­тика»

«Прикладна математика» Прикладної математики

Сайт: http://applmaths.nau.edu.ua/,

mail: applied_math@ukr.net

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022064471098

телефон: 044-406-78-62

Прикладне програмне забезпечення
125

«Кібер­безпека»

 

«Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» Засобів захисту інформації

Сайт:http://www.kzzi.nau.edu.ua,

mail: kzzi@nau.edu.ua

https://facebook.com/kafzzi

телефон: 044-406-79-01

«Аудит кібербезпеки»
«Кібернетичні системи відеоспостереження та контролю доступом»
124

«Систем­ний аналіз»

«Консолідована інформація» Безпеки інформаційних технологій

Сайт: http://bit.nau.edu.ua,

mail: bit@edu.ua

https://www.facebook.com/kafedrabitnau/?notif_id=1511933406548194&notif_t=page_invite

телефон: 044-406-76-42

125

«Кібер­безпека»

 

 «Управління інформаційною безпекою»
  «Системи та техно­логії кібербезпеки»
141

«Елек­тро­енер­гетика, електро­техніка та електро­механіка»

«Електротехнічні системи електро­споживання» Комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Сайт: http://cest.nau.edu.ua

mail: kvp@nau.edu.ua

https://www.facebook.com/Кафедра-Компютеризованих-електротехнічних-систем-та-технологій-154929091789746

телефон: 044-406-71-58

«Світлотехніка і джерела світла»
151

«Автома­тизація та ком­п’ю­терно-

ін­те­гро­вані техноло­гії»

«Комп’ютерно-інтегровані техноло­гічні процеси і виробництва» Авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів

Сайт: akik.nau.edu.ua

mail: akik_iids@ukr.net

https://www.facebook.com/profile/akiknau

телефон: 044-406-72-68

Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем
152

«Метро­ло­гія та інформа­ційно-вимірю­вальна техніка»

«Інформаційні вимірювальні системи» Інформаційно-вимірювальних систем

Сайт: http://ivs.nau.edu.ua

mail: ivs@nau.edu.ua

https://www.facebook.com/imsnau

телефон: 044-406-74-35

163

«Біоме­дична інжене­рія»

«Біоме­дична інжене­рія» Біокібернетики та аерокосмічної медицини

Сайт: http://bikam.nau.edu.ua

mail: bikam@i.ua

http://www.facebook.com/groups/bikamNAU

телефон: 044-406-74-42

172

«Телеко­муніка­ції та радіо­техніка»

«Біотехнічні та медичні апарати і системи


у Навчально-науковому інституті інформаційно-діагностичних систем
Перелік освітніх ступенів навчання студентів

БАКАЛАВР (за переліком спеціальностей 2015 року)

Галузь знань

Бакалавр

Спеціальність

Спеціалізація

Ліцензований обсяг

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

6

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика

Прикладна математика

30

Прикладне програмне забезпечення

45

12

Інформаційні технології

125

Кібербезпека

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

35

Аудит кібербезпеки

35

Кібернетичні системи відеоспостереження та контролю доступом

30

Управління інформаційною безпекою

60

Системи та технології в кібербезпеці

60

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

50

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Світлотехніка і джерела світла

45

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

75

Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем

75

15

Автоматизація та приладо-будування

152

Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка

Інформаційні вимірювальні системи

100

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

75

17

Електроніка та теле-комунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

Біотехнічні та медичні апарати і системи

60

Магістр

Галузь знань

Магістр

Спеціальність

Спеціалізація

Ліцензований обсяг

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

6

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика

Прикладна математика

20

12

Інформаційні технології

125

Кібербезпека

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

40

12

Інформаційні технології

125

Кібербезпека

Адміністративний менеджмент у сфері захисту

інформації

40

Специфічні категорії

124

Системний аналіз

Консолідована інформація

25

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

15

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Світлотехніка і джерела світла

15

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

30

15

Автоматизація та приладо

будування

152

Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка

Інформаційні вимірювальні системи

30

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

75

17

Електроніка та теле

комунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

Біотехнічні та медичні апарати і системи

30

Доктор філософії

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

Керівник проектної групи

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

6

12

Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

30

Павленко П.М.
125 Кібербезпека

26

Корченко О.Г.

15

Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

44

Синєглазов В.М.
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

27

Квасніков В.П.