Головна » Наука » Наукові публікації

Наукові публікації

Отримано патентів
Видано монографій
Наукові праці опубліковані у зарубіжних виданнях за 2016р
Наукові праці опубліковані у виданнях, що входять до бази даних Scopus, або інших наукометричних баз даних за 2016р.
Наукові праці опубліковані у наукових фахових виданнях України за 2016р.
Наукові праці опубліковані у міжнародних конференціях за 2016р.
Наукові праці опубліковані на конференціях в межах України за 2016р.

Отримано патентів України  за 2016 р.

 • Пат. №110761, Україна, МПК F23N5/18, G01N27/419. Спосіб визначення коефіцієнта надлишку повітря / Бабак В.П., Запорожець А.О., Редько О.О.; заявник та патентовласник Інститут технічної теплофізики НАН України; заявл. 19.02.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. №3. – 4с.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права та твір № 66844 Комп’ютерна програма «Візуальне відображення статистичних даних» (“BPV”) / Марченко Н.Б., Величко Є.О., Нечипорук О.П.; заявник та власники Марченко Н.Б., Величко Є.О., Нечипорук О.П. – дата реєстрації 21.07.2016р.
 • Пат 109796 Україна МПК (2016.01) G01R 21/00 Аналоговий інтерфейс для дистанційних вимірювань з допомогою резистивних тензодатчиків / Орнатський Д.П., Харченко В.П., Квасніков В.П., Ільченко В.М., Ганєва Т.І., Катаєва М.О. ; заявник та патентовласник Нац. авіац. ун-т. –u2016 01727; заявл. 24.02.2016; опубл. 19.09.2016, Бюл. № 17. – 4с.
 • Пат. На винахід №112917 Україна МПК G01B7/00 Електростатичний одно канальний амплітудно-фазовий спосіб неруйнівного контролю / Баженов В.Г., Івицька Д.К заявник та патентовласник Баженов В.Г – а201502540; заявл.20.03.2015; опубл.10.11.2016, Бюл. № 21. – 4с.
 • Пат. на винахід №112812 Україна МПК G01R29/12 Цифровй спосіб вимірювання напруженості електричного поля та іонних струмів / Баженов В.Г., Баженов В.В. Грузін С.В.; заявник та патентовласник Нац. техніч. ун-т. України «Київський політехнічний інститут» –а201503093; заявл. 03.04.2015; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. – 4с.
 • Свідоцство про реєстрацію авторського права на твір №64189 Україна. Навчальний посібник «Основи електроніки на базі програми схемотехнічного моделювання «MULTISIM»»  / Медведенко Б.І., Коломієць Л.В., Квасніков В.П., Грабовський О.В. – Дата реєстрації 26.02.2016
 • Патент на корисну модель № 109796, Україна МПК G01R 21/00. Аналоговий інтерфейс для дистанційних вимірювань з допомогою резистивних тензодатчиків / В.П. Харченко, В.П. Квасніков, Д.П. Орнатський, В.М. Ільченко, Т.І., М.О. Катаєва. — u201601727, Заявл. 02.2016; Опубл. 12.09.2016, Бюл. №17. — 4 с.
 • Пат. № 109742, Україна, МПК B64D 43/00. Пристрій для визначення вірогідності pбрп (t) благополучного результату польоту. / Cинєглазов В.М. (UA), Аль-Амморі Алі  (UA), Соченко Петро Степанович (UA); Кеменяш Юрій Михайлович (UA ); Калмикова Лариса Миколаївна (UA ) – № u201511641; заявл. 11.2015; опубл. 12.09.2016, бюл. № 17/2016.
 • Пат. № 109827, Україна, МПК H02S 50/00. Система контролю внеску енергії і сигналізування неполадок в масиві фотоелектричних модулів. / Cинєглазов В.М. (UA), Хок Шоханул Амінулович (UA ); Швалюк Ігор Сергійович (UA ) – № u201602195; заявл. 03.2016; опубл. 12.09.2016, бюл. № 17/2016.
 • Пат. №108520 України, МПК H04K 1/06 (2006.01). Спосіб підсилення стійкості квантових протоколів прямого безпечного зв’язку / Гнатюк С.О., Жмурко Т.О., Кінзерявий В.М., Одарченко Р.С., Абакумова А.О., Стояновіч А.Д; заявник та патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201512445; заявл. 16.12.2015; опубл. 25.07.2016. Бюл. №14. – 5 с.

Отримано патентів України та  СНД  за 2015 р.

 • Пат. №98141 Україна, МКИ G06F 3/05, G06F 17/40, G01D 9/28. Пристрій для введення в мікропроцесор багатоканальної аналогової інформації, яка швидко змінюється. / Тупіцин М.Ф. (UA), Cинєглазов В.М. (UA), Соченко Б.І. (UA), та інші, всього 7 осіб. – № u201404062; заявл. 16.04.2014; опубл. 27.04.15; бюл. №8.
 • Пат. №98143 Україна, МКИ G01C 21/00, F03D 9/00. Пристрій контролю переміщення електромобілів по нахилених дорогах. / Тупіцин М.Ф. (UA), Cинєглазов В.М. (UA), Соченко Б.І. (UA), та інші, всього 7 осіб. – № u201404062; заявл. 16.04.2014; опубл. 27.04.15; бюл. №8.
 • Павленко П.М., Хлевний А.О, Заріцький О.В., Хлевна Ю.Л., Трейтяк В.В. Комп’ютерна програма «Технологія автоматизованого управління проектними роботами технічної підготовки авіаційного та машинобудівного виробництва» («U TPV»), номер подання заяви 60999 від 14.05.2015.
 • Павленко П.М., Козьяков С.В. Свідодство №59882 Державної служби інтелектуальної власності України. Від 29.05.15. Комп’ютерна програма «Підсистема інформаційної підтримки процесу оцінки і управління мотивацією ІТ-фахівців на промисловому підприємстві» («ICS MC»).
 • Рябова Л.В., Подгорний Є.І., Мазур Я.С. Пристрій для отримання зображення райдужної оболонки ока. Пат. 98230 України, МПК А61В 7/00. – №u201410964 Заявл. 07.10.2014; Опубл.27.04.2015, Бюл. №8. – 6 с.
 • Оцінювання ризиків захисту персональних даних в державних автоматизованих системах : Комп’ютерна програма / О.Г. Корченко, Ю.О. Дрейс, Ю.О. Дейсан, А.О. Корченко – К. : НАУ. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №59269 від 15.04.2015.
 • Програма візуалізації процесів забезпечення конфіденційності даних алгоритмом криптографічного перетворення «Калина» : Комп’ютерна програма / О.Г. Корченко, В.П. Сіденко, Ю.О. Дрейс, В.І. Штанько, А.О. Корченко – К. : НАУ. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №59267 від 15.04.2015.
 • Програма шифрування даних стандартом блокового симетричного шифру Advanced Encryption Standard (AES) з візуалізацією процесів : Комп’ютерна програма / О.Г. Корченко, Ю.О. Дрейс, В.П. Сіденко, А.О. Корченко – К. : НАУ. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №58600 від 12.02.2015.
 • Спосіб множення цілих чисел в два потоки. Заявка на видачу патенту на корисну модель u 2015 01784 від 02.03.2015. Заявники: Охріменко А.О., Ковтун В.Ю., Ковтун М.Г., Ковтун С.Ю.
 • Спосіб множення цілих чисел в декілька потоків. Заявка на видачу патенту на корисну модель u 2015 01781 від 02.03.2015. Заявники: Охріменко А.О., Ковтун В.Ю., Ковтун М.Г., Ковтун С.Ю.
 • Спосіб множення цілих чисел. Заявка на видачу патенту на корисну модель u 2015 01783 від 02.03.2015. Заявники: Охріменко А.О., Ковтун В.Ю., Ковтун М.Г., Ковтун С.Ю.
 • Спосіб піднесення до квадрату цілих чисел в два потоки. Заявка на видачу патенту на корисну модель u 2015 01786 від 02.03.2015. Заявники: Охріменко А.О., Ковтун В.Ю., Ковтун М.Г., Ковтун С.Ю.
 • Спосіб піднесення до квадрату цілих чисел в декілька потоків. Заявка на видачу патенту на корисну модель u 2015 01785 від 02.03.2015. Заявники: Охріменко А.О., Ковтун В.Ю., Ковтун М.Г., Ковтун С.Ю.
 • Спосіб піднесення до квадрату цілих чисел. Заявка на видачу патенту на корисну модель u 2015 01782 від 02.03.2015. Заявники: Охріменко А.О., Ковтун В.Ю., Ковтун М.Г., Ковтун С.Ю.
 • Спосіб приведення за модулем цілих чисел в два потоки. Заявка на видачу патенту на корисну модель u 2015 04225 від 29.04.2015. Заявники: Охріменко А.О., Ковтун В.Ю., Ковтун М.Г.
 • Спосіб приведення за модулем цілих чисел в декілька потоків. Заявка на видачу патенту на корисну модель u 2015 04226 від 29.04.2015. Заявники: Охріменко А.О., Ковтун В.Ю., Ковтун М.Г.
 • Спосіб приведення за модулем цілих чисел. Заявка на видачу патенту на корисну модель u 2015 04224 від 29.04.2015. Заявники: Охріменко А.О., Ковтун В.Ю., Ковтун М.Г.

Отримано патентів України та  СНД  за 2013/2014 н.р.

 • Патент   Україна МПК G06F 3/00, G06F 13/00/ Аналоговий інтерфейс для дистанційного вимірювання переміщень за допомогою індуктивного датчика переміщень диференціального типу / Орнатський Д.П., Гаврилов І.В. заявник та патентовласник Нац. авіац. ун-т. – u 201408849; заявл. 05.08.2014.
 • Пат. № 94176 України, МКИ E01F 11/00. Пристрій використання дорожніх гасників швидкості для освітлення вулиць / Cинєглазов В.М., Тупіцин М.Ф., Соченко Б.І., та інші, всього 7 осіб; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. –– № u2013 06499; Заявл. 27.05.2013; Опубл. 10.11.14; Бюл. №21. – 4 с.
 • Пат. № 94178 України, F03D 9/02 (2006.01), B64B 1/06 (2006.01). Вітроенергетична установка в літальному апараті / Синєглазов Віктор Михайлович (UA); Зеленков Олександр Аврамович (UA); Соченко Петро Степанович (UA); Дмитренко Богдан Іванович (UA); Тупіцин Микола Федорович (UA); Калмикова Лариса Миколаївна (UA); Власюк Ірина Іванівна; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет.– № u2013 08092; заявл. 26.06.2013; опубл. 10.11.2014, бюл. № 21.
 • Пат. № 94180 України, H02S 20/00; B60L 11/00. Пристрій підвищення ефективності використання сонячних панелей / Синєглазов Віктор Михайлович (UA); Скрипець Андрій Васильович (UA); Соченко Петро Степанович (UA); Дмитренко Богдан Іванович (UA); Тупіцин Микола Федорович (UA); Калмикова Лариса Миколаївна (UA); Власюк Ірина Іванівна (UA); заявник і патентовласник Національний авіаційний університет.– № u2013 09053; заявл. 26.06.2013; опубл. 10.11.14, бюл. № 21.
 • Пат. № 94185 України, B60K 16/00. Система автономної реклами / Синєглазов Віктор Михайлович (UA); Дмитренко Богдан Іванович (UA); Соченко Петро Степанович (UA); ТупіцинМикола Федорович (UA); Власюк Ірина Іванівна (UA)  заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u2013 12112; заявл. 16.10.2013; опубл. 10.11.2014, бюл. № 21.
 • Пат. № 94187 України, F24D 11/02 (2006.01). Банний пристрій на відновлювальних джерелах енергії вітру та сонця / Синєглазов Віктор Михайлович (UA); Скрипець Андрій Васильович (UA); Соченко Петро Степанович (UA); Дмитренко Богдан Іванович (UA); Тупіцин Микола Федорович (UA); Калмикова Лариса Миколаївна (UA); Власюк Ірина Іванівна (UA) ; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет.– № u2013 12115; заявл. 16.10.2013; опубл. 10.11.2014, бюл. № 21.
 • Пат. № 94251 України, B64F 1/00, B64C 25/00. Пристрій зльоту та посадки літального апарата на базі трампліна/ Тупіцин Микола Федорович (UA); Тупіцин Ілля Миколайович (UA), заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u2014 04056; заявл. 16.10.2013; опубл. 10.11.2014, бюл. № 21.
 • Пат. № 94256 України, B64F 1/00, B64C 25/00. Пристрій використання безконтактних електродвигунів постійного струму в безпілотних літальних апаратах на основі багатороторних літаючих платформ / Синєглазов Віктор Михайлович (UA); Бідний Микола Семенович (UA); Соченко Петро Степанович (UA); Аль-Амморі Алі (UA); Тупіцин Микола Федорович (UA); Калмикова Лариса Миколаївна (UA); Власюк Ірина Іванівна (UA), заявник і патентовласник Національний авіаційний університет.–№ u2014 04078; заявл. 16.04.2014; опубл. 10.11.2014, бюл. № 21.
 • Пат. № 94178 України, F03D 9/02 (2006.01), B64B 1/06 (2006.01). Вітроенергетична установка в літальному апараті / Зеленков Олександр Аврамович (UA); Соченко Петро Степанович (UA); Дмитренко Богдан Іванович (UA); Тупіцин Микола Федорович (UA); Калмикова Лариса Миколаївна (UA); Власюк Ірина Іванівна (UA), заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u2013 08092; заявл. 26.06.2013; опубл. 10.11.2014, бюл. № 21.
 • Пат. № 94250 України, G07F 19/00, G06F 17/00, B64D 47/00. Спосіб розрахунку методом ешелонування / Синєглазов Віктор Михайлович (UA); Кульбака Антон Валерійович (UA); Соченко Петро Степанович (UA); Кеменяш Юрій Михайлович (UA); Алі Аль-Амморі (UA); Калмикова Лариса Миколаївна (UA); Власюк Ірина Іванівна (UA) , заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u2014 04054; заявл. 16.04.2014; опубл. 10.11.2014, бюл. № 21.
 • Автоматизована система обробки службових документів. / Мужик І.М., Мужик А.І., Бондарець Я.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 53178.
 • Програма забезпечення цілісності даних алгоритмом криптографічного хешування MD5 з візуалізацією процесів: Комп’ютерна програма / О.Г. Корченко, В.П. Сіденко, Ю.О. Дрейс, Г.В. Венгловський, А.О. Корченко – К. : НАУ. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №56491 від 15.09.2014.
 • Програма приховування даних у нерухомі зображення методом заміни величин коефіцієнтів дискретного косинусного перетворення з візуалізацією процесів: Комп’ютерна програма / О.Г. Корченко, В.П. Сіденко, Ю.О. Дрейс, А.П. Жеревчук, А.О. Корченко – К. : НАУ. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №57950 від 30.12.2014.
 • Програма шифрування даних крипторгафічним алгоритмом IDEA з покроковою візуалізацією процесів : Комп’ютерна програма / О.Г. Корченко, В.П. Сіденко, Ю.О. Дрейс, А.О. Корченко – К. : НАУ. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55977 від 08.08.2014.Пат. 94178 Україна. Вітроенергетична установка в літальному апараті / О.А. Зеленков, В.М. Синєглазов, П.С. Соченко. – Опубл. 10.11.2014, Бюл. №21.
 • Пат. 94176 Україна. Пристрій використання дорожніх гасників швидкості для освітлення вулиць / О.А. Зеленков, В.М. Синєглазов, П.С. Соченко. – Опубл. 10.11.2014, Бюл. №21.
 • Пат. 94180 Україна. Пристрій підвищення ефективності використання сонячних панелей шляхом збільшення їх кількості в карсарі кріплення / Калмикова Л.М., Синєглазов В.М., Соченко П.С., Скрипець А.В., Дмитренко Б.І., Тупіцин М.Ф.,Власюк І.І. – Опубл. 10.11.2014, Бюл. №21.
 • Пат. 94187 Україна. Банний пристрій на відновлювальних джерелах енергії вітру та сонця і теплових насосах / Калмикова Л.М., Синєглазов В.М., Соченко П.С., Скрипець А.В., Дмитренко Б.І., Тупіцин М.Ф.,Власюк І.І. – Опубл. 10.11.2014, Бюл. №21.
 • Патент на корисну модель № 94186, Україна МПК G01N 29/04, 3/56. Спосіб визначення початкової стадії виникнення задирання у фрикційних вузлах/ С.Ф.Філоненко, О.П. Космач.-u201312113, Заявл. 16.10.2013; Опубл. 10.11.2014, Бюл. №21.-7 с.
 • Пат. 94250 Україна. Спосіб розрахунку методом ешеленування / Калмикова Л.М., Синєглазов В.М., Кульбака А.В., Соченко П.С., Кеменяш Ю.М., Аль-Аммари Али, Власюк І.І. – Опубл. 10.11.2014, Бюл. №21.
 • Пат. 94256 Україна. Пристрій використання безконтактних електродвигунів постійного струму в безпілотних літальних апаратах на основі багатороторних літаючих платформ / Калмикова Л.М., Синєглазов В.М., Бідний М.С., Соченко П.С., Аль-Аммари Али, Тупіцин М.Ф., Власюк І.І. – Опубл. 10.11.2014, Бюл. №21.
 • Морозов В.І. Патент «Спосіб підвищення детонаційної стійкості бензину» №107241 12.2014
 • Патент України № 103546, МПК H04K 3/00, H03B 29/00 (2013.01) / Грищук Руслан Валентинович; Хорошко Володимир Олексійович; Рибальський Олег Володимирович // Патент опубліковано 25.10.2013, бюл. № 20/2013.
 • Патент України на винахід №103546. Грищук Р.В., Рибальський О.В., Хорошко В.О. Спосіб захисту інформації. Публ. від 25.10.2013, Бюл. №20.
 • Пат 82594 Україна МПК G01N 27/00 (2013.01) Спосіб імпульсного вихрострумового контролю об’єктів циліндричної форми / Куц Ю.В., Лисенко Ю.Ю. заявник та патентовласник Нац. авіац. ун-т. – u 2013 03403; заявл. 20.03.2013; опубл. 12.08. 2013, Бюл. №15. – 4с
 • Пат. 80017 Україна, МПК G01B 11/30. Спосіб вимірювання шорсткості поверхні / Павленко П.М., Чередніков О.М.: заявник і патентовласник Нац. авіац. ун-т. – № u 2012 13317: заява 22.11.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл. №9.
 • Пат. 86600 Україна, МПК G01S 7/52, G01S 15/10 Пристрій пошуку закладного пристрою за допомогою акустичної локації, Журиленко Б.Є., Ніколаєва Н.К., Самосуд З.О.: заявник і патентовласник Нац. Авіац. Ун-т — № u 201306501: заява 27.05.2013, опубл. 10.01.2014, Бюл. №1.
 • Пат. 86600 Україна, МПК G01S 7/52, G01S 15/10 Пристрій пошуку закладного пристрою за допомогою акустичної локації, Ніколаєва Н.К., Журиленко Б.Є., Самосуд З.О.: заявник і патентовласник Нац. Авіац. Ун-т — № u 201306501: заява 27.05.2013, опубл. 10.01.2014, Бюл. №1.
 • Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра галуззі знань 1701 «Інформаційна безпека», напряму підготовки 170102 «Системи технічного захисту інформації», спеціальності 8.17010201″Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» [Текст]: ГСВОУ 8.17010201-13. – [Чинний від 2013-07-25] – К.: «НАУ-Друк», 2013. – 43 с.
 • Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки магістра галуззі знань 1701 «Інформаційна безпека», напряму підготовки 170102 «Системи технічного захисту інформації», спеціальності 8.17010201″Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» [Текст]: ГСВОУ 8.17010201-13. – [Чинний від 2013-07-25] – К.: «НАУ-Друк», 2013. – 37 с.
 • Пат. № 81366 України, МПК G013 5/00, F03D 9/00. Пристрій експериментальної оцінки підвищення ефективності конструкції вітродвигуна / Синєглазов В.М., Зеленков O.A., Соченко П.С., Сидоренко K.M., Дмитренко Ю.І., Калмикова Л.М., Власюк I.I.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201300891; заявл. 25.01.13; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.
 • Пат. № 82941 України, МПК G01N 29/024, G01N 29/07. Пристрій для видалення водню із свинцево-кислотних акумуляторів / Синєглазов В.М., Зеленков O.A., Соченко П.С., Сидоренко K.M., Дмитренко Б.І., Калмикова Л.М., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u20121300896; заявл. 25.01.13; опубл. 27.08.13. Бюл. №16.
 • Пат. № 82962 України, МПК F03D 9/02, H01L 31/042. Пристрій нічного освітлення з використанням енергії сонячних батарей / Синєглазов В.М., Зеленков O.A., Соченко П.С., Дмитренко Б.І., Задорожний П.С., Калмикова JI.M., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201301392; заявл. 06.02.13; опубл. 27.08.13. Бюл. №16.
 • Пат. № 82965 України, МПК F03D 3/02, F03D 5/00. Пристрій регулювання комбінованої вітроенергетичної установки типу Дар’є–Савоніуса в залежності від швидкості вітру / Синєглазов В.М., Зеленков O.A., Соченко П.С., Дмитренко Б.І., Задорожний П.С., Калмикова JI.M., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201301397; заявл. 06.02.13; опубл. 27.08.13. Бюл. №16.
 • Пат. № 82966 України, МПК H01L 31/00. Пристрій використання сонячних панелей на лопатях вітродвигуна / Синєглазов В.М., Зеленков O.A., Соченко П.С., Сидоренко K.M., Дмитренко Б.І., Калмикова JI.M., Власюк I.I.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201301398; заявл. 06.02.13; опубл. 27.08.13. Бюл. №16.
 • Пат. № 84823 України, МПК H01L 31/00. Пристрій цілодобового використання сонячних батарей / Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко K.M., Дмитренко Б.І., Скрипець А.В., Калмикова JI.M., Власюк I.I.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – опубл. 11.11.13. Бюл. №21.
 • Пат. № 84824 України, МПК H01L 31/00. Пристрій розширення діапазону швидкості вітру для його використання у вітроенергетичних установках / Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко K.M., Дмитренко Б.І., Скрипець А.В., Калмикова JI.M., Власюк I.I.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – опубл. 11.11.13. Бюл. №21.
 • Пат. № 84825 України, МПК H01L 31/00. Пристрій регулювання навантаження вітродвигуна в залежності від швидкості вітру / Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко K.M., Дмитренко Б.І., Скрипець А.В., Калмикова JI.M., Власюк I.I.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – опубл. 11.11.13. Бюл. №21.
 • Cинєглазов В.М.,Тупіцин М.Ф., Дмитриенко Б.І.та інші. Пристрій ефективного використання системи сонячних батарей. Пат. №86557 Україна, МКИH01L 31/00; Заявл. 16.04.13; Опубл. 10.01.14;Бюл. №1.– 4 с
 • Cинєглазов В.М., Тупіцин М.Ф., Дмитриенко Б.І. та інші.Пристрій підвищення ефективності оптимального використання сонячних батарей. Пат. №86599 Україна, МКИH01L 31/042; Заявл. 16.04.13; Опубл. 10.01.14; Бюл. №1. – 4 с.
 • Cинєглазов В.М., Тупіцин М.Ф., Дмитриенко Б.І. та інші. Пристрій підвищення ефективності нічного освітлення з використанням енергії сонячних батарей. Пат. №88158 Україна, МКИH01L 31/042; Заявл. 16.04.13; Опубл. 11.03.14; Бюл. №1. – 4 с.
 • Cинєглазов В.М., Тупіцин М.Ф., Дмитриенко Б.І. та інші. Пристрій підвищення ефективності використаннясонячних батарей зарахунок використання ефекту Пельтьє. Пат. №88187 Україна, МКИH01L 31/042; Заявл. 26.06.13; Опубл. 11.03.14; Бюл. №5. – 4 с.

Отримано патентів України та  СНД  за 2012/2013 н.р.

 • Пат 78475 Україна МПК (2013.01) G06F3/00  G06F13/00 Аналгоговий інтерфейс для інформаційно-вимірювальної системи з індуктивними датчиками переміщення / Кулик М.С., Харченко В.П., Квасніков В.П., Орнатський Д.П., Осмоловський О.І., Ільченко В.М.; заявник та патентовласник Національний авіаційний університет –u 2012 08788; заявл. 17.07.2012; опубл 25.03.2013, Бюл. № 6. – 6с.
 • Пат 102275 Україна МПК G01В 5/24 (2006.01), G01В 11/26 (2006.01) Спосіб визначення похибки кутомірної шкали / Куц Ю.В., Пожарський С.Г.; заявник та патентовласник Нац. авіац. ун-т. –а 2011 06502; заявл. 24.05.2011; чинний 25.06.2013; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12. – 4с.
 • Пат  82594 Україна МПК G01N 27/00 (2013.01) Спосіб імпульсного вихрострумового контролю об’єктів циліндричної форми / Куц Ю.В., Лисенко Ю.Ю. заявник та патентовласник Нац. авіац. ун-т. – u 2013 03403; заявл. 20.03.2013; опубл. 12.08. 2013,  Бюл. №15. – 4с.
 • Пат. 80017 Україна, МПК G01B 11/30. Спосіб вимірювання шорсткості поверхні / Павленко П.М., Чередніков О.М.: заявник і патентовласник Нац. авіац. ун-т. – № u 2012 13317: заява 22.11.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл. №9.
 • Патент № 78475, Україна МПК G06F 3/00, 13/00/ u201208788, Аналоговий інтерфейс для інформаційно-вимірювальної системи з індуктивними датчиками переміщення / М.С. Кулик, В.П. Харченко, В.П. Квасніков, Д.П. Орнадський, О.І. Осмоловський, В.М. Ільченко. – Опубл. 25.03.2013, Бюл. №6. – 8 с.
 • Компютерна програма «Генерування випадкових кутів для статистичних експериментів з лінійно-кутовими даними» / М.С. Кулик, В.П. Квасніков, Т.М. Хаейн, В.М. Ільченко. — №48916, заяв. 25.02.2013; опубл. 25.04.2013.
 • Компютерна програма «Програмне забезпечення «Конвертація растрових картографічних зображень в мультигріди із подальшим перетворенням у структури даних на базі графів» / М.С. Кулик, В.П. Квасніков, С.С. Міхнєв, С.В. Канаєв. — №46694, опубл. 10.12.2012.
 • Пат. № 78183 України, МПК F03D 3/02, F03D 5/00. Вітроенергетична установка з покращеними пусковими параметрами / Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко K.M., Дмитренко Ю.І., Калмикова Л.М., Власюк I.I.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201210588; заявл. 10.09.12; опубл. 11.03.13. Бюл. №5.
 • Пат. № 78184 України, МПК F03D 9/00. Пристрій підвищення ефективності вітроенергетичної установки типу Дар’є / Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко K.M., Дмитренко Ю.І., Калмикова Л.М., Власюк I.I.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201210589; заявл. 10.09.12; опубл. 11.03.13. Бюл. №5.
 • Пат. № 81366 України, МПК G013 5/00, F03D 9/00. Пристрій експериментальної оцінки підвищення ефективності конструкції вітродвигуна / Синєглазов В.М., Зеленков O.A., Соченко П.С., Сидоренко K.M., Дмитренко Ю.І., Калмикова Л.М., Власюк I.I.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201300891; заявл. 25.01.13; опубл. 25.06.13. Бюл. №12.
 • Пат. № 81370, Україна, МКИ В64C 13/00. Система дистанційного управління рухом безпілотного літального апарата/ Тупіцин М.Ф., Коваль О.В., Матійчик Д.М. –  № u201300897; Заявл. 25.01.13; Опубл. 25.06.13; Бюл. №12. – 4 с.
 • Пат. № 82941 України, МПК G01N 29/024, G01N 29/07. Пристрій для видалення водню із свинцево-кислотних акумуляторів / Синєглазов В.М., Зеленков O.A., Соченко П.С., Сидоренко K.M., Дмитренко Б.І., Калмикова Л.М., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u20121300896; заявл. 25.01.13; опубл. 27.08.13. Бюл. №16.
 • Пат. № 82962 України, МПК F03D 9/02, H01L 31/042. Пристрій нічного освітлення з використанням енергії сонячних батарей / Синєглазов В.М., Зеленков O.A., Соченко П.С., Дмитренко Б.І., Задорожний П.С., Калмикова JI.M., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201301392; заявл. 06.02.13; опубл. 27.08.13. Бюл. №16.
 • Пат. № 82965 України, МПК F03D 3/02, F03D 5/00. Пристрій регулювання комбінованої вітроенергетичної установки типу Дар’є–Савоніуса в залежності від швидкості вітру / Синєглазов В.М., Зеленков O.A., Соченко П.С., Дмитренко Б.І., Задорожний П.С., Калмикова JI.M., Власюк І.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201301397; заявл. 06.02.13; опубл. 27.08.13. Бюл. №16.
 • Пат. № 82966 України, МПК H01L 31/00. Пристрій використання сонячних панелей на лопатях вітродвигуна / Синєглазов В.М., Зеленков O.A., Соченко П.С., Сидоренко K.M., Дмитренко Б.І., Калмикова JI.M., Власюк I.I.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201301398; заявл. 06.02.13; опубл. 27.08.13. Бюл. №16.
 • Пат. № 84823 України, МПК F03D 9/02. Пристрій цілодобового використання сонячних батарей / Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко K.M., Дмитренко Б.І., Скрипець А.В., Калмикова JI.M., Власюк I.I.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. –  № u201211398; заявл. 05.11.12;  – опубл. 11.11.13. Бюл. №21.
 • Пат. № 84824 України, МПК F03D 3/02. Пристрій розширення діапазону швидкості вітру для його використання у вітроенергетичних установках / Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко K.M., Дмитренко Б.І., Скрипець А.В., Калмикова JI.M., Власюк I.I.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. –  № u201212613; заявл. 05.11.12;   опубл. 11.11.13. Бюл. №21.
 • Пат. № 84825 України, МПК G01R 27/02. Пристрій регулювання навантаження вітродвигуна в залежності від швидкості вітру / Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко K.M., Дмитренко Б.І., Скрипець А.В., Калмикова JI.M., Власюк I.I.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. –  № u201212614; заявл. 05.11.12;   опубл. 11.11.13. Бюл. №21.
 • Кузовик В.Д., Оникієнко Ю.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 49563 Комп’ютерна програма «Кефалограф». Дата 05.06.2013р. зареєстровано Державною службою інтелектуальної власності України
 • Кузовик В.Д., Булигіна О.В., Гордєєв А.Д. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 49633. Розрахунок інформативних параметрів електроенцефалограми для оцінювання психофізіологічного стану операторів. Дата 11.10.2013р. зареєстровано Державною службою інтелектуальної власності України.
 • Пат. № 68538 України. Спосіб проведення дуоденоскопу в привідну петлю тонкої кишки / Огородник. П. В., Дейниченко А. Г., Христюк Д. І.; опубл. 26.03.13. Бюл. №6.
 • Пат. № 75315 України. Літотриптор / Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Христюк Д. І., Демидик О. М., Коломійцев В. І.; опубл. 26.11.13. Бюл. №22
 • Пат. № 66495, України. Спосіб лікування холедохолітіазу, ускладненого високою механічною жовтяницею / Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Христюк Д. І.; опубл. 10.01.13. Бюл. №1.
 • Пат. № 66494 України. Спосіб лікування холедохолітіазу / Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Христюк Д. І.; опубл. 10.01.13. Бюл. №1.
 • Пристрій  для видалення водню із свинцево-кислотних акумуляторів, UA №82941 опубл. Бюл.№16, 27.08.13 – Зеленков О.А., Синєглазов В.М., Соченко П.С.
 • Пристрій нічного освітлення з використанням енергії сонячних батарей, UA №82962 опубл. Бюл.№16, 27.08.13 – Зеленков О.А., Синєглазов В.М., Соченко П.С.
 • Пристрій регулювання комбінованої вітроенергетичної установки типу Дар’є – Савонуса в залежності від швидкості вітру, UA №82965 опубл. Бюл.№16, 27.08.13 – Зеленков О.А., Синєглазов В.М., Соченко П.С.
 • Патент на корисну модель 81367 Спосіб покращення триботехнічних властивостей пар тертя номер заявки:  u2013 00893  дата подання:  25.01.2013   дата , …права:  25.06.2013           бюл.№12   власник НАУ  Винахідники:  Марчук В.Є., Морозов В.І., Ляшенко Б.А., Морозова І.В.   MПК    C23F 4/00             B03C 1/005             B01J 19/12

Отримано патентів України та  СНД  за 2011/2012 н.р.

 • Пат 70875 Україна МПК G01R25/00 Спосіб генерування вибірок випадкових кутових величин за заданим законом розподілу / Куц Ю.В., Єременко В.С., Шенгур С.В.; заявник та патентовласник Нац. авіац. ун-т. –u 2011 15159; заявл. 21.12.2011; опубл. 25.06.2012, Бюл. № 12. – 6с.
 • Пат 71966 Україна МПК G01R25/00 Спосіб оцінювання розширеної невизначеності для результатів кутових та фазових вимірювань / Куц Ю.В., Шенгур С.В., Щербак Л.М.; заявник та патентовласник Нац. авіац. ун-т. – u 2011 11754; заявл. 05.10.2011; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15. – 6с.
 • Патент на корисну модель № 74722 (51) МПК (2012.01): G06Q 90/00 Автоматизована система обліку первинної інформації спеціального призначення / Бойченко О. В., Квасніков В. П., Сітшаєва З. З.; заявник та власник: Бойченко О. В., Квасніков В. П., Сітшаєва З. З., заявка №u201204593; заявл. 12.04.2012; опубл. 12.11.2012, бюл. № 21/2012.- 10 с.
 • Патент № 70879, Україна МПК G01N 29/04, 3/56. u201115163, Спосіб визначення зносу різального інструменту у процесі механічної обробки матеріалів точінням / С.Ф. Філоненко, Т.В. Німченко, О.П., Т.М. Косицька.- Опубл. 25.06.2012, Бюл. №12.-6 с.
 • Патент № 70883, Україна МПК G01N 29/04, 3/56. Спосіб визначення температури контактної взаємодії поверхонь вузла тертя /С.Ф.Філоненко, О.П. Космач, Т.М. Косицька.-Опубл. 25.06.2012, Бюл. №12.-10 с.
 • Пат. №67691 України на корисну модель, МПК H04L 9/06. Конвеєрний криптографічний обчислювач / Корченко О.Г., Паціра Є.В., Малофєєв О.В., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О.; заявник та патентовласник Націон. авіаційний ун–тет. – № u20106046; Заявл. 19.05.2010; Опубл. 12.03.2012. Бюл. №5.
 • Пат. №98374 України на винахід, G01R 23/02. Детектор цифрових диктофонів / В.О. Хорошко, Ю.Ю. Орлов, О.В. Рибальський; заявник та патентовласник Націон. Академія внутрішніх справ. Опубл. 10.05.2012. Бюл. № 9.
 • Приставка П.О., Рябий М.О. Спосiб підвищення рівня стиснення цифрових зображень / Декл. пат. на кор. мод. 74011 Україна МПК (2012.01) G06T 9/00. Заявник та патентовласник: НАУ. –№u201204775; заяв. 17.04.2012; опубл. 10.10.12,  Бюл. №19/.
 • Заявка на винахід «Котельна установка» № а2012 09067. Дата подання 23.07.2012р. Г.О. Пресіч, Н.М. Фіалко, Р.О. Навродська.
 • Лисецький Лонгін Миколайович ; Міненко Сергій Сергійович ; Лебовка Микола Іванович, Рідкокристалічний композит та спосіб його одержання, Патент України, № u201110444(22)29.08.2011(51)C09K 19/00 (2006.01)(71), Опубліковано 10.02.2012, бюл. № 3 (21).
 • Патент на корисну модель № 74722 (51) МПК (2012.01): G06Q 90/00 Автоматизована система обліку первинної інформації спеціального призначення / Бойченко О. В., Квасніков В. П., Сітшаєва З. З.; заявник та власник: Бойченко О. В., Квасніков В. П., Сітшаєва З. З., заявка №u201204593; заявл. 12.04.2012; опубл. 12.11.2012, бюл. № 21/2012.- 10 с.

Видано монографій

 • Єременко В.С. Ультразвуковий контроль відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів [Електронний ресурс]: монографія / Р.М. Галаган, В.С. Єременко; НТУУ «КПІ». НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 1,96 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 116 с. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15331.
 • Карахим С.А., Жук П.Ф. Детальный баланс в циклических реакциях: за и против. — LAP LAMBERT Academic Publishing (Deutschland), 2016. — 316 с.
 • Хорошко В.А., Иванченко Е.В. Раздел 11. Управление информационными потоками в сложных условиях // Информационные технологии в управлении, образовании, науке и промышленности. Монография. – Х.: Изд. Рожко С.Г., 2016. – 566 с. (С. 161-176).
 • Безпека інформаційного простору держави: захист від кіберзагроз та інформаційно-психологічних впливів / С.О. Гнатюк, Ю.Я. Поліщук, О.А Шаховал // Інформація. Комунікація. Суспільство: монографія. – Львів: Растр-7, 2016. – С. 60-89.
 • Reliability basics of information systems / ed. by Alexander PETROV ; [aut.] Alexander PETROV, Vladimir Khoroshko, Leonid Scherbak, Anton Petrov, Marek Aleksander. — Kraków : AGH University of Sceince and Technology Press, 2016. — 246.
 • Корченко А.Г., Терейковский И.А., Карпинский Н.П., Тынымбаев С.Т. Нейросетевые модели, методы и средства оценки пеараметров безопасности Интернет-ориентированных информационных систем: монография. – К.: ТОВ «Наш формат». – 2016. – 276 с.
 • Корченко О.Г., Терейковський І.А., Білощицький А.О. Методологія розроблення нейромережевих засобів інформаційної безпеки Інтернет-орієнтованих інформаційних систем: монографія. – К.: ТОВ «Наш формат». – 2016. – 249 с.
 • Хорошко В.А. Раздел 19. Стратегия, методы и модели управления безопасностью информационных технологий / В.А. Хорошко, Ю.Е. Хохлачева // Информационные технологии и защита информации в информационно-коммуникационных системах: Монография. – Харьков: Вид. ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. – 486 с.
 • Ковтун М.Г. Подходы к повышению производительности операции деления больших целых чисел, на основе расширенного алгоритма Евклида / Ковтун М. Г, В. Ю Ковтун // Информационные технологии и защита информации в информационно-коммуникационных системах: монография / под ред. В.С. Пономаренко. – Х. : Вид. ТОВ “Щедра садиба плюс”, 2015. — с. 208 — 219.
 • Єременко В.С. Інформаційне забезпечення моніторингу об’єктів теплоенергетики: Монографія / В.С. Єременко, В.П. Бабак, С.В Бабак., В.С. Берегун, І.В. Богачев, О.В. Гармаш, О.І., Ю.В. Куц Красильніков, Т.А. Полобюк, Л.М. Щербак. – К.: ТОВ «Поліграф-Сервіс», 2015. – 512 С.
 • Корченко О.Г., Архипов О.Є., Дрейс Ю.О. Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці: Монографія. – К.: Наук.-вид. центр НА СБ України, 2014 – 332 с.
 • Евсеев С.П., Хорошко В.А. и др. Раздел 20. Управление безопасностью информационной инфраструктуры // Информационные системы в управлении, образовании, промышленности: Монография. – Харьков : Вид. ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 498 с.
 • Хорошко В.О. Банківська безпека: Монографія / Хорошко В.О., Корченко А.О., Скачек Л.М.. – К: ПВП «Задруга», 2014.-185с.
 • Сліпухіна І. А. Формування технологічної компетентності майбутніх інженерів з використанням системи комп’ютерно орієнтованогонавчання: монографія / І. А. Сліпухіна. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2014. – 356 с.
 • Евсеев С.П., Хорошко В.А. и др. Раздел 20. Управление безопасностью информационной инфраструктуры // Информационные системы в управлении, образовании, промышленности: Монография. – Харьков : Вид. ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 498 с.
 • Захист банківської діяльності: монографія [Хорошко В.О., Казакова Н.Ф., Кудінов В.А., Панфілов В.І.] — К.: ПВП «Задруга», 2013. — 282 с.
 • Системы анализа и оценивания рисков информационной безопасности [С.В. Казмирчук А.Г. Корченко, А.Е. Архипов] — Palmarium Academic Publishing, 2013. — 316 с.
 • Анализ и оценивание рисков информационной безопасности [С.В. Казмирчук А.Г. Корченко, А.Е. Архипов] // Монография. – К.: ООО «Лазурит-Полиграф», 2013. – 275 с.
 • Захист банківської діяльності: монографія [Хорошко В.О., Казакова Н.Ф., Кудінов В.А., Панфілов В.І.] — К.: ПВП «Задруга», 2013. — 282 с.
 • Системы анализа и оценивания рисков информационной безопасности [С.В. Казмирчук А.Г. Корченко, А.Е. Архипов] — Palmarium Academic Publishing, 2013. — 316 с.
 • Анализ и оценивание рисков информационной безопасности [С.В. Казмирчук А.Г. Корченко, А.Е. Архипов] // Монография. – К.: ООО «Лазурит-Полиграф», 2013. – 275 с.
 • Синєглазов В.М. Інтелектуальне управління дорожнім рухом / В.М. Синєглазов – К.: «Освіта України», 2013. – 240 с.
 • Синєглазов В.М. Інтелектуальні методи прогнозування / В.М. Синєглазов, О.І. Чумаченко, В.С. Горбатюк – К.: «Освіта України», 2013. – 236 с.
 • Синєглазов В.М. Підвищення достовірності візуалізації простору функціональних тренажерів: монографія / В.М. Синєглазов, Н.В. Апенько – К.: «Освіта України», 2013. – 201 с.
 • Синєглазов В.М. Система автоматизації проектування технологічного обладнання: монографія / В.М. Синєглазов, А.О. Титарчук, О.В. Осадчий – К.: «Освіта України», 2013. – 298 с.
 • Sergeyev I.Yu. Electronics and Microprocessors technology. Electronics: Manual / I.Yu. Sergeyev. – K.: NAU, 2013. – 160p.
 • Oleksandr Korchenko, Petro Vorobiyenko, Maksym Lutskiy, Yevhen Vasiliu and Sergiy Gnatyuk (2012). Quantum Secure Telecommunication Systems, Telecommunications Networks — Current Status and Future Trends, Dr. Jesús Ortiz (Ed.), ISBN: 978-953-51-0341-7, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/books/telecommunications-networks-current-status-and-future-trends/quantum-secHYPERLINK «http://www.intechopen.com/books/telecommunications-networks-current-status-and-future-trends/quantum-secure-telecommunication-systems»ure-telecommunication-systemHYPERLINK «http://www.intechopen.com/books/telecommunications-networks-current-status-and-future-trends/quantum-secure-telecommunication-systems»s.
 • Ворожко В.П. Нарис історії охорони державної таємниці в Україні. Монографія / В.П. Ворожко, Б.В. Бернадський, О.В. Ботвінкін / К. : Лазурит-Поліграф, 2012. – 188 с.
 • Ключников А.А., Шараевский И.Г., Фиалко Н.М., Зимин Л.Б., Шараевская Е.И. Теплофизика аварий ядерных реакторов. — Чернобыль: Институт проблем безопасности АЭС, 2012.-528 с.

      Наукові праці опубліковані у зарубіжних виданнях

 • P. Mukhina, T.A. Yeremeyeva, A.O. Kuzmenko, M.I. Panarin, O.O. Revchuk, O.Y. Tkachenko Analysis of efficiency of use of Harris and Kanade–Lucas–Tomasi detectors for visual navigation tasks // Proceedings of the National Aviation University No. 2, 2015 р. – p.36-39.
 • Borsuk S., Oleksiy Reva, and Volodymyr Kharchenko. «Multiplication of Air Accidents Frequency and Hazard Desirability Coefficients for ICAO Safety Risk Tolerability Matrix Solution.» Logistics and Transport (2015): 63-70.
 • Борсук, С.П. Аналіз прийнятності мір центральної тенденції для оцінювання успішності авиаційного оператора. // «Восточно-Европейский журнал передовых технологий» 1.3 (73) ­­– 2015
 • Mukhina Comparison of error metrics in matching algorithms of images by surf detector // Proceedings of the National Aviation University No. 2, 2014 р. – p.36-39.
 • P. Mukhina Error model of heading channel in vision-based correlation-extreme navigation // Авиационно-космическая техника и технология. №2(109). 2014. — Р. 46-52.
 • Kharchenko, M. Mukhina Correlation-extreme visual navigation of unmanned aircraft systems based on speed-up robust features // Aviation. No 2, volume 18, 2014.
 • K. Filyashkin, M.P. Mukhina Gyro-accelerometric method of determination of angular orientation parameters // Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку. №2(30), 2014. — р. 45-52 (Харьков)
 • P. Mukhina, I.V. Seden Mathematical model of errors of odometric and georeferencing channels in visual correlation extremal navigation system // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology
 • Reva, Alexii M., and Sergii P. Borsuk. «Fuzzy Model of Air Traffic Controller Attitude to the Risk During Decision Making.» Advances in Human Aspects of Transportation: Part II 8 (2014): 468.
 • Рева О. М., Борсук С. П., Шульгін В. А.. Визначення граничних рівнів ризику під час порушення норми ешелонування повітряного простору. // «Авиационно-космическая техника и технология » 2014 р: с. 151-156.
 • Gavrylenko O., Gnatyuk S., Matviiv D. Selection criteria of the tools of information security from unauthorized access into computer systems of different classes // Journal of Computer Networks. – 2014. – V.2. – №2. – P. 18-22.
 • Korchenko O., Kovtun V., Okrimenko A. Parallelization of Integer Squaring Algorithms with Delayed Carry // Journal of Computer Networks – 2014 2 (2) – pp 10-17. DOI:10.12691/jcn-2-2-2.
 • Techniques for Performance Improvement of Integer Multiplication in Cryptographic Applications [Robert Brumnik, Vladislav Kovtun, Sergii Kavun] / Mathematical Problems in Engineering, vol. 2014, Article ID 863617, 7 pages, 2014. doi:10.1155/2014/863617.
 • Kosheva L., Volodarskyi I., Warsza Z.System oceny i zapewnienia jakości badań biegłości laboratoriów przy ich akredytacji Przemyczl chemiczny. –93/8(2014). – р.1252-1254 Index Copernicus, Scopus
 • Kosheva L., Volodarskyi I., Warsza Z. System oceny statystycznej w badaniu biegłości laboratoriow badawczych. Pomjari, awtomatica, control.– Vol. 60, nr 10/2014, p.816-821 Index Copernicus
 • Жук П. Ф., Hongjin Lv, Jie Song , Yurii V. Geletii, James W. Vickers , Jordan M. Sumliner , Djamaladdin G. Musaev, Paul Kögerler John Bacsa, Guibo Zhu , and Craig L. Hill Journal of the American Chemical Society – –V.136, №26. – pp. 9268 –9271.
 • Gavrylenko O., Gnatyuk S., Matviiv D. Selection criteria of the tools of information security from unauthorized access into computer systems of different classes // Journal of Computer Networks. – 2014. – V.2. – №2. – P. 18-22 (США).
 • Korchenko O., Kovtun V., Okrimenko A. Parallelization of Integer Squaring Algorithms with Delayed Carry // Journal of Computer Networks – 2014 2 (2) – pp 10-17. DOI:10.12691/jcn-2-2-2 (США).
 • Korchenko O.G. Analysis of modern quantum key distribution systems / O.G. Korchenko, S.O. Gnatyuk // «Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан – 2050» : сб. трудов I междунар. науч.-практ. конф. (12 сентября 2013 г.) — Астана : Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2013. — С. 25-34 (Казахстан).
 • Umerov R.A. Governance in managing the risks of extreme events and disasters. The global environmental changes from climate changes to desertification, drought and famine. A new global network of information sharing to guarantee and protect our planet, our health // UNCCD 2nd Scientific Conference, 9-12 April 2013 – Bonn, Germany. – P. 28-35 (Німеччина).
 • Umerov R.A. Networks and their Role in Counteracting Contemporary Global Threats: A New Model / Alexei Tikhomirov, Andrey Trufanov, Antonio Caruso, Alessandra Rossodivita, Eugene Shubnikov and Rustem Umerov // The NATO Handbook for Pandemic and Mass-Casualty Planning and Response, IOS Press BV, Amsterdam . – P. 217-226 (Нідерланди).
 • Громадные сети: исследование и практика управления / [Н.А. Кинаш, А.И. Труфанов, А.А. Тихомиров, С.А. Гнатюк и др.] // Вестник Иркутского государственного технического университета. – №12 (83), 2013. – С. 17-21 (Росія).
 • Жангисина Г. Использование квантовых технологий для обеспечения конфиденциальной связи / Г. Жангисина, А. Корченко, С. Гнатюк, Н. Омбаев, Ж. Алимсеитова // Ізденіс – Поиск. – №3, 2013. – С. 271-276 (Казахстан).
 • Жангисина Г. Экспериментальный анализ информационной технологии сжатия цифровых изображений на основе линейных фильтров / Г. Жангисина, М. Рябый, С. Гнатюк // Ізденіс – Поиск. – №4, 2013. – С. 212-219 (Казахстан).
 • Корченко А.Г. Использование квантовой связи для повышения уровня конфиденциальности информационно-коммуникационных систем / А.Г. Корченко, С.А. Гнатюк, В.А. Рындюк // «Peace through Languages, Education and Culture: Russia – Caucasus – Global Community» : сб. трудов VII Международного конгресса (14-18 октября 2013 г.) — Пятигорск : ПГЛУ, 2013. — С. 121-128 (Росія).
 • Сетевое общество: исследования и практика управления / Гнатюк С.А., Труфанов А.И., Тихомиров А.А., Арефьева Е.В., Берестнева О.Г., Россодивита А., Мйонг С., Чой Й., Умеров Р.А. и др. // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине: междунар. науч. конф., 29 апреля – 2 мая 2014 г. : тезисы докл. – Томск, 2014. – С. 206-210 (Росія).
 • Умеров Р.А., Кинаш Н.А., Труфанов А.И., Тихомиров А.А. Подходы к построению сетевых онтологий информационной безопасности // XII межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные проблемы радиоэлектроники и связи». – Иркутск, 2013. – С. 121-126 (Росія).
 • Юдин А.К., Бойко Ю.П., Школьник А.Ю. Методы восстановления цифровых изображений на основе декомпозиции обобщенной базовой кодограммы // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická konference [“Věda a vznik – 2013/2014”. — Díl 34. Moderní informační technologie], (Praha, 27 prosinncu 2013 – 05 ledna 2014) / Praha. Publishing House “Education and Science”, 2013/2014. – P. 71-75 (Чехія).
 • Marchenko N. Spectral-Time Models the Accuracy Evaluation of Harmonic Wave Fetch Amplitude and Frequency with Influencing Interferences in Electric and Magnetic Measuring Tasks / N. Marchenko, E. Nechyporuk  // The Advanced Science Open Access Journal. – ISSUE 3. – October 2012. – P. 70-74. (United States of America).
 • Eremenko V.S. Software of Information-Measurement System for Standardless Diagnostic of Composite Materials / V.S. Eremenko, A.V. Pereidenko  // Software Engineering. – 2012. – v.2. – №3. – p. 65-76. (United States of America).
 • Еременко В.С. Определение требований к метрологическим характеристикам приборов и методик при проведении ультразвуковой структуроскопии материалов / В.С. Еременко, Р.М. Галаган // Научни известия на НТСМ.  – 2012. – №1 (133). – С. 71–75. (София, Болгария).
 • Куц Ю.В. Классификация дефектов сотовых панелей с помощью нейронной сети  ART-2 / Ю.В. Куц, В.С. Еременко, Перееденко А.В., Шегедин П.А. // Научни известия на НТСМ.  – 2012. – №1 (133). – С. 359–362. (София, Болгария).
 • Filonenko S. Destruction of composite material by shear load and formation of acoustic radiation  /S. Filonenko, V. Kalita, A. Kosmach //Aviation.-2012.-v.16.-No1.-P.5-13.
 • Co-Z Divisor Addition Formulae in Homogeneous Representation in Jacobian of Genus 2 Hyperelliptic Curves over Binary Fields / Vladislav Kovtun, Sergii Kavun,Oleksandr Zyma // Volume of the International Journal of Biomedical Soft Computing and Human Sciences with the title “Bilevel Programming, Optimization Methods, and Applications to Economics”, Available from: http://www.f.waseda.jp/watada/BMFSA/IJBSCHS/IJV17N02/BSCHV17N2%20_PS06.pdf
 • Vladislav Kovtun, Andriy Okhrimenko. Approaches for the performance increasing of software implementation of integer multiplication in prime fields // Cryptology ePrint Archive: Report 2012/482. – 2012. – URL: http://eprint.iacr.orHYPERLINK «http://eprint.iacr.org/2012/482″g/2HYPERLINK «http://eprint.iacr.org/2012/482″012/48HYPERLINK «http://eprint.iacr.org/2012/482″2
 • Vladislav Kovtun, Andriy Okhrimenko. Approaches for the performance increasing of software implementation of integer multiplication in prime fields // Cryptology ePrint Archive: Report 2012/170. – 2012. – URL: http://eprint.iaHYPERLINK «http://eprint.iacr.org/2012/170″crHYPERLINK «http://eprint.iacr.org/2012/170».org/20HYPERLINK «http://eprint.iacr.org/2012/170″12/170
 • Networks and their role in counteracting contemporary global threats: A new model / Umerov R., Trufanov A.I., Rossodivita A., Caruso A., Tikhomirov A.A., Shubnikov E. // The NATO Handbook for Pandemic and Mass-Casualty Planning and Response, 2012, 85 p.
 • V. L. Makarov, N. O. Rossokhata, D.V. Dragunov Exponentially convergent functional-discrete method for eigenvalue transmission problems with discontinuous flux and potential as a function in the space L1. / V. L. Makarov, N. O. Rossokhata, D.V. Dragunov // Comput. Methods Appl. Math. 2012, Vol. 12, № 1, Р. 46-72
 • Vasylyk V.B. Nonlocal problem for an evolution first order equation in Banach space//Journal of Numerical and Applied Mathematics. Series «Numerical Mathematics».- 2012 No 3 (109).- pp. 139-149.
 • Дубко В.А. О двух подходах к построению обобщенной формулы Ито-Вентцеля: препринт № 174 / В.А. Дубко, Е.В. Карачанская; Вычислительный центр ДВО РАН. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. Гос. Ун-та, 2012. -27с.
 • Дубко В.А. Ориентированные стохастические цепи . Модели и применение / Дубко В.А., Карачанский А.В./ Математические заметки ЛГУ. – 2012. – Т 19. Выпуск 1. – С. 171-183.
 • Vasetsky Y., Mazurenko I., Pavlyuk A. Parameters of Superconducting Magnets with Racetrack-Shaped Coils and Support Structure Placed Inside Torus. – Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review). Main topics: Computation Problems of Electrical Engineering – 2012. – No 3a. – P. 67-69.
 • I.P.Ilchishin, E.A.Tikhonov, and T.V. Mykytiuk. The spectral characteristics of lasing of the planar structures of cholesteric liquid crystals and their dependence on the nature and quality of textures. IEEE conference Proceedings, 2012, february, p.1-3.
 • E. A.Tikhonov , Precision measurement and determinations of laser radiation coherence by digital processing of their interferogramms, Cornall university, arXiv:1210.4376 [physics.optics].
 • Zvorykina A., Pieman W., Saltanov E., Grande L., Pioro I., Fialko N. Current status and future applications of supercritical pressures in power engineering // Proceedings of ICONE О 20th Internetional Conference on Nuclear Engineering, july 30 – august 3, 2012, Anaheim,CA,USA.
 • Е.А.Тихонов, В.А.Ивашкин , Рефрактомитрия по отражению света  при квазинормальном  падении и под углом Брюстера, ЖПС, ,т.79, №1, сс.159-166, 2012.
 • S.P. Repetsky, I.G. Vyshyvanaya, D.K. Cheshkovskii. Spin-Dependent Transport in Carbon Nanotubes with Chromium Impurity. // The Physics of Metals and Metallography. – 2012. – V. 113, №3. – P. 213-221.

Наукові праці опубліковані у виданнях, що входять до бази даних Scopus, або інших наукометричних баз даних

 • Щербак Л.М. Аналіз генераторів псевдовипадкових чисел за метрологічними характеристиками / А.Г. Мартинюк, Ю.Ю. Оникієнко, Л.М. Щербак // Східноєвропейський журнал передових технолологій. – 2016. – № 1/9 (79). – С. 25-29.
 • Reutskiy E.A. The method of forecasting characteristics of measuring channels of technical systems / L.M. Scherbak, E.A. Reutskiy // ISJ Theoretical & Applied Science. – 2016. – № 4(36). – р. 21 – 25.  (наукометрична база THOMSON REUTERS).
 • Щербак Л.Н. Метрологический мониторинг систем измерения характеристик шумовых процессов / А.В. Мартынюк, Л.Н. Щербак // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 6 (143). – С. 82-85.
 • Монченко О.В. Методика оцінювання невизначеності вимірювання пружних констант матеріалів / О.В. Монченко, В.М. Мокійчук, Ю.А. Олійник // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 6 (143). – С. 93-96.
 • Монченко Е.В. Определение  дискретных характеристик сигналов ультразвукового контроля / Е.В. Монченко, Е.С. Мельник // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 6 (143). – С. 97-103.
 • Мокійчук В.М. Влияние нагрева шунтирующей части на силовые параметры контактной стыковой сварки кольцевого изделия / В.М. Мокійчук, Н.О. Лисуненко, М.М. Бричевський // Сучасні проблеми зварювання та споріднених технологій. – К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2016 (Інститут електрозварки ім.. Є.О. Патона НАН України). – С. 112-123.
 • Орнатський Д.П. Розробка комп’ютеризованої системи для контролю криволінійних поверхонь за допомогою індуктивних датчиків / Д.П. Орнатський, М.О. Катаєва, Н.В. Михалко // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2016. – № 1/2  (27). – С. 83-90.
 • Дергунов А. В. Применение методов статистической фазометрии в неразрушающем контроле / А. В. Дергунов, Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лысенко // Научни известия на НТСМ – 2016. – №1(187) – С.38-42.
 • Орнатський Д.П. Аналоговий інтерфейс для ємнісності датчика переміщень з відкритим полем / Д.П. Орнатський // Зб. наук. праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса: Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 2016. – №1 (8). – С. 46-51.
 • Мокійчук В.М. Improving the efficiency of fuel combustion in view of uncertainty of oxygen concentration measurement / В.М. Мокійчук , В.П. Бабак, О.О. Редько, А.О. Запорожець // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – №6(84). – С. 41-44.
 • Еременко В.С. Acoustic emission at change of mechanically destruction composite material properties / В.С. Еременко, С.Ф. Филоненко // Научни известия на НТСМ – 2016. – №1(187) – С.295-299.
 • Баженов В.Г. Особенности проектирования вихретоковых дефектоскопов на микроконтроллерах / В.Г. Баженов, К.А. Глейник // Научни известия на НТСМ – 2016. – №1(187) – С. 46-49.
 • Баженов В.Г. Прецизионный способ и устройство для измерения фазового времени распространения ультразвуковых сигналов в объекте контроля / В.Г. Баженов, Г.А. Богдан// Научни известия на НТСМ – 2016. – №1(187) – С. 46-49.
 • Реуцький Є.А. Метод прогнозування характеристик точності вимірювальних каналів енергетичних систем / Є.А. Реуцький // Енергетика і автоматика. — 2016. — №3. — С.171-181.
 • Pavlenko P. Information technology for data exchange between production purpose integrated automated systems / P. Pavlenko, V. Treityak, S. Tolbatov, A. Tolbatov, H. Smolyarov, O. Viunenko, V. Tolbatov // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. – № 1 (54). – С. 83–86.
 • Зарiцький О.В. Розробка математичної моделі професійної діяльності / О.В. Зарiцький, В.В. Судік // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2016. – № 1/4 (79) – С. 10–19.
 • Зарiцький О.В. Представлення та обробка даних в експертних інформаційних системах оцінки професійної діяльності / О.В. Зарiцький, В.В. Судік // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 1/2 (27). – С. 4–8.
 • Павленко П.М. Математичне моделювання процесів інтеграції виробничих даних / П.М. Павленко, Б.С. Ахметов, В.В. Трейтяк // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 2/3 (28). – С. 29–33.
 • Зарiцький О.В. Дослідження взаємного впливу структурних елементів  інформаційних моделей компетенцій та професійної діяльності / О.В. Зарiцький // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. наук. пр. − Ч.: ЧДТУ, 2016. – (Серія: Технічні науки). – №2 (4). – С.81–90.
 • Buryi Automatic definition the field of view of camera of unmanned aerial vehicle / P. Buryi, P. Pristavka, V. Sushko // Наукоємні технології. – 2016. – №2(30). – С. 151–155.
 • Vasylyk V. Exponentially convergent method for differential equation in Banach space with a bounded operator in nonlocal condition// Journal of Computational and Applied Mathematics v.122 (2016), no. 2., P. 130-139.
 • Василік В.Б., Макаров В.Л., Ситник Д.О. Експоненціально збіжний метод для диферинціального рівняння 1го порядку в банаховому просторі з необмеженим оператором у нелокальній умові./ Збірник праць Інституту математики НАН України, 2015, т 12 №5, с.32-45.
 • Курочкін В.М. Аналіз та перспективи розвитку сучасних геоінформаційних рішень для оптимізації ведення сільського господарства./ Проблеми інформатизації та управління, 4(52) – 2016.
 • Приставка П.О., Мацуга О.М., Дудукіна С.О., Кобеляцький Ю.Ю. Модель прогнозування моментів критичної парціальної напруги газів артеріальної крові під час гіпотермії // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : Зб. наук. праць. – Д.: ЛІРА, 2015. – Т.19. –С.37–51.
 •  Приставка П.О. Курочкін В.М. Аналіз неоднорідних текстур посівних площ на основі оцінки суміші розподілів // Наукоємні технології. – 2015. – №4(28). – С.305–310.
 • Pristavka P., Buryi P., Sushko Automatic definition the field of view of camera of unmanned aerial vehicle // Наукоємні технології. – 2016. – №2(30). – С.151–155.
 • Чирков А.В. Порівняльний аналіз методів ведення об’єкта на відео з ка-мери безпілотного літального апарату / А. В. Чирков // Проблеми інформатизації та управління: збірник наукових праць. – 2016. – №1(53). – С. 78–82.
 • Щербіна В.П., Корченко А.А., Вишневская Н.Н. Методология построения систем выявления аномалий порожденных кибератаками..// Захист інформації, том 18,№ 1, січень-березень 2016, 30-38.
 • Филоненко С.Ф. Влияние износа режущего инструмента при контролируемой глубине резания на акустическую эмиссию/ С.Ф. Филоненко // Восточно-европейский журнал передовых технологий.-2015. — No 6/9(78).-C.47-50.
 • Филоненко С.Ф. Моделирование закономерностей акустической эмиссии при изменении глубины резания композиционного материала/ С.Ф. Филоненко //Вісник Чернігівського технологічного університету.– 2015. – № 2(2). – С. 39-45.
 • Филоненко С.Ф. Влияние дисперсности свойств композита на акустическое излучение при механическом разрушении поверхностного слоя/ С.Ф. Филоненко //Технологические системы.-2015. — №3(72). — С.109-115.
 •  Филоненко С.Ф. Связь энергии акустической эмиссии с глубиной резания  композиционного материала / С.Ф. Филоненко // Технологические системы. — 2015. — № 4(73). — С.106-112
 • Филоненко С.Ф. Описание энергии акустического излучения при изменении свойств обра-батываемого композиционного материала/ С.Ф. Филоненко // Технічні науки і технології. – 2016. – № 1(3). – С. 31-37.
 •       Filonenko S.F. Energy of acoustic radiation at alteration machining speed of composite material/ Filonenko S.F. // Proceedings of the National Aviation University. — 2016. — N1(66). — P. 28–34.35.              Filonenko S.F. Simulation of аcoustic radiation energy at composite mechanical destruction surface layer/ Filonenko S.F. // Electronics and Control Systems. — 2015. — N4(46). — P.90-96.36.             Filonenko S.F. Simulation of legitimacies acoustic radiation energy change for the control of composite machining process/ Filonenko S.F. // Electronics and Control Systems. — 2016. — N 1(47). — P.97-101. 37.              Filonenko S.F. Acoustic emission at change of mechanically destruction composite material properties/ S.F. Filonenko, V.S. Jeremenko // Science Proceedings “NDT days 2016”. — 2016. — No1(187). -P.295-299.38.             Filonenko S.F. Acoustic radiation energy at variation of the composite mechanical destruction area / S.F. Filonenko // Proceedings of the National Aviation University.- 2016.- v.67. — N2. — P.29–36.
 • Квасніков В.П. Визначення жорскісних параметрів пружинних амортизаторів / В.П. Квасніков, А.О. Возняковський // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. — №2(29). – С. 8-12.
 • Стахова А.П. Результати моделювання сигналів акустичної емісії при руйнуванні поверхневих шарів матеріалів з протіканням пластичної деформації / А.П. Стахова // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. — №1. – С. 41-44.
 • Марченкова С.В. Принцип максимальної швидкості отримання інформації та врахування передісторії в діагностичному процесі / С.В. Марченкова // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. — №1. – С. 87-90.
 • Катаєва М.О. Математична модель побудови траєкторії руху сенсора по поверхні деталі / М.О. Катаєва // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. — №1. – С. 91-94.
 • Коваленко Ю.Б. Нейросетевые технологии принятия решений управления сложными социотехническими системами (ССТС) в реальном времени/ Ю.Б. Коваленко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. — №1. – С. 95-100.
 • Шелуха О.О. Дослідження методів обробки інформації в системах спостереження за рухомими об’єктами / О.О. Шелуха  // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. — №1. – С. 87-90.
 • Рудик А.В. Використання стелс-технологій в мобіль­них робототехнічних комплексах та методи виявлення малопо­міт­них об’єктів / А.В. Рудик // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. – №2. – С. 146-150. (Index Coper­ni­cus, Google Schoolar, РІНЦ)
 • M. Sineglazov, V.S. Ischenko. Intellectual System of Visual Navigation, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine.
 • P. Borsuk, I. Tretiakov. Motion Control Algorithms for Coordinated Group of UAVs, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine.
 • M. Sineglazov, A. Godnyi. Integrated Computer-Aided Design System Software of Navigation Complex, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine.
 • P. Kozlov, A.S. Yurchenko. System of Checking States Aircraft Construction in Tests Process, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine.
 • M. Sineglazov, S.O. Dolgorukov. Multiobjective Optimization for UAV Navigation Equipment Test Table Design, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine.
 • K. Filyashkin. Automated Guidance System Drogue to Probe Tanker During In-Flight Refueling, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine.
 • K. Ablesimov, M.A. Pylypenko, L.V. Pogribnyak, N.V. Usenko. Methods of Determining the Desired Frequency Characteristics of the Automatic Control Systems, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine.
 • F. Tupitsin, E.О. Krymov, I. C. Stepanenko. Calculation of Consumer and Manufacturer Risks for Unmanned Aerial Vehicle Checkout Equipment, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine.
 • Yu. Sergeyev. Generelazed Structural Scheme of the Measurement Converter Uses an Iteratively Integrating Conversion Method, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine.
 • M. Sineglazov, D. Karabetsky. Solar Rechargeable Airplane Power System Optimization, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine.
 • . M. Sineglazov, V.S. Ischenko. Intellectual System of Image Processing, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine.
 • Kosheva L., Volodarskyi I.,Warsza Z., A. Idźkowski. Assessment of precision of the interlaboratory test data by using robust “Algorithm S”/ In monograph: R. Jabłoński T. Brezina (Editors) «Advanced Mechatronics Solutions» no 393 of series Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer 2016, pp. 87-96, ISSN -2194-5357; DOI: 10.1007/978-3 319-23923-1-13.
 • Kosheva L., Volodarskyi I.,Warsza Z., A. Idźkowski. Method of upgrading the reliability of measurement inspection/ Іn monograph: R. Jabłoński T. Brezina (Editors) «Advanced Mechatronics Solutions» no 393 of series Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer 2016, pp. 431- 440, ISSN -2194-5357; DOI: 10.1007/978-3 319-23923-1_63.
 • Kosheva L., Volodarskyi I.,Warsza Z. Method for improving the accuracy of measurementprocedure on the example of chromatographic analysiswith mass spectrometric detection/ Przemyczl chemiczny.–95/1 (2016). – р.145-149.
 • Кosheva L., Volodarskyi I.,Warsza Z. Measuring system with transformed characteristics usedfor inspection/ Przemyczl chemiczny.–95/6 (2016). – р.1000-1004.
 • Оникієнко Ю.Ю., Щербак Л.М., Мартинюк Г.В. Аналіз генераторів псевдовипадкових чисел за метрологічними характеристиками.Восточно-Европейский журнал передових технологій.-2016.-№1(9).-С.25-30.
 • Гордєєв А. Д. Статистична обробка параметрів перехідних процесів біоритмів кори головного мозку / А. Д. Гордєєв, В. Д. Кузовик. // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – 2016. – Т.4, №4/2(30). – С. 59–64. – ISSN 2226-3780.
 • Гордєєв А. Д. Розробка алгоритму моделювання біологічних параметрів операторів екстремалів методом Монте-Карло / А. Д. Гордєєв, В. Д. Кузовик, М. А. Назарчук // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – 2016. – Т.4, №5/1(31). – С. 17–21. – ISSN 2226-3780.
 • Гордєєв А. Д. Розробка інформаційної технології процесу професійного відбору операторів екстремальних видів діяльності // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – 2016. – Т.4, №5/1(31). – С. 11-16–21. – ISSN 2226-3780.
 • Mazin Al Hadidi. Adaptive Regulation of Radiated Power Radio Transmitting Devices in Modern Cellular Network Depending on Climatic Conditions / Mazin Al Hadidi, Jamil S. Al-Azzeh, R. Odarchenko, S. Gnatyuk, A. Abakumova // Contemporary Engineering Sciences. — 9. — 2016. — № 10. — P. 473-485.
 • Danik Yu., Hryschuk, Gnatyuk S. Synergistic effects of information and cybernetic interaction in civil aviation // Aviation. – 2016. – V.20. – №3. – P. 137-144.
 • Creating of automated fault-tolerant system based on http anonymizers that allows access to forbidden web-sites — Tworzenie zautomatyzowanych, odpornych na uszkodzenia systemów, opartych na anonmizerach http umożliwiających dostęp do zabronionych stron internetowych / Alexander PETROV, Marek B. Aleksander, Anton Petrov // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2016 nr 6 dod.: CD, s. 378–383.
 • Methods and models of reliable software protection systems — Metody i modele systemów ochrony niezawodności oprogramowania / Marek Aleksander, Alexander PETROV, Anton Petrov // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2016 nr 6 dod.: CD, s. 37–46.
 • Solomentsev O. Research of energy characteristics of QAM modulation techniques for modern broadband radio systems / O. Solomentsev, M. Zaliskyi, R. Odarchenko, S. Gnatyuk // Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Electronics and Information Technology (EIT), Odesa, Ukraine, May 23-27, 2016. — 14-20.
 • Gnatyuk S., Okhrimenko A., Kovtun M., Gancarczyk T., Karpinskyi V. Method of Algorithm Building for Modular Reducing by Irreducible Polynomial // Proceedings of the 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2016), Oct. 16-19, 2016, Gyeongju, Korea, pp. 1476-1479.
 • Davydenko Anatolii. Formalization level of abstraction of state information resourses access systems // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, ISSN 1338-9432. Volume 4, 2016, p. 35-38.
 • A. Lakhno, S.V. Kazmirchuk, Y.B. Kovalenko, L.V. Myrutenko, T.O. Zhmurko, Design of adaptive system of detection of cyber-attacks, based on the model of logical procedures matrices of features and the coverage, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. №3/9 (81). – P. 30-38.
 • Mazin Al Hadidi, Jamil Samih Al-Azzeh, B. Akhmetov, O. Korchenko, S. Kazmirchuk, M. Zhekambayeva Methods of Risk Assessment for Information Security Management, International Review on Computers and Software (IRECOS). – 2016. – V. 11 ‑ №2. – P. 81-91. (SCOPUS)
 • Аналіз загроз та механізмів забезпечення інформаційної безпеки в сенсорних мережах / О.Г. Корченко, М.Б. Алєксандер, Р.С. Одарченко, А.А.А. Наджі, О.Ю. Петренко // Захист інформації, ТОМ 18, №1, січень-березень 2016, С. 48-56
 • В.А.Хорошко Управление информационными потоками в системе защиты / Хорошко В., Иванченко Е., Хохлачова Ю. // Системи обробки інформації. – 2016. – №5(142). – С. 99-102.
 • Гізун А.І. Аналіз дефініцій поняття кризова ситуація та основних аспектів концепції управління безперервністю бізнесу / А.І. Гізун, І.Л. Лозова // Безпека інформації. – 2016. – Т.22. – №1. – С. 64 – 73.
 • Гізун А.І. Обчислювальний комплекс виявлення та оцінювання кризових ситуацій в інформаційній сфері / А.І. Гізун // Захист інформації. – 2016. – Т.18. – №1. – С. 66-73.
 • Гнатюк С.О., ГерегаО.М., Кононович В.Г., Кононович І.В. Гіпотеза і формальна модель сингулярної динаміки інцидентів кібернетичної безпеки// Інформатика та математичні методи в моделюванні. — — Т.6. – №1. – С. 26-37.
 • Гнатюк С.О., Шаховал О.А., Лозова І.Л. Рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки України // Захист інформації. — — Том 18, №1. – С. 57-65.
 • Коваленко Ю. Б. Системний аналіз проблеми багатокритеріального вибору варіанту удосконалення системи захисту інформації [Текст]/ Юлія Борисівна Коваленко // Захист інформації: – Т.17. – № 1, січень-березень. – С. 38-43.
 • Коваленко Ю. Б. Структурний аналіз мов програмування програмованих логічних контролерів [Текст] / Юлія Борисівна Коваленко, Наталія Сергіївна Вишневська, Мішина Ізабелла Юріївна // Безпека інформації: – Т.22. – № 1. – С.70-76.
 • Корченко О.Г. Модель та метод оцінки ризиків захисту персональних даних під час їх обробки в автоматизованих системах / О.Г.Корченко, Ю.О. Дрейс, І.Л. Лозова // Захист інформації, ТОМ 18, №1, січень-березень 2016, С. 39-47
 • КорченкоА. Методология построения систем выявления аномалий порожденных кибератаками / А. Корченко, В. Щербина, Н. Вишневская // Захист інформації. – 2016. – №1. Т.18. – С. 30-38.
 • Лозова І.Л. Дослідження обфускації як методу захисту вихідного коду програм та принципи її реалізації / І.Л. Лозова, Н.С. Вишневська // Защита информации: сборник научных трудов. – 2016. – Вып. 23. – С. 155 – 164.
 • Хорошко В.А., Дуксенко Н.А. Алгоритм восстановления изображений, получаемых с беспилотных летательных аппаратов // Інформатика та математичні методи в моделюванні, Т.6, №1, 2016. – С.5-11.
 • Хорошко В.О., Бурячок В.Л., Невойт Я.В. Процедура вивчення моменту часу впливу актуальних загроз на інформаційний ресурс. // Сучасний захист інформації, №1, 2016. – С. 74-79.
 • Корченко А.Г. Метод преобразования интервалов в нечеткие числа для систем анализа и оценивания рисков информационной безопасности / А.Г. Корченко, С.В. Казмирчук // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2016. №1 (31). – С. 57-64.
 • Корченко А.Г. Качественно-количественный метод оценивания рисков информационной безопасности / А.Г. Корченко, С.В. Казмирчук // Захист інформації. – 2016. –№2. – С. 157-170.
 • Корченко А.Г. Метод оценивания рисков информационной безопасности на основе открытых баз данных уязвимостей / А.Г. Корченко, С.В. Казмирчук // Безпека інформації. – 2016. –№2. – С.216-226.
 • Корченко А.Г. Исследование баз данных уязвимостей информационной безопасности / А.Г. Корченко, С.В. Казмирчук, А.Арджомандыфард, Т.В. Панивко // Захист інформації. – 2016. –№3. – С. 157-192.
 • Метод оцінювання якості тритових псевдовипадкових послідовностей для криптографічних застосувань / С. Гнатюк, Т. Жмурко, В. Кінзерявий, НСєйлова // Information technology and security. – 2015. – Vol. 3, Iss. 2. – P. 108-116.
 • Гіпотеза і формальна модель сингулярної динаміки інцидентів кібернетичної безпеки / С.О. Гнатюк, О.М. Герега, В.Г. Кононович, І.В. Кононович // Інформатика та математичні методи в моделюванні. — — Т.6. – №1. – С. 26-37.
 • Гнатюк С. Рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки України / С.О. Гнатюк, О.А. Шаховал, І.Л. Лозова // Захист інформації. — — Том 18, №1. – С. 57-65.
 • Гнатюк С. Сучасні критичні авіаційні інформаційні системи / С.О. Гнатюк, Д.В. Васильєв // Безпека інформації. — — Т.22. – №1. – С. 51-57.
 • Гнатюк С. Модель захищеного дата-центру на базі технології Cloud Computing // С. Гнатюк, О.Коваль, С. Бондаровець // Захист інформації. — — Т.18. – №2. – С. 133-142.
 • Гнатюк С. Система виявлення аномалій для оператора стільникового зв’язку за концепцією Big Data / С. Гнатюк, С. Бондаровець, О. Коваль // Information technology and security. – 2016. – Vol. 3, Iss. 2. – P. 108-116.
 • Харченко В.П. Базова модель формування вимог до забезпечення кібербезпеки цивільної авіації / В.П. Харченко, О.Г. Корченко, С.О. Гнатюк // Безпека інформації. — — Т.22. – №2. – С. 150-155.
 • Метод мережево-центричного моніторингу кіберінцидентів в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах / О.Г. Корченко, В.О. Гнатюк, Є.В. Іванченко, С.О. Гнатюк, Н.А. Сєйлова // Захист інформації. — — Т.18. – №3. – С. 229-247.
 • Експериментальне дослідження методу забезпечення стійкості кутритових протоколів квантової криптографії / С.О. Гнатюк, Т.О. Жмурко, В.М. Кінзерявий, Х.І. Юбузова // Захист інформації. — — Т.18. – №3. – С. 218-228.
 • Шаховал О.А. Рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки України / О.А. Шаховал, С.О. Гнатюк, І.Л. Лозова // Захист інформації. – 2016. – Т.18. – №1. – С. 57 – 65.
 • Хорошко В.А., Дуксенко Н.А. Алгоритм восстановления изображений, получаемых с беспилотных летательных аппаратов // Інформатика та математичні методи в моделюванні, Т.6, №1, 2016. – С. 5-11.
 • Models, Methods and Information Technologies of Protection of Corporate Systems Of Transport Based on Intellectual Identification of Treats / Petrov A., Lakhno V., Korchenko A. // Decision Making in Manufacturing and Services, 2015, Vol. 9, No. 2, P. 117-135.
 • Gridyakina, A.V.  Electric properties of ionic thermotropic liquid crystals // Ukrainian Journal of Physics – 2016 — 61 (6), pp. 502-507 (Scopus)
 • Change of heat engine performance by electro-physical influence on fuel. / S.L. Маksimov, I.V. Morozova, Yu.М. Tereschenko. – USA.: // The Advanced Science Journal. – 2016. – ISSUE 02 / VOLUME2016 /ISSN 2219-746X. – Page 45-49. (Copernicus)
 • Bovtruk A.G., Mieniailov S.M., Slipukhina I.A. Computer-based systems of physical experiment in independent work of students of technical university// NAU Proceedings. #3. – 2016. – P. 98 – (Copernicus)
 • І.А. Сліпухіна, І.С. Чернецький, С.М. Мєняйлов, Ж.О. Рудницька, Г.Д. Матеїк. Сучасний фізичний експеримент у дидактиці STEM орієнтованого навчання // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана  Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. — Вип. 22: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей. — 325-328 с. (Copernicus)
 • Silvestrov A. M., Mukhina M. P., Seden I. V. Vernier algorithm of adaptive filtration, smoothing and prediction of trajectories // Electronics and Control Systems, N 1(43) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 11–16.
 • Ablesimov A. K., Kutova N. I. Evaluation of the quality of stabilization systems by normalized indirect indicators // Electronics and Control Systems, N 1(43) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 26–30.
 • Tupitsin N. F., Stepanenko I. A., Voloschenko E. I., Shildskyi S. S. The special case of operative programming method of flight route // Electronics and Control Systems, N 1(43) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 36–41.
 • Sineglazov V. M., Godny A. P. Structural synthesis of integrated сomputer-aided design systems // Electronics and Control Systems, N 1(43) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 67–70.
 • Sineglazov V. M., Kupriyanchyk V. L. The information fire monitoring system // Electronics and Control Systems, N 1(43) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 71–76.
 • Sineglazov V. M., Daskal E. V. Design of a weather-compensated temperature regulator based on microcontrollers // Electronics and Control Systems, N 1(43) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 77–82.
 • Sineglazov V. M., Karabetsky D. Р. Computer-aided design of solar power trackers // Electronics and Control Systems, N 1(43) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 83–86.
 • Sineglazov V. M., Dolgorukov S. O. Complex criteria for navigation equipment test table optimal design problem // Electronics and Control Systems, N 1(43) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 87–92.
 • Sineglazov V. M., Ziganshin A. A. Optimization of Savonius rotor parameters // Electronics and Control Systems, N 1(43) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 120–124.
 • Куц Ю.В. Исследование импульсной вихретоковой системы контроля диэлектрических покритий / Ю.В. Куц, В.Ф. Петрик, Ю.Ю.Лысенко , А.Л. Дугин // Научни известия на НТСМ – 2014. – №1(150) – С.28-30.
 • Єременко В.С. Система обработки результатов динамических испытаний подвижного состава / В.С. Єременко, А.В. Перееденко , П.А.Шегедин // Научни известия на НТСМ- 2014, №1 (150). С.489-493.
 • Суслов Є.Ф. Вибір бракувального порогу в акустичному неруйнівному контролі при негаусівському законі розподілу інформативного параметра/ Є.Суслов // Метрологія та прилади – 2014. – №1(45). – С.213-216.
 • Щербак Л.М. К вопросу аксіом теоремы изменений / Л. Щербак // Метрологія та прилади – 2014. – №1(45). – С.262-265.
 • Орнатський Д.П. Аналоговий інтерфейс для дистанційних вимірювань сигналів генераторних датчиків/ Д.П. Орнатський, В.П. Квасніков, М.В. Михалко // Метрологія та прилади. – 2014. – № 5. – С. 32 – 36.
 • Марченко Н.Б. Алгоритм мінімізації методичної похибки оцінки частоти сигналу по максимому спектра / Н.Б.Марченко, О.П. Нечипорук, В.В. Нечипорук // // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 3/9 (69). – С. 57 – 60
 • Єременко В.С. Розробка системи діагностики демпфувальних характеристик гасників коливань рухомого склад / В.С. Єременко, А.В. Перееденко , П.А.Шегедин // // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 5/7 (71). – С. 10 – 15.
 • Орнатский Д.П. Оптимизация аналогового интерфейса информационно-измерительных систем для дистанционных измерений механических величин / Д.П. Орнатский, В.П. Квасников, А.И Осмоловский // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – №4 (70). – С. 31-37.
 • Sineglazov V. M., Karabetsky D. Р. Computer-aided design of motor driver for solar power plant // Electronics and Control Systems, № 1(39) – Kyiv: NAU, 2014. – P. 37 – 40.
 • Sineglazov V. M., Kaleniyk K. I. Automated designing of driver for light-emitting-diode lamps plant // Electronics and Control Systems, № 1(39) – Kyiv: NAU, 2014. – P. 53 – 58.
 • Sineglazov V. M., Kulbaka A. V. Software integration at the computer-aided design of wind power plants plant // Electronics and Control Systems, № 1(39) – Kyiv: NAU, 2014. – P. 59 – 62.
 • Sineglazov V. M., Shmelev Ju. M. Simulator training optimization plant // Electronics and Control Systems, № 1(39) – Kyiv: NAU, 2014. – P. 63 – 66.
 • Mukhina M. P., Seden I. V. Analysis of modern correlation extreme navigation systems plant // Electronics and Control Systems, № 1(39) – Kyiv: NAU, 2014. – P. 95 – 101.
 • Sineglazov V. M., Fedosenko V. N., Radko E. N. Mathematical models of pollution dynamics of clean rooms plant // Electronics and Control Systems, № 1(39) – Kyiv: NAU, 2014. – P. 114 – 120.
 • Sineglazov V. M., Roman B. V. Increase of effectiveness of hardware-in-the-loop test bench plant // Electronics and Control Systems, № 1(39) – Kyiv: NAU, 2014. – P. 121 – 126.
 • Sineglazov V. M., Dolgorukov S. O. Optimal choice of the technical means of rate, pitch and roll channels subsystems of navigation equipment simulation table plant // Electronics and Control Systems, № 2(40) – Kyiv: NAU, 2014. – P. 33 – 39.
 • Synehlazov V. M., Godny A. P. Dynamic data integration in the design of complex computer-aided design systems plant // Electronics and Control Systems, № 2(40) – Kyiv: NAU, 2014. – P. 51 – 58.
 • Sineglazov V. M., Fedosenko V. N., Mosheliuk I. L. Automated control system of cleanrooms plant // Electronics and Control Systems, № 2(40) – Kyiv: NAU, 2014. – P. 59 – 63.
 • Синєглазов В. М., Гелеверя М. О. Система автоматизованого проектування системи теплопостачання на базі теплового насоса, // Electronics and Control Systems № 2(40) – Kyiv: NAU, 2014. – P. 64 – 70.
 • Родрігес Х. К. М., Хріптулова О. В. Використання 3D-анімації в додатках для мобільних телефонів, // Electronics and Control Systems № 2(40) – Kyiv: NAU, 2014. – P. 71 – 74.
 • Хріптулова О. В., Родрігес Х. К. М. Симулятор для гаджетів, // Electronics and Control Systems № 2(40) – Kyiv: NAU, 2013. – P. 75 – 78.
 • Sineglazov V. M., Shmelev Ju. M. Training time optimization in simulator plant // Electronics and Control Systems, № 2(40) – Kyiv: NAU, 2014. – P. 92 – 97.
 • Синєглазов В. М., Козирський В. В., Трегуб М. І., Василенко О. С. Обґрунтування адаптивної самоналагоджувальної системи автономної вітроелектричної установки, // Electronics and Control Systems № 2(40) – Kyiv: NAU, 2014. – P. 124 – 128.
 • Sineglazov V. M., Boyko V. M., Kulbaka A. V. Integrated computer-aided design system of wind-power plant // Electronics and Control Systems, N 3(41) – Kyiv: NAU, 2014. – pp. 53–64.
 • Syneglazov V. M., Kupriyanchyk V. L. Computer-aided design of information fire monitoring system // Electronics and Control Systems, N 3(41) – Kyiv: NAU, 2014. – pp. 65–69.
 • Sineglazov V. M., Halatenko O. S. Express system of grain quality parameters determination // Electronics and Control Systems, N 3(41) – Kyiv: NAU, 2014. – pp. 70–75.
 • Sineglazov V. M., Karabetsky D. Р. Analysis of solar power plant’s efficiency// Electronics and Control Systems, N 3(41) – Kyiv: NAU, 2014. – pp. 76–79.
 • Syneglazov V. M., Godny A. P. Information model of computer-aided design environment// Electronics and Control Systems, N 3(41) – Kyiv: NAU, 2014. – pp. 80–90.
 • Tupitsin N. F., Dmitrenko B. I., Ziganshin A. A., Stepanenko I. A. The method of takeoff and landing UAV with help springboard// Electronics and Control Systems, N 3(41) – Kyiv: NAU, 2014. – pp. 91–96.
 • Sineglazov V. M., M. Shmelev Ju. Improving the efficiency of development process of automated helicopter flying// Electronics and Control Systems, N 3(41) – Kyiv: NAU, 2014. – pp. 97–103.
 • Sineglazov V. M., Dolgorukov S. O. Identification of mechanical backlash of navigation equipment testing table// Electronics and Control Systems, N 3(41) – Kyiv: NAU, 2014. – pp. 104–107.
 • Sinitsyn R. B., Yanovsky F. J. Wideband copula ambiguity function in radar and navigation systems // Electronics and Control Systems, N 4(42) – Kyiv: NAU, 2014. – pp. 11–17.
 • Filyashkin M. K. Method of measuring of angular orientation parameters in micromechanical inertial-satellite navigation systems // Electronics and Control Systems, N 4(42) – Kyiv: NAU, 2014. – pp. 18–24.
 • Ablesimov A. K., Bardon L. V. Stability borders and regions of stabilization systems of inertial control objects // Electronics and Control Systems, N 4(42) – Kyiv: NAU, 2014. – pp. 35–38.
 • Syneglazov V. M., Kupriyanchyk V. L., Stepanenko I. A. Algorithmic software of the fire monitoring system // Electronics and Control Systems, N 4(42) – Kyiv: NAU, 2014. – pp. 98–102.
 • Sineglazov V. M., Shildskyi S. S. Navigation systems based on global system for mobile communications // Electronics and Control Systems, N 4(42) – Kyiv: NAU, 2014. – pp. 103–111.
 • Sineglazov V. M., Halatenko O. S. Imitation modeling of express system of grain quality parameters determination // Electronics and Control Systems, N 4(42) – Kyiv: NAU, 2014. –       pp. 112–115.
 • Pavlovich-Borsuk, S., Oleksiy Reva, and Volodymyr Kharchenko. «Multiplication of Air Accidents Frequency and Hazard Desirability Coefficients for ICAO Safety Risk Tolerability Matrix Solution.» Logistics and Transport (2015): 63-70.
 • Борсук, С.П. «Аналіз прийнятності мір центральної тенденції для оцінювання успішності авиаційного оператора.»Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1.3 (73) (2015).
 • P. Mukhina, T.A. Yeremeyeva, A.O. Kuzmenko, M.I. Panarin, O.O. Revchuk, O.Y. Tkachenko Analysis of efficiency of use of Harris and Kanade–Lucas–Tomasi detectors for visual navigation tasks // Proceedings of the National Aviation University No. 2, 2015 р. – p.36-39.
 • Павленко П. М. Інформаційна технологія управління ефективністю промислового виробництва / П. М. Павленко, О. В. Заріцький, А. О. Хлевний // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – №1/2 (73). – С. 24–30.
 • Трейтяк В.В. Технологія обміну даними між користувачами різних інтегрованих автоматизованих систем виробничого призначення / В.В. Трейтяк, // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки – 2015. № 2– С..
 • Козьяков С.В. Використання функції корисності для вибору комплексу мотивації ІТ-фахівців / С.В. Козьяков // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2015. – № 2.– С. 56-61. (ISSN 2219-9365)
 • Козьяков С.В. Експериментальна апробація підсистеми управління мотивацією ІТ-фахівців у виробничих умовах/ С.В. Козьяков // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки – 2015. – № 2. – С.   (ISSN 2225-7551)
 • Швец В. А. Выделение характерных фрагментов на изображении лица человека [Текст] / В. А. Швец, В. В. Васянович, Т. В. Нимченко // Захист інформації. – 2015. – №4, Том 17. – С. 27 – 31.
 • Гізун А.І. Аналіз сучасних систем управління кризовими ситуаціями // А.І. Гізун, А.О. Корченко, С.О. Скворцов / Безпека інформації. — №1 (21). – 2015. — С. 87-100.
 • Гнатюк С.А. Подходы к повышению производительности расширенного алгоритма Евклида для деления больших чисел двойной точности на большие числа одинарной точности // С.А. Гнатюк, В.Ю. Ковтун, О.М. Бердник, М.Г. Ковтун / Безпека інформації. — №1 (21). – 2015. — С. 40-51
 • Коваленко Ю. Системний аналіз проблеми багатокритеріального вибору варіанту удосконалення системи захисту інформації. – Захист інформації. – том 17. – №1. – січень-березень 2015. – С. 38-42.
 • Коваленко Ю.Б. Комплексний підхід до управління корпоративним інформаційним контентом [Текст] / Ю.Б. Коваленко // Безпека інформації. – К., – 2015. – Т.21№1. – С.70-76.
 • Коваленко Ю.Б. Комплексний підхід до управління корпоративним інформаційним контентом // Ю.Б. Коваленко / Безпека інформації. — №1 (21). – 2015. — С. 70-75.
 • Корченко О.Г. Метод та модель інтелектуального розпізнавання загроз інформаційно-комунікаційному середовищу транспорту // О.С. Петров, О.Г. Корченко, В.А. Лахно / Безпека інформації. — №1 (21). – 2015. — С. 26-34.
 • Корченко О.Г. Оцінювання якості підготовки фахівців з інформаційної безпеки // О.Г. Корченко, В.О. Хорошко, І.І. Орєхова, Ю.Є. Хохлачова / Безпека інформації. — №1 (21). – 2015. — С. 80-86.
 • Корченко А.Г. Метод реализации функции трансформирования эталонов в задачах анализа и оценивания рисков // А.Г. Корченко, Б.С. Ахметов, С.В. Казмирчук, А.Ю. Гололобов / Безпека інформації. — №1 (21). – 2015. — С. 105-112.
 • Юдін О.К. Технологія декомпресії зображень із заданим рівнем якості візуалізації / О.К. Юдін, Ю.П. Бойко // Наукоємні технології. – 2015. – №2 (26). – С. 67 – 71.
 • Кучеренко В.Л. Екологічні аспекти експлуатації біомедичної апаратури за технічним станом. Екологічні науки. – 2015. – № 1. С. 43. У фаховому виданні.
 • Булыгина О.В. Методические основы экспериментальных исследований функционирования инфузионных насосов в медицине. Восточно-европейский журнал передовых технологий, – 2015. – Вип. 2/9 (74). – С. 36-41. У фаховому виданні. Index Copernicus Ulrich’s Periodicals Directory, DRIVER, BASE, ResearchBib,Directory of Open Access Journal, WorldCat
 • Filonenko S. Acoustic emission model with thermoactivative destruction of composite materials surface / S. Filonenko// Proceedings of the National Aviation University. — 2015. — N1 (62). — P.53–58.
 • Филоненко С.Ф. Влияние физико-механических характеристик обрабатываемого компо-зиционного материала на акустическую эмиссию / С.Ф. Филоненко // Восточно-европейский журнал передовых технологий.-2015. — 2, 5(74). — С.60-64.
 • M. Sineglazov. Computer Aided-Design Problems of Unmanned Aerial Vehicles Integrated Navigation Complexes, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 9 – 14.
 • Mukhina. Particle Filtering in Complex Correlation-Extremal Navigation, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 44 – 48.
 • M. Sineglazov. Main Features of Terrain Navigation Systems, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv,Ukraine, pp. 49 – 52.
 • K. Filyashkin. Combined Sensor of Angular Parameters for Small Unmanned Aerial Vehicles, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 53 – 58.
 • M. Sineglazov. Landmarks Navigation Software, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 62 – 65.
 • M. Sineglazov. Data Processing in Landmarks Navigation Software, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 82 – 85.
 • Ablesimov. Odometer Navigation Systems, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 86 – 87.
 • F. Tupitsin. Operative Programming Method of Flight Route, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 88 – 90.
 • Sineglazov, S. Shildskyi. Navigation systems based on GSM, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 95 – 98.
 • Sineglazov. Software of GSM Channel for Definition of UAV Location, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 104 – 107.
 • M. Sineglazov , S. O. Dolgorukov. Test Bench of UAV Navigation Equipment, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 108 – 111.
 • Artyshenko, M. Kamaev. Integrated Visual-Vided Navigation System, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, Integrated Visual-Vided Navigation System, pp. 112 – 116.
 • Reva, Alexii M., and Sergii P. Borsuk. «Fuzzy Model of Air Traffic Controller Attitude to the Risk During Decision Making.» Advances in Human Aspects of Transportation: Part II 8 (2014): 468.
 • Рева, О. М., С. П. Борсук, and В. А. Шульгін. «Визначення граничних рівнів ризику під час порушення норми ешелонування повітряного простору.»Авиационно-космическая техника и технология 9 (2014): 151-156.
 • Mukhina Comparison of error metrics in matching algorithms of images by surf detector // Proceedings of the National Aviation University No. 2, 2014 р. – p.36-39.
 • P. Mukhina Error model of heading channel in vision-based correlation-extreme navigation // Авиационно-космическая техника и технология. №2(109). 2014. — Р. 46-52.
 • Kharchenko, M. Mukhina Correlation-extreme visual navigation of unmanned aircraft systems based on speed-up robust features // Aviation. No 2, volume 18, 2014. (Польша)
 • K. Filyashkin, M.P. Mukhina Gyro-accelerometric method of determination of angular orientation parameters // Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку. №2(30), 2014. — р. 45-52 (Харьков)
 • P. Mukhina, I.V. Seden Mathematical model of errors of odometric and georeferencing channels in visual correlation extremal navigation system // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology
 • Филоненко С.Ф. Чувствительность акустической эмиссии к износу поверхностей композиционного материала / С.Ф. Филоненко, Т.В. Нимченко // Восточно-Европейского журнала передовых технологий. – 2014. – №3. – С. 41 – 48.
 • Filonenko S. Analysis of speed of changing acoustic emission parameters by friction of surfaces of composite materials// /S. Filonenko, T. Kositskaya Т. Nimchenko // Proceedings of the National Aviation University.-2014.-N2 (59).-P. 73–82.
 • Pavlenko P. Competence assessment method of the expert group / P. Pavlenko, S. Tolbatov // Вісник Національного авіаційного університету. – 2014. – № 4. – С. 123-127 (ISSN 1813-1166).
 • Tolbatov S. The arhitecture of information system complexity estimation work / S. Tolbatov // Електроніка та системи управління. – 2014. – №3. − С. 122-125.
 • Koziyakov S. The technology of informational support of IT-specialists motivation managing processes / S. Koziyakov // Вісник НАУ. – 2014. – №2. – С.123-127.
 • Козьяков С.В. Функціональне моделювання процесу оцінювання вмотивованості праці ІТ-фахівців інтелектуальними засобами ARIS SIMULATION / С.В. Козьяков // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014. – № 1. – С. 153-158.
 • Хлевний А.О. Метод оцінки якості системи управління технологічною підготовкою виробництва / А.О. Хлевний // Вісник Хмельницького національного технічного університету. – 2014. – №3/4. – С. 277-283.
 • Pavlenko P. The method of analysis and performance management of dispersed production planning / P. Pavlenko, A. Khlevnoj // Вісник НАУ. – 2014. – №2. – С. 55-61.
 • Bugayko D. New technologies in the global aero-space engineering education / M. Foriash, V. Kharchenko, D. Bugayko // Logistics and transport. – 2014. – № 4 (24). – P. 37-44.
 • Толбатов В.А. Інформаційна технологія аналізу складності робіт при обстеженні динаміки процесів функціонування металообробного обладнання з гнучкою логікою / В.А. Толбатов, О.А. Добророднов, С.В. Толбатов, А.В. Толбатов // Вісник Хмельницького національного університету – 2014. – № 3. – С. 58-64.
 • Левченко Є.Г. Рішення зворотної задачі економічного менеджменту інформаційної безпеки / Є.Г. Левченко, Р.Б. Прус // Безпека інформації. – 2014. – №1. – С.54-58
 • Швець В. А Структурна схема завадостійкої антенної решітки навігаційних систем GPS, ГАЛІЛЕО, ГЛОНАСС [Текст] / В. А. Швець // Вісник інженерної академії України . – 2014. № 1. С.149 – 151.
 • Краснопольський А.О. Використання ринкових вимог у формуванні контенту навчальної дисципліни / А.О. Краснопольський // Теоретичний і науково-практичний журнал Інженерної академії України. –2014. – №1. – С. 289 – 291.
 • Козловський В.В.   Методологія наукового дослідження економічної складової системи управління інформаційною безпекою авіаційного транспортного комплексу / Козловський В.В., Міщенко А.В.// Науково-технічний журнал «Системи управління, навігації та зв’язку». Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, К.: – 2014 -№1(29)-С.102-106
 • Козловський В.В. Минимизация перепада волновых сопротивлений многоступенчатых фильтров / Козловський В.В.// Науково-технічний журнал «Системи управління, навігації та зв’язку». Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, К.: – 2014 -№2(30)-С.116-124.
 • Козловський В.В. Изменение характеристик микрополосковых компонентов при изменении их линейных размеров и диэлектрической проницаемости подложки / Козловський В.В.// Науково-технічний журнал «Системи управління, навігації та зв’язку». Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, К.: – 2014 -№3(31)-С.96-112.
 • Швец В. А. Необходимость защиты информации глобальных навигационных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО [Текст] / В. А. Швец // Безпека інформації. – 2014. – №2, Том 20. – С. 185 – 192.
 • Koziyakov S. The technology of informational support of IT-specialists motivation managing processes / S. Koziyakov // Вісник НАУ. – 2014. – №2. – С.119-124.
 • Gavrylenko O., Gnatyuk S., Matviiv D. Selection criteria of the tools of information security from unauthorized access into computer systems of different classes // Journal of Computer Networks. – 2014. – V.2. – №2. – P. 18-22.
 • Generalized models, construction methodology and the application of security wireless sensor networks with random network parameters / Korchenko A., Rajba, Karpinskii M. // Безпека інформації – 2014 – №2, Том 20. – с. 120-125.
 • Korchenko O., Kovtun V., Okrimenko A. Parallelization of Integer Squaring Algorithms with Delayed Carry // Journal of Computer Networks – 2014 2 (2) – pp 10-17. DOI:10.12691/jcn-2-2-2.
 • Techniques for Performance Improvement of Integer Multiplication in Cryptographic Applications [Robert Brumnik, Vladislav Kovtun, Sergii Kavun] / Mathematical Problems in Engineering, vol. 2014, Article ID 863617, 7 pages, 2014. doi:10.1155/2014/863617.
 • Брыль В.М. Программно-аппаратный комплекс мониторинга опасных сигналов / В.М. Брыль // Защита информации. – Спец.выпуск. – 2014. – С. 12-19.
 • Булах М.Г. Методы повышения производительности операции инвертирования в двоичном поле / Ковтун М. Г, В. Ковтун, // Безпека інформації. — 2014. — Т. 20, № 1. — С. 55-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bezin_2014_20_1_11.pdf
 • Гнатюк В.О. Базові показники ефективності роботи команд реагування на кіберінциденти // В.М. Кінзерявий, В.О.Гнатюк  / Безпека інформації. — №2 (20). – 2014. — С. 193-196.
 • Казмирчук С. Интегрированный метод анализа и оценивания рисков информационной безопасности / Казмирчук С., Гололобов А. //  Захист інформації – Том 16, №3, липень-вересень 2014. – С. 252-262
 • Казмирчук С.В. Метод n-кратного понижения порядка лингвистических переменных на основе частного расширения базы // С.В. Казмирчук, Б.С. Ахметов, А.Ю. Гололобов, С.А. Гнатюк, Н.А. Сейлова / Безпека інформації. — №3 (20). – 2014. — С. 306-311.
 • Ковтун В.Ю. Експериментальне дослідження методу побітового приховування даних у векторні зображення / О.М. Кінзерявий, В.Ю. Ковтун // Безпека інформації. — 2014. — Т.20, №1. — С. 66-70.
 • Ковтун В.Ю. Експериментальне дослідження стійкості методу побітового приховування даних відносно атак на основі афінних перетворень / О.М. Кінзерявий, В.Ю. Ковтун // Захист інформації. — 2014.
 • Ковтун В.Ю. Метод шаблонного приховування даних у векторні зображення / О.М. Кінзерявий, В.Ю. Ковтун, О.Л. Стокіпний // Захист інформації. — 2014. — Т.16, №2. — С. 139-146.
 • Корченко А. Метод оцінки рівня критичності для систем управління кризовими ситуаціями / Корченко А., Козачок В., Гізун А. // Захист інформації, Том 17, №1, січень-березень 2015. – С. 86-95.
 • Корченко А.А, Метод α-уровневой номинализации нечетких чисел для систем обнаружения вторжений — Захист інформації, Том 16, №4, жовтень-грудень 2014, – С. 292-303
 • Корченко А.Г. Метод n-кратного понижения числа термов лингвистических переменных в задачах анализа и оценивания рисков / Корченко А.Г., Ахметов Б., Казмирчук С., Гололобов А., Сейлова Н. // Захист інформації, том 16, №4, жовтень-грудень 2014, – С. 284-291
 • Корченко О. Сучасні нейромережеві методи та моделі оцінки параметрів безпеки ресурсів інформаційних систем / Корченко О.. Терейковський І., Дзюбаненко А. // Захист інформації — Том 16, №3, липень-вересень 2014 – С. 223-232
 • Корченко А.А. Метод определения идентифицирующих термов для систем обнаружения вторжений // А.А. Корченко / Безпека інформації. — №3 (20). – 2014. — С. 217-223.
 • Охрименко А.А. Арифметика с отложенным переносом // Захист інформації. – 2014. – Т.16. – №2. – С. 130-138.
 • Розширена класифікація методів соціального інжинірингу / Корченко О.Г., Горніцька Д., Гололобов А. // Безпека інформації – 2014 – №2, Том 20. – с. 197-205.
 • Хорошко В.А. Выбор оптимального трафика передачи данных в информационных сетях / Хорошко В.А., Скоробогатько Е.А., Тимченко Н.П. // Захист інформації, Спец. вып., 2014.-с.50-59
 • Хорошко В.А. Диагностика систем защиты информационного пространства / Хорошко В.А., Браиловский Н.Н., Иванченко Е.В. // Захист інформації, Спец. вып., 2014.-с.59-67
 • Щербина В.П. Синтез елементарних функцій перестановок, керованих інформацією // В.М. Рудницький, О.Г. Мельник, В.П. Щербина, Т.В. Миронюк / Безпека інформації. — №3 (20). – 2014. — С. 242-247.
 • Юдін О.К. Оцінка характеристик технології компресії зображень / О.К. Юдін, Ю.П. Бойко // Наукоємні технології. – 2014. – №4 (24). – С. 84 – 89.
 • Кошева Л.О., Володарський Є.Т. Валидация методик измерений при аккредитации испытательных лабораторий. Технологический аудит и резервы производства, – №1/5(15), 2014.– С.9-11 Index Copernicus
 • Кошева Л.О.,Володарский Е.Т., Булыгина Е.В Статистическое оценивание пригодности операторов экстремальных видов деятельности с использованием физического моделирования. Вестник Южно-Уральского государственного университета, серия «Математическое моделирование и программирование», Челябинск, 2014.– т.7.– №1.– С.16-23 Zentralblatt Math, Ulricht’s Periodicals Directory.
 • Kosheva L., Volodarskyi I., Warsza Z.System oceny i zapewnienia jakości badań biegłości laboratoriów przy ich akredytacji Przemyczl chemiczny. –93/8(2014). – р.1252-1254 Index Copernicus, Scopus
 • Kosheva L., Volodarskyi I., Warsza Z. System oceny statystycznej w badaniu biegłości laboratoriow badawczych. Pomjari, awtomatica, control.– Vol. 60, nr 10/2014, p.816-821 Index Copernicus
 • Кучеренко В.Л. Структура формування та перетворення інформаційного ресурсу в інформаційній технології технологічного процесу ремонту медичного. Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – №1/2 (21). – С. 22-26. У фаховому виданні, Index Copernicus.
 • Володарський Е.Т., Кошевая Л.А., Булыгина Е.В. Статистическое оценивание пригодности операторов экстремальных видов деятельности с использованием физического моделирования. Вестник Южно-Уральского государственного университета, серия «Математическое моделирование и программирование», Челябинск, 2014.– т.7.– №1.– С.16-24 Zentralblatt Math, Ulricht’s Periodicals Directory.
 • Ivanets O., Arkhyrei M. Reducing uncertainty in health systems. Електроніка та системи управління – 2014. — Вип. 3 (41) . – С. 114-117. У фаховому виданні.
 • Василик В.Б., Макаров В.Л. Експоненційно збіжний метод для диференціального рівняння першого порядку в банаховому просторі з інтегральною нелокальною умовою, УМЖ, 2014. — Т.66. – №8, c. 1029-1040
 • Василик В.Б., Makarov V., Sytnyk D.. Existence of the solution to a nonlocal-in-time evolutional problem, Nonlinear Analysis. Modelling and Control, 19 (2014), no. 3, 432–447.
 • Жук П. Ф., Мусина А.А. Об операторе перехода метода наискорейшего спуска, Математическое моделирование (РАН), – 2014.– Т.26, №8. – С. 65–80.
 • Жук П. Ф., Hongjin Lv, Jie Song , Yurii V. Geletii, James W. Vickers , Jordan M. Sumliner , Djamaladdin G. Musaev, Paul Kögerler John Bacsa, Guibo Zhu , and Craig L. Hill Journal of the American Chemical Society – 2014. –V.136, №26. – pp. 9268 –9271.
 • Pristavka Ph., Nichikov E. Video Stabilization Informational Technology for Unmanned Aerial Vehicle, Proceedings of the National Aviation University.– 2014.–№4 (61). – С. 121 – 127.
 • Приставка П. О.,Нічіков Є.П. Дослідження не бінарних subdivision–процедур на основі лінійних комбінацій В–сплайнів при обробці двовимірних послідовностей, Наукоємні технології. – 2014. – №4(24). – С.427–431.
 • Приставка П.О., Чолишкіна О.Г., Архангельська Ю.М. Просторове математичне моделювання зміни вмісту концентрації гідрохімічних показників питної води, Наукоємні технології. – 2014. – №4(24). – С.406–412.
 • Юрчук І.А. Про комбінаторний інваріант псевдогармонічних функцій, заданих на -зв’язній замкненій області // Proceedings of the International Geometry Center. – 2014. – T. 7. – № 3. – С. 58-66.
 • Юрчук І.А. Метод сталих гомологій топологічного аналізу даних // Наукоємні технології. – 2014. – № 3 (23). – С. 289-294.
 • Юрчук І.А. Властивості псевдогармонічної функції на замкненій області //Proceedings of the International Geometry Center. – 2014. – T. 7. – № 4. – С. 50-59.
 • Gridyakina O, Polishchuk A. Structural characteristics of mesophases and mesomorphic glasses of metalalkanoates // Proceedings of the National Aviation University. – 2014. – Vol. 59, N2. – P. 82 – 87.
 • Slipukhina Irina. Formation of technological competence of future engineers in the study of general physics course//Proceedings of the National Aviation University, 2014.– 2 (59).– pp. 141–147.
 • Slipukhina I. Role of computer oriented laboratory training course in physics for development of key competences of future engineers / I. Slipukhina // Proceedings of the National Aviation University, 2014. – № 1 (58) – рр. 96–102.
 • Лаванов Г.Ю., Калита В.М., Локтев В.М. Изоструктурный магнитный фазовый переход и магнитокалорический эффект в изинговском антиферромагнетике / Физика низких температур, 2014, т. 40 №9 с. 1053 – 1061.

Gavrylenko O., Gnatyuk S., Matviiv D. Selection criteria of the tools of information security from unauthorized access into computer systems of different classes // Journal of Computer Networks. – 2014. – V.2. – №2. – P. 18-22.

Korchenko O., Kovtun V., Okrimenko A. Parallelization of Integer Squaring Algorithms with Delayed Carry // Journal of Computer Networks – 2014 2 (2) – pp 10-17. DOI:10.12691/jcn-2-2-2.

Techniques for Performance Improvement of Integer Multiplication in Cryptographic Applications [Robert Brumnik, Vladislav Kovtun, Sergii Kavun] / Mathematical Problems in Engineering, vol. 2014, Article ID 863617, 7 pages, 2014. doi:10.1155/2014/863617.

Бурячок В.В. Застосування бездротових мереж в ході організації та проведення розвідки систем телекомунікацій / В.В. Бурячок // Захист інформації. — 2013. — Том 15 №4 (61). — С. 312-317.

Гізун А.І. Евристичні правила на основі логіко-лінвистичних зв’язок для виявлення та ідентифікації порушника інформаційної безпеки / А.І. Гізун, А.О. Корченко, В.В. Волянська, О.В. Гавриленко // Захист інформації. — 2013. — №3 (60). — С.251-257.

Гізун А.І. Метод виявлення та ідентифікації порушника інформаційної безпеки / А.І. Гізун, С.О. Гнатюк, В.В. Волянська // Захист інформації. — 2013. — Том 15 №4 (61). – С. 341-346.

Гізун А.І. Система виявлення та ідентифікації порушника в інформаційно-комунікаційних системах / А.І. Гізун, А.О. Корченко, В.В. Волянська // Безпека інформації. — Том 19, №3. — 2013. — С. 186-193.

Гнатюк В.О. Аналіз дефініцій поняття інцидент та його інтерпретація у кіберпросторі / В.О. Гнатюк // Безпека інформації. — Том 19, №3. — 2013. — С. 191-196.

Гнатюк С.О. Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи // С.О. Гнатюк / Безпека інформації. — Том 19, №2. — 2013. — С. 118-129.

Казмирчук С.В. Метод трансформирования термов лингвистических переменных в задачах анализа и оценивания рисков информационной безопасности / С.В. Казмирчук // Захист інформації. — 2013. — Том 15 №3 (60). — С. 268-276.

Кінзерявий О.М. Систематизація сучасних методів комп’ютерної стеганографії / О.М. Кінзерявий, В.Ю. Ковтун, С.О. Гнатюк // Безпека інформації. — Том 19, №3. — 2013. — С. 178-185.

Ковтун В.Ю. Алгоритм возведения в квадрат целых чисел с использованием отложенного переноса / В.Ю. Ковтун, А.А. Охрименко // Безпека інформації. — Том 19, №3. — 2013. — С. 166-171.

Корченко А.А. Система формирования эвристических правил для оценивания сетевой активности / А.А. Корченко // Захист інформації. — 2013. — Том 15 №4 (61). — С. 335-340.

Корченко А.Г. Метод преобразования эталонов параметров для систем анализа и оценивания рисков информационной безопасности / А.Г. Корченко, С.В. Казмирчук, А.Ю. Гололобов // Захист інформації. — 2013. — Том 15 №4 (61). — С. 326-331.

Корченко А.А. Система формирования нечетких эталонов сетевых параметров / А.А. Корченко // Захист інформації. — 2013. — №3. Т.15. — С. 240-246.

Пискун С.Ж. Функциональная иерархия и алгоритм управления сложными техническими системами / С.Ж. Пискун, В.А. Хорошко, Ю.Е. Хохлачева // Захист інформації. — 2013. — Том 15 №4 (61). — С. 295-300

Тарасенко В.П. Метод застосування продукційних правил для подання експертних знань в нейромережевих засобах розпізнавання мережевих атак на комп’ютерні системи / В.П. Тарасенко, О.Г. Корченко, І.А. Терейковський // Безпека інформації. — Том 19, №3. — 2013. — С. 177-184.

Юдін О.К., Бойко Ю.П. Технологія компресії для скорочення обсягу трансформант на основі кодування їх бінарного представлення / Наукоємні технології. – 2014. – №1 (21). – С. 84 – 89.

Куц Ю.В.  Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії / Ю.В. Куц, Олійник Ю.А., Близнюк О.Д., Монченко О.В. // Технічна діагностика и неруйнівний контроль. – 2013. – №1. –  С. 23-27.

Еременко В.С. Система неразрушающего контроля композиционных материалов на основе нейронных сетей ART-2 и Fuzzy-ART / В.С. Еременко, А.В. Перееденко //  Технічна діагностика и неруйнівний контроль. – 2013. – №1. –  С. 28-34.

Куц Ю.В. Экспериментальное исследование вихретоковой системы контроля крупногабаритных изделий / Ю.В. Куц, В.Ф.Петрик, Ю.Ю. Лысенко, А.Л.Дугин // Научни известия на НТСМ 2013. – №2 (139). – С.72–74 .

Куц Ю.В. Применение нейронних сетей для повышения достоверности неразрушающего контроля изделий из композиционных / Ю.В. Куц, В.С.Еременко, А.В. Перееденко // Научни известия на НТСМ 2013. – – №2 (139). – С.62-67.

Куц Ю.В. Фазовый способ ультразвуковой толщинометрии / Ю.В. Куц, Ю.А.Олейник, Е.Д.Близнюк, В.Ю. Куц // Научни известия на НТСМ 2013. – – №2 (139). – С.57-61.

Павленко П.М. Модель критерію ефективності сучасних методів аналізу робіт / П.М. Павленко, В.В. Трейтяк, С.В. Толбатов // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2013. – № 3.– С. 149-157.

Трейтяк В.В. Метод синтезу проектних варіантів концептуального проектування вузлів літака / В.В. Трейтяк, О.О. Борисов, П.М. Ратушний // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. − 2013. − №3. − С. 123-129.

Козьяков С.В. Модель визначення видів мотивації ІТ-фахівця промислового підприємства / С.В. Козьяков // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2013. – №3. – С. 181-187.

Козьяков С.В. Метод оцінювання вмотивованості праці ІТ-фахівців промислового підприємства / С.В. Козьяков // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 3. – С. 162-166.

Толбатов С.В. Модель аналізу методів визначення оцінки складності робіт / С.В. Толбатов // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – №3. – С. 58-64.

Бабіч К.С. Параметричне управління процесом технічної підготовки розосередженого виробництва / К.С. Бабіч // Вісник Національного авіаційного університету. − 2013. − №2 (55). − С. 163-167.

Швець В. А. Основні біометричні характеристики, сучасні системи та технології біометричної аутентифікації / Швець В. А., Фесенко А. А. // Безпека інформації. – 2013. – №1, Том 19. – С. 99 – 111.

В. А. Швець, В. П. Харченко Застосування трикутної схеми розташування випромінювачів в вимірювальних антенних решітках супутникових аеронавігаційних систем / В. П. Харченко, В. А. Швець // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013.  №1. – С. 255 – 261;

Журиленко Б.Е. Определение вероятностной надежности единичной технической защиты информации из реальных попыток взлома / Журиленко Б.Е. // Безпека інформації: науково-практичний журнал. – Київ: НАУ, №1(19), 2013. с.34-39

Приставка П.О. Математичне забезпечення розпізнавання та супроводу рухомого об’єкту в режимі реального часу для відео/ Приставка П.О., Рогатюк А.А. // Вісн. НАУ.– 2013.–№2 (55). –С. 141 – 148.

Juk P., Bis(4′-(4-pyridyl)-2,2′:6′,2″-terpyridine) ruthenium(II) complexes and their N-alkylated derivatives in catalytic light-driven water oxidation/ Hongjin Lv, Jennifer A. Rudd, Ji Young Lee та інші (всього 9 осіб)// RSC Advances. 2013. P. 1-8. DOI: 10.1039/c3ra44192j Режим доступу: www.rsc.org/advances Impact Factor- 2.56

Juk P. Multi-Electron-Transfer Catalysts Needed for Artificial Photosynthesis/ James Vickers, Hongjin Lv, Yurii Geletii, Craig L. Hill.// MRS Online Proceedings Library. – 2012. – V. 1387. – № 1.–10 P. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1557/opl.2012.896

Жук П.Ф. Асимптотическая скорость сходимости двухслойного итерационного метода вариационного типа/ Жук П.Ф. ,Мусіна А.О// Український математичний журнал. – 2013. – №12 (видавництво НАН України, буде надруковано у грудні 2013р.) Impact Factor- 0.157

Kvasnikov V. Control of an elastic eiement activevibrosupport // V. Kvasnikov, M. Kulik // Proceedings of the Natsonal Aviation University. – 2013. — №1 (54). – P. 64–69.

Филоненко С.Ф. Моделирование акустического излучения при изменении скорости вращения пары трения из композиционных материалов/С.Ф. Филоненко, О.П. Космач, Технологические системы. — 2013. — No1. — C.73-81.

Filonenko S.F. Influence of friction surfaces properties of composite materials on acoustic emission/ S.F. Filonenko, A.P. Kosmach //Proceedings of the NAU. — 2013. — No1. — P.70-77.

Филоненко С.Ф. Акустическая эмиссия при изменении дисперсности свойств поверхностей трения из композиционных материалов/ С.Ф. Филоненко, А.П. Космач// Технологические системы. — 2013. — No2 (63). — C.88-96.

Філоненко С.Ф. Закономірності зміни акустичного випромінювання при зростанні навантаження на пару тертя з композиційного матеріалу / С.Ф. Філоненко, О.П. Космач// Вісник НАУ. — 2013. — №2. — С.79-89.

Осмоловський О.І. Побудова функціонального перетворювача керуючих сигналів компенсаційного оптичного координатора / О.І. Осмоловський // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. — №1.- С. 41-44.

Тимофеева М.А. Компьютеризированная система обучения обхода траекторий измерительным роботом / М.А. Тимофеева, Т.С. Прыт // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. — №1.- С. 130-132.

Способи побудови аналогових інтерфейсів інформаційно-вимірювальних систем механічних величин / В.П. Квасніков, Д.П. Орнатський, І.В. Гаврилов, Т.П. Нічікова // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. — №1.- С. 164-169.

Клещёв Г.М. Аспекты теории массового обслуживания в новой сквозной технологии автоматизации процессов управления изготовления штампового инструмента/ Г.М. Клещёв // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. — №1.- С. 195-197.

Куліш Є.Б. Використання адаптивної динамічної маршрутизації на мультисервісних мережах зв’язку / Є.Б. Куліш, А.Г. Ложковський, В.В. Кичак. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. — №1.- С. 198-200.

Любченко В.В.  Аналіз алгоритмів розрахунку нормалізуючої константи / В.В. Любченко, В.П. Квасніков // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. — №1.- С. 211-213.

Клещев Г.М. Автоматизация управления конструкторско-технологическими процессами в среде интегрированной сквозной системы проиводства штампового инструмента / Г.М. Клещев // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах. – 2013. — №1. – С. 83-87.

Бойченко О. В. Основні принципи проектування якісного програмного забезпечення автоматизованих систем управління / О.В. Бойченко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах. – 2013. — №1. – С. 88-91.

Лещенко Ю.П. Застосування експертних систем в роботі вимірювальних роботів / Ю.П. Лещенко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах. – 2013. — №1. – С. 164-167.

Sineglazov V. M. An algorithm for solving the problem of forecasting. / V. M. Sineglazov, E.I. Chumachenko, V.S. Gorbatiuk. // Aviation, Vol. 17, No. 1, 2013. P. 9–13.

Sineglazov V. M. Using mixture of experts approach to solve the forecasting task. / V. M. Sineglazov, E.I. Chumachenko, V.S. Gorbatiuk. // Aviation, Vol. 17, No. 4, 2013. P. 15–19.

Kosheva L., Volodarskyi I.Warsza Z.Polianichko D. Zastosowanie estymacji odpornej w badaniach biegłości laboratorium przy próbkach o niewielkiej liczności Miesiecznik Naukowo-Techniczny.Pomjari, awtomatica, control.– Vol. 59, nr 6/2013, p.554-557. Index Copеrnicus

L.Koshova, Е.Volodarski, Z. L. Warsza, A.Shantyr. O kalibracji elektronowego mikroskopu skaningowego do pomiaru wymiarów w zakresie nanometrowym. Miesiecznik Electronika. Konstrukcje, technologie zastosowania, –№2/2013.– S.64-67

Полиномиальная аппроксимация сигналов как операционное исчисление: применение к моделированию динамических систем дробного порядка/ В.В.Васильев, Л.А.Симак// Информационные технологии — 2013, №3(187). – с.55-60  Издательство радиотехника (Россия)

Bordyuh, H.B., Polishchuk, A.P. Holographic grating recording in “lyotropic liquid crystal — viologen” system // Proceedings of the National Aviation University. – 2013. – Vol. 53, N4. – P. 80–83.

Сліпухіна І. А. Мєняйлов С. М., Чернецький  І. С. Формування технологічного світогляду майбутніх інженерів у процесі сучасного фізичного практикуму // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 18. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – ЦИТ: 9-213-912. – С. 57 – 61.

Juk P. Multi-Electron-Transfer Catalysts Needed for Artificial Photosynthesis/ James Vickers, Hongjin Lv, Yurii Geletii, Craig L. Hill.// MRS Online Proceedings Library. – 2012. – V. 1387. – № 1.–10 P. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1557/opl.2012.896

Drevetskiy V. The intelligent system for automotive fuels quality definition / V. Drevetskiy, M. Klepach // Informatics Control Measurement in Economy and Environment Protection. – 2013. — №3. – P.11-13.

Операционные методы моделирования нелинейных динамических систем целого и дробного порядков/В.В. Васильев, Е.В. Киркач// Информационно телекоммуникационные технологии — 2013, №18. – с.63-70 Издательство радиотехника (Россия)

Поліщук А.П. Self-Organizing Cyclolinear Organosilicon Polymers in Bulk and on the Surface of Water / Nataliya N. Makarova , Tat’yana V. Astapova, Alexander I. Buzin, Arkady P. Polishchuk, Nataliya V. Chizhova and Irina M. Petrova // InternationaI Journal of Molecular Sciences, 2013, 14, 18215-18238; [International Journal of Molecular Sciences (ISSN 1422-0067; CODEN: IJMCFK; ISSN 1661-6596 for printed edition)

Наукові праці опубліковані у виданнях, що входять до бази даних Scopus, або інших наукометричних баз даних за 2012р.

Марченко Н.Б. Стастичний аналіз процеса вироблення електроенергії автономними газотурбінними електростанціями / М.Б. Марченко, А.В. Толбатов, Т.Л. Щербак:  зб. наук. праць «Моделювання та інформаційні технології». – Вип. 64. – К.: Ін-ту проблем моделюв. в енергет. ім. Г.Є. Пухова НАНУ, 2012. – С. 14-21.

Марченко Н.Б. Стастичний аналіз процесу вироблення електроенергії газотурбінними електростанціями / М.Б. Марченко, А.В. Толбатов, Т.Л. Щербак //  Електроніка та системи. – № 2 (32). – 2012. – С. 130-137.

Соколовська Г.В. Реалізація непрямих вимірювань мікронерівностей деталей для підвищення ефективності їх алмазного шліфування / Г.В. Соколовська, О.Ф. Єнікєєв, Т.Л. Щербак:  зб. наук. праць Ін-ту проблем моделюв. в енергет. ім. Г.Є. Пухова НАНУ . – Вип. 63. – К.: Ін-ту проблем моделюв. в енергет. ім. Г.Є. Пухова НАНУ, 2012. – С. 41-48.

Монченко О.В. Метрологічні характеристики перетворювача миттєвої швидкості обертання шліфувального круга при алмазному шліфуванні / О.В. Монченко, О.Ф. Єнікєєв, Т.Л. Щербак:  зб. наук. праць «Моделювання та інформаційні технології» . – Вип. 63. – К.: Ін-ту проблем моделюв. в енергет. ім. Г.Є. Пухова НАНУ, 2012. – С. 42-48.

Єременко В.С. Застосування нейромережевих технологій у системах неруйнівного контролю / В.С. Єременко, О.В Монченко, А.В. Переїденко // Технічна діагностика і неруйнівний контроль. – 2012. – №1. – С. 35-41.

Єременко В.С. Класифікатор стану виробі з композиційних матеріалів на основі нейронної мережі адаптивної резонансної теорії / В.С. Єременко, А.В. Переїденко, П.А. Шегедін // Вісник Національного авіаційного університету. – 2012. – №1. – С. 92-100.

Филоненко С.Ф. Вклад составляющих акустического излучения в результирующий сигнал при резании материалов/ С.Ф.Филоненко, Т.В. Нимченко, Т.Н. Косицкая // Технологические системы.-2012.-№2(59).-С.71-80

Філоненко С.Ф. Вплив швидкості навантаження на амплітудні та енергетичні параметри сигналів акустичної емісії при руйнуванні композиційних матеріалів поперечною силою/С.Ф. Філоненко, О.П. Космач, Т.М. Косицька// Техологические системы.-2012.-№ 1(58).-С.46-51

Філоненко С.Ф. Вплив глибини різання на закономірності зміни параметрів акустичного випромінювання/ С.Ф.Филоненко, Т.В. Нимченко// Вісник НАУ.-2012.-№3.-С.101-108

Корнієнко Б.Я. Модель загроз інформаційно-комунікаційної мережі виробництва мінеральних добрив/ Б.Я. Корнієнко, О.К. Юдін, Ю.О.Возний // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. пр. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ, 2012. – Вип. 63.С. 27 — 34.

Корнієнко Б.Я. Особливості реалізації політики інформаційної безпеки підприємства/ Б.Я. Корнієнко, О.К. Юдін, Ю.О.Возний // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – 2012, Вип. 62, С. 19-24.

Павленко П. М. Розробка та впровадження системи інформаційної підтримки процесів управління виробничими даними /  П.М. Павленко, В.В. Трейтяк, С.О. Дорошенко // Вісник НАУ. – 2012. – № 4. С. 33-35

Фролова Н.Є. Шляхи зменшення енергозатрат процесорів у розробках відомих вендерів / Н.Є. Фролова, Ю.О. Максімов// Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. пр. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ, 2012. – Вип. 63. – С. 92-99.

Co-Z Divisor Addition Formulae in Homogeneous Representation in Jacobian of Genus 2 Hyperelliptic Curves over Binary Fields / Vladislav Kovtun, Sergii Kavun,Oleksandr Zyma // Volume of the International Journal of Biomedical Soft Computing and Human Sciences with the title “Bilevel Programming, Optimization Methods, and Applications to Economics”, Available from: http://www.f.waseda.jp/watada/BMHYPERLINK «http://www.f.waseda.jp/watada/BMFSA/IJBSCHS/IJV17N02/BSCHV17N2%20_PS06.pdf»FSA/IJBSHYPERLINK «http://www.f.waseda.jp/watada/BMFSA/IJBSCHS/IJV17N02/BSCHV17N2%20_PS06.pdf»CHS/IJV17N02/BSCHV17N2 _PS06.pdf

V. L. Makarov, N. O. Rossokhata, D.V. Dragunov Exponentially convergent functional-discrete method for eigenvalue transmission problems with discontinuous flux and potential as a function in the space L1. / V. L. Makarov, N. O. Rossokhata, D.V. Dragunov // Comput. Methods Appl. Math. 2012, Vol. 12, № 1, Р. 46-72

Vasylyk V.B. Nonlocal problem for an evolution first order equation in Banach space//Journal of Numerical and Applied Mathematics. Series «Numerical Mathematics».- 2012 No 3 (109).- pp. 139-149.

І.В. Герасимчук, П.К. Горбач, П.П. Довгополий, Локалізовані стани в нелінійному середовищі з плоским дефектним шаром, який має нелінійні властивості, Укр. фіз. журн. (УФЖ), 2012, Т. 57, № 6, С. 680-685. [Ukr. J. Phys. (UJP), 2012, Vol. 57, No. 6, P. 678-683.]

Герасимчук В.С. Динамика доменных границ в слабых ферромагнетиках с квадратичным магнитоэлектрическим взаимодействием / В.С. Герасимчук., А.А. Шитов // ФТТ, – 2012, – Т.54, №1, – С. 79-84.

García-García A., Pardo J. A., Štrichovanec P., Magén C., Vovk A., De Teresa J. M., Kakazei G. N., Pogorelov Yu.G., Golub V., Salyuk O., Morellón L., Algarabel P. A., Ibarra M. R. Magnetic properties of epitaxial discontinuous Fe/MgO multilayers. // Journal of Nanoscience and Nanotechnology — 12, N. 9, 7505-7509 (2012).

García I., Echeberria J., Kakazei G.N., Golub V.O., Saliuk O.Y., Ilyn M., Guslienko K.Y., González J.M. Evolution of the magnetic properties of Co10Cu90 nanoparticles prepared by wet chemistry with thermal annealing. // Journal of Nanoscience and Nanotechnology — 12, N. 9, 7529-7534 (2012).

Kakazei G.N., Aranda G.R., Bunyaev S.A., Golub V.O., Tartakovskaya E.V., Chumak A.V., Serga A.A., Hillebrands B., Guslienko K.Y. Probing dynamical magnetization pinning in circular dots as a function of the external magnetic field orientation // Physical Review B – V. 86, N. 5, 054419 (2012).

Kruchinin S., H. Nagao, Nanoscale superconductivity. Inter.J.Mod.Phys. B., Vol.26,2012, p.1230013 (55 pages) (review).

Kruchinin S.P., H.T.Kim. Band structure of new ReFeAsO superconductors .   Journal of Modern Physics (2012)  to be published.

V.N. Ermakov,  A. S. Kruchinin, H.T.Kim, T.Pruschke. Thermoelectric properties of molecular nanostructures. Phys.Rev. B (2012) to be published.

Radionov V.,Kruchinin S. Electroluminescence of  Y2O3:Eu and   Y2O3:Sm films, Material  Science , 2012.

Gomeniuk Y.V. Effect of vacuum annealing on charge transport and trapping in a-Si1−xCx:H/c-Si heterostructures / Y.V. Gomeniuk, S.O. Gordienko, A.N. Nazarov, A.V. Vasin, A.V. Rusavsky, V.G. Stepanov, V.S. Lysenko, D. Ballutaud, S. Ashok // Journal of Non-Crystalline Solids. – 2012. – V. 358. — N 2. – P. 168-173.

Vasin A. Excitation effects and luminescence stability in porous SiO2:C layers / A. Vasin, A. Rusavsky, A. Nazarov, V. Lysenko, G.a Rudko, Yu. Piryatinski,I. Blonsky, J. Salonen, E. Makila, S. Starik // Phys. Status Solidi (a). – 2012. – V.209. – N.6. – P. 1015–1021.

Gordienko S. O. Correlation of nanostructure and charge transport properties of oxidized a-SiC:H films / S.O. Gordienko, A.N. Nazarov, A.V. Vasin, A.V. Rusavsky, V.S. Lysenko // Phys. Status Solidi C. — 2012. – V.9. — N. 6. – P. 1477–1480.

Tiagulskyi S. Shell model for REOx nanoclusters in amorphous SiO2: charge trapping and electroluminescence quenching / S. Tiagulskyi, A. Nazarov, I. Tyagulskii, V. Lysenko, L. Rebohle, J. Lehmann, W. Skorupa // Phys. Status Solidi C. — 2012. – V.9. — N. 6. – P. 1468–1470.

Vasin A.V. Identification of nanoscale structure and morphology reconstruction in oxidized a-SiC:H thin films/ A.V.Vasin, A.V. Rusavsky, A.N. Nazarov, V.S. Lysenko, P.M. Lytvyn, V.V. Strelchuk, K.I. Kholostov, V.P. Bondarenko, S.P. Starik// Applied Surface Science. —  2012. – V.260.- P. 73– 76.

Tiagulskyi S. I. Thermal Effect on Electroluminescence Quenching in SiO2 with Ge and ReOX Nanoclusters/ S. I. Tiagulskyi, I. P. Tyagulskiy, А. N. Nazarov, T. M. Nazarova, N. L. Rymarenko, V. S. Lysenko, L. Rebohle, J. Lehmann, W. Skorupa// ECS Transactions. – 2012. – V.45. N5. – P.161-166.

Rudenko T. Mobility enhancement effect in heavily-doped junctionless nanowire silicon-on-insulator metal-oxide-semiconductor field-effect transistors//T. Rudenko, A. Nazarov, I. Ferain, S. Das, R. Yu, S. Barraud, P. Razavi// Appl. Phys. Lett. – 2012. – V.101. – P. 223103.

K. Loginova, M. Loginov, E. Vorobiev and N. I. Lebovka “Better lime purification of sugar beet juice obtained by low-temperature aqueous extraction assisted by pulsed electric”, LWT — Food Science and Technology, 46(1) 2012, 371-374.

V.N.  Ponevchinsky, A. I. Goncharuk, S. S. Minenko, L. N. Lisetski, N.I. Lebovka, and M. S. Soskin, Incubation of Nematic 5CB + Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNTs) Composites, Induced Optical Singularities, Electro-Optical and Percolation Phenomena, Nonlinear Optics and Quantum Optics,2012, Vol. 43, pp. 1–22. http://www.oldcitypublishing.com/NLOQO/NLOQOcontents/NLOQOv42n3issuecontents.html

D. Liu, N.I. Lebovka, and E. Vorobiev Impact of electrical pulsed treatment on selective extraction of intracellular compounds from Saccharomyces cerevisiae yeasts, LWT — Food Science and Technology, xx (x) 2012, DOI: 10.1007/s11947-011-0703-7

Maksym Loginov, Nikolai Lebovka, Eugene Vorobiev Laponite assisted dispersion of carbon nanotubes in water, J. Colloid and Interface Science, 365(1) (2012) 127-36.

V. E. Vovk, A.V. Koval’chuk and N. Lebovka Impact of homeotropic and planar alignment of liquid crystalline medium on the structure and dielectric properties of modified fullerene mC60+ E25M mixtures,  Liquid Crystals, 2012, v.39(1), 77-86

N. Lebovka, A. Goncharuk, T. Bezrodna, I. Chashechnikova, V. Nesprava Microstructure and electrical conductivity of hybrid liquid crystalline composites including 5CB, carbon nanotubes and clay platelets, Liquid Crystals, 2012 , 39(5), 2012. 531-538.

M. Loginov, M. Citeau, N. Lebovka, and E. Vorobiev  “Evaluation of low-pressure compressibility and permeability of mineral sediment from centrifugal consolidation data” Separation and Purification Technology. 92 (2012) 168–173.

V.V. Ponevchinsky, A. I. Goncharuk, S. S. Minenko, L. N. Lisetskii, N. I. Lebovka, and M. S. Soskin, Fine topological structure of coherent complex light created by carbon nanocomposites in LC, Proc. SPIE 8274, 82740S (2012); http://dx.doi.org/10.1117/12.904771

M. Loginov, N. Lebovka and E. Vorobiev Use of analytical centrifugation for prediction of dead-end filtration of mineral suspensions, Proceedings of 11th World Filtration Congress in Graz, Austria, April 16-20, 2012, http://www.wfc11.at/index.htm

N.I. Lebovka, L.N. Lisetski, A.I. Goncharuk, S.S. Minenko, V.V. Ponevchinsky and M.S. Soskin, Phase transitions in smectogenic liquid crystal 4-butoxybenzylidene-40-butylaniline (BBBA) doped by multiwalled carbon nanotubes Phase Transitions Vol. 85, No. 7, 2012, 1–14.

E.A. Lysenkov, N.I. Lebovka,, Y.V. Yakovlev, V.V. Klepko, N.S. Pivovarova Percolation behaviour of polypropylene glycol filled with multiwalled carbon nanotubes and Laponite

S.P. Repetsky, I.G. Vyshyvanaya, D.K. Cheshkovskii. Spin-Dependent Transport in Carbon Nanotubes with Chromium Impurity. // The Physics of Metals and Metallography. – 2012. – V. 113, №3. – P. 213-221.

Наукові праці опубліковані у наукових фахових виданнях України за 2016р.

 • Щербак Л.М. Аналіз генераторів псевдовипадкових чисел за метрологічними характеристиками / А.Г. Мартинюк, Ю.Ю. Оникієнко, Л.М. Щербак // Східноєвропейський журнал передових технолологій. – 2016. – № 1/9 (79). – С. 25-29.
 • Reutskiy E.A. The method of forecasting characteristics of measuring channels of technical systems / L.M. Scherbak, E.A. Reutskiy // ISJ Theoretical & Applied Science. – 2016. – № 4(36). – р. 21 – 25.  (наукометрична база THOMSON REUTERS).
 • Дергунов А. В. Применение методов статистической фазометрии в неразрушающем контроле / А. В. Дергунов, Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лысенко // Научни известия на НТСМ – 2016. – №1(187) – С.38-42.
 • Мокійчук В.М. Improving the efficiency of fuel combustion in view of uncertainty of oxygen concentration measurement / В.М. Мокійчук , В.П. Бабак, О.О. Редько, А.О. Запорожець // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – №6(84). – С. 41-44.
 • Еременко В.С. Acoustic emission at change of mechanically destruction composite material properties / В.С. Еременко, С.Ф. Филоненко // Научни известия на НТСМ – 2016. – №1(187) – С.295-299.
 • Зарiцький О.В. Розробка математичної моделі професійної діяльності / О.В. Зарiцький, В.В. Судік // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2016. – № 1/4 (79) – С. 10–19.
 • Vasylyk V. Exponentially convergent method for differential equation in Banach space with a bounded operator in nonlocal condition// Journal of Computational and Applied Mathematics v.122 (2016), no. 2., P. 130-139.
 • Филоненко С.Ф. Влияние износа режущего инструмента при контролируемой глубине резания на акустическую эмиссию/ С.Ф. Филоненко // Восточно-европейский журнал передовых технологий.-2015. — No 6/9(78).-C.47-50.
 • 9.                  Filonenko S.F. Acoustic emission at change of mechanically destruction composite material properties/ S.F. Filonenko, V.S. Jeremenko // Science Proceedings “NDT days 2016”. — 2016. — No1(187). -P.295-299.
 • M. Sineglazov, V.S. Ischenko. Intellectual System of Visual Navigation, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine.
 • P. Borsuk, I. Tretiakov. Motion Control Algorithms for Coordinated Group of UAVs, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine.
 • M. Sineglazov, A. Godnyi. Integrated Computer-Aided Design System Software of Navigation Complex, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine.
 • M. Sineglazov, D. Karabetsky. Solar Rechargeable Airplane Power System Optimization, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine.
 • Mazin Al Hadidi. Adaptive Regulation of Radiated Power Radio Transmitting Devices in Modern Cellular Network Depending on Climatic Conditions / Mazin Al Hadidi, Jamil S. Al-Azzeh, R. Odarchenko, S. Gnatyuk, A. Abakumova // Contemporary Engineering Sciences. — 9. — 2016. — № 10. — P. 473-485.
 • Danik Yu., Hryschuk, Gnatyuk S. Synergistic effects of information and cybernetic interaction in civil aviation // Aviation. – 2016. – V.20. – №3. – P. 137-144.
 • Creating of automated fault-tolerant system based on http anonymizers that allows access to forbidden web-sites — Tworzenie zautomatyzowanych, odpornych na uszkodzenia systemów, opartych na anonmizerach http umożliwiających dostęp do zabronionych stron internetowych / Alexander PETROV, Marek B. Aleksander, Anton Petrov // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2016 nr 6 dod.: CD, s. 378–383.
 • Methods and models of reliable software protection systems — Metody i modele systemów ochrony niezawodności oprogramowania / Marek Aleksander, Alexander PETROV, Anton Petrov // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2016 nr 6 dod.: CD, s. 37–46.
 • Gnatyuk S., Okhrimenko A., Kovtun M., Gancarczyk T., Karpinskyi V. Method of Algorithm Building for Modular Reducing by Irreducible Polynomial // Proceedings of the 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2016), Oct. 16-19, 2016, Gyeongju, Korea, pp. 1476-1479.
 • Davydenko Anatolii. Formalization level of abstraction of state information resourses access systems // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, ISSN 1338-9432. Volume 4, 2016, p. 35-38.
 • A. Lakhno, S.V. Kazmirchuk, Y.B. Kovalenko, L.V. Myrutenko, T.O. Zhmurko, Design of adaptive system of detection of cyber-attacks, based on the model of logical procedures matrices of features and the coverage, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. №3/9 (81). – P. 30-38.
 • Mazin Al Hadidi, Jamil Samih Al-Azzeh, B. Akhmetov, O. Korchenko, S. Kazmirchuk, M. Zhekambayeva Methods of Risk Assessment for Information Security Management, International Review on Computers and Software (IRECOS). – 2016. – V. 11 ‑ №2. – P. 81-91. (SCOPUS)
 • Models, Methods and Information Technologies of Protection of Corporate Systems Of Transport Based on Intellectual Identification of Treats / Petrov A., Lakhno V., Korchenko A. // Decision Making in Manufacturing and Services, 2015, Vol. 9, No. 2, P. 117-135.
 • Gridyakina, A.V.  Electric properties of ionic thermotropic liquid crystals // Ukrainian Journal of Physics – 2016 — 61 (6), pp. 502-507 (Scopus)
 • Change of heat engine performance by electro-physical influence on fuel. / S.L. Маksimov, I.V. Morozova, Yu.М. Tereschenko. – USA.: // The Advanced Science Journal. – 2016. – ISSUE 02 / VOLUME2016 /ISSN 2219-746X. – Page 45-49. (Copernicus)
 • Єременко В.С. Використання перетворення Гілберта для отримання додаткових інформативних ознак при імпульсному імпендансному контролі композиційних матеріалів  / В.С. Єременко, Є.Ф. Сулов, А.Г. Протасов, Ж.О. Павленко // Наукові Вісті НТУУ «КПІ». – 2016. – № 1 (105). – С. 117-123.
 • Орнатський Д.П. Аналоговий інтерфейс для ємнісних датчиків переміщень з корекцією фазової похибки / Д.П. Орнатський // Вісник інженерної академії. – 2016. – № 2. – С. 184-188.
 • Мокійчук В.М. Метрологічні аспекти діяльності медичних лабораторій у рамках стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015 / В.М. Мокійчук , О.А. Рамазанова-Стьопкіна // Український метрологічний журнал. – 2016. – №1. – С. 53-55.
 • Мокійчук В.М. Новий рівень якості медичних лабораторних послуг відповідно до стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015 / В.М. Мокійчук , О.А. Рамазанова-Стьопкіна // Практика управління медичним закладом. – 2016. – № 1. С 92-95.
 • Мокійчук В.М. Впровадження стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015 у практику медичних лабораторій. Метрологічні аспекти 2015 / В.М. Мокійчук , О.А. Рамазанова-Стьопкіна // Практика управління медичним закладом. – 2016. – № 3. С 84-87.
 • Хлапонін Ю.І. Побудова апроксимаційної функції на основі алгоритму зворотного розповсюдження помилки як методу навчання штучних нейронних мереж / І.І. Бех, С.О. Новак, Ю.І., Хлапонін // Вісник інженерної академії. – – № 1. – С. 198-201.
 • Хлапонін Ю.І. Організація контролю захищеності бездротових комп’ютерних мереж на базі нейро-нечітких мереж / Ю.І. Хлапонін, О.М. Юдін // Science — Based Technologies (Наукоємні технології) . – – № 3 (31). – С. 303-307.
 • Зарiцький О.В. Формалізація моделі прийняття рішення в експертній інформаційній системі оцінки професійної діяльності / О.В. Зарiцький // Вісник Інженерної академії України: Часопис. – Київ: НАУ, 2016. –  №1. – С.66–71.
 • Леонов В.В. Вплив нових технологій на характер майбутніх війн / В.В. Леонов, А.І. Поляєв, А.Д. Наливайко // Вісник інженерної академії України. — 2016. — № 1. — С. 16-21.
 • Сівоха І.М. Щодо методологічних підходів при програмно-цільовому плануванні розвитку системи озброєння / І.М. Сівоха, В.В. Леонов, А.Д. Наливайко // Вісник інженерної академії України. — 2016. — № 1. — С. 26-32.
 • Леонов В.В. Нові технології, нові системи озброєння, новий характер війн / В.В. Леонов, А.І. Поляєв, А.Д. Наливайко // Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ. — Київ: НУОУ, 2016. — №1. — С. 119-125.
 • Рудик А.В. Багатофункціональні сенсори для мобільної робототехніки / А.В. Рудик // Вісник інженерної академії України. – 2016. – № 1. – С. 187-193.
 • Марченкова С.В. Прогнозування стану мобільного робота та підвищення ефективності діагностики / А.В. Рудик // Вісник інженерної академії України. – 2016. – № 1. – С. 107-110.
 • Квасніков В.П. Алгоритм компенсації температурної похибки датчика прискорень в складі маятникового компенсаційного акселерометра / В.П. Квасніков, А.О. Возняковський // Вісник інженерної академії України. – 2016. – № 1. – С. 221-223.
 • Квасніков В.П. Методика балансування чутливого елементу маятникового акселерометра / В.П. Квасніков, А.О. Возняковський // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – 2016. – № 1(8). — С. 50-53.
 • Орнатський Д.П. Аналоговий інтерфейс для ємності датчика переміщень з відкритим полем / Д.П. Орнатський // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – 2016. – № 1(8). — С. 46-49.
 • Стахова А.П. Інформаційно-вимірювальна система для визначення інформативних параметрів методом акустичної емісії / А.П. Стахова // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – 2016. – № 1(8). — С. 69-72.
 • Рудик А.В. Використання медіанної та діагностичної фільтрацій в мобільних робототехнічних комплексах для попередньої обробки сигналів / А.В. Рудик // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – 2016. – № 1(8). — С. 73-78.
 • Шелуха О.О. Обробка інформації в системах стеження за динамічними об’єктами / О.О. Шелуха // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – 2016. – № 1(8). — С. 87-90.
 • Кузмич Л.В. Сучасні тенденції створення приладових систем вимірювання механічних величин / Л.В. Кузмич // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – 2016. – № 1(8). — С. 95-99.
 • Коваленко Ю.Б. Комп’ютеризована система захищеного застосування на основі технології VIOP / Л.В. Кузмич // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – 2016. – № 1(8). — С. 91-94.
 • Квасніков В.П. Визначення довірчих інтервалів і планування випробувань при використанні DN-розподілу / В.П. Квасніков, С.В. Єгоров // Вісник інженерної академії України. – 2016. – № 2. – С. 72-75.
 • Марченкова С.В. Прогнозування стану мобільного робота та підвищення ефективності діагностики / С.В. Марченкова // Вісник інженерної академії України. – 2016. – № 2. – С. 86-89.
 • Квасніков В.П. Методика та засоби самонастроювання інтелектуальних робототехнічних систем / В.П. Квасніков, Б.П. Хандрук // Вісник інженерної академії України. – 2016. – № 2. – С. 121-124.
 • Орнатський Д.П. Аналоговий інтерфейс для ємнісних датчиків переміщень з корекцією фазової похибки / Д.П. Орнатський // Вісник інженерної академії України. – 2016. – № 2. – С. 184-188.
 • Квасніков В.П. Комп’ютеризований метод діагностування радіоелектронних систем / В.П. Квасніков, C.В. Єгоров // Вісник інженерної академії України. – 2016. – № 3. – С. 87-92.
 • Філоненко С.Ф. Связь акустической энергии с изменением дисперсности свойств обрабатываемого композита / C.Ф. Філоненко // Вісник інженерної академії України. – 2016. – № 3. – С. 121-125.
 • Кузьмич Л.В. Особливості вимірювання кількості енергоресурсів на теплове постачання в україні / Л.В. Кузьмич // Вісник інженерної академії України. – 2016. – № 3. – С. 154-159.
 • Рудик А.В. Оцінка  точності  навігаційно-часових  визначень  в  супутникових  радіонавігаційних  системах / А.В. Рудик // Вісник інженерної академії України. – 2016. – № 3. – С. 121-126.
 • Чорненький Ю.В. Определение характеристик стационарной и нестационарной функций при производстве в шарико-винтовых пар  / Ю.В. Чорненький // Вісник інженерної академії України. – 2016. – № 3. – С. 78-83.
 • Shevchenko K. L., Shcherbina E. S., Yeremeyeva T. A. Correlation Method for Verification of Human Organism Psychophysiological State // Electronics and Control Systems, N 1(47) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 11–15.
 • Ablesimov A. K., Bardon L. V., Kutova N. I. Reaction Of Stabilization System On The Commands Of Operator. Accuracy Of Stabilization // Electronics and Control Systems, N 1(47) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 16–21.
 • Sineglazov V. M., Ziganshin A. A. Optimal Pitch Angles of Darieus H-Rotor Blades // Electronics and Control Systems, N 1(47) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 65–70.
 • Dmytrenko B. I. Using Solar/Wind Energy Power Supply in the Autonomous System // Electronics and Control Systems, N 1(47) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 71–75.
 • Sergeyev I. Yu. Analysis of the Potentiation Digital-to-Analog Converter with Accounting of Imperfection its Blocks // Electronics and Control Systems, N 1(47) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 76–79.
 • Sineglazov V. M., Ischenko V. S. Optimal Choice of Hardware Complexes of Visual Navigation System UAV // Electronics and Control Systems, N 1(47) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 80–87.
 • Karabetsky D. Р. Analysis of Solar Charge Controllers // Electronics and Control Systems, N 1(47) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 88–90.
 • Mukhina M. P., Prymak A. P., Babeniuk A. N. Algorithm of Forming and Selecting of Informative Features in Correlation Extreme Navigation System Database // Electronics and Control Systems, N 1(47) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 91–96.
 • Sineglazov V. M., Ziganshin A. A. Finite Volume Method to Solution of Navier–Stokes Equations for Vertical Axis Wind Turbines // Electronics and Control Systems, N 1(47) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 116–120.
 • Yurchenko A. S., Kozlov A. P. About Working set for Dynamic Memory Allocation // Electronics and Control Systems, N 1(47) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 121–126.
 • Mukhina M. P., Yeremeieva T. A. Informativity estimation technique of template geophysical field data // Electronics and Control Systems, N 2(48) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 11–15.
 • Mukhina M. P., Kuzmemko A. O. Algorithm of morphological correlation-extreme navigation system // Electronics and Control Systems, N 2(48) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 16–21.
 • Mukhina M. P., Panarin M. I. Correlation stereoscope recognition algorithm // Electronics and Control Systems, N 2(48) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 22–29.
 • Ablesimov A. K., Bardon L. V., Kutova N. I. Correction of the quality of stabilization systems // Electronics and Control Systems, N 2(48) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 43–49.
 • Borsuk S. P., Tretiakov I. O. Control system algorithms for groups of UAVs // Electronics and Control Systems, N 2(48) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 58–62.
 • Sіneglazov V. M., Godny A. P. Dynamic data integration in the design of complex CAD systems // Electronics and Control Systems, N 2(48) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 69–75.
 • Sineglazov V. M., Daskal E. V., Petrychenko O. А. Automatic system of linear speed determination // Electronics and Control Systems, N 2(48) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 81–86.
 • Filyashkin M. K. Automation of technology of air-to-air refueling regional aircraft // Electronics and Control Systems, N 2(48) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 87–91.
 • Tupitsin N. F., Yurchenko A. S., Stepanenko I. C. One method to drop the aviation outboard block with variable geometry // Electronics and Control Systems, N 2(48) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 92–97.
 • Syneglazov V. M., Glukhov V. O. Partial criteria system of estimation of pilot preparedness level before simulator training // Electronics and Control Systems, N 2(48) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 98–103.
 • Sineglazov V. M., Novodranov R. S. Simultaneous localization and map building for mobile robots // Electronics and Control Systems, N 2(48) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 104–108.
 • Borsuk S. P., Kusyk A. V. Corrected algorithms for pilots testing system based on education process limitations // Electronics and Control Systems, N 2(48) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 127–131.
 • Борсук С.П., Рева О.М., Мірзоєв Б.М. Інтегративна оцінка ставлення студентів-авіадиспетчерів до небезпеки порушення норм ешелонування // Наукоємні технології. – Київ, 2016. — №1 (29). — С. 96-101.
 • Borsuk S. P., O.M. Reva. Appliance of area under air traffic controller estimate function for main decision taking dominant determination // Авіаційно-космічна техніка і технологія: наук.-техн. ж. – Х.: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2016. — № 7 (134). — С. 157-163.
 • Borsuk S. P., I.O. Tretyakov. Control system algorithms for groups of UAVs // Electronics and Control Systems, N 2(48) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 58-62.
 • Borsuk S. P., A.V. Kusyk. Corrected algorithms for pilots testing system based on education process limitations // Electronics and Control Systems, N 2(48) – Kyiv: NAU, 2016. – pp. 63-67.
 • Burychenko M.Y., Onykienko Y.Y., Sushchenko O.A. Assesment of Static Equilibrium Function of Extreme Activity Specialists Electronics and Nanotechnology: IEEE 2016 36th Int. Conf. ELNANO, 19-21 April 2016, Kyiv, Ukraine: proc. of conf. — Kyiv, 2016. — P. 257-260.
 • Коваленко Ю. Б. Захищений застосунок на основі технології VOIP [Текст] / Юлія Борисівна Коваленко // Вісник Інженерної академії України: – № 2. – С.27-30.
 • Коваленко Ю. Б. Моделювання процесу підготовки майбутніх фахівців у галузі інформації безпеки [Текст] / Юлія Борисівна Коваленко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових праць. – Київ-Вінниця: «Планер»: – Вип. 41. – С. 356-360.
 • Коваленко Ю. Б. Система тестування на проникнення комп’ютерних мереж та систем / Юлія Борисівна Коваленко // Вісник Інженерної академії України: – № 1 – С. 167-170.
 • Современные подходы к построению информационной инфраструктуры системы дистанционного образования для стран с высоким индексом недееспосоности / [С.А. Гнатюк, А.А. Наджи, А.И. Гизун, Н.А. Кинаш и др.] // Вісник Інженерної академії України. – 2016. – № 1. – С.288-294.
 • Сліпухіна І. А., Чернецький І. С. Використання цифрового вимірювального комплексу в STEM орієнтованому освітньому середовищі // Інформаційні технології в освіті й науці : Зб. наук. пр. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького 2016.– Вип. 8.– С. 261–272.

Наукові праці опубліковані у наукових фахових виданнях України за 2015р.

 • Sineglazov V. M. Complex Structure of UAVs Detection and Identification // Electronics and Control Systems, N 3(45) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 28–32.
 • Sineglazov V. M., Pantyeyev R. L., Tkachenko V. N. Special Features of the Passive and Active Radar Systems Multiplexing // Electronics and Control Systems, N 3(45) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 37–42.
 • Filyashkin M. K., Prymak A. P., Babeniuk A. N. Automatic Control Contours of UAV using only Reliable Information from Sensors of Direct Measurement Information // Electronics and Control Systems, N 3(45) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 84–89.
 • Sineglazov V. M., Ischenko V. S. Optimal Choice of Flight Controller for Integrated Navigation Complex of UAV // Electronics and Control Systems, N 3(45) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 96–102.
 • Sineglazov V. M., Ziganshin A. A. Multi-Criteria Optimization Method for Airfoil of Darrieus Rotor Blades // Electronics and Control Systems, N 3(45) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 109–113.
 • Syneglazov V. M., Godny A. P. Improving Efficiency of Automated Designing of UAV // Electronics and Control Systems, N 3(45) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 121–125.
 • Sineglazov V. M., Dolgorukov S. O. UAV Equipment Test Table for Preflight Testing // Electronics and Control Systems, N 3(45) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 126–132.
 • Yurchenko A. S., Tupitsin N. F., Kozlov A. P., Kemenyash Yu. М. Performance of Dynamic Memory Allocation Algorithms // Electronics and Control Systems, N 3(45) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 133–140.
 • Sineglazov V. M., Tkachenko O. Yu. Intellectual Two-Level System of Electronic Warfare with UAVs // Electronics and Control Systems, N 4(46) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 22–26.
 • Sergeyev I. Yu. Analysis of the Potentiation Digital-to-Analog Converter Without Accounting of Imperfection its Blocks // Electronics and Control Systems, N 4(46) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 52–57.
 • Sineglazov V. M. Aeroelastic Vibrations Calculation for Wind Power Plants Rotors // Electronics and Control Systems, N 4(46) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 58–64.
 • Sineglazov V. M., Kuzmenko A. O. UAV Communication Link Design // Electronics and Control Systems, N 4(46) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 72–76.
 • Sineglazov V. M. Rotor Parameter Optimization of Wind Turbine // Electronics and Control Systems, N 4(46) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 77–81.
 • Kozlov A. P., Yurchenko A. S. Device for Noncontact Analysis of Heterogeneity in the Soil // Electronics and Control Systems, N 4(46) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 123–127.
 • Roman B. V. Hardware-in-the-Loop Simulation Table Characteristics Determination // Electronics and Control Systems, N 4(46) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 134–137.
 • Ziganshin A. A. Computational Method to Determine Optimal Pitch Angles of Blades for Darrieus H-Rotor // Electronics and Control Systems, N 4(46) – Kyiv: NAU, 2015. – pp. 138–141.
 • Павленко П.М. Управління ефективністю промислового виробництва / П.М. Павленко // Стратегія соціально-економічного розвитку України: зб. наук. пр. / заг. ред. Степанова О.П. – К.: КНУКіМ, 2015. – Ч. 2. – С. 81–98.
 • Гнатюк В.О. Формалізована модель побудови евристичних правил для виявлення інцидентів // В.О. Гнатюк, А.І. Гізун, О.М. Супрун / Вісник Інженерної академії України. – 2015. – №1. – С. 110-115.
 • Коваленко Ю.Б. Моделювання процесу підготовки майбутніх фахівців у галузі інформації безпеки [Текст] / Ю.Б. Коваленко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб. наук. праць. – Вінниця, 2015. – Вип.41. – С. 356-360.
 • Коваленко Ю.Б. Особливості побудови комплексних систем захисту інформації в розподілених корпоративних мережах / Ю.Б. Коваленко, В.А. Козачок // Сучасний захист інформації. – К., – 2015. – №1. – С.41-47.
 • Коваленко Ю.Б. Система тестування на проникнення комп’ютерних мереж та систем [Текст] / Ю.Б. Коваленко // Вісник Інженерної академії України. – К. 2015. – №1 – С.167-170.
 • Коваленко Ю.Б. Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців з інформаційної безпеки [Текст] / Ю.Б. Коваленко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 1. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – С. 81-86. (у фаховому виданні)
 • Метод трансформирования термов лингвистических переменных в задачах анализа и оценивания рисков информационной безопасности / Корченко А.Г., Казмирчук С.В., Гнатюк С.А., Сейлова Н.А., Мукапил К. // Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан. – 2015. – Т. 1. – №1. – С. 20-29 (фахове видання Республіки Казахстан)
 • Хорошко В.А. Оптимальное планирование мониторинга информационной безопасности автоматизированных систем / В.А. Хорошко, Ю.Е. Хохлачева // Системи обробки інформаціїї, Вип. 4(29), 2015. – С. 111-115
 • Кучеренко В.Л.Шляхи забезпечення ефективності експлуатації транспортних засобів спеціального призначення Автошляховик України. Вісник Центрального наукового центру ТАУ. – 2015. – Вип.1. – С. 93-97. У фаховому виданні.
 • Кузовик В.Д., Кучеренко В.Л.Визначення фактичного технічного стану медичної апаратури Вісник інженерної академії України. – 2015. – Вип. 1 (25). – С. 16-17. У фаховому виданні.
 • Архирей М.В., Булигіна О.В., Іванець О.Б., Кучеренко В.Л.Застосування експертних оцінок для забезпечення ефективності експлуатації біомедичної апаратури. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – Вип. 1 (25). – С. 167-172. У фаховому виданні.
 • Іванець О.Б., Кучеренко В.Л., Архирей М.В., Булигіна О.В.Інформаційні технології та імітаційне моделювання в закладах охорони здоров’я. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2015. – Вип. 1 (25). – С. 4-9. У фаховому виданні.
 • Безвесільна О.М. Опис роботи стабілізатора складної навігаційної системи / О.М. Безвесільн, В.Г. Цірук, В.П. Квасніков, Л.О. Чепюк // Вісник Інженерної академії України. – 2015. – № 1. – С. 79-85.
 • Варченко О.І. Системи автоматизованого проектування та моделювання робототехнічних комплексов / О.І. Варченко, А.О. Юрчук // Вісник Інженерної академії України. – 2015. – № 1. – С. 107-110.
 • Филоненко С.Ф. Акустическая эмиссия при изменении площади разрушения поверхностного слоя обрабатываемого композиционного материала / С.Ф. Филоненко // Вісник інженерної академії України. — 2015. — № 1. — С.253-257.
 • Марченко Н.Б. Адаптивні вагові вікна при спектральному аналізі полі гармонічних сигналів в умовах дії завад/ Н.Б.Марченко, Л.М.Щербак // Моделювання та інформаційні технології – 2014. – Випуск 70). – С. 106-112.
 • Соколовская А.В. Задача измерения характеристик стационарных ольт ампе / А.В.Соколовская, Л.М.Щербак // Моделювання та інформаційні технології – 2014. – Випуск 70). – С. 21-26.
 • Гумен М.Б. Передача даних у телеметричних системах із застосуванням технології Mesh Lite /М.Б. Гумен, Т.Ф. Гумен // Вісник Чернігівського Державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – Чернігів: ЧДТУ, 2014. – №2 (73). – С. 129-135.
 • Марченко Н.Б. Вагові функції в задачах спектрального аналізу сигналів / Н.Б.Марченко, Л.М.Щербак // Моделювання та інформаційні технології – 2014. – Випуск 71. – С. 116-122.
 • Мокійчук В.М. Дослідження вольт амперної характеристики керамічної паливної комірки / В.М. Мокійчук, Н.О. Лисуненко // Системи обробки інформації – 2014. – №4 (120) – С.45-47.
 • Монченко О.В. Дослідження фазового виявляла сигналів для ультразвукового неруйнівного контролю / О.В. Монченко // Системи обробки інформації – 2014. – №4 (120) – С.48-52.
 • Дергунов О.В. Методи реєстрації координат в дефектоскопії / О.В. Дергунов, Ю.В. Куц, // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба – 2014. Вип. 5(121). –   С. 31-34.
 • Толбатов С.В. Оцінка складності робіт фахівців з технологічної підготовки виробництва / С.В. Толбатов // Вісник інженерної академії України – 2014. – №2. – С. 276-280.
 • Трейтяк В.В. Розробка бально-факторної моделі роботи та оцінка необхідного творчого потенціалу / В.В. Трейтяк, С.В. Толбатов // Вісник інженерної академії України. – 2014. – №1. – С. 59-64.
 • Филоненко С.Ф. Закономерности скорости изменения энергетических параметров акус-тической эмиссии при трении композиционных материалов /С.Ф. Филоненко, Т.Н. Косицкая, Т.В. Нимченко//Вісник інженерної академії України.-2014.-№1.-С.185-191.
 • Нимченко Т.В. Анализ амплитудных и энергетических параметров акустической эмиссии при трении композитов / Т.В. Нимченко // Вісник інженерної академії України. – 2014. – №2. –С. 199 – 202.
 • Німченко Т.В. Інформативність параметрів сигналу акустичної емісії при зміні експлуатаційних параметрів пари тертя / Т.В. Німченко // Вісник інженерної академії України. – 2014. – №3–4. –С. 180 – 183.
 • Німченко Т.В. Диагностика та моніторинг зношування різального інструменту в процесі механічної обробки / Т.В. Німченко // Вісник інженерної академії України. – 2014. – №3–4. –С. 107 – 110.
 • Німченко Т.В. Алгоритм виявлення несанкціонованого витоку персональних даних мережевими каналами // Т.В. Німченко, І.М. Мужик, А.І. Мужик // Вісник інженерної академії України. – 2014. – №3–4. –С. 198 – 203.
 • Медведев Д. Г. Алгоритм выделения контура объекта с нечеткими краями / Д. Г. Медведев // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2014. – №02(61) Часть I. – С 56-61
 • Юрко Ю.В. Автоматизована система визначення якості трубопроводів./ Ю.В. Юрко, О.В. Юрко // Вісник Криворізького національного університету – 2014. –В.36. – С.88-90.
 • Юрко Ю.В. Застосування двовимірного LSS-розкладу для аналізу рудного поля/ Ю.В. Юрко // Вісник Криворізького національного університету – 2014. –В.36. – С.144-146.
 • Гнатюк С.О. Визначення критичної інформаційної інфраструктури та її захист: аналіз підходів / С.О. Гнатюк, М.О. Рябий, В.М. Лядовська // Зв’язок. — — №4. – С. 3-7.
 • Грищук Р.В. Диференціально-ігрове управління розподіленими системами захисту інформації / В.О.Хорошко, Р.В. Грищук // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті, №1, 2014. – С.151-158
 • Иванченко Е.В. Техническое обслуживание систем обеспечения информационной безопасности / Иванченко Е.В., Хорошко В.А., Хохлачева Ю.Е. // Сучасна спеціальна техніка. – 2014. – №4(39). – С. 44-53.
 • Иванченко Е.В., Хорошко В.А. Оценка эффективности диагностики средств обмена информацией в системах безопасности и их сетях // Системи обробки інформації , Вип 2. (118), Том 2, 2014. – с. 96-101.
 • Казмирчук С. Интегрированный метод анализа и оценивания рисков информационной безопасности / Казмирчук С., Гололобов А. //  Захист інформації — том 16, №3, липень-вересень 2014 — С. 252-262
 • Коваленко Ю.Б. Саморозвиток фахівців у галузі інформаційної безпеки в процесі вивчення дисциплін науково-природничого циклу [Текст] / Ю.Б. Коваленко // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Серія 16. вип.23(33). Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: [Зб. наук. пр.]. — К. 2014. С.93-96.(у фаховому виданні)
 • Коваленко Ю.Б. Саморозвиток фахівців у галузі інформаційної безпеки в процесі вивчення дисциплін науково-природничого циклу // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 16.: збірник наукових праць. –– К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип.23 (33). – С.36- 43.
 • Королева Н.А., Бойко Ю.П. Технология реконструкции массивов длин серий двоичных элементов для систем доставки видеоданных в телекоммуникационных сетях / Сучасна спеціальна техніка. – 2014. – №1. – С. 15 – 24.
 • Корченко А.А. Кортежная модель формирования набора базовых компонент для выявления кибератак / А.А. Корченко // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2014. – В.2 (28). – С. 29-36.
 • Метод оцінки нейромережевих засобів щодо можливостей виявлення інтернет-орієнтованих кібератак / Корченко О.Г., Казмірчук С.В., Терейковський І.А. // Вісник Інженерної академії наук. – 2014. – №2. – С. 87-93.
 • Орєхов А.М., Хорошко В.О. Концепція забезпечення безпеки інформаційного простору // Сучасний захист інформації, №1, 2014. – С.76-81.
 • Хорошко В.А. Жизнестойкость систем защиты информационного пространства / В.А. Хорошко, Н.Н. Браиловский // Научные записки УНИИС, №6(34), 2014. – С.33-38.
 • Хорошко В.А. Защита информации в системах управления воздушным движением / В.А. Хорошко, А.Н. Орехов // Сучасна спеціальна техніка, №4(39), 2014. – С. 58-65
 • Хорошко В.А. Обработка информационных потоков и составление для них расписаний в системах защиты информации / Хорошко В.А., Иванченко Е.В., Хохлачёва Ю.Е. // Інформатика та математичні методи в моделюванні, Т.4, №3, 2014. – с.256-263
 • Хорошко В.А. Оценка эффективности диагностики средств обмена информации в системах безопасности и их сетях / В.А. Хорошко, Е.В. Иванченко // Системи обробки інформації, вип. 2(118) Т.2, 2014. – С. 96-101.
 • Хорошко В.А. Синтез оптимальной топологии сети передачи данных / Хорошко В.А., Хохлачова Ю.Е., Скоробогатько Е.А., Тимченко Н.П. // Правове, нормативне та методологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні, Вип.2(28), 2014. – С.20-29
 • Хорошко В.А. Системный анализ и многокритериальная оценка эффективности функционирования систем защиты информации / Хорошко В.А., Иванченко Е.В. // Сучасна спеціальна техніка, №3(38), 2014. – С. 12-22.
 • Хорошко В.А. Техническое обслуживание систем обеспечения информационной безопасности / Хорошко В.А., Иванченко Е.В., Хохлачева Ю.Е. //Сучасна спеціальна техніка, №4(39), 2014. – С. 44-53.
 • Хорошко В.О. Інформаційна модель безпеки технологій зв’язку / Хорошко В.О., Дидукевич В.Б., Микитин Г.В., Банах Р.І., Ребець А.І. // Інформатика та математичні методи в моделюванні, Т.4, №2, 2014. – с. 137-149.
 • Хорошко В.О. Моделі загроз інформаційним системам управління повітряним рухом та механізми його захисту / Хорошко В.О., Орєхов А.М. // Інформатика та математичні методи в моделюванні, Т.4, №3, 2014. – с.195-201.
 • Хохлачова Ю.Є. Алгоритм знаходження оптимальної конфігурації мережі / Хохлачова Ю.Є. // Системи обробки інформації. – №2 (118). – Т. 2. – Харків, 2014. – С. 101-106.
 • Хохлачова Ю.Є. Сучасні підходи до оцінювання уразливостей і моделювання впливів на інформаційні системи / Хохлачова Ю.Є., Чумаченко С.С., Дуксенко О.П. // Вісник Інженерної академії України. – 2014. – № 4. – С. 121-126.
 • Шелест М.Е. Кибертерроризм и информационная безопасность / Шелест М.Е. Хорошко В.А. // Правове, нормативне та методологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні, Вип.1(27), 2014. – С.9-14
 • Кошева Л.О., Володарський Є.Т. Применение робастных методов при оценивании результатов экспериментальных исследований Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2014.– № 3(31). – с. 34-38  У фаховому виданні.
 • Булигіна О.В. Методика експериментальних досліджень у процесі діагностування психофізіологічного стану операторів транспортних засобів. Автошдяховик України — 2015.– Вип. 1-2. – С. 9-12. У фаховому виданні.
 • Васецкий Ю.М. Электромагнитное поле пространственного контура с током над плоской поверхностью проводящего тела с сильным скин-эффектом / Ю.М. Васецкий // Электричество. — — № 3. — С. 55-61.
 • Васецький Ю.М. Параметри надпровідних індуктивних накопичувачів енергії (НПІН) з реальною дискретною обмоткою / Ю.М. Васецький // Праці Інституту електродинаміки НАН України. — — Вип. 37. -С. 68-76.
 • Квасніков В.П. Чутливі елементи сенсорів деформації в складних технічних системах / В.П. Квасніков, Т.І. Ганєва // Вісник Інженерної академії України. – 2014. – № 3-4. – С. 65-67.
 • Квасников В.П. Система идентификации параметров и восстановления функциональных зависимостей в сложных технических системах / В.П. Квасников, О.О. Шелуха // Вісник Інженерної академії України. – 2014. – № 3-4. – С. 68-72.
 • Марченкова С.В. Метод оцінки складності системи управління мобільним роботом / С.В. Марченкова, В.П. Квасніков // Вісник Інженерної академії України. – 2014. – № 3-4. – С. 107-110.
 • Овчаров Ю.В. Ультразвуковой метод дистанционного контроля сред / Ю.В. Овчаров // Вісник Інженерної академії України. – К., 2014. – № 3-4. — С. 116-121.
 • Подчашинський Ю.О. Компенсація впливу несприятливих факторів при визначенні геометричних параметрів виробів за їх відеозображеннями / Ю.О. Подчашинський // Вісник Інженерної академії України. – К., 2014. – № 3-4. — С. 122-128.
 • Квасников В.П. Аналоговый интерфейс для дистанционных измерений сигналов генераторных датчиков / В.П. Квасников, Д.П. Орнатский, Н.В. Михалко // Вісник Інженерної академії України. – 2014. – № 3-4. – С. 194-199.
 • Марченкова С.В. Синтез принципу врахівання передісторії в технічній діагностиці мобільного робота / С.В. Марченкова // Вісник Інженерної академії України. – 2014. – № 3-4. – С. 254-257.
 • Зеленков А.А. Алгоритм оценки точности приземления самолета на этапе эксплуатационного контроля / А.П. Зеленков, А.П. Голик // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2014. – №1 (39). – С. 67-71.
 • Варченко О.І. Системи автоматизованого проектування в енергетичних системах / О.І. Варченко, А.О. Юрчук // Вісник Інженерної академії України. – 2014. – № 3-4. – С. 221-224.
 • Filonenko S. Acoustic emission in composite materials friction / S. Filonenko, O. Kosmach // Aviation. — 2014. — v. 18(2). — P.57–63.
 • Бохонова Т.Ю., Томащук О.П., Тихонова В.В., Лещинський О.Л., Гроза В.А., Пропедевтика сприйняття студентами комп’терно-орієнтовних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації генетичних алгоритмів, Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3, Фізика і математика у вищій і середній школі. Випуск 14, 2014 р., с. 77-86
 • Бердник О.М. Дослідження структури ламінарного потоку в кільцевих каналах з розвинутою поверхнею / О.М. Бердник // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2014. – №6. – С.83– 87.
 • Василик В.Б., Макаров В.Л. Експоненційно збіжний метод для диференціального рівняння першого порядку в банаховому просторі з інтегральною нело­каль­ною умовою, УМЖ, 2014. — Т.66. – №8, c. 1029-1040
 • Меняйлов С.М, Рудницька Ж.О., Сліпухіна І.А. Тенденції розвитку фізичного лабораторного практикуму / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст]. Вип. 116 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – 188 с. (Серія: Педагогічні науки). С. 101 – 104.
 • Меняйлов С. М, Сліпухіна І. А., Осауленко Л. Б. Використання фотографії у навчальному фізичному експерименті // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 48 : збірник наукових праць / за заг. ред. проф. В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 110–114.
 • \ Мєняйлов С. М. Знання фізики як чинник екологічного виховання / Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип. 26. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2014. – С. 102 – 107.
 • Сліпухіна І. А. Трансформація фундаментальних дисциплін в умовах стандартизації вищої технічної освіти / І. А. Сліпухіна, Т. М. Точиліна // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2014. – Вип. 66. – С. 378–383.

Наукові праці опубліковані у наукових фахових виданнях України за 2013р.

Куц Ю.В. Подання результату кутових вимірювань в концепції невизначеності / Ю.В. Куц, С.В. Шенгур // Системи обробки інформації. – Випуск 3 (110) –  Харків 2013. –  С. 97 -100.

Куц Ю.В. Застосування методу тригонометричних моментів в аналізі даних фазових вимірювань / Ю.В. Куц, І.А. Купрійчук, А.А.Рижкова// Системи обробки інформації. – Випуск 6 (113) –  Харків 2013.  – С. 98-102

Єременко В.С. Універсальний метод ідентифікації закону розподілу вибіркових даних / В.С. Єременко, В.М. Мокійчук // Системи обробки інформації. – 2013. – Випуск 3 (110). –  С. 38-40.

Єременко В.С. Метод оцінювання ступеня ушкодженості композиційних матеріалів/ В.С. Єременко// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». № 56 (1029) 2013. С.21 – 26.

Самойліченко О.В. Практичні аспекти вибору та застосування методу відбору проб / О.В. Самойліченко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2013. –  Вип. №2. – С. 222-225.

Самойліченко О.В. Особливості оцінювання невизначеності вимірювання, пов’язаної з відбором проб / О.В. Самойліченко //Системи обробки інформації. – 2013. – №3 (110). – С. 144-148.

Самойліченко О.В. Вдосконалена методика оцінювання однорідності монолітних стандартних зразків // Науково-виробничий журнал «Метрологія та прилади». – 2013. – №2ІІ(40). – С.202-206.

Самойліченко О.В. особливості оцінювання невизначеності вимірювання, пов’язаної з відбором проб / О.В. Самойліченко // Системи обробки інформації. – 2013. – Випуск 3 (110). –  С. 144-148

Орнатський Д.П. Основні напрями розвитку аналогових інтерфейсів для ІВС механічних величин / Д.П. Орнатський, І.В. Гаврилов, Т.П. Нічікова // Вісник інженерної академії. – 2013. – №1. – С. 71-76.

Орнатський Д.П. Способи побудови аналогових інтерфейсів інформаційно-вимірювальних систем механічних величин / Д.П. Орнатський, І.В. Гаврилов, Т.П. Нічікова // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – 2013. – №1.– С. 164-169.

Нечипорук В.В. Цифрова ортогональна фільтрація просторово-часових сигналів в багатоканальних кореляційних системах  / В.В. Нечопирук // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку: науково-виробничий збірник. – К.: Український науково-дослідний інститут зв’язку, 2013. – №1(25). – С. 69-72.

Марченко Н.Б. Особливості реалізації швидких вікон та аналіз похибок, що виникають при їх застосуванні  / Н.Б. Марченко, О.П. Нечопирук // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку: науково-виробничий збірник. – К.: Український науково-дослідний інститут зв’язку, 2013. – №1(25). – С. 62-68.

Марченко Н.Б. Аналіз точності наближених розв’язків при оцінці частоти за положенням максимуму спектра для вагової функції Кайзера-Бесселя / Н.Б. Марченко // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2013. – № 12. – С. 36–40.

Гумен М.Б. Методи комп’ютерної обробки зображень та області їх раціонального застосування /М.Б. Гумен // Вісник Чернігівського Державного технологічного університету. Серія: Технічні науки — Чернігів: ЧДТУ, 2013– №2. — С. 121-124.

Шенгур С. В. Опрацювання вибірок випадкових кутів з апріорно невідомого розподілу / С. В. Шенгур // Системи обробки інформації. – 2013. – Вип. 8 – С. 80-86

Петров А.С. Прогнозирование надежности информационных систем / А.С. Петров, А.В. Минин, А.А. Петров, Л.Н. Щербак, А. Марек // Інформаційна безпека. – 2013. – № 2 (10).  – С. 123-135

Щербак Л.М. Про термінологію в області безпеки інформації / С. М. Головань, А.М. Давиденко, Л.М. Щербак // Зб. наук. праць ІПМЕ НАН України – К.: ІПМЕ НАН України, 2013. – Вип. 66. – С. 31-34.

Щербак Л.М. Задачі перетворення текстової інформації в цифрову форму / С.М. Головань, О.С. Петров, Л.М. Щербак // Зб. наук. праць ІПМЕ НАН України. – К.: ІПМЕ НАН України, 2013. – Вип. 64. – С. 3-6.

Дергунов О.В. Комп’ютеризована система вихрострумового неруйнівного контролю / О.В. Дергунов, Ю.В. Куц // Системи обробки інформації. Вип. 8, Харків — 2013. — С.75-79.

Соколовська Г.В. Статистичний аналіз генераторів псевдовипадкої послідовності у програмних середовищах Matlab та Mathcad // Моделювання та інформаційні технології: зб. наукових праць. – 2013. – Вип. 66. – С. 26-30.

1Швец В.А. Современные методы цифровой идентификации / В.А. Швец, А.А. Фесенко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2013. – Вип. 1. – С. 291–296;

Хлапонін Ю.І. Особливості та методика створення експертної системи підтримки прийняття рішення щодо управління комплексною безпекою інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та на об’єктах інформаційної діяльності / Ю.І. Хлапонін, С.Я. Довбня, С.В. Биков, О.І. Четверіков // Сучасний захист інформації. – 2013. – №1. – С. 16 – 24;

Левченко Є.Г. Співставлення чіткого і нечіткого підходів до розв’язку задач інформаційної безпеки / Є.Г. Левченко, М.В. Демчишин // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2013. – №2. – C.57 – 70;

Швець В. А. Формування вагових коефіцієнтів прямими методами в антенних решітках систем  GPS / В. А. Швець // Вісник інженерної академії України . – 2013. –  № 1. – С. 92 – 94;

Швець В. А. Формування вагових коефіцієнтів без опорного сигналу в адаптивних антенних решітках систем GPS, ГАЛІЛЕО, ГЛОНАСС / В. А. Швець, О. В. Швець // Вісник інженерної академії України . – 2013. № 2. – С.199  – 203.

Швець В. А. Розрахунок антенної решітки супутникових аеронавігаційних систем / В. А. Швець  // Радіотехніка: Всеукр. міжвід. наук.-техн. зб. ‒ Вип. 173 – Харків: ХНУРЕ, 2013. – С. 38‒41.

Швець В. А Синтез пласкої антенної решітки супутникових еронавігаційних систем GPS, ГАЛІЛЕО, ГЛОНАСС / В. А. Швець, О. В. Швець // Вісник інженерної академії України . – 2013. № 3-4. С.87 – 89.

Швець В. А  Аналіз загроз для транспортних систем, орієнтованих на використання глобальних навігаційних супутникових систем / В. А. Швець, О. В. Швець // Вісник інженерної академії України . – 2013. № 3-4. С.82 – 86.

Набівач А.В. Перспективи та особливості застосування технології розпізнавання особи за голосом / Набівач А.В., Темніков В.О. // Електроніка-2013″. Збірник статей. – Ч.2. –2013. – С. 264 –267.

Темников В.А. Контроль доступа авиадиспетчеров к информационным ресурсам по голосу // В.А.Темников, И.В. Конфорович, А.В. Петейчук // Вестник Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля». – 2013. – №15(204). – Ч.1. – С.199–203.

Павленко П.М. Метод відбору ключових показників ефективності технологічної підготовки виробництва / П.М. Павленко, А.О. Хлевний // Вісник Інженерної академії. – 2013. − № 3/4. – С. 117–121.

Павленко П.М. Алгоритм концептуального проектування технічних систем літака / П.М. Павленко, В.В. Трейтяк, П.М. Ратушний // Вісник Інженерної академії. – 2013. − №1. – С. 147-153.

Трейтяк В.В. Управління мотивацією фахівців промислових підприємств / В.В. Трейтяк, С.В. Козьяков // Вісник інженерної академії України. – 2013. – №3. – С. 122-125.

Левченко Є.Г. Співставлення чіткого і нечіткого підходів до розв’язку задач інформаційної безпеки / Є.Г. Левченко, М.В. Демчишин // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2013. – №2. – C.57 – 70;

Колганова О.О. Підвищення ймовірності вірного виявлення супутникового сигналу при наявності ефекту багатопроменевості / О.О. Колганова, А.О. Юрчук, В.В. Конін, В.М. Шутко // Вісник  Інженерної академії України. – 2013.– №1. – С.26 – 30;

Приставка П. О.  Дослідження законів розподілу інтервалів залишків значень DST-індексу відносно лінії тренду./ Приставка П. О., Шаповал Г.А.//Проблеми інформатизації та управління- Зб. наук. праць.;  Вип.3 – К.НАУ, 2013 – с.78-84.

Приставка П.О.  Дослідження B-сплайну шостого порядку та їх лінійної комбінації / Приставка П.О., Чолишкіна О.Г.// Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : Зб. наук. праць. – Д.: Вид–во Дніпропетр. ун–ту.– 2013. –Т.17. –С.34–43.

Приставка П.О. Дослідження двовимірного уточнюючого сплайну на основі В-сплайнів другого порядку у задачах обробки зображень/ Приставка П.О., Колганова О.О. // Вісник Інженерної академії України — К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс». — 2013. — №2. — С.123-128

Дубко В.О. Применение уравнения для стохатической плотности обобщенного уравнения Ито при построении уравнений Колмогорова. —  Сб.Математическое моделирование физических и информационных процессов : Биробиджан:ФГБОУ ВПО ПГУ  им.Шолом Алейхема», 2013. — 111 с.  С. 41-45.

Дубко В.О. Метод построения уравнения для ядер обобщенных уравнений  ИТО — Сб.Математическое моделирование физических и информацион-ных процессов : Биробиджан:ФГБОУ ВПО ПГУ  им.Шолом Алейхема, 2013. — 111 с.  С. 33-40.

Klymenko V., Lapchuk A.S.  Full specle suppression in laser projectors using two Barker code-type diffractive optical elements. Optical Society of America. – 2013. N1 – 22-31

Klymenko V., Lapchuk A.S.  Full specle suppression in laser projectors using one 2D Barker code-type diffractive optical elements. Optical Society of America. – 2013. N2 – 227-232

V. Vasylyk, V. Makarov. Exponentially convergent method for the first order differential equation in banach space with integral nonlocal condition// Сучасні проблеми механіки та прикладної математики. ІППММ ім.. Я.С. Підстригача, Львів 2013 . – т. 3. – ст. 77-79.

Коваль О.В. Система моделювання польоту безпілотного повітряного судна та тестування його бортового обладнання / Коваль О.В., Васильєв О.С., Нічіков Є.П. // Наукоємні технології. № 1 – К.: НАУ, 2013 – С. 78-81.

Ассаул А.В. Поповнення інформативності цифрового відео при спотворенні / Ассаул А.В. // Проблеми інформатизації та управління. Збірник наукових праць: Випуск 1 (41). – К.: НАУ, 2013. – С.14–17.

Філоненко С.Ф. Влияние размеров элементов композиционного материала на параметры акустической эмиссиипри трении / Філоненко С.Ф., Космач А.П., Косицкая Т.Н.  / Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 1. – С. 151–158.

Клещёв Г.М. Стандартизация и контроль в интегрированной адаптивной сквозной технологии обработки штампов / Г.М. Клещев // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 1. – С. 176–180.

Квасников В.П. Оценка фазочастотных акустических характеристик некоторых отражателей, применимых для локационны методов фазового распознавания / Квасников В.П., Овчаров Ю.В. // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 1. – С. 236–238.

Михалко Н.В. Анализ метрологических характеристик координатно-измерительных машин с индуктивными преобразователями / Н.В. Михалко // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 1. – С. 250–253.

Хаейн Т.М. Методика визначення температурної корекції на координатно-вимірювальних машинах / Т.М. Хаен // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 1. – С. 254–259.

Павленко П.М. Алгоритм концептуального проектування технічних систем літака / П.М. Павленко, В.В. Третяк, П.М. Ратушний // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 2. – С. 36-40.

Ільченко В.М. Методи обробки інформації у комп’ютеризованій лазерній інформаційно-вимірювальній системі / В.М. Ільченко // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 2. – С. 73-75.

Овчаров Ю.В. Фазовый способ распознавания объектов с частотной зависимостью коэффициентов отражения / Ю.В. Овчаров // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 2. – С. 105-107.

Девін Л.М. Інформаційно-вимірювальна система для дослідження процесу різання / Л.М. Девін, М.Є. Стахнів, В.П. Квасніков // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 2. – С. 257-261.

Квасніков В.П. Зменшення похибок вимірювань у сучасних координатно-вимірювальних системах / В.П. Квасніков, М.А. Зенкін, Я.В. Грозенко // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 2. – С. 266-270.

Осауленко І.А. Визначення стратегічних цілей регіонального розвитку як складова проектної діяльності / І.А. Осауленко // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 2. – С. 294-297.

Осауленко І.А. Механізми координації в регіональних проектно-орієнтованих структурах / І.А. Осауленко // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 2. – С. 298-301.

Любченко В.В.  Обробка інформації в системі керування промисловим підприємством  / В.В. Любченко  // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. — №7(104). — С. 238-241.

Sergeyev I. Yu. Linearization of transfer characteristic of intelligent capacitance sensor // Electronics and Control Systems, № 1(35) – Kyiv: NAU, 2013. – P. 62 – 66.

Sineglazov V. M., Kozyrskyy V. V., Trehub M. I. Justification of aerodynamic efficiency increase methods in gearless horizontal-axis wind turbines // Electronics and Control Systems, № 1(35) – Kyiv: NAU, 2013. – P. 67 – 74.

Ablesimov A. K., Polezhay K. А. Limit cycles in nonlinear systems of stabilization // Electronics and Control Systems, № 1(35) – Kyiv: NAU, 2013. – P. 75 — 79.

Sineglazov V. M., Titarchuk A. A. The concept of creating of computer-aided design of process equipment // Electronics and Control Systems, № 1(35) – Kyiv: NAU, 2013. – P. 80 — 83.

Filiashkin M. K., Novik M. Combined complementary filter for inertial navigation system // Electronics and Control Systems, № 1(35) – Kyiv: NAU, 2013. – P. 84 — 88.

Borsuk S. P. Simulator as a teaching system // Electronics and Control Systems, № 1(35) – Kyiv: NAU, 2013. – P. 136 — 141.

Kemenyash Y. M., Yatskivskiy V. S. Damping of liquid oscillations in a right circular cylinder with radial ribs // Electronics and Control Systems, № 1(35) – Kyiv: NAU, 2013. – P. 142 – 145.

Yurchenko A. S., Тupitsyn M. F., Stepanenko I. A. Minimization of the mean access time to the hierarchical memory system // Electronics and Control Systems, № 1(35) – Kyiv: NAU, 2013. – P. 146 – 149.

Козлов А.П.  Measurement system of low-altitude flight UAV // Electronics and Control Systems, № 1(35) – Kyiv: NAU, 2013. – P. 142 — 145.

Тупіцин М.Ф., Кривенко К.В. Testing of automatic flight data recording system “eLogger V4” on glider/ Електроніка та системи управління. – 2012. –  №3(33). – С. 40–45.

Тупіцин М.Ф., Юрченко А.С. Recommendation for operator trainings of unmanned aerial vehicle/ Електроніка та системи управління. – 2012. – № 4 (34). – С. 118 — 122. 12. Тупіцин М.Ф., Степаненко І.О., Пальчик В.В. Використання комп’ютерних периферійних пристроїв для вирішення нетипових завдань/ Наукоємні технології, 2013-№3. – С. 37-42.

Кошева Л. Сопоставление характеристик точности альтернативных методик измерений. Вісник інженерної академії України. – 2013. – № 1. – С.284-287.

Vasylchuk I.A., Nahorna Y.V., Pryimak L.V., Onikienko Y.Y.,. Application of hilbert-huang transform in cerebral blood flow regulation. Vestnik “Electronics and control systems”, №1 (35) 2013. K.NAU. P. 41-45.

Кошова Л.О. Федоренко І. Забезпечення оптимальних показників  штучної вентиляції легенів Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2013.– №.1(26). – С.4-7.

Кошова Л.О., Корпан О.,Павлов Є. Стандарти передачі медичної інформації в телемедичних системах . Системи обробки інформації. – 2013. – Вып.7 (105). – С.95-98.

Моніторинг технічного стану аеродромних вогнів/Квач Ю.М.// Світло люкс. – 2013. –Вип.2. – С. 46-49

Моделювання впливу атмосферних факторів на видимість світлосигнальних вогнів аеродрому/ Квач Ю.М.// Електроніка та системи управління. – 2012. – Вип.3 (33). – С. 158-162

Математичне моделювання відбиваючої поверхні довільної форми/Кулик Н.І.// Світло люкс. – 2013. – Вип.1. – С. 46-49

Вимірюємо освітленість на вулиці/Степура В.І.,Колотюк А.П.// Світло люкс. – 2013. – Вип.2. – С. 36-42

Методы конструктивного подавления блесткости светодиодных световых приборов/ А.Б. Зюзіна-Зінченко, Є.В. Ковальський //Світло люкс. – 2013. – Вип.4-5. – С. 68-72.

Approximation of solution of fractional differential equations of variable order with using the S-transform/Vasyliev A.V., Vasylyev V.V., Simak L.A.//ELECTRONICS  AND CONTROL SYSTEMS. – 2013. — №1(35). – P.14-23.

Меняйлов С. М, Максимов С. Л., Рудницька Ж. О., Сліпухіна І. А. Проблема детермінізму при навчанні фізики у вищий школі // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Серія: Пед. науки. – 2013. – Вип. 109. – С. 208 – 210.

Бовтрук А. Г., Мєняйлов С. М., Сліпухіна І. А. Поняття про фізичні величини як елементи наукового мислення // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2013. –  Вип. 19. – С. 205 – 207.

Сліпухіна І. А. Врахування особливостей дисципліни «Фізика» для підвищення якості розробки навчальної програми / І. А. Сліпухіна // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. № 2 (додаток 2) – 2013 р. – Тематичний випуск «Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих технічних навчальних закладах» – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «ВолиньПоліграф» ТМ. – с. 200-205.

Сліпухіна І.А., Мєняйлов С.М., Чернецький І.С. Цифрові вимірювальні комплекси – засіб розвитку дослідницьких якостей суб’єктів пізнавальної діяльності / Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 40 : збірник наукових праць / за ред. проф. В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 259 – 269

Наукові праці опубліковані у наукових фахових виданнях України за 2012р.

Орнатський Д.П. Частотний демодулятор з покращеними динамічними властивостями та завадозахищеністю на основі  широкосмугової ФАПЧ/ Д.П. Орнатський, В.П. Квасніков, О.І. Осмоловський // Вісник інженерної академії. – 2012. – №2. – С. 69-72.

Самойліченко О.В. Методи оцінювання законів розподілу інформативних ознак для імпедансної дефектоскопії / О.В. Самойліченко, Є.Ф. Суслов // Вісник інженерної академії. – 2012. – №2. – С. 256-261.

Щербак Л.М. Перетворення та обробка текстової інформації в електронну форму / Л.М. Щербак, Петров О.С., Головань С.М. // Інформаційна безпека. – 2012. – №1 (7). – С. 4-7.

Марченко Н.Б. Стастичний аналіз процесу вироблення електроенергії газотурбінними електростанціями / М.Б. Марченко, А.В. Толбатов, Т.Л. Щербак //  Електроніка та системи управління. – № 2 (32). – 2012. – С. 130-137.

Мокійчук В.М. Валідація аналітичних методик як невід’ємна частина забезпечення якості результатів випробувань / В.М. Мокійчук, О.В. Самойліченко // Електротехнічні та компютерні системи. – 2012. – №06 (82). – С. 228-234.

Єременко В.С. Шляхи мінімізації сумарної похибки вимірювання швидкості ультразвуку в матеріалах з неоднорідною структурою / В.С. Єременко, Р.М. Галаган // Електротехнічні та компютерні системи. – 2012. – №06 (82). – С. 39-45.

Куц Ю.В. Формирование потайных каналов передачи информации в компьютеризированных измерительных системах / Ю.В. Куц, А.В. Гопиенко, Е.В. Монченко // Системи обробки інформації. – 2012. – №3 (101). – Т.1. –  С. 123-126.

Єременко В.С. Калібрування ваговимірювального обладнання в хіміко-аналітичних лабораторіях / В.С. Єременко, В.М. Мокійчук, О.В Самойліченко, Н.В. Грюнвальд // Системи обробки інформації. – 2012. – №1 (99). – С. 21-25.

Монченко О.В. Оцінювання невизначеності вимірювання товщини луно імпульсним методом / О.В. Монченко, В.М. Мокійчук // Системи обробки інформації. – 2012. – №1 (99). – С. 74-77.

Єременко В.С. Оцінювання невизначеності результатів вимірювання модуля пружності композиційних матеріалів акустичним імпульсним методом / В.С. Єременко, К.Ю. Безимянна // Системи обробки інформації. – 2012. – №1 (99). – С. 49-54.

Гумен М.Б. Система радіочастотної ідентифікації об’єктів / М.Б. Гумен, Т.Ф. Гумен // Вісник інженерної академії. – 2012. – №1. – С. 117-120.

Немченко В.В. Дублювання рівнів як засіб підвищення якості моделей для системи управління роботом // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту. – Є.: 2012.

Квасников В.П. Локационные методы анализа фазочастотных характеристик распознаваемых целей / Квасников В.П., Овчаров Ю.В., Дегтярёв В.В. // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 1. – С.48 – 51.

Борковская Л.А. Обработка изображений в системах технического зрения / Борковская Л.А., Борковский А.В., Коросташовец А.И., Кобилецкий Ю.Т., Бугрик Н.Н. // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 1. – С.99 – 101.

Борковская Л.А. Анализ методов выделения перепадов яркости при решении задач выделения контуров объектов в системах технического зрения / Борковская Л.А., Кочеткова О.В., Борковский А.В., Левандовская М.И., Оробей О.Ю. // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 1. – С.102 – 105.

Квасніков В.П. Система керування якістю ремонту та технічного обслуговування / Квасніков В.П., Кіпров О.В., Жигинас В.В., Сорока Б.М. // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 1. – С.127 – 129.

Міхнєв С.С. Метод обробки інформації на тратегічному рівні планування в інтелектуальній системі управління мобільним роботом / С.С. Міхнєв, С.В. Канаєв // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 1. – С.146 – 150.

Філоненко С.Ф. Закономірності зміни амплітудних та енергетичних параметрів сигналів акустичної емісії при зміні неоднорідності властивостей композиційного матеріалу / С.Ф. Філоненко, О.П. Космач // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 1. – С.169 – 177.

Розробка прогресивних технологій ремонту авіаційної техніки / Квасніков В.П., Жигинас В.В., Кіпров О.В., Сорока Б.М // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 1. – С. 189 – 191.

Виробничий досвід роботи теплових насосів для теплопостачання дитячої установи / Асхабов О.А., Горін В.В., Лазаренко О.Й., Поштарук М.П // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 1. – С. 223 – 228.

Математичної моделі визначення структури затрат по забезпеченню надійності ремонту авіаційної техніки / Варченко О.І., Кіпров О.В., Сорока Б.М., Тітлянов Є.О., Чекмарьова Т.В. // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 1. – С.299 – 301.

Філоненко С.Ф. Закономірності зміни амплітудних та енергетичних параметрів сигналів акустичної емісії при зміні неоднорідності властивостей композиційного матеріалу /С.Ф. Филоненко, О.П. Космач //Вісник інженерної академії України.-2012.-№1.-С.169-175

Разработка функциональной схемы обработки изображений в системах технического зрения / Л.О.Борковская, А.В. Борковский, Н.Н. Бугрик, А.М. Горбашенко // Восточно-Европейкий журнал передовых технологий. – 2012. — №4/3. – C.22-24.

Компьютерная система классификации деталей / Л.А. Борковская, А.В. Борковский, О.Ю. Бондарь, Ю.Т. Кобылецкий // Вісник національного технічного університету “ХПІ”. – 2012. — №33. – С.95-99.

Обробка відео зображення в комп’ютеризованих системах технічного зору за допомогою спеціалізованих програмно-апаратних комплексів / Л.О. Борковська, О.В. Борковський, Д.О. Шафігуліна, Д.І. Карпенко, С.О. Фетісов. // Вісник національного технічного університету “ХПІ”. – 2012. — №34. – С.65-71.

Филоненко С.Ф. Акустична емісія при миттевому руйнуванні різального інструменту/ С.Ф.Филоненко, Т.В. Нимченко, Т.Н. Косицкая // Наукоємні технології.-2012.-№2(14).-С.52-58.

Філоненко С.Ф. Закономірності зміни часових параметрів сигналів акустичної емісії при руйнуванні композиційного матеріалу/С.Ф. Філоненко, О.П. Космач// Вісник Чернігівського технологічного університету.–2012-№2(57).-С.114-122.

Філоненко С.Ф. Закономірності зміни амплітудних та енергетичних параметрів сигналів акустичної емісії при зміні фізико-механічних характеристик композиційних матеріалів /С.Ф. Філоненко, О.П. Космач// Вісник інженерної академії України.-2012.-№2.-С.120-127

Квасніков В.П., Осмоловський О.І. Прецизійний функціональний перетворювач відеосигналів неперервної дії // Військовий інститут Київського національного університету: Зб. наук. праць. – Вип. № 38 – К., 2012. – С. 90 – 93.

Покидько Л.М. Аналіз основних похибок вимірювання геометричних параметрів деталей лазерними вимірювальних системами . // Військовий інститут Київського національного університету: Зб. наук. праць. – Вип. № 38 – К., 2012. – С. 121 – 124.

Девин Л.Н.,Стахнив Н.Е.,Квасников В.П. Особенности градуировки датчиков акустической эмиссии ,которые применяются при исследовании процессов резания / Л.Н. Девин, Н.Е. Стахнив, В.П.  Квасников // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 3-4. – С.120 – 124.

Петрище М.О.,Квасніков В.П. Оцінювання невизначеності вимірювання електричної енергії в високовольтних мережах  / М.О. Петрище,  В.П. Квасніков// Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 3-4. – С.111 – 114.

Федоров Д.М. Удосконалення методу інтерактивної побудови гранично – елементної сітки вимірюваних деталей  / Д.М. Федоров // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 3-4. – С.100 – 104.

Орнатський Д.П. Спосіб корекції синфазних похибок вимірювальних підсилювачів з диференціальними параметричними датчиками  / Д.П. Орнатський // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 3-4. – С.125 – 127.

Осмоловський О.І . Прецизійний чотириквадратний помножувач широкосмугових аналогових сигналів датчиками  / О.І. Осмоловський // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 3-4. – С.130 – 133.

Космач О.П.  Дослідження кінетики мікроструктурних перетворень контактної зони тертя під впливом мастильного матеріалу / О.П.  Космач, М.П. Цаплій, Ю.В. Велігорська, О.О Міщук / Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 3-4. – С. 140–143.

Баранник В.В. Метод эффективного двухосновного позиционного кодирования апертурных видеопоследовательностей в системах телекоммуникаций /В.В. Баранник//Системи управління, навігація та зв’язок, К.: ЦНДІ НУ. — №1(21). – 2012. – С. 105 – 110.

Баранник В.В. Метод выявления контекстно-запрещенных последовательностей для множества двухосновных позиционных чисел /В.В. Баранник, А.В. Яковенко, Д.С. Кальченко////Сучасна спеціальна техніка, К.: №1(28). – 2012. – С. 5-12.

Баранник В.В. Математическая модель источника нормированных двухосновных позиционных чисел с локально-чувствительными ограничениями/В.В. Баранник//Наукаі техніка Повітряних Сил, ХУПС.Х.: № 1(17). – 2012. С. 45 – 52.

Баранник В.В. Методология верификации двухосновного позиционного кодирования в технологию компрессии изображений комплекса средств телекоммуникаций /В.В. Баранник//Системиобробкиінформації. – Х.: ХУПС. – 2012. – Вип. 3. – С. 97 – 103.

Баранник В.В. Оценка эффективности кодирования видеоинформации в системах телекоммуникации /В.В. Баранник//Сучасна спеціальна техніка, К.: №2(29). – 2012. – С. 10 – 19.

Баранник В.В. Способ кодирования построчно-масштабирующей составляющей фрагмента изображения /В.В. Баранник, А.Н. Додух, А.Ю. Школьник //Сучасна спеціальна техніка, К.: №2(29). – 2012. – С. 32-38.

Баранник В.В. Метод восстановления изображений на основе декомпозиции обобщенных кодовых конструкций /В.В. Баранник, А.К. Юдин, А.Ю. Школьник //Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – Х.: «ХАИ». – 2012. – Вып. 52. – С.30-37.

Баранник В.В. Обоснование базовой технологи компрессии изображений с заданным качеством визуализации /В.В. Баранник, И.Е.Рогоза, А.А.Крансоруцкий  // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Х.:УДАЗТ, 2012. – Вип. 1 – С.12-19.

Баранник В.В. Модифицированное неравновесное позиционное кодирование длин серий двоичных элементов в средствах телекоммуникаций /В.В. Баранник, И.Е.Рогоза, А.А.Красноруцкий  // Сучасна спеціальна техніка, К.: №3(30). – 2012. – С. 10 – 17.

Баранник В.В. Позиционное структурно-весовое кодирование бінарного представления трансформант /В.В. Баранник, А.В.Хаханова, А.А.Красноруцкий  // АСУ та прилади автоматики: Зб наукових праць.  – Х.: ХНУРЕ, 2012. – Вип. 157. – С. 24-31.

Баранник В.В. Концептуальные составляющие совершенствовани япозиционного структурно-весового кодирования бинаризированных трансформант /В.В. Баранник, А.В.Хаханова, А.А.Красноруцкий  // Радиоэлектроника и информатика. – 2012. — №1. – С.35-42.

Баранник В.В. Адаптивное позиционное кодирование с неравными соседними элементами /В.В. Баранник, А.Н.Додух // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. — №4. – 2012. – С. 23 – 28.

Баранник В.В. Технология сжатия цифрових изображений на основе двухкомпонентного кодирования /В.В. Баранник, А.Н.Додух // АСУ та прилади автоматики: Зб наукових праць.  – Х.: ХНУРЕ, 2012. – Вип. 157. – С. 14-24.

Баранник В.В. Метод реконструкции двухкомпонентно гокода компактно представленного изображения /В.В. Баранник, А.Н.Додух // Збірник наукових праць Харківського університету  Повітряних Сил. – Х.: ХУПС. – 2012. – Вип. 1. – С. 75-82.

Баранник В.В. Структурная модель информативности значимых компонент трансформант /В.В. Баранник, А.В.Хаханова, В.Н.Кривонос // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Х.:УДАЗТ, 2012. – Вип. 1 – С.40-47.

Баранник В.В. Метод двухкомпонентного кодирования апертурных составляющих изображений в средствах телекоммуникаций /В.В. Баранник, А.Н. Додух// Радиоэлектроника и информатика. — №2. – 2012. – С. 11 – 18.

Баранник В.В. Метод компактного представления вектора масштабирующих компонент трансформант /В.В. Баранник, В.Н. Кривонос// Сучасна спеціальна техніка. 2012. — №3(30). – С. 5 – 12.

Баранник В.В. Технология компрессии с трансформированием изображений /В.В. Баранник, А.А.Красноруцкий// Сучасна спеціальна техніка. 2012. — №3(30). – С. 24 – 33.

Баранник В.В. Метод компактного представления вектора значимых компонент трансформант /В.В. Баранник, В.Н.Кривонос// Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. — №157. – 2012. – С. 14 – 22.

Баранник В.В. Метод компрессии видеопотока на основе полиадического кодирования предсказываемых кадров /В.В. Баранник, В.Н.Кривонос, Н.А.Харченко// Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. — №158. – 2012. – С. 17 – 24.

Баранник В.В. Метод реконструкции изображений в неравномерном базисе спектральных коэффициентов/ В.В. Баранник, Р.В.Сафронов// Радиоэлектроника и информатика. — №2. – 2012. – С. 21 – 28.

Баранник В.В. Кодирование значимых компонент трансформант / В.В. Баранник, В.Н.Кривонос // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. — №159. – 2012. – С. 22 – 31.

Василенко В.С.   Защита информационных объектов с применением механизмов теории остаточних классов/ В.С.Василенко, Е.В.Дубчак, Н.Ю.Василенко// Уральский научный вестник (ISSN 1561-6908) / Республіка Казахстан, ЖШС «Уралнаучкнига», – 2012. − № 7 (43). – С. 102 − 107.

Василенко В.С.   Контроль и восстановление целостности информации в автоматизированных системах/ В.С.Василенко, Е.В.Дубчак, Н.Ю.Василенко// Уральский научный вестник (ISSN 1561-6908) / Республіка Казахстан, ЖШС «Уралнаучкнига», – 2012. − № 8 (44). – С. 121 − 125.

Василенко В.С.   Методика оцінки захищеності інформації в ЛОМ.  Графічні моделі взаємодії загроз функціональним властивостям захищеності інформаційних ресурсів ЛОМ із елементами системи захисту/ В.С.Василенко, О.В.Дубчак, М.Ю.Василенко// Безпека інформації. — 2012.– №1(17). — С.49-54.

Василенко В.С.   Аналіз протоколів розподілених мереж із використанням вирішального зворотного зв’язку / В.С.Василенко, О.В.Дубчак, М.Ю.Василенко// Захист інформації. — 2012.– №2(55). — С.42-47.

Гумен М.Б.Cистема радіочастотної ідентифікації об’єктів /М.Б. Гумен, Т.Ф. Гумен // Вісник інженерної академії України. — 2012.– №1. — С.117- 120.

Криванос В.Н. Способ компрессии масштабирующих составляющих пространственно-спектрального представления изображений/  В.Н. Криванос, Н.К. Гулак // АСУ и приборы автоматики. — №158. — 2012. — С. 17 — 23.

Корнієнко Б.Я. Модель загроз інформаційно-комунікаційної мережі виробництва мінеральних добрив/ Б.Я. Корнієнко, О.К. Юдін, Ю.О Возний// Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. пр. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ, 2012. – Вип. 63.-С. 27 — 34.

Корнієнко Б.Я. Особливості реалізації політики інформаційної безпеки підприємства/ Б.Я. Корнієнко, О.К. Юдін, Ю.О Возний // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – 2012, Вип. 62, С. 19-24.

Корнієнко Б.Я. Оцінка ризиків автоматизованої інформаційної системи/ Б.Я. Корнієнко, О.К. Юдін, Г.В. Наконечна // Науковий журнал «Наукоємні технології». – 2012, № 2 (14), С. 69-73.

Корнієнко Б.Я. Безпека аутентифікації у web-ресурсах/ Б.Я. Корнієнко, О.К. Юдін, О.С Снігур // Науково-практичний журнал «Захист інформації». – 2012, № 1 (54), С. 20 -25.

Корнієнко Б.Я. Динаміка процесів зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі/ Б.Я.  Корнієнко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2012, № 1(9). — С. 15-19.

Павленко П. М. Розробка та впровадження системи інформаційної підтримки процесів управління виробничими даними /  П.М. Павленко, В.В. Трейтяк, С.О. Дорошенко // Вісник НАУ. – 2012. – № 4. С. 33-35

Павленко П. М. Проблеми інтеграції сучасних автоматизованих систем виробничого призначення  / П.М. Павленко, В.В. Трейтяк, Т.М. Захарчук // Електроніка та системи управління. – 2012. – №4. С. 77-80

Павленко П. М. Розробка технології інформаційної підтримки управління виробничими процесами машинобудівних підприємств /  П.М. Павленко,  В.В. Трейтяк,  С.М. Гайсан // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –  2012. – №47. – С. 122-126.

Павленко П.М.  Розробка фасетної класифікації даних для інтегрованих автоматизованих систем виробничого призначення / П.М. Павленко,  В.В. Трейтяк,  С.М. Гайсан, Р.М. Лелюх  // Електроніка та системи управління. – 2012. – №4. С. 91-94

Павленко П.М. Методика пошуку інформації в інтегрованих автоматизованих системах виробничого призначення / П. М. Павленко,  В. В. Трейтяк, С. О. Дорошенко, Т. М. Захарчук // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : зб. наук. пр. − Чернігів : ЧДТУ, 2012. − №52. −       С. 85–91.

Петренко А.Б. Розробка програмного забезпечення моніторингу та блокування несанкціонованих процесів в автоматизованих системах / А.Б. Петренко, А.В. Цьопич // Наукоємні технології. – 2012. №1 (13). – С. 81-86.

Фролова Н.Є. Шляхи зменшення енергозатрат процесорів у розробках відомих вендерів / Н.Є. Фролова, Ю.О. Максімов// Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. пр. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ, 2012. – Вип. 63. – С. 92-99.

Харченко Н.А. Кодирование видеокадров в системе сжатия с предсказыванием /  Н.А. Харченко, Н.К. Гулак // Радиоэлектроника и информатика. — №2. — 2012. — С. 23 — 28.

Чунарьова А.В. Методи захисту інформації в сучасних системах та мережах на базі завадостійкого кодування / А.В. Чунарьова, А.В. Чунарьов // Приднепровский научный вестник. – Днепропетровск: «Наука и образование», 2012. – № 10 (132). – С.98-103.

Чунарьова А.В. Аналіз нормативно-правового забезпечення захисту інформації сучасних ІКСМ/ А.В. Чунарьова, А.В. Чунарьов // Захист інформації. – К.: НАУ, 2012. – № 2 (55) –  С. 58-62.

Чунарьова А.В. Методи та системи виявлення несанкціонованого доступу в сучасних інформаційно-комунікаційних системах та мережах / А.В. Чунарьова, А.В. Чунарьов // Безпека інформації. – К.: НАУ, 2012. – № 1 (17) –  С. 45-49.

Чунарьова А.В. Аналіз недоліків систем захисту від несанкціонованого доступу в сучасних інформаційних мережах / А.В. Чунарьова, А.В. Чунарьов // Проблеми експлуатації та захисту інформаційно-комунікаційних систем. – К.: НАУ, 2012. – № 1. –  С. 40-45.

Чунарьова А.В. Система управління інформаційною безпекою на базі міжнародних стандартів серії ISO / А.В. Чунарьова, А.В. Чунарьов // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні: науково-технічний збірник. – К.: НТУУ “КПІ” , 2012. – № 2(24). – C.50-53.

Чунарьова А.В. Аналіз існуючих шаблонів систем автентифікації в інформаційно-комунікаційних системах та мережах/ А.В. Чунарьова, А.В. Чунарьов // Безпека інформації. – К.: НАУ, 2012. – № 2 (18). – C.45-49.

Чунарьова А.В. Оцінка ефективності методів кодування при забезпеченні цілісності інформації в сучасних ІКСМ/ В.С. Василенко, А.В. Чунарьов, А.В. Чунарьова // Захист інформації. – К.: НАУ, 2012. – № 3 (56). – C.20-24.

Шматок О.С. Захист інформації каналу передачі Wi-Fi стандарту 802.11 скремблюванням / О.С. Шматок, С.В. Неліп // Приднепровский научный вестник.- 2012. — №7(129). – С. 35-37.

Юдін О.К. Використання аналітичних перетворень у задачах стиснення зображень / О.К. Юдін, К.О.Курінь, О.І.Варченко // Наукоємні технології. – 2012. – Вип. 1(13). – С. 64–69.

Юдін О.К. Удосконалення стеганографічних методів на базі аналізу колірних моделей зображень / О.К. Юдін, Я.А.Симониченко // Наукоємні технології. – 2012. – Вип. 1(13). – С. 70–75.

Юдін О.К. Методи структурного кодування даних в задачах стеганографії / О.К. Юдін,  К.О. Курінь // Наукоємнітехнології. – 2012. – № 14. – С. 57-61.

Юдін О.К. Критеріальний аналіз сучасних операційних систем в задачах захисту інформаційних ресурсів/ О.К. Юдін, О.М. Весельська// Наукоємнітехнології. – 2012. – № 2. – С. 60-67.

Юдін О.К. Аналіз інформаційно-комунікаційно їскладової в системах підтримки прийняття рішення/ О.К. Юдін,І.Є.Рогоза // Наукоємнітехнології. – 2012. – № 3. – С. 61-68.

Юдін О.К. Метод накладення еліптичних кривих в задачах криптографічного захисту графічної інформації/ Юдін О.К., Вадясов К.А. // Наукоємні технології. – 2012. – № 4. – С. 68-72.

Юдін О.К. Метод восстано-вления изобра-жений на основе декомпозиции обобщенных кодовых конструкций/ О.К. Юдін, А.Ю. Школьник // Открытые Информа-ционные и компьюте-рные интегрированные технологии. – Х.:НАУ «ХАИ». – 2012. – Вып. 52. – С.30-37.

Юдин А.К. Обоснование направления совершенствования технологий компрессии аероизображений/ А.К. Юдин, А.Ю. Школьник, В.В. Баранник  // Сучасна спеціальна техніка. 2012. — №1(28). – С. 15 – 22.

Юдин А.К. Обоснование двухкомпонентного подхода сжатия видео-данных в информационно-телекоммуникационных системах / А.К. Юдин, А.Ю. Школьник, Н.А. Королева  // Информационные управляющие системы на ЖТ . 2012. — №4. – С. 45 – 50.

Хорошко В.О. Ігрові методи аналізу кібер-атак на інформаційну сферу // В.О. Хорошко, Р.В. Грищук, С.Ж. Піскун, Хохлачова Ю.Є. / Захист інформації. – №1 – 2012 – С. 86-93.

Хорошко В.О. Алгоритм виявлення атак для засобів моніторингу інформації // В.О. Хорошко, О.М. Чернишев / Сучасний захист інформації. – №1 – 2012 – С. 49-56.

Іванченко І.С. Обгрунтвання топологічних особливостей контекстних залежностей у інформаційних ресурсах // І.С. Іванченко / Сучасний захист інформації. – Спец.випуск – 2012 – С. 50-52.

Хорошко В.О. Аналіз методів складання оптимальних розглядів роботи складних систем // В.О. Хорошко, М.В. Капустяк, Л.Т. Пархуць / Информатика и математические методы в моделировании. Т.2. – №1 – 2012 – С. 46-58.

Пархуць Л.Т. Перехват объектов оперативного сопровождения // Л.Т. Пархуць, С.В. Толюпа, В.А. Хорошко, Д.В. Чирков / Захист інформації. – №1(54) – 2012 – С. 76-86.

Хорошко В.О. Определение свойств опасных сигналов // В.О. Хорошко, Я.А. Шатило / Захист інформації. – №2 – 2012 – С. 5-9.

Хорошко В.О. Анализ рисков в задачах мониторинга безопасности // В.О. Хорошко, А.Н. Чернишев / Сучасна спеціальна техніка. – №1 – 2012 – С. 76-81.

Хорошко В.О. Методика оценки эффективности систем связи // В.О. Хорошко, И.В. Пискун, В.Д. Козюра / Інформаційна безпека. – №1 – 2012 – С. 8-12.

Хорошко В.О., Хохлачова Ю.Є. Особливості оцінки безпеки інформаційних систем // Захист інформації.  №2 (55). – 2012.  С. 9-15.

Хорошко В.О. Багаторівневий захист інформації // В.О. Хорошко, І.С. Іванченко / Захист інформації. – №3(56). – С. 66-71.

Петров А.О., Степанов В.Д., Хорошко В.О., Хохлачова Ю.Є. Синтез системи захисту інформації // Інформаційна безпека.  №1 (7). – 2012.  С. 48-54.

Хохлачова Ю.Є. Принципи побудови моделей загроз інформаційним системам // Сучасний захист інформації.  Сучасний захист. – 2012.  С. 6-9.

Хохлачова Ю.Є. Уразливість інформаційних систем // Сучасний захист інформації.  №3.  2012.  С. 18-23.

Іванченко І.С. Обгрунтвання топологічних особливостей контекстних залежностей у інформаційних ресурсах // І.С. Іванченко / Сучасний захист інформації. – Спец.випуск – 2012 – С. 50-52.

Ковтун В.Ю., Нечипорук В.В., Охріменко А.О. Подходы к повышению производительности программной реализации операции умножения в поле целых чисел // Захист інформації.  №1 (54). – К.: НАУ. – 2012. – С.68-75.

Бернадський Б.В. Українське питання очима жандармів // Педагогічний орієнтир. – 2012. – № 16. – с.44-48.

Ворожко В.П., Бернадський Б.В. Підполковник Мясоєдов – зрадник чи жертва шпигуноманії // Воєнно-історичний вісник. – 2012.– №3(5). – С. 35-43.

Муратов О.Є. Основні положення порядку засекречування інформації у США // О.Є. Муратов, В.П. Ворожко / Безпека інформації. – 2012. – №1(17) – С. 4-10.

Пархоменко І.І., Квачук О.О., Воскобойніков А.О., Попов Г.В. Тунелювання, як спосіб захисту корпоративної інформації // Защита информации – 2012. – №1. – С. 36-39.

Пархоменко І.І., Кривий Ю.О., Скробач А.Ю. Механізми безпеки в системі бездротового зв’язку з кодовим розділенням каналів // Защита информации – 2012. – №1. – С. 57-60.

Пархоменко И.И. Способы минимизации риска вторжения для безпроводных сетей // И.И. Пархоменко, В.А. Чижова, А.И. Мальцев / Захист інформації. – №1(54) – С. 39-45.

Корченко А.Г. Методы анализа и оценки рисков потерь государственных информационных ресурсов / Корченко А.Г., Щербина В.П., Казмирчук С.В. // Защита информации – 2012. – №1. – С. 127-141.

Луцкий М.Г. Современные средства управления информационными рисками / Луцкий М.Г., Иванченко Е.В., Корченко А.А., Казмирчук С.В., Охрименко А.А. // Защита информации – 2012. – №1. – С. 5-16.

Корченко О.Г. Метод аналізу і оцінки величини можливої шкоди національній безпеці держави у сфері охорони державної таємниці // О.Г. Корченко, С.В. Казмірчук, Ю.О. Дрейс / Захист інформації. – №3(56). – С. 5-19.

Іванчук Ю.Б. «Теорія великого об’єднання» фундаментальних взаємодій як модель формування змісту та структури дисциплін науково-природничого циклу. Теоретичний та науково-методичний часопис 1’2012. Вища освіта України №1 (додаток 1) – 2012р. – Тематичний випуск «Інтеграція вищої школи України до європейського та світового освітнього простору». – 585с.

Корченко О.Г., Горніцька Д.А., Волянська В.В. Визначення коефіцієнтів важливості для експертного оцінювання у галузі інформаційної безпеки // Захист інформації. – № 1(54) 2012. – с. 108-121.

Гнатюк С.О. Теоретичні основи побудови та функціонування систем управління інцидентами інформаційної безпеки / Гнатюк С.О., Хохлачова Ю.Є., Охріменко А.О., Гребенькова А.К. // Захист інформації.  №1 (54). – 2012.  С. 121-126.

Гнатюк С.О. Особливості криптографічного захисту державних інформаційних ресурсів // Гнатюк С.О., Кінзерявий В.М., Охріменко А.О. / Безпека інформації.  №1 (17). – 2012.  С. 64-77.

Кінзерявий В.М. Новий метод підсилення секретності пінг-понг протоколу з парами переплутаних кутритів // Кінзерявий В.М., Васіліу Є.В., Гнатюк С.О., Жмурко Т.О. / Захист інформації.  №2 (55). – 2012.  С. 79-87.

Gnatyuk S.O. Efficiency increasing of the quantum cryptography systems based on the ping-pong protocol // S.O. Gnatyuk, V.M. Kinzeryavyy, T.O. Zhmurko / Сучасний захист інформації.  №3. – 2012.  С. 5-11.

Vasiliu Ye.V. Security amplification of the ping-pong protocol with many-qubit Greenberger-Horne-Zeilinger states // Ye.V. Vasiliu, S.O. Gnatyuk, S.V. Nikolaenko, T.O. Zhmurko / Безпека інформації.  №2 (18). – 2012.  С. 69-74.

Гнатюк С.О. Сучасні системи віртуальних приманок на основі технології honeypot // С.О. Гнатюк, В.В. Волянська, С.В. Карпенко / Захист інформації.  №3 (56). – 2012.  С. 101-109.

Корченко А.О., Охріменко А.О. Модель виявлення спуфінг-атак на ресурси інформаційних систем Системи обробки інформації. Том 1. Інформаційні технології та захист інформації – Вип. № 4 (102). – Х.: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2012. – С. 211.

Стасюк А.И., Корченко А.А. Базовая модель параметров для построения систем выявления атак // Захист  інформації – 2012. – №2 (55). – С. 47-51.

Горніцька Д.А., Волянська В.В., Корченко А.О. Визначення коефіцієнтів важливості для експертного оцінювання у галузі інформаційної безпеки // Захист інформації – 2012. – №1(54). – С. 108-121.

Баранов Г.Л. Методологія синтезу систем оцінки рівня захищеності державних інформаційних ресурсів від соціотехнічних атак // Г.Л. Баранов, Д.А. Горніцька, М.В. Захарова / Захист інформації. – №3(56). – С. 107-114.

Корченко А.Г., Волянская В.В., Казмирчук С.В., Охріменко А.О. Системы анализа и оценки риска потерь государственных информационных ресурсов // Захист інформації − №2 (55). – 2012. − С. 52- 58.

Луцкий М.Г., Гавриленко А.В., Корченко А.А., Охріменко А.О. Модели эталонов лингвистических переменных для систем выявления атак // Захист інформації. − №2 (55). – 2012. − С. 71-78.

Давиденко А.Н., Головань С.М., Щербак Т.Л. Система по управлінню електронними документами // Збірник наукових праць Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України: Зб. наук. праць вип.63. – К., 2012. – С. 28-34

Юдін О.К., Весельська О.М Критеріальний аналіз сучасних операційних систем у задачах захисту інформаційних ресурсів // Наукоємні технології. – №2. – (14) 2012. – С.74-80.

Іванченко Є.В. Базова архітектура експертної системи прогнозування та попередження кризових ситуацій // Є.В. Іванченко, А.І. Гізун, О.В. Гавриленко / Захист інформації. – №3(56). – С. 102-107.

Грищук Р.В. Методологія синтезу та аналізу диференціально-ігрових моделей та методів моделювання процесів кібернападу на державні інформаційні ресурси // Р.В. Грищук, О.Г. Корченко / Захист інформації. – №3(56). – С. 132-139.

Корченко А.Г. Обобщённая классификация беспилотных летальных аппаратов / А.Г. Корченко, О.С. Ильяш // Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – №4 (33), 2012. – с. 27- 36.

Приставка П.О., Рябий М.О. Інформаційна технологія підвищення відсотка стиснення цифрових зображень на основі лінійних фільтрів // Вісн. НАУ.– 2012.–№3. –С. 87 – 93.

Приставка П.О., Ассаул А.В. Кросплатформенна технологія цифрової обробки потокового відео на основі локальних лінійних операторів // Вісн. НАУ.– 2012.–№3. –С. 82 – 86.

Приставка П.О., Рябий М.О. Підвищення рівня стиснення з втратами цифрових зображень за використанням низькочастотних фільтрів // Наукоємні технології. – 2012. –№1 (13). – С. 44-49.

Приставка П.О., Нічіков Є.П. Інформаційна технологія моделювання рельєфу місцевості із прив’язкою даних аерокосмічної фотозйомки // Наукоємні технології. – 2012. –№3 (15). – С. 45-49.

Приставка П.О., Рябий М.О. Модель реалістичних зображень на основі  двовимірних сплайнів, близьких до інтерполяційних у середньому // Наукоємні технології. – 2012. –№3 (15). – С. 50-54.

Приставка П.О., Чолишкіна О.Г. Оцінка параметра експоненціального розподілу у випадку малої вибірки // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : Зб. наук. праць. – Д.: Вид–во Дніпропетр. ун–ту.– 2012. –Т.16. –С.15–22.

Приставка П.О. Процедури небінарного subdivision на основі лінінйих комбінацій В-сплайнів, близьких до інтерполяційних у середньому // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : Зб. наук. праць. – Д.: Вид–во Дніпропетр. ун–ту.– 2012. –Т.16. –С.3–14.

Бердник О.М., Гаєв Є.О. Моделювання ламінарного потоку з проникним шаром перешкод в околі осі // Вісник харківського нац.. ун-ту ім.. В.Н.Каразіна. -2012.- N 1015. – С.33-38.

Жук П. Ф., Бондаренко Л. Н., Куляпина Н. А. Математическая модель каскада сорбционных аппаратов с диффузией внутри однородно-пористого сорбента // Математичні методи і фізико-механічні поля (науковий журнал НАН України). – 2011. – Т. 54, №2. – С. 150-162.

Васецкий Ю.М., Шидловська Н.А., Мислович М.В. Розвиток наукових досліджень в галузі нелінійних електричних кіл та підвищення надійності електротехнічного обладнання. – Праці Інституту електродинаміки НАН України.  2012.  Вип. 32. С. 113-123.

Сирик С.В., Сальников Н.Н. Численное интегрирование уравнения Бюргерса методом Петрова-Галеркина с адаптивными весовыми функціями// Проблемы управления и информатики, 2012, № 1, С. 94-110.

Логинов А.А., Сальников Н.Н., Черемных О.К., Криводубский В.Н.Гидродинамическая модель торсионных колебаний Солнца// Космическая наука и технология, 2012, Т. 18, № 1, С. 74–81.

Сальников Н.Н. Об одной модификации алгоритма оценивания параметров линейной регрессии с помощью эллипсоидов// Проблемы управления и информатики, 2012, № 2, С.65-81.

Молчанов А.А., Сирик С.В., Сальников Н.Н. Выбор весовых функций в методе Петрова–Галеркина для интегрирования двумерных нелинейных уравнений типа Бюргерса//Математические машины и системы, 2012, № 2, С.136–144.

Фиалко Н.М., Прокопов В.Г., Алешко С.А., Шеренковский Ю.В., Меранова Н.О., Тимощенко А.Б., Абдулин М.З., Бутовский Л.С. Эффективность систем охлаждения горелочных устройств струйно-стабилизаторного типа // Технологические системы. – 2012, № 1. –  С.52-57.

Шараевский И.Г., Фиалко Н.М., Меранова Н.О., Шараевская Н.И. О механике кризиса теплоотдачи в водоохлаждаемых ядерных реакторах // Сборник ИПБ АЭС «Проблеми безпеки АЕС і Чорнобиля», вип. 15, 2012,с. 45-48.

Васецкий Ю.М., Власов Д.И. К определению магнитного поля контура с током над плоской поверхностью идеально проводящего тела. – Технічна електродинаміка. – 2012. – № 2. – С. 9-10.

Васецкий Ю.М., Мазуренко І.Л., Павлюк А.В. Застосування надпровідних індуктивних накопичувачів (НПІН) для демпфування нерегулярних коливань перетоку потужності. – Технічна електродинаміка.  2012.  № 3.  С. 43–44.

М.О. Васильєв, М.М. Нищенко, В.О. Тіньков, В.С. Філатова, Л.Ф. Яценко Модифікація поверхні титанового стопу ВТ6 при обробці Nd:YAG-лазера на повітрі. Металлофизика и новейшие технологии, 2012, т. 34, № 2, с. 255-267

С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, В.В. Шастун, Електронна структура та спін-залежний транспорт у вуглецевих нанотрубка з домішкою хрому// Металлофизика новейшие технологии. — 2012. — Т.34, №3. – С.283-299.

Дубовий Є.О. Диференціальний підсилювач електричного сигналу на частотах мовного діапазону для виявлення акустоелектричних перетворювачів / Дубовий Є.О. // Київ НТУУ «КПІ», ДСС331 Науковий-технічний збірник «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні» Випуск 1(22) Заснований у 2000р. – 2012. – С. 102-107.

Дубовий Є.О. Правове,нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Дубовий Є.О. // Науково-технічний збірник Випуск 1(22) 2000 р. – 2012. – С. 109-113.

Темников В.А. Голосовая аутентификация операторов, использующих в процессе работы нормативно установленную фразеологию / Темников В.А., Шарий Т.В., Темникова Е.Л., Конфорович И.В. // Інформаційна безпека. – 2011. — №1(5). – С.125-130.

Філоненко С. Ф. Акустична емісія при миттєвому руйнуванні різального інструменту / С. Ф. Філоненко, Т. М. Косицька, Т. В. Німченко // Наукоємні технології. – 2012. – № 2(14). – С. 52–58.

Філоненко С. Ф. Вплив глибини різання на закономірності зміни параметрів акустичного випромінювання / С. Ф. Філоненко, Т. В. Німченко // Вісник НАУ. – 2012. – № 3. – С. 101–108.

Филоненко С. Ф. Вклад составляющих акустического излучения в результирующий сигнал при резании материалов / С. Ф. Филоненко, Т. В. Нимченко,
Т. Н. Косицкая // Технологические системы. – 2012. – № 2 (59). – С. 71–80.

Дубовий Є.О. Дослідження акустоелектричних перетворювачів / Дубовий Є.О. // Севастополь СевНТУ “Информационные процессы и технологии. Информатика – 2012”  — С.118 – 119.

Е.А.Тихонов, В.А.Давиденко, С.М.Батан. Характерізація інтерферограм шляхом компютерної обробки їх аналогових зображень, Наукоємні технології. – №1. – 2012. –  сс.117-124.

П.Д.Дмитренко, Є.О.Тихонов. Запис  та  зчитування відбивних фазових  гоографічних граток на фотополімерному композиті, «Наукоємні технології», ISSN2075-0781 Наукоємні технології. – 2012. –  №1(13) . – С.112-116.

Г.В. Легкова, Т.В. Слусар, О.М. Сущенко. Діагностика складу плівок на основі сплаву Гейслера за результатами локальних досліджень. –  Наукоємні технологі. – №3. – 2012. –  С.94-99.

 Наукові праці опубліковані у міжнародних конференціях за 2016р.

 • Reutskyi E.A. Improving the control method of metrological characteristics of ultrasonic flowmeters during operational stage / L.M. Scherbak, E.A. Reutskyi //  Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej » Inżynieria i technologia. Nauka wczoraj, dziś, jutro. » (28.02.2016). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – s.30–33
 • Монченко Е.В. Оценивание неопределенности измерения модуля Юнга / Е.В. Монченко, В.М. Мокийчук, Ю.А. Олейник // ХІІІ Международный научно-технический семинар «Неопределенность измерений: научные, законодательные, методические и прикладные аспекты» (UM-2016) (13-14 апреля 2016г., г. Минск, Республика Беларусь). – Минск (Республика Беларусь): Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ), 2016. – C. 93-95.
 • Баженов В.Г. Цифровая система измерения фазовых сдвигов радиоимпульснвх сигналов / В.Г. Баженов, Г.А. Богдан, М.В. Кравченко // Международный научно – исследовательский журнал. – Екатеринбург. – 2016. – №4 (46). – Часть 2. – С.36-39.
 • Баженов В.Г. Исследование магнитного метода контроля с помощью пакета программ «Comsol MULTIPHYSICS» / В.Г. Баженов, С.В. Ходневич, М.В. Худецкий // Материалы 9-й международной научно-технической конференции молодых учёных и студентов «Новые направления развития приборостроения» (20-22 апреля 2016 г., г. Минск, Республика Беларусь). – Минск (Республика Беларусь): Белорусский национальный технический университет (БНТУ), 2016.  – Том 2. – С. 64
 • Баженов В.Г. Универсальный вихретоковый дефектоскоп на базе микросхемы DSP – процессора / В.Г. Баженов, Ю.В. Ивасык, К.А. Глейник // Материалы 9-й международной научно-технической конференции молодых учёных и студентов «Новые направления развития приборостроения» (20-22 апреля 2016 г., г. Минск, Республика Беларусь). – Минск (Республика Беларусь): Белорусский национальный технический университет (БНТУ), 2016. – Том 1. – С. 116.
 • Баженов В.Г. Система контроля изменений толщины стенок пластиковых труб / В.Г. Баженов, В.М. Богданов // Материалы 9-й международной научно-технической конференции молодых учёных и студентов «Новые направления развития приборостроения» (20-22 апреля 2016 г., г. Минск, Республика Беларусь). – Минск (Республика Беларусь): Белорусский национальный технический университет (БНТУ), 2016. – Том 1. – С. 31-32.
 • Суслов Е.Ф. Система импульсного импедансного контроля композиционных материалов / Е.Ф. Суслов // Сборник трудов 9–й Международный научно-технической конференции «Приборостроение — 2016», (23 –25 ноября 2016 г., Минск, Республика Беларусь). – Минск (Республика Беларусь): Белорусский национальный технический университет (БНТУ), 2016.  – С.
 • Баженов В.Г. Реконфигурируемая универсальная измерительная система / В.Г. Баженов, Г.А. Богдан, С.В. Грузин // Сборник трудов 9–й Международный научно-технической конференции «Приборостроение — 2016», (23 –25 ноября 2016 г.,  Минск, Республика Беларусь). – Минск (Республика Беларусь): Белорусский национальный технический университет (БНТУ), 2016.  – С.
 • Баженов В.Г. Об одном методе повышения точности измерения фазы вносимого сигнала цифровым вихретоковым дефектоскопом на базе измерителя комплексного сопротивления / В.Г. Баженов, К.А. Глейник // Сборник трудов 9–й Международный научно-технической конференции «Приборостроение — 2016», (23 –25 ноября 2016 г.,  Минск, Республика Беларусь). – Минск (Республика Беларусь): Белорусский национальный технический университет (БНТУ), 2016.  – С.
 • Using Hilbert Transform for Signal Processing in Mechanical Impedance Analysis / E.Suslov V. Eremenko, I. Lysenko, A. Protasov // Proceedings of 19th World Conference on Non Destructive Testing 13 — 17 June 2016 in Munich, Germany. https://www.wcndt2016.com/Programme/show/P172.
 • Єгоров С. The use of Lissajous figures and statistical methods to diagnose the components of radioelectronic systems / С. Єгоров // Systems, Control and InformationTechnology: May 20-21, 2016 р.: paper theses. – Warsaw, 2016. – С. 101-103.
 • Марченкова С. The program of calculation of movement rate of cleaning device for the main gas pipeline   / С. Марченкова // Systems, Control and InformationTechnology: May 20-21, 2016 р.: paper theses. – Warsaw, 2016. – С. 121-124.
 • Квасніков В.   The program of calculation of movement rate of cleaning device for the main gas pipeline   / В. Квасніков, О. Сташинський // Systems, Control and InformationTechnology: May 20-21, 2016 р.: paper theses. – Warsaw, 2016. – С. 147-151.
 • Кузьмич Л.   Study of the durability of reinforced concrete structures of engineering buildings   / Л. Кузьмич, В. Квасніков // Systems, Control and InformationTechnology: May 20-21, 2016 р.: paper theses. – Warsaw, 2016. – С. 125-131.
 • Кулик Н.   Modelling the free-form surface for LED device  / Н. Кулик // Systems, Control and InformationTechnology: May 20-21, 2016 р.: paper theses. – Warsaw, 2016. – С. 178-192.
 • Коваленко Ю.   A programmable logic controller (PLC) programming languages structural analysis  / Ю. Коваленко // Systems, Control and InformationTechnology: May 20-21, 2016 р.: paper theses. – Warsaw, 2016. – С. 143-146.
 • Sergiy Borsuk, Oleksii Reva, Bala Mirzayev Mushgyul-Ogli and Peyman Mukhtarov Shirin-Ogli. New Approach to Determination of Main Solution Taking Dominant of Air Traffic Controller During Flight Level Norms Violation  // Advances in Human Aspects of Transportation Proceedings of the AHFE 2016 International Conference on Human Factors in Transportation, July 27–31, 2016, Walt Disney World, Florida, USA. – pp. 137-150.
 • Volodarsky, L.Koshova,Z.Warsza, Increasing the reliability of the inspection by adjusting the function of the transformation of measuring system. Метрология и метрологическое обеспечение: сб. докл. 26 нац. научн. симпоз. 7-11 сент. 2016 г. – Созополь (Болгария).– СОФТРЕЙД, 2016. – С.73-77.
 • Volodarsky, L.Koshova,Z.Warsza, A. Idźkowski. Transforming the conversion characteristic of a measuring system used for technical control. Industrial Research Institute for Automation and Measurement PIAP, SCIT-2016 Conference, Warsaw, 15th of March 2016 [Електронний ресурс].– Режим доступу www.scit.piap.pl
 • Volodarsky, L.Koshova,Z.Warsza, A. Idźkowski. Precautionary statistical criteria in the monitoring quality of technological process. Industrial Research Institute for Automation and Measurement PIAP, SCIT-2016 Conference, Warsaw, 15th of March 2016 [Електронний ресурс].– Режим доступу www.scit.piap.pl
 • Одарченко Р., Гнатюк С. Формирования требо-ваний к измерениям основных параметров радиоинтерфейса сотовых сетей 5G // Metrology and Metrology Assurance: XXVI National Scientific Symposium, September 7-11, 2016: Proceedings. – Sozopol, Bulgaria, 2016. – P. 378-382.
 • Gnatyuk S., Zhmurko T., Yubuzova Kh. Experimental studies of efficiency improving method for quantum cryptography // Proceedings of International Scientific «UNITECH-2016», Nov. 18-19, 2016, Gabrovo, Bulgaria, pp. 425-430.
 • Ахметов Б.С., Жекамбаева М.Н., Корченко А.Г., Казмирчук С.В. Программное средство оценивания рисков информационной безопасности CRAMM // Сборник трудов III Международной научно-практической конференции «Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан-2050». – Астана: Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева. – 2015. – С. 202-207.
 • Гизун А.И. Аналитическое исследование современных систем управления кризисными ситуаціями / А.И. Гизун // О национальной и информационной безопасности в РК. Опыт зарубежных государств: международный круглый стол, 23 февраля 2016 г.: сборник трудов. — Алматы, 2016.— С. 60-63.
 • Гнатюк С.О. Treatment of information security specialists training in Ukraine // О национальной и информа-ционной безопасности в РК. Опыт зарубежных государств: междунар. круглый стол, 23 февраля 2016 г.: сборник трудов ЦАУ. – Алматы, 2016. – С. 16-18.
 • Gnatyuk S., Okhrimenko A., Kovtun M., Gancarczyk T., Karpinskyi V. Method of Algorithm Building for Modular Reducing by Irreducible Polynomial // Proceedings of the 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2016), Oct. 16-19, 2016, Gyeongju, Korea, pp. 1476-1479.

Наукові праці опубліковані у міжнародних конференціях за 2015р.

 • Юдін О.К Метод відтворення зображень з контрольованим рівнем втрат /О.К. Юдін, Ю.П. Бойко// Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції  [«Научное пространство Европы – 2015». – ч. 17. Современные информационные технологии], (Пшемисль 07 — 15 квітня 2015). – Пшемисль: Sp. z o.o. “Nauka I studia”. – С. 83-90.
 • Василик В.Б., Exponentially convergent method for a first order differential equation in Banach space with nonlocal condition, Procidings of 2015 Tbilisi International Conference on Computer Science and Applied Mathematics (TICCSAM 2015), 16.
 • Kuts Y.V. Pulsed eddy current non-destructive testing of the coating thickness / Y.Kuts, A.Protasov, I.Lysenko, O.Dugin // Book of abstracts. 11th European Conference on Non-Destructive Testing (ECNDT 2014), Jctober 6-10, Prague, Czech Republic. С. 187 – 195.
 • М.П. Мухина Анализ особенностей построения корреляционно-экстремальной навигационной системы в условиях риска / 20-я международная научно-техническая конференция «Радиолокация, навигация, связь», 2014 р.
 • Гнатюк С.А. Современные тенденции развития информационной безопасности в профильных высших учебных заведениях // Инженерное образование и наука в ХХІ веке: проблемы и перспективы: междунар. форум, посвящ. 80-летию КазНТУ им. К.И. Сатпаева, 22-24 октября 2014 г.: тезисы докл. – Алматы, 2014 – С. 410-411.
 • Курінь К.О. Принципи інваріантно-просторового представлення двійкових послідовностей / К.О. Курінь, Р.В. Зюбіна, Ю.П. Бойко // Materials of the X International scientific and practical conference [«Conduct of modern science»], (Sheffield, November 30 — December 7, 2014). – Sheffield: Science and education LTD, 2014. – Volume 21. Mathematics. Physics. Modern information technologies. – P. 70-72.
 • Сетевое общество: исследования и практика управления / Гнатюк С.А., Труфанов А.И., Тихомиров А.А., Арефьева Е.В., Берестнева О.Г., Россодивита А., Мйонг С., Чой Й., Умеров Р.А. и др. // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине: междунар. науч. конф., 29 апреля – 2 мая 2014 г. : тезисы докл. – Томск, 2014. – С. 206-210.
 • Kosheva L., Volodarskyi I., Warsza Z. Metoda iteracyjna ilorazowa wyznaczania wielkości względnych. Podstawowe problemy metrologii: prace Komisij Metrologii Oddialu PAN w Katowicach. Seria: Konference Nr 19. PPM-14, 15-18 czerwca 2014 г. Koscielisko (Польша).- C. 212-216
 • Kosheva L., Volodarskyi I., Warsza Z. System oceny i zapewnienia kompetencji technicznej laboratoriów badawczych przy ich akredytacji. Podstawowe problemy metrologii: prace Komisij Metrologii Oddialu PAN w Katowicach. Seria: Konference Nr 19. PPM-14, 15-18 czerwca 2014 г. Koscielisko
 • Kosheva L., Volodarskyi I., Warsza Z. Pomiar stosunku dwu wielkości metodą iteracyjną. Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 6/2014.– p.240–242
 • Кошева Л.О., Володарський Є.Т. Робастное оценивание результатов экспериментальных исследований. Метрология и метрологическое обеспечение: сб. докл. 24 нац. научн. симпоз. 7-11 сент. 2014 г. – Созополь (Болгария).– СОФТРЕЙД, 2014. – С.126-30.
 • Иванец. О.Б., Буриченко М.Ю., Кучереннко В.Л., Дворнік М.В., Булигіна О.В., Собова С.Ю. Неопределенность результатов испытаний биомедицинской аппаратуры Метрология и метрологическое обеспечение: сб. докл. 24 нац. научн. симпоз. 7-11 сент. 2014 г. – Созополь (Болгария).– СОФТРЕЙД, 2014. – С.285-290.

Кількість тез опублікованих у міжнародних конференціях за 2013р.

Дергунов О.В. Комп’ютеризована система вихрострумового
неруйнівного контролю / О.В. Дергунов, О.В. Кармазин // Матеріали ХIІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів „ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки” (03-04 квітня 2013 р., м. Київ). – К.: Національний авіаційний університет, 2013. –  С. 262.

Куц Ю.В. Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії / Ю.В. Куц, Ю.А. Олійник, В.К. Цапенко // Збірник тез доповідей ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи» (23-24 квітня 2013р., м. Київ). – К.: НТУ «КПІ», ПБФ, 2013. – С. 223.

Куц Ю.В. Розвиток імпульсного вихрострумового неруйнівного контролю / Ю.В. Куц, Ю.Ю. Лисенко // Збірник тез доповідей ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи» (23-24 квітня 2013р., м. Київ). – К.: НТУ «КПІ», ПБФ, 2013. – С. 226.

Єременко В.С.  Система контролю технічного стану струмоприймача залізничного транспорту / В.С. Єременко, Шегедін П.А., Павленко Ж.О. // Збірник тез доповідей ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи» (23-24 квітня 2013р., м. Київ). – К.: НТУ «КПІ», ПБФ, 2013. – С. 228-229.

Єременко В.С.  Дослідження інформаційних ознак імпедансного контролю / В.С. Єременко, С.Р. Сунетчієва, Р.М. Галаган // Збірник тез доповідей ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи» (23-24 квітня 2013р., м. Київ). – К.: НТУ «КПІ», ПБФ, 2013. – С. 230.

Самойліченко О.В. Алгоритм опрацювання негауссівських даних при оцінюванні неоднорідності стандартних зразків / О.В. Самойліченко // Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негауссівських процесів», присвяченої пам’яті професора Ю.П. Кунченка. – Черкаси: Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – С. 93-94.

Соколовська Г.В. Системи вимірювань характеристик радіосигналів / Г.В. Соколовська, Л.М. Щербак // Авіа-2013: ХІ міжнародна науково-технічна конференція, 21-23 травня 2013 р. – К.: НАУ,  2013.

Щербак Л.М.. Задачі моніторингу метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки / Є.А. Реуцький, Л.М. Щербак // Авіа-2013: ХІ міжнародна науково-технічна конференція, 21-23 травня 2013 р. – К.: НАУ,  2013.

Орнатський Д.П. Структура автономного засобу контролю характеристик якості електроспоживання. / Д.П. Орнатський, Л.М. Щербак, В.А. Готович, О.В. Кармазін // Авіа-2013: ХІ міжнародна науково-технічна конференція, 21-23 травня 2013 р. – К.: НАУ,  2013.

Гумен М.Б. Методи комп’ютерної обробки зображень та області їх раціонального застосування /М.Б. Гумен //Том 1: Матеріали ХI міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013». 21-23 травня 2013 року, Київ, Україна. — К.: НАУ, 2013.– с. 3.5-3.9.

Дергунов О.В. Аналіз шляхів підвищення ефективності вихрострумового контролю / О.В. Дергунов, // Матеріали ХI міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013». 21-23 травня 2013 року, Київ, Україна. — К.: НАУ, 2013.

Щербак Л.М. Поточний моніторинг  характеристик якості електроенергії / В.А. Готович ,  С.В. Марценко,  Л.М.Щербак  // Збірка тез Шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси  (ІІРТК-2013)» (27-29 травня 2013р., Київ). –  К.: НАУ, 2013. – С. 47–48.

Щербак Л.М. Задачі ортогональної обробки сигналів з використанням базису дискретних аргументів / Н.Б. Марченко,  Л.М.Щербак  // Збірка тез Шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси  (ІІРТК-2013)» (27-29 травня 2013р., Київ). –  К.: НАУ, 2013. – С. 49–50.

Орнатський Д.П.  Аналоговий інтерфейс для дистанційних вимірювань параметричних датчиків / Д.П. Орнатський  // Збірка тез Шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси  (ІІРТК-2013)» (27-29 травня 2013р., Київ). –  К.: НАУ, 2013. – С. 53–54.

Щербак Л.М. Інформаційна технологія підвищення ефективності процесуалмазного шліфування / О.Ф. Єнікєєв,  Л.М.Щербак  // Збірка тез Шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси  (ІІРТК-2013)» (27-29 травня 2013р., Київ). –  К.: НАУ, 2013. – С. 135–136.

Щербак Л.М. Створення математичної моделі газоспоживання по даним вимірювань / Н.В. Завгородня,  О.Б. Назаревич, М.Є. Фриз, Л.М.Щербак  // Збірка тез Шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси  (ІІРТК-2013)» (27-29 травня 2013р., Київ). –  К.: НАУ, 2013. – С. 144–145.

Щербак Л.М. Інформаційне забезпечення функціонування адаптивної антенної решітки / Г.В. Соколовська, Л.М.Щербак  // Збірка тез Шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси  (ІІРТК-2013)» (27-29 травня 2013р., Київ). –  К.: НАУ, 2013. – С. 146–147.

Гумен М.Б. Аналіз методів цифрової обробки зображень / М.Б. Гумен, Т.Ф. Гумен // Збірка тез Шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси  (ІІРТК-2013)» (27-29 травня 2013р., Київ). –  К.: НАУ, 2013. – С. 162–166.

Гумен М.Б. Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій / М.Б. Гумен, Т.Ф. Гумен // Збірка тез Шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси  (ІІРТК-2013)» (27-29 травня 2013р., Київ). –  К.: НАУ, 2013. – С. 167–170.

Гумен М.Б. Комплекс для передачі мультимедійного контента / М.Б. Гумен, Т.Ф. Гумен // Збірка тез Шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси  (ІІРТК-2013)» (27-29 травня 2013р., Київ). –  К.: НАУ, 2013. – С. 171–174.

Щербак Л.М Оцінювання ідентичності робочих циклів дизеля 10Д100 на основі вимірювань девіацій швидкості обертання колінчастого валу/ Єнікєєв О.Ф., Щербак Л.М.// Тези доповідей другої міжнародної науково-практичної конференції «Людина, суспільство, комунікативні технології», Харків-Красний Лиман, 2013. — С. 235-237.

Орнатський Д.П. Проблематика завадо захищеності апаратних ком опонент вимірювальних засобів / Д.П. Орнатський, О.І. Осмоловський, О.В. Кармазін, В.А. Готович  // Збірка тез Шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси  (ІІРТК-2013)» (27-29 травня 2013р., Київ). –  К.: НАУ, 2013. – Том 2. – С. 36–37.

Гумен М.Б. Використання графів для моделювання телекомунікаційних систем / М.Б.Гумен, М.М. Олійник  // Збірка тез Шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси  (ІІРТК-2013)» (27-29 травня 2013р., Київ). –  К.: НАУ, 2013. – Том 2. – С. 26–27

Eremenko V.S. Composite materials nondestructive testing system based on low frequency acoustic methods /Pereidenko A., Suslov E.//Proceedings of the 2013 IEEE 7th  international conference on intelligent data acquisition and advanced computing systems (IDAACS). September 12-14, 2013. Berlin, Germany. Vol. 1. P. 61 – 65.

Куц Ю.В. Дослідження методів апроксимації кругових законів розподілу / Ю.В.Куц, І.А. Купрійчук, С.В. Шенгур // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції « Вимірювання,контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2013)» (29-30 жовтня 2013р.) – Вінниця.: Вінницький національний технічний університет, 2013. – С.19 .

Єременко В.С. Дослідження статистичних характеристик інформативних параметрів при контролі композиційних матеріалів / В.С. Єременко, Є.Ф. Суслов, С.Р. Сунетчієва // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції « Вимірювання,контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2013)» (29-30 жовтня 2013р.) – Вінниця.: Вінницький національний технічний університет, 2013. – С.37-39 .

Дергунов О.В. Використання магніторезисторів у датчикахвихрострумового неруйнівного контролю / О.В. Дергкнов, Ю.В. Куц // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції « Вимірювання,контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2013)» (29-30 жовтня 2013р.) – Вінниця.: Вінницький національний технічний університет, 2013. – С. 82.

Щербак Л.М. Процеси розладки в задачах досліджень метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки / Л.Щербак, Є.Реуцький // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції « Вимірювання,контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2013)» (29-30 жовтня 2013р.) – Вінниця.: Вінницький національний технічний університет, 2013. – С. 219.

Єременко В.С. Система діагностики демпфірувальних характеристик рухомого складу / В.Єременко, П.Шегедін, А.Переїденко // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції « Вимірювання,контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2013)» (29-30 жовтня 2013р.) – Вінниця.: Вінницький національний технічний університет, 2013. – С.255-256.

Дергунов О.В. Дослідна система вихрострумового неруйнівного контролю / О.Дергунов // Матеріали ІІІ міжнародної науково-технічної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (14-16 травня 2013 р.) — Чернігів, 2013. — С. 145

Марченко Н.Б. Задачі цифрової обробки двовимірних сигналів / Н.Б.Марченко, Л.М. Щербак // Збірник тез доповіді «АВІА-2013: X Міжнародна  науково-технічна конференція» (21‑23 травня 2013р.)– К., 2013. – Т.1. –  С. 5.1-5.4.

Марченко Н.Б. Задачі ортогональної обробки сигналів з використанням базису дискретних аргументів / Н.Б.Марченко, Л.М. Щербак // Збірник тез «Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: Шоста міжнародна-практична конференція», ( 27 — 29 травня 2013 р). – К., 2013. – С. 49-50.

Scherbak L.М.  Computer measuring experiments in research if random processes / M. Bidnyi, G. Sokolovska, L. Scherbak // Статистичні методи обробки сигналів і даних: Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 16-17 жовтня 2013 р. – К.: НАУ, 2013. – С. 218-224.

Німченко Т. В. Визначення площі руйнування композиційного матеріалу під дією навантаження за сигналами акустичної емісії / Т. В. Німченко // ПОЛІТ–2013. Сучасні проблеми науки: XIII Міжнар. наук. конф. студ. та мол. учених, 3 – 4 квітня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С. 290;

Філоненко С.Ф. Акусто-емісіний комплекс для дослідження процесів алмазного мікроточіння / С.Ф. Філоненко, Т.В. Німченко, І.М. Мужик // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК – 2013): шоста міжнародна науково-практична конференція, 27-29 травня 2013р.: тези доп. –Київ, 2013. – С. 181 – 182;

Філоненко С.Ф. Контроль процесів алмазного мікроточіння алюмінієвих дзеркал за допомогою акусто-емісійної системи / С.Ф. Філоненко, Т.В. Німченко // АВІА-2013: XI Міжнар. науково-практична конференція, 21 – 23 травня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С.;

Мужик І.М. До питання захисту персональних даних від витоку мережевими каналами / І.М. Мужик, Т.В. Німченко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК – 2013): шоста міжнародна науково-практична конференція, 27-29 травня 2013р.: тези доп. –Київ, 2013. – С. 80 – 81;

Мужик І.М. Підходи до побудови систем контролю передачі персональних даних / І.М. Мужик, Т.В. Німченко, А.І. Мужик // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК – 2013): шоста міжнародна науково-практична конференція, 27-29 травня 2013р.: тези доп. –Київ, 2013. – С. 73 – 74;

Закоревский А. Применение вихретокового измерения параметров вибраций поверхности для оценки защищенности речевой информации от утечки по виброакустическому каналу / А. Закревский, В. Кулиш // Безопасность информации в информационно-телекомуникационных системах: XVI Межународная научно-практическая конференция, 21 – 24 мая 2013 р. : тезисы докл. – К., 2013. – С. 78;

Мелешко Т.В. Маскування аудиосигналів псевдовипадковими завадами / Т.В. Мелешко, О.О. Туз // АВІА-2013: XI Міжнар. науково-практична конференція, 21 – 23 травня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С.;

Швец. В.А. Випадкоі процеси з заданим характеристиками / В.А. Швець, Ю.В. Тимченко, В.Є. Осіпова // АВІА-2013: XI Міжнар. науково-практична конференція, 21 – 23 травня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С.;

Швець В.А. Оптимізація антенних решіток глобальних навігаційних супутникових систем / В.А. Швець // АВІА-2013: XI Міжнар. науково-практична конференція, 21 – 23 травня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С.;

Швець В. А. Синтез пласкої антенної решітки супутникових аеронавігаційних систем GPS / В. А. Швець // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» : наук.-техн. конф., 11 – 15 березня 2013 р. : тези допов. – Київ, – 2013, – С. 158 – 159.

Швець В. А. Випадкові процеси з заданими характеристиками / В. А. Швець, Ю. В. Тимченко, В. Є. Осіпова // ІІІ міжнародна наукова-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» : наук.-практ. конф. 14 – 16 травня 2013 р. : тези допов. – Чернігів, 2013, С. 165 – 169.

Довготько Т.І. Вплив кольорового оформлення навчальних матеріалів на їх сприйняття іноземними студентами / Т.І. Довготько, Л.І. Моржова // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів: VI Міжнародна науково-практична конференція, 11 – 12 квітня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С.60 – 61;

Темников В.А., Темникова Е.Л., Конфорович И.В. Разработка системы информативных параметров для аутентификации личности по голосу // ХIII Международная научная конференция «Интеллектуальный анализ информации» (ИАИ-2013). Сборник трудов. — К.: Просвіта, 2013. – С.325-331

Семко В.В. Захищена операційна система. Досвід створення /  В.В.Семко, В.О. Темніков // VI міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2013) : тези допов. – К.: НАУ, 2013. – С.109.

Павленко П.М. Узагальнена структура моделі даних процесу управління технічною підготовкою виробництва / П.М. Павленко, К.С. Бабіч // АВІА-2013: XІ Міжнародна науково-технічна конференція, 21-23 травня 2013 р.: тези доп. – Київ: НАУ, 2013. – Т. 1. –   С. 3.31–3.34.

Борисов О.О. Комплексний розмірний аналіз на етапах життєвого циклу виробу / О.О. Борисов, Т.М. Захарчук  // АВІА-2013: XI Міжнародна науково-технічна конференція, 21-23 травня 2013 р.: тези доп. – Київ: НАУ, 2013. – Т. 1. – С. 3.44– 3.47.

Трейтяк В.В. Аналіз інструментальних засобів функціонального моделювання виробничих процесів / В.В. Трейтяк, В.Ю. Кудряков // АВІА-2013: XІ Міжнародна науково-технічна конференція, 21-23 травня 2013 р.: тези доп. – Київ: НАУ, 2013.– Т. 1. – С. 3.14–3.18.

Трейтяк В.В. Математична модель з підтримки прийняття рішень при оцінці виробничих замовлень / В.В. Трейтяк, В.Ю. Кудряков // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: IIІ Міжнародна науково-практична конференція, 14-16 травня 2013 р.: тези доп. – К., 2013. – С. 159-162.

Козьяков С.В.  Модель комплексу показників мотивації ІТ-фахівців промислових  підприємств / С.В.  Козьяков // АВІА-2013: XІ Міжнародна науково-технічна конференція, 21-23 травня 2013 р.: тези доп. – Київ: НАУ, 2013. – Т.1. – С. 3.23–3.26.

Козьяков С.В. Розробка комплексу показників мотивації ІТ-фахівців промислових підприємств   / С.В. Козьяков  // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: IІI Міжнародної науково-практичної конференції, 14-16 травня 2013 р. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – С. 149-151.

Козьяков С.В. Метод оцінювання вмотивованості праці ІТ-фахівців промислового виробництва / С.В. Козьяков  // ПОЛІТ-2013: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Політ. Сучасні проблеми науки», 3-4 квітня 2013 р.: тези доп. – Київ: НАУ, 2013. – С. 289.

Хлевний А.О. Визначення основних параметрів оцінки ефективності управління технологічною підготовкою виробництва / А.О. Хлевний  // АВІА-2013: XІ Міжнародна науково-технічна конференція, 21-23 травня 2013 р.: тези доп. – Київ: НАУ, 2013. – Т. 1. –     С. 3.27–3.30.

Бабіч К.С. Структура моделі даних процесу управління технічною підготовкою виробництва / К.С. Бабіч // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: IІI Міжнародної науково-практичної конференції, 14-16 травня 2013 р. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – С. 133-134.

Бабіч К.С. Аналітико-пріоритетний метод управління процесом технічної підготовки виробництва // ПОЛІТ-2013: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Політ. Сучасні проблеми науки», 3-4 квітня 2013 р.: тези доп. – Київ: НАУ, 2013. – С. 292.

Власенко Ю.В. Функциональное моделирование процесса оценивания компетентности IT-специалиста / Ю.В. Власенко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: IІI Міжнародної науково-практичної конференції, 14-16 травня 2013 р. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – С. 139-140.

Власенко Ю.В. Метод оценивания интегральной компетентности ІТ-специалистов наукоемкого предприятия / Ю.В. Власенко // ПОЛІТ-2013: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Політ. Сучасні проблеми науки», 3-4 квітня 2013 р.: тези доп. – Київ: НАУ, 2013. – С. 288.

Борона А.М. Технологія інформаційної підтримки процесу верифікації та симуляції механічної обробки деталі // ПОЛІТ-2013: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Політ. Сучасні проблеми науки», 3-4 квітня 2013 р.: тези доп. – Київ: НАУ, 2013. – С. 287.

Рябова Л. В. Особенности алгоритмических процедур «биометрическая идентификация» и «биометрическая аутентификация» / Л. В. Рябова, Е. И. Подгорный // АВІА-2013: XІ Міжнародна науково-технічна конференція, 21-23 травня 2013 р.: тези доп. – Київ: НАУ, 2013. – Т. 1. –   С. 2.29–2.32.

Васянович В.В. Біометрична ідентифікація особи за геометрією обличчя / В.В. Васянович // ПОЛІТ–2013. Сучасні проблеми науки: XIII Міжнар. наук. Конф. студ. та мол. учених, 3 – 4 квітня 2013 р. : тези доп – К., 2013. – С 248;

Конфорович І.В. Моніторинг авіадиспетчерів у реальному часі за голосом / І.В. Конфорович // ПОЛІТ–2013. Сучасні проблеми науки: XIII Міжнар. наук. конф. студ. та мол. учених, 3 – 4 квітня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С. 265;

Петейчук О.В. Разработка метода автоматического распознавания слов для аутентификации человека – оператора / О.В. Петейчук // ПОЛІ–2013Т. Сучасні проблеми науки: XIII Міжнар. наук. конф. студ. та мол. учених, 3 – 4 квітня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С.281;

Петейчук О.В. Підсистема параметризації мовних сигналів для системи контролю доступу / О.В. Петейчук, Н. Р. Новак // ПОЛІТ–2013. Сучасні проблеми науки: XIII Міжнар. наук. конф. студ. та мол. учених, 3 – 4 квітня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С.282;

Juk P. Homogeneous water oxidation catalyzed by co-based polyoxometalates./ Yurii Geletii, James Vickers, Hongjin Lv, та інші (всього 12 осіб)// Activation of Dioxygen and Homogeneous Catalytic Oxidation: Symposium ADHOC 2012, 2-7 September, 2012. – Jerusalem.Режимдоступу:http://events.eventact.com/programview/ViewAbstract.aspx?Abst=14809&Code=469319

Приставка П.О. Застосування часткових випадків локальних сплайнів, близьких до інтерполяційних у середньому, при обробці сигналів // Статистичні методи обробки сигналів і даних: Матеріали міжн. наук. конф.; м.Київ, 16-17 жовтня 2013 р., НАУ. – К.: НАУ, 2013. – С.250–255.

Приставка П.О., Чолишкіна О.Г. Дослідження оцінки параметра експоненціального розподілу при малому обсязі спостережень // Статистичні методи обробки сигналів і даних: Матеріали міжн. наук. конф.; м.Київ, 16-17 жовтня 2013 р., НАУ. – К.: НАУ, 2013. – С.201–207.

Pristavka P., Assaul A., Nichikov E., Rogatuk A. Information technology of processing and analysis of image data obtained from unmanned aircraft // Статистичні методи обробки сигналів і даних: Матеріали міжн. наук. конф.; м.Київ, 16-17 жовтня 2013 р., НАУ. – К.: НАУ, 2013. – С.197–200.

Приставка П.О., Ассаул А.В., Нічіков Є.П., Рогатюк А.А. Автоматизована система UASANALIZER обробки даних з камер цільового призначеня малих та середніх безпілотних повітряних суден / Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS–2013) : тези доп. ХІ–ї міжн. н.–п. конференції (20–22 листопада 2013 р.). – Д.: Вид–во Дніпропетр. ун–ту., 2013. – С.196–197.

Приставка П.О., Оцінка якості відтворення аерофотознімків при повороті на заданий кут/. Приставка П.О., Нічіков Є.П. // АВІА-2013 : матеріали ХІ міжнародної НТК, (21-23 квітня 2013 р.). – К.: НАУ, 2013. – Т2. – С.9.39-9.42.

Приставка П.О., Курочкін В.М. Розпізнавання неоднорідних об’єктів на даних аерофотозйомки // АВІА-2013 : матеріали ХІ міжнародної НТК, (21-23 квітня 2013 р.). – К.: НАУ, 2013. – Т2. – С.9.47-9.50.

Жук П.Ф. Математична модель каталітичного окислення води./ Войцехівська Т.Г., Чупаха Л.Д.// ХІV Міжнародна наукова конференція імені акад. М. Кравчука, 19-21 квітня 2012 р.: тези доп. – К., 2012. – Т.1. – С. 178-179.

Жук П.Ф., А.О. Мусіна А.О.  Об операторе перехода метода наискорейшего спуска/ XVI Міжнародної конференції «Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем», К.: 29-31 травня 2013- С.356.

Жук П.Ф., А.О. Мусіна А.О.  Оператор переходу методу найшвидшого спуску / Конференція «АВІА-2013», 21-23 травня 2013

V. Vasylyk, V. Makarov. Exponentially convergent method for the first order differential equation in banach space with integral nonlocal condition// Сучасні проблеми механіки та прикладної математики. ІППММ ім.. Я.С. Підстригача, Львів 2013 . – т. 3. – ст. 77-79.

Т.Ю. Бохонова. Методика формування понять періодичності (циклічності) системою евристичних математичних задач./ Т.Ю. Бохонова, О.П. Томащук, В.А. Гроза, В.В. Тихонова, О.Л. Лещинський. // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти ПМО-2013», Черкаси, 8-10 квітня 2013 р. с. 132-133.

Т.Ю. Бохонова. Пропедевтика вивчення модуля «Структури даних» дисципліни «Структура даних та алгоритми» молодшими спеціалістами комп’ютерно-орієнтовних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації засобами застосування системи евристичних вправ./ В.В. Тихонова, О.П. Томащук, Т.Ю. Бохонова, О.Л. Лещинський, В.А. Гроза. // Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін: матеріали Міжнародної наукової конференції, 18-19 січня 2013 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – с. 196-198.

Т.Ю. Бохонова. Пропедевтика вивчення модуля «Структури даних» дисципліни «Структура даних та алгоритми» молодшими спеціалістами комп’ютерно-орієнтовних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації засобами застосування системи евристичних вправ./ В.В. Тихонова, О.П. Томащук, Т.Ю. Бохонова, О.Л. Лещинський, В.А. Гроза. // Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін: матеріали Міжнародної наукової конференції, 18-19 січня 2013 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – с. 196-198.

Бохонова Т.Ю.Пропедевтика модуля «Структури даних дисципліни «Структури даних та алгоритми» в процесі вивчення комбінаторики в дисципліні «Теорія ймовірностей і математична статистика» студентами комп’ютерно-орієнтовних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації./ Гроза В.А., Томащук О.П., Бохонова Т.Ю., Тихонова В.В., Лещинський О.Л. // Матеріали XVIII Міжвузівської науково-практичної конференції «Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах» / СП «Євросвіт»: – Львів, 2013. – с. 19-22.

Глоба С. О.Побудова математичної моделі температурних станів квантових граткових систем/ Конференція «АВІА-2013», 21-23 травня, Т1. С. 6.69-6.72

Пискунов А.Г.  Диагональное произведение   и наследование функций спецификации родительского класса / А.Г.  Пискунов, И.А Петренко // 10-я международная конференция  «Теоретические и прикладные аспекты построения программных систем». – 2013.

Безнос І.В.  The analytic solution of mathematical modeling of the transport of calcium the cell membranes. // XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 2013. – С.293

Бердник О.М. Математичне моделювання гідравлічного опору в кругових каналах із проникним шаром перешкод в околі осі // Матеріали ХІ міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013» – К.: НАУ, 2013. – Т. 1 . – С. 6.45-6.48.

Бердник О.М. Моделювання конвективного теплообміну в трубі з проникним шаром перешкод в околі осі // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси: V міжнародна науково-практична конференція 15–16 травня 2012 р.: збірка тез. – Київ, НАУ, 2012. – С.230–232.

Шаповал Г.А.  Модель дослідження індексу геомагнітної активності DST з використанням методу гусені// АВІА-2013 : матеріали ХІ міжнародної НТК, (21-23 квітня 2013 р.). – К.: НАУ, 2013. – Т1. – С.4.47-4.50.

Шаповал Г.А. Прогнозування часового ряду значень індексу геомагнітної активності  DST за допомогою сингулярного спектрального аналізу  // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS–2013) : тези доп. ХІ–ї міжн. н.–п. конференції (20–22 листопада 2013 р.). – Д.: Вид–во Дніпропетр. ун–ту., 2013. – С.81–82.

Рогатюк А.А., Ассаул А.В. Порівняльний аналіз обробки потокового відео в автоматизованій системі ідентифікації текстур // АВІА-2013 : матеріали ХІ міжнародної НТК, (21-23 квітня 2013 р.). – К.: НАУ, 2013. – Т2. – С.9.51-9.54.

Сірук М. А. Багатопотокова обробка відео в режимі реального часу з використанням OpenCV // АВІА-2013 : матеріали ХІ міжнародної НТК, (21-23 квітня 2013 р.). – К.: НАУ, 2013. – Т2. – С.9.43-9.46.

Шаповал Г.А.  Застосування моделі ланцюга Маркова для дослідження динаміки індексу геомагнітної активності DST// XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 2013. – С.279

Ассаул А.В. Експериментальні дослідження багато потокової моделі обробки даних ADOBE ACTIONSCRIPT VIRTUAL MACHINE 2 // XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 2013. – С.274

Рогатюк А.А. Технологія розпізнавання чужорідного об’єкту на відео отриманого з безпілотного літального апарату // XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 2013. – С.275

Курочкін В.М. Розпізнавання неоднорідних об’єктів на даних аерофотозйомки // XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 2013. – С.276

Мезей Б.В. Метод скінченних елементів для рівняння конвекції -дифузії // XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 2013. – С.277

Бурий П.А. Методи та засоби представлення великих обсягів статистичних даних // XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 2013. – С.278

Сірук М.І. Обробка відео з розпізнаванням простих і складних об’єктів в багато поточному програмному середовищі // XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 2013. – С.281

Нічіков Є.П. Інформаційна технологія усунення геометричного спотворення аерофотознімків, отриманих з безпілотного повітряного судна / Нічіков Є.П. // ХІIІ Міжнородна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». м. Київ, 3-4 квітня 2013 року. Тези доповідей К: НАУ, 2013. – С. 282

Пух О.В. Математична модель розподілу пасажиропотоку. // XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 2013. – С.283

Пухир К.В. Стохастична рівновага  в транспортних мережах. // XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 2013. – С.284

100.Рябий М.О. Модернізація алгоритму стиснення PNG  Шляхом додавання перетворень, що забезпечують інваріантність цифрових зображень. // XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 2013. – С.285

101.Коваль О.В. Тестування бортового обладнання безпiлотного повiтряного судна за допомогою засобiв авіа симулятора / Коваль О.В, Нічіков Є.П., Васильєв О.С. // 15-th International conference on System Analysis and Information Technologies SAIT 2013 Institute for Applied System Analysis of National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine, May 27–31.   К.: КПІ, 2013.   С. 446-447

102.Кузьменко М.Ю, Бєлова Н.М  Чисельний розв’язок задачі про коливання стратифікованої гіроскопічної рідини . // XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 2013. – С.286

103.Musina A.A. Asymptotic rate of convergence of the two-layer iterative method of variational type: Abstracts of XIII international conference of young researchers and students. Polit. Challenges of science today. Kiev, 2013,  3-4 april. P. 94. // XІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 2013. – С.294

104.Семенюк М. Фрактальна геометрія. //Всероссийская заочная научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов “Локальные и глобальные свойства функций  и отображений:Теоретические аспекты и практические приложения” (30.04.2013 с изданием трудов конференции)./Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема. г.Биробиджан. Росія.

105.Лубенська Т. В., Чупаха Л.Д. Про деякі математичні моделі в екології./ Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси ІІРТК-2013. Шоста міжнародна науково-практична конференція, Київ, Україна С.198-199.

106.Білан М.О. Аналіз методів розрахування функціональних допусків із урахуванням експлуатаційних показників / М.О. Білан // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2013 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2013.– С.25-27.

107.Михалко М.В. Аналіз методів проектування датчиків з індуктивним перетворювачем / М.В. Михалко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2013 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2013.– С.82-83.

108.Овчаров Ю.В. Локационные методы фазового распознания обьектов / Ю.В. Овчаров // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2013 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2013.– С.84-85.

109. Бажан А.А. Розробка системи управління  мобільними роботами з використанням  нечітких моделей / А.А. Бажан // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2013 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ, 2013.– С.120.

110. Хаейн Т. Повірка координвтно – вимірювальних маших через інтернет / Т.Хаейн // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2013 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2013.– С.121-122.

111.Лещенко Ю.П. Структура і склад інтелектуальної  інформаційно – вимірювальної системи / Ю.П. Лещенко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2013 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2013.– С.123-124.

112.Тимофієва М.А. Проектування нечіткого контуру керування  координатно – вимірювальної машини / М.А. Тимофієва // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2013 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2013.– С.125-126.

113.Любченко В.В. Модифікований алгоритм оптимального шляху в корпоративній комп’ютерній системі / В.В. Любченко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2013 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2013.– С.127-128.

114.Лещенко Ю.П. Структура і склад інтелектуальної інформаційно-вимірювальної системи  /  Ю.П. Лещенко  // Авіа-2013: XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1. — С.3.53-3.55.

115.Ізбаш Ю.М. Аналіз алгоритмів пошуку діагностування на несправність інформаційно – вимірювальних систем / Ю.М. Ізбаш // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2013 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2013.– С.131-132.

116.Бабіч К.С. Структура моделі даних процесу  управління технічною підготовкою виробництва / К.С. Бабіч // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2013 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2013.– С.133-134.

117.Борковська Л.А. Актуальность проблемы построения интеллектуальных робототехнических систем / Л.А. Борковська, А.В. Борковський // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2013 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ, 2013.– С.137-138.

118.Бажан А.А.  Моделювання точності позиціювання промислових роботів / А.А. Бажан // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 12-13.

119.Марченкова С.В. Аналіз сучасних методів систем керування мобільними роботами / С.В. Марченкова // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 14-15.

120.Куліш Є.О. Керування потужністю сигналу в каналі звязку мобільного робототехнічного комплексу / Є.О. Куліш // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 16-17.

121.Немченко В.В. Структура обчислювальної технології багаторівневого перетворення форми інформації при управлінні мобільним роботом / В.В. Немченко // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 18-19.

122.Овчаров Ю.В. Фазочастотные характеристик отражателей для локационных методов фазового распознания / Ю.В. Овчаров // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 34–35.

123.Осмоловський О.І. Спосіб підвищення динамічної точності компенсаційного оптичного координатора / О.І. Осмоловський // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 51–53.

124.Петрище М.О. Метрологічне забезпечення проектування систем з інструментальні складові сумарної похибки вимірювання електричної енергії / Петрище М.О., Квасніков В.П., Крутов С.Л. // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 58–59.

125.Квасніков В.П. Методика виконання розрахунків при оптимізації параметрів підвіски / Квасніков В.П. Ганєва Т.І. // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 66–68.

126.Козьяков С.В. Модель комплексу показників мотивації ІТ-фахівців промислових підприємств / С.В. Козьяков //Авіа-2013:  XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1.- С.3.23-3.26.

127.Сташинський О.П. Інформаційна технологія обробки інформації диспетчерського пункту газотранспортної системи / О.П. Сташинський // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 111-112.

128.Шепель А.Ю.  Анализ способов обнаружения утечек жидких углеводородов из магистральных трубопроводов / А.Ю. Шепель // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 115-116.

129.Романов С.В. Досвід технічного опосвідчення підземних ділянок розгалужених трубопров / Романов С.В., Шугайло О.П., Крицький В.Б. // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 123–124.

130.Філоненко С.Ф. Акусто-емісійний комплекс для дослідження процесів алмазного мікроточіння / Філоненко С.Ф., Німченко Т.В., Мужик І.М. // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 174–175.

131.Борковская Л.А. Метод анализа изображений для обнаружения объектов в видеопотоке / Л.А. Борковская, А.В. Борковский //Авіа-2013:  XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1.- С.3.35-3.38.

132.Девин Л.Н. Информационная система исследования вибраций металорежущих станков / Л.Н. Девин, Н.Е. Стахнив, В.Н. Нечипоренко, О.В. Кмита // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 209–211.

133.Девин Л.Н. Информационная система исследования тонкого резания алмазным инструментом / Л.Н. Девин, Н.Е. Стахнив, С.В. Рычев, М.Н. Шевчук // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 211–213.

134.Девин Л.Н. Информационная система исследования процесса резания методом акустической эмиссии / Л.Н. Девин, Н.Е. Стахнив, А.А. Осадчий, О.И. Удовиченко // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 206–209.

135.Лещенко Ю. П. Створення експертних діагностичних систем / Ю.П. Лещенко // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 222–224.

136.Любченко В.В. Боротьба із перевантаженням комп’ютерних систем / В.В. Любченко// Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 255–257.

137.Таратайко Д.В. Реалізація протоколу електронного підпису на еліптичних кривих / Д.В. Таратайко, А.Д. Наливайко // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 262–267.

138.Квасніков В.П. Захист каналу управління роботом від перешкод // В.П. Квасніков, О.О. Шелуха // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 265–268.

139.Марченко В.А. Особливості дослідження мережевих атак / В.А. Марченко, В.В. Любченко // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 268–270.

140.Царик Н.А. Організаційні аспекти аудиту та аналізу інвентаризації активів і зобов’язань підприємства / Н.А. Царик // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 315–317.

141.Филоненко С.Ф. Закономерности изменения энергитеских параметров сигнала акустической эмиссии при изменении скорости вращения пары трения из композитных материалов / С.Ф. Филоненко, А.П. Космач // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т. 2 – С. 6–8.

142.Павленко П.М. Технологія інформаційної підтримки процесу концептуального проектування складних технічних систем / П.М. Павленко, П.М. Ратушний // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2013 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2013.– С.118-119.

143.38. Павленко П.М. Узагальнена структура моделі даних процесу управління технічною підготовкою виробництва / П.М. Павленко, К.С. Бабіч //Авіа-2013:  XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1.- С.3.31-3.34.

144.Хлевний А.О. Визначення основних параметрів оцінки ефективності управління технологічною підготовкою виробництва / А.О. Хлевний //Авіа-2013:  XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1.- С.3.27-3.30.

145.Власенко Ю.В. Функциональное моделирование процесса оценивания ІТ-специалиста / Ю.В. Власенко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2013 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2013.– С.139-140.

146.Козьяков С.В. Розробка комплексу показників мотивації ІТ-фахівців промислових підприємств / С.В. Козьяков// Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2013 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2013.– С.149-151.

147.Третяк В.В. Математична модель з підтримки прийняття рішень при оцінці виробничих замовлень / В.В. Третяк, В.Ю. Кудряков // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2013 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2013.– С.159-162.

148.Филоненко С.Ф. Влияние скорости вращения пары трения из композиционных материалов на амплитудные параметры сигнала акустической эмиссии. / С.Ф. Филоненко, А.П. Космач // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2013 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2013.– С.163- 164.

149.Квасніков В.П. Маркетингові стратегії авіатранспортної галузі / В.П. Квасніков, А.В. Чайка // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: Міжнар. наук.-практ. конф., 10 квітня 2013 р.: збірка тез. – К. – 2013. – С. 16–18.

150.Лещенко Ю.П. Інтелектуалізація засобів вимірювання / Ю.П. Лещенко // Приладобудування: стан і перспективи: XІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 23-24 квітня 2013 р.: матеріали доп. – К.:НТУУ “КПІ”, 2013. – С. 110-111.

151.Хаейн Т. М. Моделюючий комплекс метрологічної атестації координатно-вимірювальної машини // Приладобудування:стан і перспективи: XІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 23-24 квітня 2013 р.: матеріали доп. – К.:НТУУ “КПІ”, 2013. – С. 279-280.

152.Білан М.А. Аналіз похибок приладів при вимірюванні авіаційних деталей / М.А. Білан // Політ. Сучасні проблеми науки: XIII Міжнар. наук.-практ. конф. молод.учених і студентів, 3-4 квітня 2013 р.: тези доп. – К., 2013. – С. 261.

153.Куліш Є. О. Моделі та алгоритми керування мобільним роботом по радіоканалу / Є.О. Куліш // Політ. Сучасні проблеми науки: XIII Міжнар. наук.-практ. конф. молод.учених і студентів, 3-4 квітня 2013 р.: тези доп. – К., 2013. – С. 266

154.Любченко В.В. Вирішення задачі оптимального пошуку шляху компютерної мережі / В.В. Любченко // // Політ. Сучасні проблеми науки: XIII Міжнар. наук.-практ. конф. молод.учених і студентів, 3-4 квітня 2013 р.: тези доп. – К., 2013. – С. 269.

155.Борона А.М. Технологія інформаційної підтримки процесу верифікації та симуляції механічної обробки деталі / А.М. Борона // Політ. Сучасні проблеми науки: XIII Міжнар. наук.-практ. конф. молод.учених і студентів, 3-4 квітня 2013 р.: тези доп. – К., 2013. – С.  287.

156.Власенко Ю.В. Метод оценивания интегральной компетентности IT-специалиста наукоемкого предприятия / Ю.В. Власенко // Політ. Сучасні проблеми науки: XIII Міжнар. наук.-практ. конф. молод.учених і студентів, 3-4 квітня 2013 р.: тези доп. – К., 2013. – С. 288.

157.Козьяков С.В. Метод оцінювання вмотивованості праці ІТ-фахівців промислового підприємства / С.В. Козьяков // Політ. Сучасні проблеми науки: XIII Міжнар. наук.-практ. конф. молод.учених і студентів, 3-4 квітня 2013 р.: тези доп. – К., 2013. – С.  289.

158.Ратушний П.М. Метод синтезу проектних варіантів технічних систем / П.М. Ратушний // Політ. Сучасні проблеми науки: XIII Міжнар. наук.-практ. конф. молод.учених і студентів, 3-4 квітня 2013 р.: тези доп. – К., 2013. – С.  290.

159.Бабіч К.С. Аналітико-пріоритетний метод управління процессом технічної підготовки виробництва / К.С. Бабіч // Політ. Сучасні проблеми науки: XIII Міжнар. наук.-практ. конф. молод.учених і студентів, 3-4 квітня 2013 р.: тези доп. – К., 2013. – С. 292.

160.Филоненко С.Ф. Моделирование акустического излучения при изменении физико-механических характеристик поверхностей трения из композиционных материалов /С.Ф. Филоненко, Космач А.П.// Авіа-2013: XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1. — С.1.25-1.29.

161.Філоненко С.Ф. Контроль процесів алмазного мікроточіння алюмінієвих дзеркал за допомогою акусто-емісійної системи /С.Ф. Філоненко, Т.В. Німченко //Авіа-2013:  XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1.- С.1.38-1.41.

162.Лещенко Ю.П. Прийняття рішень за допомогою експертної системи / Ю.П.  Лещенко // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: IХ Міжнар. наук.-практ. конф., 22.11.2013 р.: матеріали доп. – К.: ВІКНУ, 2013. – С. 25-26.

163.Осмоловський О.І.  Спосіб подолання ефекту Гіббса при синтезі та перетворенні тестових сигналів /  О.І. Осмоловський  //  Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: IХ Міжнар. наук.-практ. конф., 22.11.2013 р.: матеріали доп. – К.: ВІКНУ, 2013. – С.83-84.

164.Хаейн Т.М. Алгоритмічні методи підвищення точності вимірювання геометричних параметрів на КВМ / Т.М. Хаейн // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: IХ Міжнар. наук.-практ. конф., 22.11.2013 р.: матеріали доп. – К.: ВІКНУ, 2013. – С.111-112.

165.Любченко В.В. Розробка автоматизованої системи управління підприємством  /  В.В. Любченко  //  Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: IХ Міжнар. наук.-практ. конф., 22.11.2013 р.: матеріали доп. – К.: ВІКНУ, 2013. – С.30-31.

166.Овчаров Ю.В. Способ дистанционного фазового распознавания для широкополосных сигналов /  Ю.В. Овчаров //  Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: IХ Міжнар. наук.-практ. конф., 22.11.2013 р.: матеріали доп. – К.: ВІКНУ, 2013. – С.42-43.

167.Возняковський А.О. Адаптивні системи контролю і коригування траєкторії інструменту /  А.О. Возняковський //  Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: IХ Міжнар. наук.-практ. конф., 22.11.2013 р.: матеріали доп. – К.: ВІКНУ, 2013. – С.17.

168.Бажан А.А. Метрологічне забезпечення виробництво спеціальної техніки /  А.А. Бажан //  Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: IХ Міжнар. наук.-практ. конф., 22.11.2013 р.: матеріали доп. – К.: ВІКНУ, 2013. – С.10.

169.Марченкова С.В. Технічний зір мобільного робота /  С.В. Марченкова //  Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: IХ Міжнар. наук.-практ. конф., 22.11.2013 р.: матеріали доп. – К.: ВІКНУ, 2013. – С.45-46.

170.Чорненький Ю.В.  Математическая модель действительного перемещения точки контакта от номинального /  Ю.В. Чорненький //  Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: IХ Міжнар. наук.-практ. конф., 22.11.2013 р.: матеріали доп. – К.: ВІКНУ, 2013. – С.101-102.

171.Шелуха О.О. Дослідження моделі рухомої системи відеоспостереження /  О.О. Шелуха //  Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: IХ Міжнар. наук.-практ. конф., 22.11.2013 р.: матеріали доп. – К.: ВІКНУ, 2013. – С.121-122.

172.Сташинський О.П. Система підтримки прийняття рішень диспетчера ГТС /  О.П. Сташинський //  Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: IХ Міжнар. наук.-практ. конф., 22.11.2013 р.: матеріали доп. – К.: ВІКНУ, 2013. – С.94-95.

173.Шепель А.Ю. Математическая модель автоматизированного поиска повреждений при эксплуатации магистральных трубопроводов /  А.Ю. Шепель //  Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: IХ Міжнар. наук.-практ. конф., 22.11.2013 р.: матеріали доп. – К.: ВІКНУ, 2013. – С.121-122.

174.Асаніна А.В. Стратегічне планування як інструмент управління аеропортом / А.В. Асаніна // Фінанси: теорія і практика: Міжнар. наук.-практ. конф., 19.11.2013 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2013. – С. 11-12.

175.Бажан А.А. Дослідження похибки позиціювання промислового робота / А.А. Бажан // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС_2013): ІІ Міжнар. наук. конф., 29-31 жовтня 2013 р.: матеріали доп. – Вінниця: ПП «ТД»Едельвейс і К». — 2013.– С.209-210.

176.Михалко Н.В. Анализ методов проектирования координатно-измерительные машин / Н.В. Михалко // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС_2013): ІІ Міжнар. наук. конф., 29-31 жовтня 2013 р.: матеріали доп. – Вінниця: ПП «ТД»Едельвейс і К». — 2013.– С.211-212.

177.Haein T.M. Positioning errors by inspection plate interpretation on the CMM / T.M. Haein // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС_2013): ІІ Міжнар. наук. конф., 29-31 жовтня 2013 р.: матеріали доп. – Вінниця: ПП «ТД»Едельвейс і К». — 2013.– С.231-232.

178.Романов С.В. Моделювання взаємодії технологічних трубопроводів з опорами в процесі експлуатації / С.В. Романов, О.П. Шугайло, О.П. Шугайло, А.М. Колупаєв // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС_2013): ІІ Міжнар. наук. конф., 29-31 жовтня 2013 р.: матеріали доп. – Вінниця: ПП «ТД»Едельвейс і К». — 2013.– С.249.

179.Лещенко Ю.П. Експертні системи як інтелектуальні вимірювальні системи / Ю.П. Лещенко // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС_2013): ІІ Міжнар. наук. конф., 29-31 жовтня 2013 р.: матеріали доп. – Вінниця: ПП «ТД»Едельвейс і К». — 2013.– С.260.

180.Любченко В.В. Проблеми роботи автоматизованої системи управління промисловим підприємством / В.В. Любченко // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС_2013): ІІ Міжнар. наук. конф., 29-31 жовтня 2013 р.: матеріали доп. – Вінниця: ПП «ТД»Едельвейс і К». — 2013.– С.272-273.

181.Марченкова С.В. Принципи побудови оптимальної системи керування мобільними роботами / С.В. Марченкова // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС_2013): ІІ Міжнар. наук. конф., 29-31 жовтня 2013 р.: матеріали доп. – Вінниця: ПП «ТД»Едельвейс і К». — 2013.– С.285-286.

182.Соболенко С.О. Сучасний стан розвитку та класифікація робототехніки / С.О. Соболенко // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 22.

183.Орнатський Д.П. Аналоговий інтерфейс для дистанційних вимірювань параметричних датчиків / Д.П. Орнатський // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 53-55.

184.Задорожній Р.О.  Метрологічне забезпечення проектування систем з елементами штучного інтелекту / Р.О. Задорожній, О.В. Кочеткова, М.В. Дворнік // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 60-61.

185.Подостроєць К.О. Базис лінійний полігону геодезичного / К.О. Подостроєць // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 101-104.

186.Осауленко І. А. Моніторинг критичних факторів успіху проектно-орієнтованих структур / І.А. Осауленко // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 184-185.

187.82. Свєтлова Н.М.  Удосконалення обліку запасів: управлінський аспект / Н.М. Свєтлова  // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. – С. 322-323.

188.Голуб С.В. Перетворення фотографічних ображень для технології обробки даних / С.В. Голуб, С.Г. Палаш // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т. 2 – С. 30-31.

189.Орнатський Д.П. Проблематика завадозахищеності апаратних компонент вимірювальних засобів / Д.П. Орнатський,  О.І. Осмоловський, О.В. Кармазін, В.А. Готович // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т. 2 – С. 36-37.

190.Михалко М.В. Автоматизація контролю авіаційних деталей / М.В. Михалко // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т. 2 – С. 40-41.

191.Пилипенко О.І. 3D моделювання кінематики ланцюгової передачі за допомогою программного комплексу SOLIDWORKS / О.І. Пилипенко, А.В. Полуян, А.А. Бажан //Авіа-2013:  XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1.- С.3.10-3.13.

192.Павленко П.М. Методика синтезу проектних варіантів концептуального проектування складних технічних систем / П.М. Павленко, П.М. Ратушний //Авіа-2013:  XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1.- С.3.1-3.4.

193.Квасніков В.П. Фазоамплітудний метод та засіб вимірювання вологості гетерогенних дисперсних діелектриків / В.П. Квасніков, В.В. Кухарчук, В.Ф. Граняк //Авіа-2013:  XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1.- С.1.102-1.107.

194.Квасніков В.П. Абсорбційна холодильна машина з регенерацією тепла / В.П. Квасніков, В.В. Горін, Вт.В. Горін, Вл.В. Горін //Авіа-2013:  XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1.- С.1.85-1.88.

195.Клепач М.М. Вибір оптимальної структури штучної нейронної мережі для визначення октанового числабензинів / М.М. Клепач, С.С. Міхнєв //Авіа-2013:  XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1.- С.1.81-1.84.

196.Михалко М.В. Метод вимірювання шумів операційних підсилювачів / М.В. Михалко, А.В. Рудик, В.А. Рудик //Авіа-2013:  XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1.- С.1.77-1.80.

197.Осмоловський О.І. Автоматизація насосної станції на основі нечіткої логіки з використанням вейвлет-перетворень  / О.І. Осмоловський, В.В. Воєвода //Авіа-2013:  XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1.- С.1.73-1.76.

198.Лещенко Ю.П. Інтелектуальні робото технічні системи у приладобудуванні  / Ю.П. Лещенко //Авіа-2013:  XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1.- С.1.69-1.72.

199.Квасніков В.П. Моделі оцінки вибору основних функціональних параметрів ресор / В.П. Квасніков, Т.І. Ганєва //Авіа-2013:  XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1.- С.1.65-1.68.

200.Ільченко В.М. Оцінка навантаження, що діють на ресори в умовах експлуатації / В.М. Ільченко, Т.І. Ганєва //Авіа-2013:  XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1.- С.1.61-1.64.

201.Орнатський Д.П. Структура автономного засобу контролю характеристик якості електроспоживання / Д.П. Орнатський, Л.М. Щербак, В.А. Готович, О.В. Камазін //Авіа-2013:  XI Міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доповіді – К., 2013. — Т1.- С.1.57-1.60.

Сергеєв І. Ю. Интеллектуальный частотный датчик с нелинейной характеристикой // Міжнародна наук.-техн. конф. АВІА-2013, 21-23 травня, Київ, 2013. – С.

Козлов А.П. Balloon-parachute system of aerospace pilotless aircraft // 2-nd International Conference, “Actual Problem of UAV Developments” October 2013. – P. 136 — 141.

Аблесімов О.К. Корегування регуляторів нелінійних систем / О.К. Аблесімов – К.: НАУ, 2013. Матеріали XI МНТК Авіа-2013  – Т.4. – С. 21.1 – 21.4

Ablesimov A. Adaptive Control System of UAV with State Observer / A. Ablesimov,

A. Gonchar. 2013 IEEE 2-nd International Conferens „Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments”, proceedings, october, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine.

Тупіцин М.Ф., Юрченко О.С. The substantiating a number of recommendations at creation of simulator for UAV operator training/ Тези доповіді /2-st International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control” Ukraine, Kyiv, October, 9-12, 2012. P. 72-75.

Тупіцин М.Ф. О необходимом объеме и форме представления информации внешнему пилоту на экране тренажера/ Тези доповіді/ Матеріали: ХI міжн. наук.-техн. конференції «АВІА-2013», 21-23 травня:– К.: НАУ, 2013. – Т.4. – С. 21.55-21.58.

Тупіцин М.Ф., Кабанячий В.В. Об одном методе оценки графического дисплея тренажера внешнего пилота/ Тези доповіді/ Матеріали: ХI міжн. наук.-техн. конференції «АВІА-2013», 21-23 травня:– К.: НАУ, 2013. – Т.2. – С. 9.70-9.73.

Конюшко В. М. The features of assessing UAVs’ control systems // ACTUAL PROBLEMS OF UNMANNED AIR VEHICLES DEVELOPMENTS (APUAVD-2013) National Aviation University and IEEE Ukraine Section Joint SP/AES Chapter (Kiev), October 15-17, 2013.

Конюшко В. М. Особливості підходу до поліпшення якості підготовки спеціалістів у галузі сучасних систем авіоніки // Статистичні методи обробки сигналів і даних. Матеріали Міжнародної наукової конференції. НАУ, 16-17 жовтня 2013р.

Питляк К.Ф. «Фрактальні методи обробки біосигналів» Збірник тез ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» – К. НАУ, 2013. С.244.

Васильчук І.О., «Застосування перетворення Гільберта-Хуанга для дослідження регулювання церебрального кровотоку». Збірник тез ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» – К. НАУ, 2013. С.245.

Калуженко С., Суслова С., Моисеенко Е. «Изучение динамики взаимозависимостей факторов внешней среды и показателей функциональных систем организма операторов антарктической станции «Академик Вернадский»». Збірник тез VІ міжнародної антарктичної конференції “Інтернаціоналізація досліджень в антарктиці — шлях до духовної єдності людства 15-17 травня 2013р” – К. ПФ «Фоліант», 2013.  С.398-399.

Кошева Л., Корпан О. «Аналіз стандартів передачі медичної інформації». Збірник тез VІ міжнародної антарктичної конференції “Інтернаціоналізація досліджень в антарктиці — шлях до духовної єдності людства 15-17 травня 2013р” – К. ПФ «Фоліант», 2013. С.401-402.

Васильчук І., Буриченко М. «Оцінювання характеристик мозкового кровообігу методом перетворення Гілберта-Хуанга». Збірник тез VІ міжнародної антарктичної конференції “Інтернаціоналізація досліджень в антарктиці — шлях до духовної єдності людства 15-17 травня 2013р” – К. ПФ «Фоліант», 2013. С.406-407.

Іванець О., Христіанінов В., Черненко Д. «Розробка електронної інформаційної системи ретроспективних даних пацієнта». Збірник тез VІ міжнародної антарктичної конференції “Інтернаціоналізація досліджень в антарктиці — шлях до духовної єдності людства 15-17 травня 2013р” – К. ПФ «Фоліант», 2013. С.408-410.

Нагорна Я., Буриченко М. «Аналіз ритмокардіограми за допомогою методу емпіричної модової декомпозиції». Збірник тез VІ міжнародної антарктичної конференції “Інтернаціоналізація досліджень в антарктиці — шлях до духовної єдності людства 15-17 травня 2013р” – К. ПФ «Фоліант», 2013. С.412-413.

Оникієнко Ю., Аміров А., Юрченко М. «Застосування вейвлет-перетворення для аналізу ЕКГ». Збірник тез VІ міжнародної антарктичної конференції “Інтернаціоналізація досліджень в антарктиці — шлях до духовної єдності людства 15-17 травня 2013р” – К. ПФ «Фоліант», 2013. С.414-415.

Іванець О., Щур.В., Мшанецька Л., Бочарова.К. «Використання телеметрії для контролю серцевої діяльності полярників на антарктичній станції Академік Вернадський». Збірник тез VІ міжнародної антарктичної конференції “Інтернаціоналізація досліджень в антарктиці — шлях до духовної єдності людства 15-17 травня 2013р” – К. ПФ «Фоліант», 2013. С.417-418.

Оникієнко Ю., Кузовик В., Буриченко М. «Застосування перетворення Гільберта-Хуанга для оброблення кефалографічних даних». Збірник тез VІ міжнародної антарктичної конференції “Інтернаціоналізація досліджень в антарктиці — шлях до духовної єдності людства 15-17 травня 2013р” – К. ПФ «Фоліант», 2013. С.420-421.

Кошева Л., Іваненко І.«Дистанційне калібрування медичних засобів вимірювання». Збірник тез VІ міжнародної антарктичної конференції “Інтернаціоналізація досліджень в антарктиці — шлях до духовної єдності людства 15-17 травня 2013р” – К. ПФ «Фоліант», 2013. С.422-423.

Іванець О., Костівська І., Пустовойт І. «Побудова та розробка електронних медичних карток в програмному середовищі MS Access». Збірник тез VІ міжнародної антарктичної конференції “Інтернаціоналізація досліджень в антарктиці — шлях до духовної єдності людства 15-17 травня 2013р” – К. ПФ «Фоліант», 2013. С.427-429.

Иванец О., Дворник М., Назарчук Н. Мельник Н. «Использование программной среды AUTO-CAD для 3D-моделирования PIC 436895». Збірник тез VІ міжнародної антарктичної конференції “Інтернаціоналізація досліджень в антарктиці — шлях до духовної єдності людства 15-17 травня 2013р” – К. ПФ «Фоліант», 2013. С.431-432

Оникієнко Ю., Шутка В., Єсипенко Ю. «Застосування DFA-аналізу для дослідження варіаційного ряду серцевого ритму». Збірник тез VІ міжнародної антарктичної конференції “Інтернаціоналізація досліджень в антарктиці — шлях до духовної єдності людства 15-17 травня 2013р” – К. ПФ «Фоліант», 2013. С.435-436.

Оникієнко Ю., Монько Ю., Коряк Я., Тишковець К. «Аналіз біомедичних сигналів за допомогою фрактальних методів оброблення». Збірник тез VІ міжнародної антарктичної конференції “Інтернаціоналізація досліджень в антарктиці — шлях до духовної єдності людства 15-17 травня 2013р” – К. ПФ «Фоліант», 2013. С.437-438.

Дворнік М., Антонюк О., Приймак Л.«Застосування моделей прогнозування в медицині». Збірник тез VІ міжнародної антарктичної конференції “Інтернаціоналізація досліджень в антарктиці — шлях до духовної єдності людства 15-17 травня 2013р” – К. ПФ «Фоліант», 2013. С.440-442.

Кошева Л.О. Варша З.,Володарский Е.Т. Робастный анализ результатов испытаний. Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах.– Збірник тез допов.– ВНТУ. Вінниця 29-31 жовтня 2013. C.15-16

КузовикВ.Д., Булыгина Е.В. Гордеев А.Д. Аспекты планирования и реализации экспериментальных иследований психофизиологического сосотояния операторов. 23 международная крымская конференция СВЧ-техника и телекомуникационные технологии. 8-13.09.2013 Севастополь Материалы конференции С.1081-1083

Операционные методы моделирования нелинейных динамических систем целого и дробного порядков/В.В. Васильев, Е.В. Киркач// Информационная телекоммуникационные технологии — 2013, №18. – с.63-70 Издательство радиотехника (Россия)

Дослідження програмного забезпечення для проектування світлодіодних світлових приладів  / Зюзіна-Зінченко А.Б., Ковальський Є.В. // – Матеріали ХI міжнародної науково-технічної конференції „АВІА-2013”. – Т.4. — с.23.1-23.4

Дослідження нелінійних прикладних задач операційним методом s-перетворень /Киркач К.В. //Матеріали ХI міжнародної науково-технічної конференції „АВІА-2013”. – Т.4. — с.23.5-23.8

Операционные аналоги интегро-дифференциальных операторов переменного дробного порядка в методе s-преобразований /Васильев А.В., канд. техн. наук, Васильев В.В., д-р техн. наук, чл.-кор. НАН Украины, Симак Л.А., д-р техн. наук (Отделение гибридных моделирующих и управляющих систем  в энергетике ИПМЭ им. Г.Е. Пухова НАН Украины, г. Киев)// Матеріали ХI міжнародної науково-технічної конференції „АВІА-2013”. – Т.4. — с.23.9-23.12

Исследование способов подавления блесткости светодиодных световых приборов  / Зюзіна-Зінченко А.Б., Ковальський Є.В. // Збірник тез ХІІI міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених і студентів „ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки”. – с.235

Моделирование параллельных процессов технологического контроля с обратной связью / Шевченко К.Л.,Супруненко О.А., Скрипникм Ю.А.,Кузьмук В.В., Горкун В.В.// Матеріали ХI міжнародної науково-технічної конференції „АВІА-2013”. – Т.4.

Бовтрук А. Г., Мєняйлов С. М., Сліпухіна І. А. Розвиток елементів наукового мислення у процесі вивчення фізичних величин // Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю; Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції 01-02.10.2013 р. на базі кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2013. – С. 153 – 154.

Сліпухіна І.А., Мєняйлов С.М., Чернецький І.С. Сучасний лабораторний практикум як засіб розвитку технологічної компетентності // Материалы международной научно-практической конференции SWorld «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2013».:тезисы докл.Междунар.конф.– URL: //– Режим доступу http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/pedagogy-psychology-and-sociology-213/theory-and-methods-of-studying-education-and-training-213/18199-213-912(06.08.13).– Назва з екрану — номер ЦИТ статьи 9-213-912.

Мєняйлов С. М., Максимов С. Л. Реалізація принципу єдності емпіричного та теоретичного знання в структуруванні змісту навчальної дисципліни «Фізика» // Сучасна освіта у гуманістичній парадигмі; Матеріали ІV Міжнародної н.-п. конференції. – Керч : РВВ КДМТУ, 2013. – С. 60 – 62.

Energy System Design of Solar Aircraft. V. M. Sineglazov, D. P. Karabetsky , pp. 9 – 10.

Multiobjective Optimization during Choice of UAV Constructive-Layout Scheme. A. V. Brykalov, pp. 21 – 23.

Adaptive Identification of Mathematical Model of UAV Lateral Movement. V. M. Sineglazov, A. N. Silvestrov. pp. 47 – 49.

Computer Aided Design of UAV Navigation Complexes with Given Characteristics. V. M. Sineglazov, Sh. I. Askerov. pp. 50 – 52.

Computer-Aided Design of Cleanrooms for Navigation Complexes Electronic Elements Manufacturing V. M. Sineglazov, V. N. Fedosenko. pp. 53 – 55.

Flying Wing Design for Solar Rechargeable Aircraft. V. M. Sineglazov, D. P. Karabetsky . pp. 56 – 58.

Balloon-parachute System of Aerospace Pilotless Aircraft.A. P. Kozlov . pp. 59 – 61.

Ground Control Station Power Supply Control System. A. V. Osadchiy, V. N. Beliy . pp. 72 – 74.

Qualification Level Control of Remotely Piloted Aircraft Pilots. V. M. Sineglazov, Yu. N. Shmelev. pp. 134 – 136

Using PV/Wind Hybrid Systems in the Autonomous Power of Unmanned Aerial Vehicle Control Centre. V. M. Sineglazov, B. I. Dmitrenko, A. V. Kulbaka. pp. 137 – 140.

HardWare-In-the-Loop Simulation Table for UAV Navigation Complexes Testing. V. M. Sineglazov, S. O. Dolgorukov . pp. 141 – 145.

UAV Test Bench with High Carrying Capacity. V. M. Sineglazov, V. P. Podolskiy . pp. 146 – 150.

Signal Processing System of Intelligent Sensor with Nonlinear Characteristic. I. Yu. Sergeev. pp. 193 – 195.

Kinesthetic Panel for Quasi-Object Control by UAV. V. I. Kashmatov. pp. 196 – 198.

Features of UAV Control Systems Assessing. V. M. Konyushko. pp. 199 – 202.

Prediction of Inertial Navigation System Error Dynamics in INS/GPS System. N. K. Filyashkin, V. S. Yatskovsky. pp. 206 – 209.

Development of Analytical Model of Not Page Memory Dynamic Allocation. V. M. Sineglazov, A. S. Yurchenko. pp. 210 – 212.

Analysis of Visual Correlation-Extreme Methods of UAV Navigation. M. P. Mukhina, D. M. Demchenko. pp. 213 – 216.

Technique Calculation of UAV Kinematical Parameters at Take-off with Springboard. V. I. Silkov, A.V. Samkov , N.F. Tupitsin. pp. 217 – 219.

Наукові праці опубліковані у міжнародних конференціях за 2012р.

 Куц Ю.В. Апроксимація законів розподілу інформативних параметрів при неруйнівному контролі стільникових панелей / Ю.В. Куц, О.Д. Близнюк, В.С. Єременко, О.В. Самойліченко, Є.Ф. Суслов // Материалы 20 международной  конференции «Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики» ( 1-5 октября 2012 г., г. Гурзуф). –  К.: УИЦ «Наука. Техника. Технология», 2012. – С. 51-54.

Єременко В.С. Неруйнівний контроль дефектів стільникових панелей методом низько швидкісного удару / В.С. Єременко, А.В. Переїденко, Є.Ф. Суслов // Матеріали 17 Міжнародної науково-технічної конференції «Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів ЛЕОТЕСТ – 2012» (20 – 25 лютого 2012 р., м. Славське, Львівської обл). – Л.: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2012. – С. 87– 91.

Куц Ю.В. Використання  імпульсного режиму збудження вихрострумового перетворювача при вимірюванні фізико-механічних параметрів циліндричних об’єктів / Ю.В. Куц, Ю.Ю. Лисенко // Збірник тез доповідей ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи» (24-25 квітня 2012р., м. Київ). – К.: НТУ «КПІ», ПБФ, 2012. – С. 203.

Єременко В.С.  Багатопараметровий неруйнівний контроль композиційних матеріалів / В.С. Єременко,  Переїденко А.В., Суслов Є.Ф., Павленко Ж.О. // Збірник тез доповідей ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи» (24-25 квітня 2012р., м. Київ). – К.: НТУ «КПІ», ПБФ, 2012. – С. 227-228.

Гумен М.Б. Аналіз комп’ютерних методів дослідження / М.Б. Гумен, Т.Ф. Гумен // Збірка тез П’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси  (ІІРТК-2012)» (15-16 травня 2012р., Київ). –  К.: НАУ, 2012. – С. 235– 237.

Гумен М.Б. Порівняльний аналіз методів генерування білого шуму / М.Б. Гумен, Т.Ф. Гумен // Збірка тез П’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси  (ІІРТК-2012)» (15-16 травня 2012р., Київ). –  К.: НАУ, 2012. – С. 238– 239.

Гумен М.Б. Електронна цифрова лабораторія для викладання природничих, інженерних та біомедичних дисциплін / М.Б. Гумен, В.М. Співак // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (23-25 травня 2012 р., м. Чернігів). – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2012. – С. 89-90.

Куц Ю.В. Спосіб ультразвукового вимірювання товщини матеріалів / Ю.В. Куц, Ю.А. Олійник, В.К. Цапенко // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (23-25 травня 2012 р., м. Чернігів). – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2012. – С. 101.

Шенгур С.В. Інформаційне забезпечення представлення результатів кутових вимірювань / С.В. Шенгур // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (23-25 травня 2012 р., м. Чернігів). – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2012. – С. 145-146.

Eremenko V.S. Circular statistics in acoustic flow detection / V.S. Eremenko,  Yu.V. Kuts, S.V. Shengur, E.F. Suslov // Proceedings the fifth world congress “Aviation in the XXI-st Century” Safety in Aviation and Space Technologies” (September 25-27, 2012, Kiev). – K.: National Aviation University, 2012. – V.1 – Р. 1.6.1-1.6.4.

Kuts Yu.V. Circular data point and interval evaluation / Yu.V. Kuts, A.V. Dergunov, S.V. Shengur // Proceedings the fifth world congress “Aviation in the XXI-st Century” Safety in Aviation and Space Technologies” (September 25-27, 2012, Kiev). – K.: National Aviation University, 2012. – V.1 – Р. 1.6.5-1.6.9.

Eremenko V.S. Nondestructive testing of honeycomb panels via art-2 and fuzzy-art neural networks / V.S. Eremenko, A.V. Pereidenko, P.A. Shegedin // Proceedings the fifth world congress “Aviation in the XXI-st Century” Safety in Aviation and Space Technologies” (September 25-27, 2012, Kiev). – K.: National Aviation University, 2012. – V.1 – Р. 1.6.10-1.6.13.

Scherbak L. Tasks of vibrodiagnostic of mechanisms and systems in aviation / G. Sokolovska, L. Scherbak // Proceedings the fifth world congress “Aviation in the XXI-st Century” Safety in Aviation and Space Technologies” (September 25-27, 2012, Kiev). – K.: National Aviation University, 2012. – V.1 – Р. 1.6.33-1.6.35.

G. Sokolovska. Radiotechnical Systems Of Detection Radio Signals And Evaluation Of Their Characteristics Under The Influence Of Noise / G. Sokolovska, L. Scherbak // The fifth world congress “Aviation in the XXI-st century”, September 25-27, 2012. – Kiev: National Aviation University. – 2012. – pp. 3.7.21 – 3.7.25.

Gumen M.A method of coding of binary sequences based on the amount of bit changes / M. Gumen, K. Kurin / /Proceedings the fifth world congress “Aviation in the XXI-st Century” Safety in Aviation and Space Technologies” (September 25-27, 2012, Kiev). – K.: National Aviation University, 2012. – V.1 – Р. 1.7.10-1.7.13.

Ізбаш Ю.М. Діпгностика координатно-вимірювальних машин / Ю.М. Ізбаш // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 22 — 23.

Куліш Є.О. Дистанційнокеровані мобільні робото технічні комплекси / Є.О. Куліш // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 32 — 33.

Немченко В.В. Реалізація процесу керування мобільним роботом на основі систем багаторівневого перетворення / В.В. Немченко // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 36 — 37.

Пепа Ю.В. Інформаційно-рухова активність мобільного робота / Ю.В. Пепа // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 41 — 43.

Уваров С.В. Метод визначення вібраційних характеристик газотурбінних установок / С.В. Уваров // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді доповіді – К., 2012. – С. 77 — 78.

Девин Л.М. Автоматизированная система исследования процесса точения / Девин Л.Н., Стахнив Н.Е., Булах С.А. // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 103 — 104.

Лещенко Ю.П. Алгоритми роботи координатно-вимірювальних машин. Метод заміщення // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 131 — 132.

Михалко М.В. Принцип действия одинарного індуктивного датчика / М.В. Михалко // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня  2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 135 — 136.

Овчаров Ю.В. Способ уменьшения погрешности от взаємного влияния сигналов в фазових методах локационного распознавания / Ю.В. Овчаров, В.П. Квасников // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня  2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 140 — 141.

Осмоловський О.І. Прецизійний логарифмічний перетворювач сигналів довільної форми / О.І. Осмоловський // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С.142 — 144.

Передерко А.Л. Математична модель випадкової складової похибки вимірювань викликаної зовнішніми вібраційними впливами при вимірюванні на координатно-вимірювальній машині / А.Л. Передерко // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 147 — 149.

Haein T.M. Cmm measurement uncertainty estimation using the statistical method of design of experiments / T.M. Haein // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 175 — 176.

Ярмоленко С.П. Метод ексклюзивної хромлтлграфії / С.П. Ярмоленко // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 182 — 183.

Горін В.В. Виробничий досвід виготовлення насосів / В.В. Горін // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 191 — 193.

Дикий М.О. Покращення динамічних характеристик систем газоподачі ДВЗ / [Дикий М.О., Петренко В.Г., Коваленко О.О., Селенков В.М. та інші] // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С.194 — 196.

Сташинський О.П. Математична модель нестаціонарного процесу роботи газопроводу при розробці комп’ютерного тренажера оперативних дій / О.П. Сташинський // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 208 — 210.

Міхнєва Г.П. Підходи до формалізації синтезу нейронної мережі для вирішення завдань управління та обробки інформації при вимірюванні деталей на координатно-вимірювальних машинах / Г.П.Міхнєва // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 256 — 258.

Осінній Є.М. Параметрична модель структурної схеми пакувальної машини-автомата  / Є.М. Осінній, В.В. Саленюк // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 264 — 265.

Селенков В.М. Вплив тарування первинних перетворювачів на точність вимірювання механічних величин / В.М. Селенков // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 270 — 271.

Тимофієва М.А. Спосіб підвищення точності і швидкодії приводів засобами нечіткого керування / М.А. Тимофіїва // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 272 — 273.

Филоненко С.Ф. Влияние составляющих акустического излучения на формируемый при точении сигнал акустической эмисии / С.Ф. Филоненко, Т.В. Нимченко // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 276- 277.

Філоненко С.Ф. Вплив розмірів елементів композиційного матеріалу навантаженого поперечною силою на амплітудно-енергетичні параметри сигналів акустичної емісії / С.Ф. Філоненко, О.П. Космач // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 278 — 280.

Шевчук В.О. Разработка структурной схемы полиграфа / В.О. Шевчук // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 283 — 285.

Шепель А.Ю. Система диагностирования поврежденных труб газотранспортних систем / А.Ю. Шепель // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 286 — 287.

Бойченко О.В. Вибір системної архітектури автоматизованих систем управління / О.В. Бойченко // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 296 — 297.

Борковський О.В. Розробка алгоритму виявлення об’єктів у відео потоці / О.В. Борковський // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 298 — 299.

Квасніков В.П. Оптимізація комп’ютерної розподіленої інформаційної системи підприємств / В.П. Квасніков, В.В. Любченко // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 328 — 329.

Жудова І.В. Аналіз факторів зовнішнього середовища, що впливають на визначення задач маркетингового дослідження / І.В. Жудова // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 378 — 380.

Свєтлова Н.М. Дослідження стану грошового фонду в Україні та його впливу на управлінські рішення щодо інвестування / Н.М. Свєтлова, О.О. Гапченко // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 388 — 390.

Чайка А.В. Разработка структуры маркетинговой службы строительной компании / А.В. Чайка // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 401- 402.

Покидько Л.М. Відхиляюча двокоординатна система сканування лазерним променем / Л.М. Покидько // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 травня 2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 431 — 433.

Жудова І.В. Аналіз і оцінка витрат на забезпечення якості продукції / І.В. Жудова // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 травня 2012 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – С. 147 — 148.

 

Опубліковано доповідей на конференціях в межах України за 2016р.

 • Близнюк О.Д. Метрологічне забезпечення методів контролю якості металопродукції / О.Д. Близнюк, Н.О. Науменко // 16-й Міжнародний науково-технічний семінар «Сучасні проблеми виробництва та ремонту в промисловості, на транспорті» (22-26 лютого 2016 року, м. Свалява, Карпати). – К.: АТ2016. – С.20-23.
 • Дергунов O.В., Шенгур С.В Використання перетворення Гільберта-Хуанга для аналізу циклічних сигналів акустичного неруйнівного контролю / O.В. Дергунов, С.В. Шенгур // Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ 2016. Сучасні проблеми науки. Сучасні проблеми науки» (08 квітня 2016 року, м. Київ). – К.: НАУ, 2016. – С. 176.
 • Шенгур С.В. Практичне застосування перетворення Гільберта-Хуанга для аналізу сигналів акустичного неруйнівного контролю / О.В. Дергунов, С.В. Шенгур // Матеріали тез доповідей VІ  міжнародної  науково-практичної  конференції «Комплексне  забезпечення  якості  технологічних  процесів  та  систем  (КЗЯТПС  –  2016)»  (26–29  квітня 2016 р., м. Чернігів). – Чернігів: ЧНТУ, 2016.– 287.
 • Гумен М.Б. Бездротова телеметрична система контролю біологічних показників людини / М.Б. Гумен, Т.Ф. Гумен // Матеріали тез доповідей VІ  міжнародної  науково-практичної  конференції «Комплексне  забезпечення  якості  технологічних  процесів  та  систем  (КЗЯТПС  –  2016)»  (26–29  квітня 2016 р., м. Чернігів). – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 289-290.
 • Монченко О.В. Дослідження впливу апертури вікна для виявлення сигналів ультразвукової товщинометрії композиційних матеріалів / О.В. Монченко, Ю.А. Олійник,  Б.В. Добржанська // Матеріали тез доповідей VІ  міжнародної  науково-практичної  конференції «Комплексне  забезпечення  якості  технологічних  процесів  та  систем  (КЗЯТПС  –  2016)»  (26–29  квітня 2016 р., м. Чернігів). – Чернігів: ЧНТУ, 2016.– С. 346-348.
 • Гумен М.Б.,  Гумен  Т.Ф.,  Саченко Д.В.  Система контролю  за рухомим складом  автотранспортного підприємства матеріалів / М.Б. Гумен,  Т.Ф. Гумен,  Д.В. Саченко // Матеріали тез доповідей VІ  міжнародної  науково-практичної  конференції «Комплексне  забезпечення  якості  технологічних  процесів  та  систем  (КЗЯТПС  –  2016)»  (26–29  квітня 2016 р., м. Чернігів). – Чернігів: ЧНТУ, 2016.–  С. 352-353.
 • Реуцький Є. Метод визначення розладнання метрологічних характеристик інформаційно-вимірювальних систем / Є. Реуцький // Матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (30-31 березня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький). – Переяслав-Хмельницький: Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2016 р. — с.71-74.
 • Єременко В.С. Ідентифікація дефектів композиційних матеріалів на основі мультиноміальної логістичної регресії / О.Т. Бем, В.С. Єременко // Матеріали тез доповідей ХV міжнародної науково-технічної конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи»  (17-18 травня 2016 р., м. Київ). – К.: ПБФ, НТУУ «КПІ», 2016. – C. 149.
 • Баженов В.Г. Дослідження чутливості магнітного методу контролю за допомогою моделювання полів у програмі COMSOL MULTIPHYSICS / В.Г. Баженов, М.В. Худецький // Матеріали тез доповідей ХV  міжнародної  науково-технічної конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи»  (17-18 травня 2016 р., м. Київ). – К.: ПБФ, НТУУ «КПІ», 2016. – C. 151.
 • Суслов Є.Ф. Застосування критерію Пірсона для спектрального аналізу інформаційних сигналів при імпульсному імпедансному контролі / Є.Ф. Суслов // Матеріали тез доповідей ХV  міжнародної науково-технічної  конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи»  (17-18 травня 2016 р., м. Київ). – К.: ПБФ, НТУУ «КПІ», 2016. – C. 157.
 • Єременко В.С. Методика визначення бракувального рівня по апріорним даним / В.С. Єременко, С.Р. Сунетчієва, Ж.О. Павленко // Матеріали тез доповідей ХV  міжнародної  науково-технічної  конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи»  (17-18 травня 2016 р., м. Київ). – К.: ПБФ, НТУУ «КПІ», 2016. – C. 171-172.
 • Баженов В.Г. Методи технічної реалізації вихроситрумових дефектоскопів на мікроконтролерах / В.Г. Баженов, К.А. Гльойник // Матеріали тез доповідей ХV  міжнародної  науково-технічної конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи»  (17-18 травня 2016 р., м. Київ). – К.: ПБФ, НТУУ «КПІ», 2016. – C. 179-180.
 • Баженов В.Г. Многоканальна ультразвукова система на базі фазованих решіток контролю колісних пар залізничного транспорту в процесі експлуатації / В.Г. Баженов, А.П. Красковский // Матеріали тез доповідей ХV  міжнародної  науково-технічної конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи»  (17-18 травня 2016 р., м. Київ). – К.: ПБФ, НТУУ «КПІ», 2016. – C. 180-181.
 • Сунетчієва С.Р.   Методика визначення бракувального порогу при Негаусівських законах розподілу інформативних ознак / С.Р. Сунетчієва // Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології «Technical  Using  of  Measurement-2016»,  (1-5  лютого 2016  року, м. Славське).   –  К.: Академія метрології України, 2016. – C. 49-50.
 • Щербак Л.М. Алгоритм усунення дрейфу ізолінії кардіограми, оснований на множинній модовій декомпозиції / Л.М. Щербак, Ю.В. Вітрук // Матеріали тез доповідей 9 міжнародної  науково-технічної конференції «Інтегровані інтелектуальні робо технічні комплекси (ІІРТК-2016)»  (17-18 травня 2016 р., м. Київ). – К.: НАУ, 2016. – C. 85-87.
 • Мартинюк Г.В. Конструктивна модель шумових сигналів і її основні характеристики / Г.В. Мартинюк, Н.Б. Марченко, Л.М. Щербак // Матеріали тез доповідей 9 міжнародної  науково-технічної конференції «Інтегровані інтелектуальні робо технічні комплекси (ІІРТК-2016)»  (17-18 травня 2016 р., м. Київ). – К.: НАУ, 2016. – C. 114-116.
 • Косінський А.А. Дослідження метрологічних відмов вимірювальних каналів технічних систем / А.А. Косінський, Є.А. Реуцький // Матеріали тез доповідей 9 міжнародної  науково-технічної конференції «Інтегровані інтелектуальні робо технічні комплекси (ІІРТК-2016)»  (17-18 травня 2016 р., м. Київ). – К.: НАУ, 2016. – C. 124-125.
 • Мокійчук В.М. Дослідження альтернативного методу вимірювання концентрації кисню в повітрі / В.М. Мокійчук, О.О. Редько, О.А. Запорожець // Матеріали тез доповідей 9 міжнародної  науково-технічної конференції «Інтегровані інтелектуальні робо технічні комплекси (ІІРТК-2016)»  (17-18 травня 2016 р., м. Київ). – К.: НАУ, 2016. – C. 136-138.
 • Реуцький Є.А. Шляхи вдосконалення характеристик якості енергетичних інформаційно-вимірювальних систем / Є.А. Реуцький // Збірник тез доповідей ХІІ Міжнародної наукової конференції «Раціональне використання енергії в техніці» (17-20 травня 2016 року). – К.: Національний університет біоресурсів та природокористування України. 2016. – С. 56.
 • Реуцький Є.А.Імітаційне моделювання метрологічних характеристик вимірювальних каналів за допомогою часових рядів / Є.А. Реуцький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Матеріали XVI міжнар. наук.-техн. конференції (10-15 червня 2016 р., м. Одеса). – Одеса: Одес. нац. акак. зв’язку ім. О.С. Попова. (Одеса-Хмельницький: ХНУ), 2016. – С. 121.
 • Баженов В.Г. Дослідження багаточастотного методу ультразвукового контролю / В.Г. Баженов, М.В. Кравченко // ІХ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів«Погляд у майбутнє приладобудування»– К.: ПБФ, НТУУ «КПІ», 2016. – С. 166.
 • Баженов В.Г. Прецізійне вимірювання витрат пального для дізельних та бензинових двигунів / В.Г. Баженов, О.Є. Левченко // ІХ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів«Погляд у майбутнє приладобудування»– К.: ПБФ, НТУУ «КПІ», 2016. – С. 169.
 • Баженов В.Г. Ультразвуковий вимірювач параметрів молока / В.Г. Баженов, М.С. Воловоденко // ІХ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів«Погляд у майбутнє приладобудування»– К.: ПБФ, НТУУ «КПІ», 2016. – С. 158.
 • Редько О.О. Аналіз нормативної бази у сфері оцінювання невизначеності вимірювання / О.О. Редько // Тези науково-практичної конференції «Інформаційно-вимірювальні технології та системи» (12 жовтня 2016 р., м. Київ). – К: НАУ. – С. 30.
 • Монченко О.В. Розробка методів оброблення фазової характеристики сигналі ультразвукової товщинометрії з підвищеною достовірністю / О.В. Монченко, Ю.А. Олійник, Б.В. Добржанська, Р.Ю. Ткачик // Х-а Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна техніка», 5-7 жовтня 2016 року. – Харьків: ННЦ «Інститут метрології», 2016.– С. 25.
 • Мокийчук В.М. Ключевые аспекты подготовки к аккредитации метрологической службы ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» в соотвкствии с требованиями ILAC к калибровочным лабораториям / В.М. Мокийчук, В.С. Еременко, Р.А. Аббасов, Р. Джавадов, Е.А. Рамазанова-Степкина, Э.К. Мамедов // Х-а Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна техніка», 5-7 жовтня 2016 року. – Харьків: ННЦ «Інститут метрології», 2016.– С. 8.
 • Близнюк О.Д. Система управління якістю Вищого навчального закладу при ризик-орієнтованому процесному підходу лабораториям / О.Д. Близнюк, Н.О. Науменко // 16-а Міжнародна науково-практична конференція «Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика», 20-23 вересня 2016 року. – К.: АТМ Україна, 2016.– С. 12-14.
 • Shengur S. V. Methods of spherical data modeling overview / S. V. Shengur, O. V. Dergunov // «Aviation in the XXI-st century 2016»: proc. VІІ World congress, 19-21 September 2016: theses of the report. – K.: NAU, 2016. – P. 1.11.47 – 1.11.50.
 • Martyniuk G.V. Information support of computer measuring experiments in evaluating of the noise processes characteristics / G.V. Martyniuk, L.M. Scherbak, M.E. Fryz // Safety in Aviation and Space Technologies: the seventh world congress “aviation in the xxi-st century”, September 19-21, 2016. – P. 6.10-1.6.14.
 • Marchenko N.B. Main stages of the life cycle of virtual systems to measure characteristics of the stochastic noise processes/ N.B. Marchenko, G.V. Martyniuk, L.M. Scherbak // Safety in Aviation and Space Technologies: the seventh world congress “aviation in the xxi-st century”, September 19-21, 2016. – Р. 6.15-1.6.18.
 • Сулов Є.Ф Статистичний метод оцінки спектрів інформаційних сигналів імпульсних імпедансних дефектоскопів в процесі моніторингу конструкцій з композиційних матеріалів / Є.Ф. Суслов // 8-а Національна науково-технічна конференція і виставка «Неруйнівний контроль та технічна діагностика», 22-24 листопада, 2016року. – К.: Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТ НКТД), ІЄЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С.
 • Баженов В.Г. Аналіз електростатичного методу неруйнівного контролю для різних типів структур матеріалів / В.Г. Баженов, Д.К. Івіцька // V Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 17-18 листопада 2016р. – Тернопіль: Національний технічний університет ім. Івана Пулюя., 2016 – С.
 • Баженов В.Г. Моделювання ємнісного давача складної форми / В.Г. Баженов, Д.К. Івіцька // ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування» 8-9 грудня 2016р. – Харків: Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», 2016. – С.
 • Баженов В.Г. Електростатичний амплітудно-фазовий метод неруйнівного контролю з підвищеною завадостійкістю / В.Г. Баженов, Д.К. Івіцька // 8-а Національна науково-технічна конференція і виставка «Неруйнівний контроль та технічна діагностика», 22-24 листопада, 2016року. – К.: Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТ НКТД), ІЄЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С.
 • Баженов В.Г. Комп’ютеризована система на базі п’єзоелектричних фазованих антенних решіток контролю колісних ПАР залізничних ваганів в процесі експлуатації / В.Г. Баженов, А.П. Красковский // 8-а Національна науково-технічна конференції і виставка «Неруйнівний контроль та технічна діагностика», 22-24 листопада, 2016року. – К.: Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТ НКТД), ІЄЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С.
 • Щербак Л.М. Метрологічний контроль генераторів псевдовипадкових чисел для моделювання шумових сигналів експлуатації / Л.М. Щербак, Г.В. Мартинюк  // 8-а Національна науково-технічна конференція і виставка «Неруйнівний контроль та технічна діагностика», 22-24 листопада, 2016року. – К.: Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТ НКТД), ІЄЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С.
 • Єременко В.С. Застосування нейромережевих технологій в комп’ютеризованих системах діагностики виробів із композитів / В.С. Єременко // 8-а Національна науково-технічна конференція і виставка «Неруйнівний контроль та технічна діагностика», 22-24 листопада, 2016року. – К.: Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТ НКТД), ІЄЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С.
 • Баженов В.Г. Комп’ютеризоване моделювання ємнісного давача неруйнівного контоллю / В.Г. Баженов, Д.К. Івіцька // ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем», 1-3 Листопада 2016 року. – Дніпро.: Український державний хіміко-технологічний університет (УДХТУ), 2016. – С. 35-38.
 • Рябова Л.В. Операторы дискретной свертки для обработки изображений радужной оболочки глаза / Л.В Рябова., Ю.И Хлапонин // ХХІІ Международная научно-техническая конференция «Информационные системы и технологии» ИСТ-2016. – Нижний Новгород. 2016. – С.
 • Рябова Л.В. Восстановление смесей распределений в  задачах идентификации личности / Л.В.Рябова, М.Е. Самойленко, Т.Л. Щербак, Т.В. Німченко // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК-2016). – К.:НАУ. 2016. – С.
 • Хлапонин Ю.И. Операторы дискретной свертки для обработки изображений радужной оболочки глаза / Рябова Л.В., Хлапонин Ю.И. // научн.-техн. конф. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева, 22.04.2016 г.: тезисы док. – Н., 2016. – С.
 • Павленко П.Н. Управление данными информационной безопасности промышленного предприятия / П.Н. Павленко, Б.С. Ахметов, Т.Н. Захарчук // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: VI Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 квіт. 2016 р.: тези доповідей. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 280.
 • Ахметов Б.С. Метод оцінки і прийняття управлінських рішень в інтегрованому інформаційному середовищі автоматизованих систем / Б.С. Ахметов, В.В. Трейтяк // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: VI Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 квіт. 2016 р.: матеріали доповідей. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 281–282.
 • Павленко П.Н. Интеграция производственных данных промышленных предприятий и автоматизация управления их безопасностью / П.Н. Павленко, О.В. Зарицкий, В.В. Трейтяк, Т.М. Захарчук // Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24–27 лютого 2016 р. (Закарпатська обл., с. Верхнє Студене): тези доп. – Київ: Вид-во Європейського університету, 2016. – С. 125–126.
 • Zaritskyi O. Data representing and processing in expert information system of professional activity analysis / O. Zaritskyi, P. Pavlenko, A. Tolbatov // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science “TCSET’2016”: The XIII-th 2016 International Conference, February 23-26, 2016. – Lviv-Slavske: Lviv Polytechnic National University, 2016. – P.
 • Зарiцький О.В. Класифікація моделей прийняття рішень в інформаційних системах оцінки професійної діяльності / О.В. Зарiцький // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V міжнар. наук.-практ. конф. (26-29 квіт. 2016 р.). – Чернігів:  ЧНТУ, 2016. – С. 284.
 • Козьяков С.В. Інформаційна технологія оцінки вмотивованості ІТ-фахівців промислових підприємств / С.В. Козьяков // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 квітня 2016 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 292-293.
 • Кудряков В.Ю. Web-орієнтована автоматизована система технологічної підготовки виробництва / В.Ю. Кудряков // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 квітня 2016 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 283-284.
 • Хлевний А.О. Інформаційна технологія управління технологічною підготовкою виробництва / А.О. Хлевний // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 квітня 2016 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 288.
 • Ахметов Б.С. Технологія моделювання виробничих даних в середовищі інтегрованих автоматизованих систем виробничого призначення / Б.С. Ахметов, В.В. Трейтяк // Політ. Сучасні проблеми науки : ХVI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 6-8 квіт. 2016 р.: матеріали конф. – К. : НАУ, 2016. http://iids.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2014/03/politpdf
 • Козьяков С.В. Підсистема управління мотивацією ІТ-фахівців промислових підприємств /С.В. Козьяков // Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 6-8 квітня 2016 р. – Київ : НАУ, 2016. http://iids.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2014/03/politpdf
 • Свириденко Д.А. Інформаційна інтеграція процесів та систем промислових підприємств / Д.А. Свириденко, Т.М. Захарчук // Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 6-8 квітня 2016 р. – Київ : НАУ, 2016. http://iids.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2014/03/politpdf
 • Власенко Ю.В. Технологія формування проектної команди на основі оцінки компетентності ІТ-фахівців / Ю.В. Власенко // Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 6-8 квітня 2016 р. – Київ : НАУ, 2016. http://iids.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2014/03/politpdf.
 • Pavlenko P.M. Information technology of integrated competency assessment of specialists in 3D modeling / M. Pavlenko, Y.V. Vlasenko // Аviation in the XXI-st century «Safety in Aviation and Space Technologies»: The seventh World congress, September 19-21, 2016. – Kyiv: National Aviation University, 2016. − V. 1. – P. 1.8.1–1.8.4.
 • Zaritskyi О.V. Professional activity informational model database structure / О.V. Zaritskyi, P.M. Pavlenko, V.V. Sudik // Аviation in the XXI-st century «Safety in Aviation and Space Technologies»: The seventh World congress, September 19-21, 2016. – Kyiv: National Aviation University, 2016. − V. 1. – P. 1.8.12–1.8.15.
 • Ahmetov B. Information technology for data exchange between production purpose integrated automated systems / Ahmetov, V. Treityak, D. Sviridenko // Аviation in the XXI-st century «Safety in Aviation and Space Technologies»: The seventh World congress, September 19-21, 2016. – Kyiv: National Aviation University, 2016. − V. 1. – P. 1.8.28–1.8.32.
 • Koziyakov S.V. Method and technology management motivation IT-specialists /V. Koziyakov // Аviation in the XXI-st century «Safety in Aviation and Space Technologies»: The seventh World congress, September 19-21, 2016. – Kyiv: National Aviation University, 2016. − V. 1. – P. 1.8.33–1.8.35.
 • Kudriakov V. Disruptive industry 4.0 technologies. Opportunities and challenges of the industrial internet / Kudriakov, T. Zaharchuk // Аviation in the XXI-st century «Safety in Aviation and Space Technologies»: The seventh World congress, September 19-21, 2016. – Kyiv: National Aviation University, 2016. − V. 1. – P. 1.8.36–1.8.39.
 • Zaritskyi O.V. Decision-making information model as a part of aircraft control system. Model classification from artificial intellect prospective / O.V Zaritskyi, P.N. Pavlenko // Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC-2016): 4th International conference, October 18–20, 2016. – Kyiv, 2016. − V. . – P.
 • Зарiцький О.В. Основні питання побудови інформаційних інтелектуальних систем класифікації та аналітичної оцінки професійної діяльності / О.В. Зарiцький, В.В. Судік // Фундаментальные и прикладные исследования в современной науке : IV заочная научная конференция, 30 окт. 2016 г.: материалы конф. – Харьков, 2016.
 • Хлапонін Ю.І. Побудова систем управління інформаційною безпекою бездротових сенсорних мереж на основі нейроструктурних технологій / І.Ю. Петруняк, О.М. Нікітчин // Інформаційна безпека України: наук.-техн. конф. КНУ імені Тараса Шевченка, 21-22 квітня 2016 року: тези доп. – К., 2016.–С. 73.
 • Хлапонін Ю.І. Моделювання штучних нейронних мереж (ШНМ) засобами аналогової електроніки / І.І. Бех, С.О. Новак, Ю.І. Хлапонін // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2016): ХІІ Міжнародна наук. конф., Залізний Порт, Україна, 24-28 травня 2016 р.: тези доп. – С. 254 – 255.
 • Хлапонін Ю.І. Інтелектуальний аналіз показів сенсорних мереж для моніторингу об’єкта / Ю.І. Хлапонін, І.І. Яковів, Т.В. Німченко // Інформаційна безпека України: наук.-техн. конф. КНУ імені Тараса Шевченка, 21-22 квітня 2016 року: тези доп. – К., 2016. – С. 73.
 • Хлапонін Ю.І. Методи аналізу тонкої структури нестаціонарних сигналів/Г.Б. Жиров,  Б.Г. Жиров, Ю.І. Хлапонін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – №53. – С.21–30.
 • Бурий П.А. Автоматизації визначення області бачення камери безпілотного літального апарату: тези доповідей ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016. – С. 118.
 • Бурий П.А. Визначення області бачення камери безпілотного літального апарату при аерофотозйомці. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: тези доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції (2016 р., м. Чернігів). – Чернігів: ЧНТУ, 2016.–С. 295-297.
 • Жук П.Ф., Критерий адекватности математической модели кинетики химических реакций V Міжнародна науково-практична конференція «Відкриті еволюціонуючі системи» Міністерство освіти і науки України, 2016.
 • Курочкін В.М. Застосування кластерного аналізу до даних аерофотозйомки про посівні території: тези доповідей XVI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»- 2016 р.c 231
 • Приставка П.О., Чірков А.В. Адаптивний пошук на відео об’єктів, схожих на ціль / Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS–2016) : тези доп. ХІV-ї міжн. н.–п. конференції (16–18 листопада 2016 р.). – Д.: Вид–во Дніпропетр. ун–ту., 2016. – С.169.
 • Pristavka P., Buryi P. Automated system of definition the field of view of camera of unmanned aerial vehicle / Proceedings The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”, (September 19-21), Kyiv, 2016,   55– 2.58 pp.
 • Чирков А. В. Використання сплайнів при розмітці відео для тестування якості алгоритмів пошуку і ведення об’єктів: тези доповідей ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016. – С. 117.
 • Добровольська А.О., Візуальний аналіз та дослідження за даними про студентів та навчальний процес на кафедрі прикладної математики НАУ . ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Глущук О.О., Використання задачі комівояжера в сучасному житті . ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Грінченко К.К., Перерахунок координат з системи СК-42 в WGS84 і навпаки.
  . ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Захаренков С. Автоматизована система розпізнавання звуків на основі кросс-кореляції. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Іволженко М. Ю., Обчислення теплових навантажень літальних апаратів методом скінчених елементів. . ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Харченко І. В., Стеценко О.В., Одношаровий персептрон в системах розпізнавання підписів та відбитків пальців. . ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Колесник А.О., Засіб криптографічно захищеного зв’язку на базі AES-128(Rijndael) . . ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Лавринович В.Ю., Накладання треків з GPS-координатами на растрові карти відкритих тайлових сервісів. . ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Мартюк Б.І., Розв’язання систем однорідних лінійних диференційних рівнянь з постійними коефіцієнтами. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Каплуненко М.О.,Мислицький А.Б., Використання SQLite для збереження векторних графічних даних. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Дементьєва А.О., Матвієнко С.С., Червонюк Ю.В., Сумісне відображення даних, отриманих з камер безпілотного повітряного судна та карт проекту ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Паляниця Г.М. , Лахман Т.М., Математична модель розповсюдження забруднення в атмосфері активними аерозолями. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Пушкарь В.В., Діофантові рівняння для періодичних функцій. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Руренко В.Л., Алгоритмізація супроводу об’єктів у потоковому відео на основі гістограмних оцінок. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Соснєв Л.М., Лавринович В.Ю. , Програмна реалізація машини Тьюринга. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Сувирко Т.В., Обчислення механічних навантажень стрижневих конструкцій методом скінченних елементів. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Тиводар О.В., Часткові випадки похідних двовимірного сплайну на основі в-сплайнів третього порядку. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Захаренков С.К., Автоматизована система розпізнавання звуків на основі кросс корреляцiї. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Сорокопуд В.І., Розробка автоматизованих систем для генерування і перегляду фотопланів. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 7 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол.: М.С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2016.
 • Здота Д. Індексація просторових даних за допомогою Z-кривої.
 • Зивакин В. Математичне та програмне забезпечення поповнення послідовності відліків функції трьох змінних
 • Іволженко М. Обчислення теплового навантаження крила літальних апаратів методом скінчених елементів.
 • Лавринович В. Кешування файлів в базі даних
 • Руренко В., Чирков А. Евристичний алгоритм розділення сумішей двох нормальних розподілів.
 • Сулейманова С., Матвієнко С. Бібліотека  обчислень на еліпсоїді.
 • Тітенко Індексація просторових данних за допомогою кривої Гілберта
 • Шевченко А.
 • Підлісний
 • Ігнатенко П.Л. Вплив сушіння на міцність деревини / П.Л. Ігнатенко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: VІ міжнар. наук.-практич. конф., 26-29 квітня 2016 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 164-165.
 • Филоненко С.Ф. Закономерности акустического излучения при износе обрабатывающего инструмента и контролируемой глубине резания / С.Ф. Филоненко, Б.И. Аникиенко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: VІ міжнар. наук.-практич. конф., 26-29 квітня 2016 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 278-279.
 • Ігнатенко П.Л. Системний аналіз комбінованого аналізатора бінарного коду BitBlaze / П.Л. Ігнатенко, Ю.Б. Коваленко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: VІ міжнар. наук.-практич. конф., 26-29 квітня 2016 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 306-308.
 • Шелуха О.О. Система спостереження та супроводу на рухомих носіях / О.О. Шелуха, П.Л. Ігнатенко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: VІ міжнар. наук.-практич. конф., 26-29 квітня 2016 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 309.
 • Квасніков В.П. Метод контролю лінійно-кутових параметрів деталей складної геометричної форми / В.П. Квасніков, М.О. Катаєва, П.Л. Ігнатенко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: VІ міжнар. наук.-практич. конф., 26-29 квітня 2016 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 310-311.
 • Стахова А.П. Визначення закономірностей акусто-емісійного випромінювання при моделюванні результуючого сигналу акустичної емісії / А.П. Стахова // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: VІ міжнар. наук.-практич. конф., 26-29 квітня 2016 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 312-313.
 • Квасніков В.П. Математичне моделювання світлорозподілу від параболоїдного відбивача з циліндричним джерелом світла методом Монте-Карло / В.П. Квасніков, Н.І. Кулик // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: VІ міжнар. наук.-практич. конф., 26-29 квітня 2016 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 319-320.
 • Квасников В.П. Моделирование процессов акустической сушки в программном комплексе ANSYS Workbench / В.П. Квасніков, В.А. Корецкий, К.Я. Охрименко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: VІ міжнар. наук.-практич. конф., 26-29 квітня 2016 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 337-338.
 • Ошарский А.К. Основная структура и управление возмущенного движения основного контура адаптивной системы / А.К. Ошарский, П.Л. Игнатенко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: VІ міжнар. наук.-практич. конф., 26-29 квітня 2016 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 344-345.
 • Марченкова С.В. Структура і особливості діагностичних процедур системи керування мобільного робота / С.В. Марченкова, В.П. Квасніков, К.С. Слесаренко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.24-25.
 • Рудик А.В. Методи оцінки просторового положення об’єктів / А.В. Рудик // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.31-33.
 • Юрчук А.О. Робототехнічні системи автоматизованого проектування / А.О. Юрчук, О.І. Варченко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.34-36.
 • Шелуха О.О. Система автоматизованого спостереження рухомих систем / О.О. Шелуха // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.37-38.
 • Квасніков В.П. Принцип роботи та функціональна схема струнного акселерометра / В.П. Квасніков, А.О. Возняковський // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.88-89.
 • Ігнатенко П.Л. Аналіз методів вимірювання відхилень від циліндричності / П.Л. Ігнатенко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.99-100.
 • Филоненко С.Ф. Амплитудно-энергетические параметры акустического излучения при изменении глубины резания композита / С.Ф. Филоненко, Б.И. Аникиенко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.126-127.
 • Кузьмич Л.В. Сучасний стан механічних вимірювань витрат води та теплової енергії / Л.В. Кузьмич, А.А. Кузьмич // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.139-140.
 • Катаєва М.О. Алгоритм виявлення аномальних відхилень при проведенні лінійно кутових вимірювань / М.О. Катаєва // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.141-142.
 • Martyniuk V.S. Magnetoelectric generator. Analysis of voltage regulating system / V.S.Martyniuk // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.156-159.
 • Квасніков В.П. Повірка калібраторів змінної напруги / В.П. Квасніков, О.С. Ксьондзик // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.168-169.
 • Кулик Н.І. Математичне моделювання відбиваючої поверхні довільної форми з циліндричним джерелом світла в програмному середовищі МАТНЕМАТІСА / Н.І. Кулик // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.169-170.
 • Квасніков В.П. Проблеми сучасної енергетики / В.П.Квасніков, О.І.Черняк // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.176-178.
 • Ванецян С.Г. Експлуатаційний мінімум аеродрому цивільної авіації / С.Г. Ванецян, С.С.Дев’яткіна // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.182-184.
 • Дяченко П.В. Інтерфейс та загальні характеристики інструментальних засобів комп’ютерного моделювання динаміки коливних процесів / П.В. Дяченко, К.Я.Охріменко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.199-201.
 • Квасніков В.П. Система підтримки прийняття рішень в комп’ютерному комплексі підтримки диспетчера ГТС / В.П.Квасніков, О.П.Сташинський // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.232-233.
 • Леонов В.В. Методологічні підходи при програмно-цільовому плануванні розвитку системи озброєння / В.В. Леонов, А.Д. Наливайко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.295-297.
 • Леонов В.В. Нові технології, нові системи озброєння, новий характер війн / В.В. Леонов, А.Д. Наливайко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.298-300.
 • Леонов В.В. Методологічний та змістовний аспекти системного аналізу в воєнних дослідженнях / В.В. Леонов, А.Д. Наливайко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 9-а Міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 травня 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.295-297.
 • Рудик А.В. Модель стану безплатформенної інерціальної навігаційної системи / А.В. Рудик // Вимі­рю­вальна та обчис­лю­ва­льна техніка в тех­но­логічних проце­сах (ВОТТП-16-2016). Матеріали 16-ої між­на­­родної НТК. – Одеса, ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016. (збірник виходить 10.06.2016 р.)
 • Коваленко Ю.Б. Структурна схема системи ELITE KEYLOGGER / Ю.Б. Коваленко // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи:  ХV міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 квітня 2016 р.: тези доп. – Київ: ПБФ, НТУУ «КПИ». — 2016. – С. 86-87.
 • Любченко В.В. Розробка інформаційної системи візуалізації даних підприємства / В.В. Любченко // Інформаційно-обчислювальні технології, автоматика та електротехніка: Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів, 10-11 листопада 2016 р.: тези доповіді. – Рівне: НУВГП, 2016. – С.145-146.
 • Романов С.В. Виконання верифікаційних розрахунків з метою валідації розрахункового коду CEASAR II / С.В. Романов // Інформаційно-обчислювальні технології, автоматика та електротехніка: Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів, 10-11 листопада 2016 р.: тези доповіді. – Рівне: НУВГП, 2016. – С.163-164.
 • Бондаренко О.В. Обгрунтування вибору програмного забезпечення для моделювання електротехнологічних установок / О.В. Бондаренко, Н.І. Кулік // Інформаційно-обчислювальні технології, автоматика та електротехніка: Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів, 10-11 листопада 2016 р.: тези доповіді. – Рівне: НУВГП, 2016. – С.258-259.
 • Лещенко Ю.П. Інтелектуалізація приладів вимірювання механічних величин: діаметру, довжини, відхилення від круглості / Ю.П. Лещенко // Інформаційно-обчислювальні технології, автоматика та електротехніка: Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів, 10-11 листопада 2016 р.: тези доповіді. – Рівне: НУВГП, 2016. – С.271-272.
 • Рудик А.В. Оцінка швидкості ультразвуку в повітрі при реалізації системи ультразвукового зору / А.В. Рудик // Інформаційно-обчислювальні технології, автоматика та електротехніка: Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів, 10-11 листопада 2016 р.: тези доповіді. – Рівне: НУВГП, 2016. – С.273-275.
 • Kuzmych L. Measurement of mechanical quantities of water flows in the space heating regardless of the type of heat pipelines of engineering systems / L. Kuzmych, A. Kuzmych // Інформаційно-обчислювальні технології, автоматика та електротехніка: Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів, 10-11 листопада 2016 р.: тези доповіді. – Рівне: НУВГП, 2016. – С.282-283.
 • Martyniuk S. Bioresonance / V.S. Martyniuk // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Seventh World Congress, September 19-21, 2016 р.: paper theses – К., 2016. – P.-1.9.1-1.9.5.
 • Rudyk A.V. Characterization of objects moving in the decomposition of functions in Fourier series / A.V. Rudyk, V.P.Kvasnikov // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Seventh World Congress, September 19-21, 2016 р.: paper theses – К., 2016. – -1.9.6-1.9.7.
 • Kvasnikov V.P. Calculation of industrial LED device / V.P.Kvasnikov, N.I. Kulik // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Seventh World Congress, September 19-21, 2016 р.: paper theses – К., 2016. – -1.9.11-1.9.14.
 • Kuzmych L.V. Features of measuring mechanical quantities into account water and heat / L.V. Kuzmych, M.O. Katayeva // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Seventh World Congress, September 19-21, 2016 р.: paper theses – К., 2016. – -1.9.15-1.9.18.
 • Kovalchuk V.V. Nano-Cluster Structure as Elements of the Optical System / V.V. Kovalchuk, N.G. Serbov, T.V. Krighanivs’ka, V.M. Ilchenko // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Seventh World Congress, September 19-21, 2016 р.: paper theses – К., 2016. – -1.9.19-1.9.21.
 • Kharchenko A.V. Multi-pattern recognition technology in autonomous systems / A.V. Kharchenko, S.V. Golub, O.I. Osmolovskyi // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Seventh World Congress, September 19-21, 2016 р.: paper theses – К., 2016. – -1.9.22-1.9.26.
 • Bezvesilna O.M. Aviation gravimetric system with the vibrating string gravimeter / M. Bezvesilna, A.G. Tkachuk, L.O. Chepiuk, V.P.Kvasnikov // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Seventh World Congress, September 19-21, 2016 р.: paper theses – К., 2016. – P.-1.9.27-1.9.30.
 • Petrosyan R.V. Synthesis of window function to improve the estimation accuracy of the amplitude spectral component of periodic signals / R.V. Petrosyan, O.I. Osmolovskyi // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Seventh World Congress, September 19-21, 2016 р.: paper theses – К., 2016. – -1.9.31-1.9.33.
 • Egorov S.V. Research of the method for determining the reiability and diagnosis of computer-aided technical systems / S.V. Egorov, T.Yu. Shkvarnytska // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Seventh World Congress, September 19-21, 2016 р.: paper theses – К., 2016. – -1.12.14-1.12.18.
 • 145.                            Filonenko S.F. Acoustic emission amplitude-energy parameter at change of composite properties for its thermoactivative destruction / S.F. Filonenko// Proceedings of the seventh world congress “Aviation in the XXI-st century” (September 19-21, Kyiv, Ukraine, 2016). — P-1.6.1-1.6.4.
 • Рудик А.В. Пристрої обробки сиг­налів мікроме­ха­ніч­них давачів наві­га­цій­них систем / А.В. Рудик // Збірник наукових праць 10-ої міжнародної НТК «Ме­трологія та вимірювальна техніка» (Метрологія-2016), Харків. – 2016. – С.
 • Рудик А.В. Інтегральні перетво­рю­вачі відхилення електричної ємності від номінального значення / А.В. Рудик // Сучасні проблеми і до­сягнення в галузі ра­діотехніки, теле­ко­мунікацій та інфор­ма­ційних технологій. Тези доповідей 8-ої між­на­­родної НПК. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 67¸
 • Рудик А.В. Оптимізація алгорит­му опитування дава­чів навігаційної сис­теми мобільного ро­бо­то­технічного комп­лексу в аналоговому інтерфейсі / А.В. Рудик // Метрологія, технічне регулювання, якість: досягнення та перспективи. Матеріали 6-ої між­на­­родної НПК. – Одеса, ОДАТРЯ, 2016. – С.
 • Квач Ю.М. Контроль працездатного стану елементів світлосигнальної системи аеродрому / Ю.М. Квач // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’16: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 02-04 листопада 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.
 • Квач Ю.М. Моделювання дальності видимості аеродромних вогнів світлосигнальних систем від метеорологічної дальності видимості в середовищі MATLAB / Ю.М. Квач, В.О. Шевченко // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’16: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 02-04 листопада 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.
 • Шевченко В.О. Оцінка якості нанесення спеціальних знаків на захищені види паперу / В.О. Шевченко // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’16: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 02-04 листопада 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.
 • Шевченко В.О. Розрахунок колірних характеристик освітлювальних поверхонь в MATLAB / В.О. Шевченко // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’16: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 02-04 листопада 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.
 • Шкварницька Т.Ю. Моделювання системи зовнішнього освітлення вулиць та експлуатація / Т.Ю. Шкварницька // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’16: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 02-04 листопада 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.
 • Голік А.П. Алгоритм розрахунку електричних кіл узагальненим методом напруг / А.П. Голік // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’16: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 02-04 листопада 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.
 • Шелуха О.О. Методика формування варіантів в системах прийняття рішень / О.О. Шелуха // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’16: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 02-04 листопада 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.
 • Дев’яткіна С.С. Моделювання дальності видимості на злітно-посадковій смузі для вогнів малої інтенсивності / С.С. Дев’яткіна, С.Г. Ванецян // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’16: 6-а Міжнар. наук.-техн. конф., 02-04 листопада 2016 р.: тези доповіді – К., 2016. – С.
 • Борсук С.П., О. М. Рева, В. А. Шульгін, Б. М. Мірзоєв, П. Ш. Мухтаров, Ш. Ш. Насіров. Ставлення авіаційних операторів «переднього краю» до небезпечних дій або умов про-фесійної діяльності – головний чинник забезпечення безпеки польотів // Сучасні інформаційні та іннова-ційні технології на транспорті (MINNT-2016): зб. м-лів VIII міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон, 24-26 травня 2016 р., – Херсон: Херсонська державна морськам академія, 2015. – С. 72-75.
 • Борсук С.П., А. Н. Рева. Приспособленность площади под оценочной функцией авиационного диспетчера для выявления основной доминанты принятия решений // ХХI міжнародний конгрес двигунобудівників: тези допов. – с.м.т. Коблеве, 5-10 вересня 2016 р., — Х.: Національний аерокосмічний ун-тет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2016. – С. 69.
 • Борсук С.П., О. М. Рева, В. А. Шульгін. Формування інформаційного простору ознак системи «Пілот (льотний екіпаж)- повітряне судно — середовище» // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування. 7-ма Міжнародна науково-практична конференція, 22-23 вересня 2016. – Херсон: Херсонська державна морська академія. – с. 136-139.
 • Борсук С.П., О. М. Рева.  Стандартні графіки основної домінанти поведінки студентів диспетчерів визначені за методом подвійної лотереї // Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві — освіта, наука, практика: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. —  Херсон: Херсонська державна морська академія, 2016р – с. 144-148.

 

Aviation in the XXI-st Century – Safety in Aviation and Space Technology: The Seventh World Congress (Електронний ресурс):

 • V. Statsenko. Inverter solar panel control by the criterion of maximum generated power. Aviation in the XXI-st Century – Safety in Aviation and Space Technology: The Seventh World Congress, Sept. 19–21, 2016, Proc. – К.: NAU, 2016.
 • P. Vasylenko. Noise method of temperature measuring with correlation processing of noise signal. Aviation in the XXI-st Century – Safety in Aviation and Space Technology: The Seventh World Congress, Sept. 19–21, 2016, Proc. – К.: NAU, 2016.
 • K. Ablesimov. Method of selecting the corrective devices of automatic control systems. Aviation in the XXI-st Century – Safety in Aviation and Space Technology: The Seventh World Congress, Sept. 19-21, 2016, Proc. – К.: NAU, 2016.
 • Yu. Sergeyev. Analysis of the potentiation digital-to-analog converter with accounting of imperfection of integrator. Aviation in the XXI-st Century – Safety in Aviation and Space Technology: The Seventh World Congress, Sept. 19–21, 2016, Proc. – К.: NAU, 2016.
 • K. Filyashkin. Automated system of air-to-air refueling civil aircraft. Aviation in the XXI-st Century – Safety in Aviation and Space Technology: The Seventh World Congress, Sept. 19–21, 2016, Proc. – К.: NAU, 2016.
 • V. Brykalov. Computer-aided design system of unmanned aerial vehicles during preliminary design. Aviation in the XXI-st Century – Safety in Aviation and Space Technology: The Seventh World Congress, Sept. 19–21, 2016, Proc. – К.: NAU, 2016.
 • P.Borsuk, A.V. Kusyk. Corrected testing algorithms components based on pilots education process limitations. Aviation in the XXI-st Century – Safety in Aviation and Space Technology: The Seventh World Congress, Sept. 19–21, 2016, Proc. – К.: NAU, 2016.
 • М. Sineglazov, G.I. Kryvoboka, O.M. Skrynnyk, A.M. Silvestrov. Review of some important innovations not yet implemented in aviation. Aviation in the XXI-st Century – Safety in Aviation and Space Technology: The Seventh World Congress, Sept. 19–21, 2016, Proc. – К.: NAU, 2016.
 • M. Sineglazov, A.P. Godny, O.Yu. Yuhymenko. Formation of an integrated model based on dynamic data integration and simulation procedures of the production system. Aviation in the XXI-st Century – Safety in Aviation and Space Technology: The Seventh World Congress, Sept. 19–21, 2016, Proc. – К.: NAU, 2016.
 • P. Mukhina. Algorithm of correlation-extreme correction of inertial dead reckoning by linear landmark. Aviation in the XXI-st Century – Safety in Aviation and Space Technology: The Seventh World Congress, Sept. 19–21, 2016, Proc. – К.: NAU, 2016.
 • P. Kozlov, O.S.Yurchenko. Onboard monitoring system of ground aircraft download. Aviation in the XXI-st Century – Safety in Aviation and Space Technology: The Seventh World Congress, Sept. 19–21, 2016, Proc. – К.: NAU, 2016.
 • Yu. Krasnousova. Quality estimation of an unmanned aerial vehicle in acceptance sampling. Aviation in the XXI-st Century – Safety in Aviation and Space Technology: The Seventh World Congress, Sept. 19–21, 2016, Proc. – К.: NAU, 2016.

IEEE 4rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control”:

 • M. Sineglazov, V.S. Ischenko. Intellectual System of Visual Navigation, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – pp. 10-14.
 • P. Borsuk, I. Tretiakov. Motion Control Algorithms for Coordinated Group of UAVs, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – pp. 12-18.
 • M. Sineglazov, A. Godnyi. Integrated Computer-Aided Design System Software of Navigation Complex, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – pp. 19-22.
 • P. Kozlov, A.S. Yurchenko. System of Checking States Aircraft Construction in Tests Process, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – pp. 23-26.
 • M. Sineglazov, S.O. Dolgorukov. Multiobjective Optimization for UAV Navigation Equipment Test Table Design, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – pp. 27-30.
 • K. Filyashkin. Automated Guidance System Drogue to Probe Tanker During In-Flight Refueling, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – pp. 31-34.
 • K. Ablesimov, M.A. Pylypenko, L.V. Pogribnyak, N.V. Usenko. Methods of Determining the Desired Frequency Characteristics of the Automatic Control Systems, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – pp. 35-38.
 • F. Tupitsin, E.О. Krymov, I. C. Stepanenko. Calculation of Consumer and Manufacturer Risks for Unmanned Aerial Vehicle Checkout Equipment, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – pp. 39-42.
 • Yu. Sergeyev. Generelazed Structural Scheme of the Measurement Converter Uses an Iteratively Integrating Conversion Method, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – pp. 43-47.
 • M. Sineglazov, D. Karabetsky. Solar Rechargeable Airplane Power System Optimization, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – pp. 48-51.
 • 2 M. Sineglazov, V.S. Ischenko. Intellectual System of Image Processing, 2016 IEEE 4rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control. Proc. Oct. 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – pp. 52-54.

 

 • D. Kuzovyk, A. D. Gordieiev, The statistical approach for diagnosis and prediction operator’s psychophysiological states // The seven world congress “Aviation in the XXI-st Century: “Safety in Aviation and Space Technologies”, September 19-21, 2016. – 2016. – P. 1.6.10-1.6.14.
 • Aralova N.I., Klyuchko O.M, Mashkin V.I., Mashkina I.V. Investigation of reliability of operators work at fluctuating temperature conditions / Кyiv (Ukraine), Publ. «Osvita Ukraini», «Electronics and Control Systems», № 2(48), 2016. – P. 132–139/
 • Plakhotnij S.A., Klyuchko O.M, Krotinova M.V. Information support for automatic industrial environment monitoring systems. — Кyiv (Ukraine), Publ. «Osvita Ukraini», «Electronics and Control Systems», № 1(47), 2016. – P. 29–34
 • Burychenko M.Y., Onykienko Y.Y., Sushchenko O.A. Assesment of Static Equilibrium Function of Extreme Activity Specialists Electronics and Nanotechnology: IEEE 2016 36th Int. Conf. ELNANO, 19-21 April 2016, Kyiv, Ukraine: proc. of conf. — Kyiv, 2016. — P. 257-260.
 • Білокінь М.Р.Аналіз факторів,що впливають на діяльність пілота-оператора. XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»,7 квітня 2016р.:тези доповідей. -м. Київ
 • Бреус А.М. Система контролю об’єму введення контрастної речовини в магнітно-резонансному томографі. XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»,7 квітня 2016р.:тези доповідей. -м. Київ
 • Гнатюк Г.В.Методи аналізу варіабельності серцевого ритму. XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»,7 квітня 2016р.:тези доповідей. -м. Київ
 • Кузик М.С.,Логошко Т.В. Методи вимірювання периферичного поля зору людини. XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»,7 квітня 2016р.:тези доповідей. -м. Київ
 • Пазенок А.О. Аналіз технологій, що використовуються в біодатчиках. XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»,7 квітня 2016р.:тези доповідей. -м. Київ
 • Печена В.Р. Моделювання періодичних процесів у ендокринній системі людини. XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»,7 квітня 2016р.:тези доповідей. -м. Київ
 • Рубан В.О. Застосування біосенсорів при лікуванні цукрового діабету. XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»,7 квітня 2016р.:тези доповідей. -м. Київ
 • Сусоколова Т.Р.,Каширська І.А. Аналіз можливостей нейро- комп`ютерного інтерфейсу в медицині. XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»,7 квітня 2016р.:тези доповідей. -м. Київ
 • Драч О.М.,Губинець В.В.,Сучасні біометричні методи ідентифікації особистості. . XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»,7 квітня 2016р.:тези доповідей. -м. Київ
 • Гордєєв А.Д.,Рудник В.І.Аналіз психофізіологічного стану антарктичних зимівників на основі обробки енцефалограми/А.Д.Гордєєв//ПОЛІТ-2016:XVI Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених,7 квітня 2016р.:тези доповідей.-Т.1.-К..2016-С.195.
 • Бойко Г.В. Іванець О.Б.,Розробка класифікаційних ознак при проведенні синергітичних процедур. XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»,7 квітня 2016р.:тези доповідей. -м. Київ
 • Боровик М, Кошева Л.О., Застосування ROC-аналізу при діагностиці первинного рівня гіпертонії. XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»,7 квітня 2016р.:тези доповідей. -м. Київ
 • Гершун Н.В. Іванець О.Б., Використання електрооптичної синергії в косметології. XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»,7 квітня 2016р.:тези доповідей. -м. Київ
 • Андрушко А., Кошева Л.О. система дистанційного моніторингу
  стану здоров’я льотно-диспетчерського складу. XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»,7 квітня 2016р.:тези доповідей. -м. Київ
 • Кузик М.С.,Логошко Т.В.,Буриченко М.Ю., Мініелектроенцефалограф. XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»,7 квітня 2016р.:тези доповідей. -м. Київ
 • Логошко Т.В.,Пепа В.Ю., Оцiнювання периферiйного поля зору людини. XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»,7 квітня 2016р.:тези доповідей. -м. Київ
 • Гордєєв А.Д.,Сиваш С.А..Аналіз фактору впливу на якість вимірювання біосигналів людини/А.Д.Гордєєв//ПОЛІТ-2016:XVI Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених,7 квітня 2016р.:тези доповідей.-Т.1.-К..2016-С.196.
 • Solomentsev O. Research of energy characteristics of QAM modulation techniques for modern broadband radio systems / O. Solomentsev, M. Zaliskyi, R. Odarchenko, S. Gnatyuk // Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Electronics and Information Technology (EIT), Odesa, Ukraine, May 23-27, 2016. — 14-20.
 • Корченко А.Г., Ильяш О.С. Классификации атак на беспилотные авиационные системы в не сегрегированном воздушном пространстве IV Міжнародна науково-практична конференція – «Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки», 12–13 жовтня 2016 року, м. Київ, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України – С. 222-223.
 • Карпинский Н.П. Фаззификация параметров в кортежной модели для выявления кибератак / Н.П. Карпинский, А.А. Корченко, С.В. Казмирчук // Стан та удосконалення без-пеки інформаційно-телекомунікаційних систем (SITS`2016): 8-ма Всеук. на-ук.-практ. конф., 09-12 черв-ня 2016 р.: тези доп. – с. Коблево Миколаївської обл., 2016. – С. 39-42.
 • Анастасія Грабінська Методи побудови блокових шифрів для підвищення ефективності захисту електронних інформаційних ресурсів / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 68.
 • Анастасія Прокофьєва Методичні рекомендації впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах України / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 112.
 • Анатолій Скляренко Система моніторингу соціальних кластерів кіберпростору / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 120.
 • Андрій Самчук База даних загроз для системи оцінювання ризиків інформаційної безпеки / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 64.
 • Андрій Скалозуб Модуль виявлення DDOS атак на ресурси інформаційної систем / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 122.
 • Анна Блідар Фішинг як основа загроза Інтернет-банкінгу / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 42.
 • Анна Корченко, Кирило Ануфрієнко Напрямки застосування прогнозування у галузі управління уразливостями програмного забезпечення / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 126.
 • Ануфрієнко К. Напрямки застосування прогнозування у галузі управління уразливостями програмного забезпечення / К. Ануфрієнко, А. Корченко // ITSEC : Метеріали VI міжнар. наук.-техн.конф. : Тези доп. – Київ: НАУ, 17-19 травня 2016 року – С.126.
 • Артем Положенцев Аналіз підходів до визначення терміну «критична інфраструктура» у різних країнах світу / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 62.
 • Ахметов Б.С. Метод преобразования лингвистических переменных для систем оценивания рисков / Б.С. Ахметов, А.Г. Корченко, С.В. Казмирчук, М.Н. Жикамбаева // Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захист інформації: ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 24-27 лютого 2016 р.: тези доп. – К., 2016. – С. 15-19.
 • Ахметов Б.С., Корченко А.Г., Казмирчук С.В., Жекамбаева М.Н. Методы преобразования лингвистических переменных для систем оценивания рисков // Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту информаціі»: Тези доповідей учасників II міжнародноі науково-практичноі конференціі. – 2016. – С.15-19.
 • Белла Мишина Эффективная программная реализация блочного симметричного шифра ДСТУ 7624:2014 / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 53.
 • Богдан Кобільник Діяльність російської пропаганди в українському інформаційному просторі протягом 2014- поч. 2016 рр. / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 108.
 • В.О.Хорошко Проектування систем захисту інформації / Хорошко В., Хохлачова Ю. // Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії : матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2016. – С. 261-262.
 • Валерій Карпов Система управління інформаційною безпекою приватного підприємства / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 83.
 • Валерія Лозицька Система підтримки внутрішнього аудиту інформаційної безпеки / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 61.
 • Василь Шнуренко Навчальний програмний комплекс з дисципліни «Сучасні системи криптографічного захисту інформації» / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 71.
 • Віктор Гловацький Методи і моделі інформаційно-аналітичних систем / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 116.
 • Віктор Самусь Маніпулятивний вплив в блогосфері / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 66.
 • Вікторія Карунська Прийняття управлінських рішень на підприємстві / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 58.
 • Вікторія Сидоренко Методи розрахунку критичності інформаційних систем в контексті оцінювання ризиків інформаційної безпеки / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 123.
 • Віталій Марченко Особливості організації сеансу зв’язку з використанням нерозкривних алгоритмів / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 23.
 • Віталій Руренко Програмний модуль хешування даних з підтримкою алгоритму Keccak / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 44.
 • Віталій Тимошенко, Андрій Гізун Аналіз сучасних систем вибору альтернативних рішень реагування на інциденти інформаційної безпеки / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С.13.
 • Віталій Шаповалов Інформаційно-аналітична система ідентифікації параметрів атак на інформаційні ресурси / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 16.
 • Віталіна Карук Програмний модуль виявлення уразливостей web-сайту / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 46.
 • Владислав Гріга Інформаційно-психологічна безпека суспільства як засіб збереження народу / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 84.
 • Владислав Шумбар Модуль оцінювання рівня ризику втрати даних в інформаційних системах / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 48.
 • Георгій Гуцал, Катерина Коришева Проблематика правового сектору діяльності IT–компаній України / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 57.
 • Гізун А.І. Законодавче регулювання інформаційного впливу ЗМІ на молоде покоління / А.І. Гізун, Н.А. Дуксенко, Т.І. Паращук // Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту: тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 24-27 лютого 2016.— К., 2016. — С. 60-63.
 • Дмитро Попов Програмний модуль захисту текстових даних / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 72.
 • Євген Ткаченко Метод категоризаціі інцидентів інформаційної безпеки оператора стільникового зв’язку / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 65.
 • Євгеній Блінов Захищена система електронного документообігу на 1С / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 56.
 • Іван Ковердюк Інформаційно-аналітична система обробки неструктурованих даних дилерського підприємства / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 15.
 • Іван Лозінський, Ірина Степаненко Програмний застосунок захисту електронних інформаційних ресурсів / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 41.
 • Ігор Козаченко Система оцінки захищеності інформаційних ресурсів ТОВ «Агропросперіс» / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 114.
 • Ігор Кравчук Програмний модуль захисту конфіденційних даних клієнтів банку / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 82.
 • Ігор Мех Метод підвищення продуктивності криптосистеми RSA / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 28.
 • Інна Зіновьєва Модель системи управління ІТ-ризиками для сучасного підприємства / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 37.
 • Ірина Бойко Система менеджменту інформаційної безпеки за вимогами міжнародних стандартів / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 74.
 • Ірина Степаненко, Іван Лозінський Обфускаційний алгоритм захисту / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 81.
 • Каріна Безверха Удосконалена хеш-функція SHA-256 / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 8.
 • Катерина Остромогильска Методи здійснення хактивістських атак / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 79.
 • Коваленко Ю. Б. Міждисциплінарні підходи в процесі дослідження віртуальних спільнот у соціальних мережах [Текст]/ Юлія Борисівна Коваленко // Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації: II Міжнародна науково-практична конференція: тези доповіді.– Київ, 2016. – С. 74–76.
 • Коваленко Ю. Б. Нейромережеві технології прийняття рішень управління складнми соціотехнічними системами (ССТС) в реальному часі [Текст] / Юлія Борисівна Коваленко, Т.В. Чабанюк // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2016): Дев’ята міжнародна науково-практична конференція: тези доповіді – К., 2016. – С. 252–254.
 • Коваленко Ю. Б. Обробка інформації за допомогою аналізатора мережевого трафіку wireshark [Текст] / Юлія Борисівна Коваленко // Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська. науково-практична конференція: тези доповіді. – Київ, 2016. – С. 15-17.
 • Коваленко Ю. Б. Системний аналіз комбінованого аналізатора бінарного коду bitblaze [Текст] / Юлія Борисівна Коваленко, П.Л. Ігнатенко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: Шоста міжнародна науково-практична конференція: тези доповіді.– Чернігів, 2016. – С. 306–308.
 • Коваленко Ю. Б. Структурна схема системи elite keylogger [Текст]/ Юлія Борисівна Коваленко // Приладобудування: стан і перспективи: П’ятнадцята Міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді.– Київ, 2016. – С. 22–23.
 • КовтунМ. Г. Методы построения алгоритма приведения по фиксированному модулю неприводимого полинома. / Ковтун М. Г., Охрименко А. А. // ХVІІI Міжн. наук.-практ. конф. «Безпека інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах», 25-26 травня 2016 р., тези доп. – К., 2016.
 • Людмила Рибалка, Тетяна Отрощенко Програмований Логічний Контролер: графічні мови програмування / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 39.
 • Максим Зінчук Модуль контролю автентичності даних GPS / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 110.
 • Марина Брусова, Оксана Ряба Модуль оцінки інформаційних ризиків для системи підтримки прийняття рішень / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 80.
 • Матковський Р. Програмний застосунок вибору засобу оцінки захищеності інформаційних ресурсів / Р. Матковський, І. Лозова // ITSEC: VІ міжнар. наук.-техн. конф., 17-19 травня 2016 р.: К., 2016. – С.
 • Метод построения условных детекционных выражений для систем обнаружения кибератак / Н.П. Карпинский, А.А. Корченко, С.Т. Ахметова, Н.К. Жумангалиева // Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації : II міжнар. наук.-практ. конф. : Тези доп. – Київ, 24-27 лютого 2016 року – С. 66-70.
 • Метод преобразования лингвистических переменных для систем оценивания рисков / Ахметов Б.С., Корченко А.Г., Казмирчук С.В., Жикамбаева М.Н. // Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захист інформації: ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 24-27 лютого 2016 р.: тези доп. – К., 2016. – С.15-19.
 • Микола Козак, Віктор Гнатюк Система оцінювання ефективності роботи груп реагування на кіберінциденти / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 30.
 • Михайло Логунов Система захисту бази даних від несанкціонованого доступу приватного підприємства / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 117.
 • Н.М.Блавацька Інформаційно-обчислювальні технології в моделюванні соціотехнічних відносин / Блавацька Н., Іванченко Є., Хохлачова Ю. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : матеріали наук.-практ. конф. – Київ, 2016. – С. 40-42.
 • Н.М.Блавацька Управління інфокомунікаціями / Блавацька Н, Юрх Н, Хохлачова Ю., Іванченко Є. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : матеріали наук.-практ. конф. – Київ, 2016. – С. 43-45.
 • Надія Дуксенко Основні підходи формування дефініції «Інтернету речей» / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 63.
 • Оксана Коваль Сучасні підходи до побудови дата-центрів / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 33.
 • Оксана Мазур Система захисту бази даних клієнтів приватного підприємства / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 87.
 • Оксана Ряба, Наталя Вишневська Система вибору методів для підтримки прийняття рішень / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 119.
 • Олександр Коваленко Система вибору засобів аналізу контенту віртуальних спільнот у соціальних мережах / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 88.
 • Олександр Корченко, Ігор Терейковський, Євгеній Косюк Сучасні підходи до створення пристроїв вібраційного впливу на комп’ютерну техніку інформаційної системи критичної інфраструктури / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 7.
 • Олександр Котик Аналітична система оцінки ризиків в кредитуванні юридичних осіб / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 67.
 • Олександр Собков Програмна система пошуку уразливостей Веб-сервісів / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 69.
 • Олександр Солоной, Ірина Лозова Розробка методики протидії соціальному інжинірингу / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 78.
 • Олександра Шаховал Стратегія кібербезпеки України у контексті інформаційно-психологічного впливу / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 73.
 • Олексій Глімбоцький Побудова комплексної системи захисту інформації / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 121.
 • Ольга Агафонова Модуль визначення цінності активів для систем оцінювання ризиків інформаційної безпеки / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 31.
 • Ольга Весельська, Руслан Зюбіна Аналіз існуючих типів атак на стегосистеми / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 21.
 • Ольга Трикуш Аналіз сучасних методик та практик управління кризовими ситуаціями / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 59.
 • Ольга Ярошенко Система протидії лазерним засобам несанкціонованого отримання інформації / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 70.
 • ПоліщукЮ., Гнатюк С. Структурно-аналітичні моделі методу маніпуля-тивного впливу // Інформація, комунікація, суспільство: 5 міжнар. наук. конф., 19-21 травня 2016 р.: матер. – К., 2016. – С. 34-35.
 • ПоліщукЮ.Я., Сєйлова Н.А., Гнатюк С.О. Формалізована модель маніпулятивного впливу мас медіа на особу // Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації: наук.-практ. конф., 24-27 лютого 2016 р.: тези доп. – К., 2016. – С. 68-69.
 • ПоложенцевА., Гнатюк С. Black Energy як загроза об’єктам критичної інфра-структури України // Інформація, комунікація, суспільство: 5 міжнар. наук. конф., 19-21 травня 2016 р.: матер. – К., 2016. – С. 32-33.
 • Р. Матковський, І. Лозова Програмний застосунок вибору засобу оцінки захищеності інформаційних ресурсів / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 118.
 • Світлана Ковтун Аналіз базових операцій криптографічних алгоритмів / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 49.
 • Сергій Бондаровець Сучасні методи виявлення аномалій / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 76.
 • Сергій Рябий Модуль захисту конфіденційної інформації веб-сайту / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 55.
 • Солоной О. Розробка методики протидії соціальному інжинірингу / О. Солоной, І. Лозова // ITSEC: VІ міжнар. наук.-техн. конф., 17-19 травня 2016 р.: К., 2016. – С.
 • Тетяна Козел Система виявлення радіозакладних пристроїв / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 52.
 • Тетяна Сапожнік Модуль гарантованого знищення даних для ОС Linux / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 86.
 • Тимошенко В. Аналіз сучасних систем вибору альтернативних рішень реагування на інциденти інформаційної безпеки / А. Гізун, В. Тимошенко // ITSEC-2016: Матеріали VІ міжнародної науково-технічної конференції ITSEC.— К., 2016. — С. 13-14.
 • ШаховалО., Гнатюк С. Аспекти інформаційно-психологічного впливу в Стратегії кібербезпеки України // Інформація, комунікація, суспільство: 5 міжнар. наук. конф., 19-21 травня 2016 р.: матер. – К., 2016. – С. 36-37.
 • Ю.Є.Хохлачова Оптимізація параметрів інформаційних систем в умовах інформаційних впливів / Хохлачова Ю. // Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації : матеріали наук.-практ. конф. – Київ, 2016. – С. 164-168.
 • Юлія Гаврилюк Криптографічний алгоритм GUA / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 35.
 • Юлія Коваленко, Максим Бурлака Алгоритми планування, засновані на квантуванні в системах реального часу / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 47.
 • Юлія Пархоменко, Віктор Гнатюк Метод мережево-центричного моніторингу кіберінцидентів в інформаційно-комунікаційних системах / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнар. наук.-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 26.
 • Юлія Поліщук Моделі маніпулятивного впливу мас медіа на особу та соціальну групу / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 50.
 • Юлія Шатохіна Комплексна система захисту інформації АС 2 класу приватного підприємства / Безпека інформаційних технології (ITSEC): VІ міжнародна науково-технічна конференція: тези доповіді. – К., 2016. – С. 115.
 • Блідар А.І. Банківські платіжні картки: уразливості та методи їх мінімізації / А.І. Блідар, А.І. Гізун// Перспективні напрями захисту інформації: Друга всеукраїнська науково-практична конференція, 03-07 вересня 2016 р.: збірник тез — Одеса. : ОНАЗ, 2016. — С. 6-9.
 • Гізун А.І. Система управління кризовими ситуаціями як складова системи менеджменту інформаційної безпеки / А.І. Гізун // Перспективні напрями захисту інформації: Друга всеукраїнська науково-практична конференція, 03-07 вересня 2016 р.: збірник тез — Одеса. : ОНАЗ, 2016. — С. 19-22.
 • Гріга В.С. Характеристика базових складових інформаційного протиборства / В.С. Гріга, А.І. Гізун, І.С. Іванченко // Перспективні напрями захисту інформації: Друга всеукраїнська науково-практична конференція, 03-07 вересня 2016 р.: збірник тез — Одеса. : ОНАЗ, 2016. — С. 22-26.
 • Самусь В.П. Проблеми використання електронних платіжних систем в аспекті забезпечення інформаційної безпеки особистості та суспільства / В.П. Самусь, А.І. Гізун // Перспективні напрями захисту інформації: Друга всеукраїнська науково-практична конференція, 03-07 вересня 2016 р.: збірник тез — Одеса. : ОНАЗ, 2016. — С. 61-63.
 • Меняйлов С. М. Формування експериментаторської компетентності студентів ВТНЗ з фізики / Меняйлов С. М., Подласов С. О., Матвійчук О. В // Навчальний фізичний експеримент у системі сучасних педагогічних технологій. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (03–05 черв. 2016 р.) / укладач О. С. Мартинюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. С. 89 – 93.
 • Сліпухіна І. А., Чернецький І. С., Мєняйлов С. М. Дослідження гідродинамічних процесів з використанням цифрових засобів візуалізації. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: Видавництво ХНДУ. – 2016. – С. 98 – 100.
 • Сліпухіна І. А., Чернецький І. С., Мєняйлов С. М., Рудницька Ж.О., Матеїк Г.Д. Реалізація STEM навчання засобами комп’ютерно-орієнтованого фізичного експерименту / Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технічних спеціальностей : збірник матеріалів ХІ Міжнародної наукової конференції, – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута» , 2016.  – С. 152 – 154.

Опубліковано доповідей на конференціях в межах України за 2015р.

 

 • Близнюк О.Д. Узагальнена модель сигналів ультразвукової товщинометрії / О.Д. Близнюк, О.С. Мельник // Матеріали XV МНПК молодих учених і студентів «ПОЛІТ. Сучасні проблеми наук», 08-09 квітня 2015р. – К., 2015.
 • Гаврилов І.В. Дослідження експериментального індуктивного датчика переміщення диференціального типу / І.В. Гаврилов // Матеріали XV МНПК молодих учених і студентів «ПОЛІТ. Сучасні проблеми наук», 08-09 квітня 2015р. – К., 2015.
 • Редько О.О. Вплив психофізіологічних чинників на похибку оператора / О.О. Редько, А.В. Волинець // Матеріали XV МНПК молодих учених і студентів «ПОЛІТ. Сучасні проблеми наук», 08-09 квітня 2015р. – К., 2015.
 • Дергунов О.В. Дослідження фазового методу виявлення луна-сигналів ультразвукового неруйнівного контролю / О.В. Дергунов // Матеріали XV МНПК молодих учених і студентів «ПОЛІТ. Сучасні проблеми наук», 08-09 квітня 2015р. – К., 2015.
 • Lysunenko N. Influence of temperature and fuel flow on efficiency of SOFC / N. Lysunenko // Матеріали XV МНПК молодих учених і студентів «ПОЛІТ. Сучасні проблеми наук», 08-09 квітня 2015р. – К., 2015.
 • Мартинюк Г.В. Кореляційний аналіз псевдовипадкових послідовностей типу білого шуму контролю / Г.В. Мартинюк// Матеріали XV МНПК молодих учених і студентів «ПОЛІТ. Сучасні проблеми наук», 08-09 квітня 2015р. – К., 2015.
 • Сунетчієва С.Р. Дослідження випадкової складової інформаційного сигналу при імпульсному імпедансному контролі / С.Р. Сунетчієва // Матеріали XV МНПК молодих учених і студентів «ПОЛІТ. Сучасні проблеми наук», 08-09 квітня 2015р. – К., 2015.
 • Куц Ю.В. Особливості поширення фазоманіпульованих сигналів в електроакустичних трактах ультразвукових товщиномірів / Ю.В. Куц, О.В. Монченко, Ю.А. Олійник, Р.М. Галаган // Матеріали XІV науково-технічної конференції “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи 22-23 квітня 2015 року. – К.: ПБФ, НТУУ «КПІ», 2015. – С. 174-175
 • Єременко В.С. Застосування алгоритмів пошуку розладки для обробки даних динамічних випробувань рухомого складу товщиномірів / В.С. Єременко, П.А. Шегедін, Ж.А. Павленко // Матеріали XІV науково-технічної конференції “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи 22-23 квітня 2015 року. – К.: ПБФ, НТУУ «КПІ», 2015. – С. 175-176.
 • Суслов Є.Ф. Фрикційні шуми при імпедансному контролі композиційних матеріалів / Є.Ф. Суслов, Д.П. Водзик, О.Л. Дугін // Матеріали XІV науково-технічної конференції “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи 22-23 квітня 2015 року. – К.: ПБФ, НТУУ «КПІ», 2015. – С. 197-198.
 • Єременко В.С. Побудова вирішальних правил на основі розділяючи гіперплощин при неруйнівному контролі композиті / В.С. Єременко, І.В. Левченко, К.М. Сєрий // Матеріали XІV науково-технічної конференції “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи 22-23 квітня 2015 року. – К.: ПБФ, НТУУ «КПІ», 2015. – С. 198-199.
 • Мокійчук В.М. Використання цифрового грамметричного приладу у візуально-оптичному неруйнівному контролі / В.М. Мокійчук, О.О. Редько, Є.Ф. Суслов // Матеріали XІV науково-технічної конференції “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи 22-23 квітня 2015 року. – К.: ПБФ, НТУУ «КПІ», 2015. – С. 199-200.
 • Єременко В.С. Дослідження законів розподілу інформативних параметрів при імпедансному неруйнівному контролі / В.С. Єременко, С.Р. Сунетчієва, Ж.О. Павленко // Матеріали XІV науково-технічної конференції “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи 22-23 квітня 2015 року. – К.: ПБФ, НТУУ «КПІ», 2015. – С. 200-201.
 • Дергунов О.В. Вдосконалення фазового методу виявлення луна-сигналів ультразвукового контролю / О.В. Дергунов // Матеріали XІV науково-технічної конференції “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи 22-23 квітня 2015 року. – К.: ПБФ, НТУУ «КПІ», 2015. – С. 202-203.
 • Мартинюк Г.В. Контроль роботи авіаційних агрегатів та механізмів на основі багатовимірного спектрального зображення вібраційних сигналів / Г.В. Мартинюк, Н.Б. Марченко, Л.М. Щербак // Матеріали ХII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2015», 28-29 квітня 2015 року. – К.: НАУ, 2015. – С.
 • Щербак Л.М. Информационное обеспечение разработки ИИС / Л.М. Щербак, В.А. Ашрафутдинова // Матеріали VIІI міжнародної науково-практичної конференції «ІІРТК-2015», 18-19 травня 2015 року. – К.: НАУ, 2015. – С. 61-62.
 • Щербак Л.М. Реалізація адаптивного цифрового фільтра баттервота в каналах спектроаналізатора / Л.М. Щербак, Р.О. Вітрук // Матеріали VIІI міжнародної науково-практичної конференції «ІІРТК-2015», 18-19 травня 2015 року. – К.: НАУ, 2015. – С. 75-77.
 • Дергунов О.В. Використання перетворення Гільберта-Хуанга в ультразвуковому неруйнівному контролі / О.В. Дергунов // Матеріали VIІI міжнародної науково-практичної конференції «ІІРТК-2015», 18-19 травня 2015 року. – К.: НАУ, 2015. – С. 81-83.
 • Редько О.О. Підходи до оцінювання коефіцієнтів поліноміальної градуювальної характеристики другого порядку / О.О. Редько, А.О. Запорожець // Матеріали VIІI міжнародної науково-практичної конференції «ІІРТК-2015», 18-19 травня 2015 року. – К.: НАУ, 2015. – С. 128-130.
 • Щербак Л.М. Сучасний метод статистичного аналізу даних вимірювань магнітного поля землі / Л.М. Щербак, Р.С. Семенюк, Л.П. Ткаченко // Матеріали VIІI міжнародної науково-практичної конференції «ІІРТК-2015», 18-19 травня 2015 року. – К.: НАУ, 2015. – С. 139-140.
 • Єременко В.С. Метод псевдо-генеральної сукупності на практиці / В.С. Єременко, О.Т. Бем // Матеріали VIІI міжнародної науково-практичної конференції «ІІРТК-2015», 18-19 травня 2015 року. – К.: НАУ, 2015. – С. 187-189.
 • Мартинюк Г.В. Надширокосмугові сигнали та їх застосування в телекомунікаційних системах / Г.В. Мартинюк. Л.М. Щербак, Н.Б. Марченко // Матеріали VIІI міжнародної науково-практичної конференції «ІІРТК-2015», 18-19 травня 2015 року. – К.: НАУ, 2015. – С. 242-243.
 • Гумен М.Б. Оцінка параметрів якості обслуговування мережі LTE/SAE / М.Б. Гумен, Т.Ф. Гумен // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V міжнародна науково-практична конференція, 19-21 травня 2015 року. – Чернігів: ЧНТУ, 2015.– С.
 • Дергунов О.В. Дослідження фазового методу виявлення сигналів ультразвукового неруйнівного контролю / О.В. Дергунов // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V міжнародна науково-практична конференція, 19-21 травня 2015 року. – Чернігів: ЧНТУ, 2015.– С.
 • Монченко О.В. Прецизійний спосіб визначення пружних констант матеріалів / О.В. Монченко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V міжнародна науково-практична конференція, 19-21 травня 2015 року. – Чернігів: ЧНТУ, 2015.– С.
 • Куц Ю.В. Аналіз часових характеристик сигналів ультразвукового контролю в присутності ревербераційної завади / Ю.В. Куц, О.Д. Близнюк, О.С. Мельник, О.В. Монченко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V міжнародна науково-практична конференція, 19-21 травня 2015 року. – Чернігів: ЧНТУ, 2015.– С.
 • Куц В.Ю. Представлення і обробка даних вимірювань в системі залишкових класів / Ю.В. Куц // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V міжнародна науково-практична конференція, 19-21 травня 2015 року. – Чернігів: ЧНТУ, 2015.– С.
 • Монченко О.В.,. Дослідження амплітудно — частотних характеристик п’єзоперетворювачів для фазових ультразвукових приладів неруйнівного контролю/ Ю.В. Куц, Ю.А. Олійник, О.В. Монченко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V міжнародна науково-практична конференція, 19-21 травня 2015 року. – Чернігів: ЧНТУ, 2015.– С.
 • Куц Ю.В. Розвиток фазового радіолокаційного методу вимірювання великих відстаней системах / Ю.В. Куц // Матеріали міжнародної наукової конференції «Астрономічна школа молодих вчених», 20-22 травня 2015 року. – Житомир: Житомирський державний університет ім.. Івана Франка, 2015. – С. 50-51.Гумен М.Б. Систематизація навчальних матеріалів та досвід викладання дисципліни «Теорія процесів інформаційних систем» / М.Б. Гумен, Г.Г. Власюк , В.М. Співак В.М., Т.Ф Т.Ф. Гумен// Обробка сигналів і негаусівських процесів: V міжнародна науково-технічна конференція, 20-22 травня 2015 року. – Черкаси: ЧДТУ, 2015.– с.
 • P.  Mukhina, I.V. Seden, K.K. Sedelnikov, Mathematical model of error of accelerometer and gyro. XII Международная научно-техническая конференция «АВИА-2015», секція 4 Автоматизовані системи управління технологічними процесами, 28-29 квітня 2015 р., НАУ.
 • О.К. Аблесімов, Нелінійності в системах стабілізації інерційних об’єктів керування на рухомій основі. XII Международная научно-техническая конференция «АВИА-2015», секція 4 Автоматизовані системи управління технологічними процесами, 28-29 квітня 2015 р., НАУ.
 • M. Sineglazov, S.O. Dolgorukov, A multidisciplinary design optimization approach in the navigation equipment test table design. XII Международная научно-техническая конференция «АВИА-2015», секція 4 Автоматизовані системи управління технологічними процесами, 28-29 квітня 2015 р., НАУ.
 • Ю.М. Кеменяш, Алгоритм регулювання рівня наповненості баків літака пожежника. XII Международная научно-техническая конференция «АВИА-2015», секція 4 Автоматизовані системи управління технологічними процесами, 28-29 квітня 2015 р., НАУ.
 • P. Mukhina, I.V. Seden, Mathematical model of errors of visual correlation extremal navigation system. XII Международная научно-техническая конференция «АВИА-2015», секція 4 Автоматизовані системи управління технологічними процесами, 28-29 квітня 2015 р., НАУ.
 • A. Ziganshin, V.M. Sineglazov, Design of savonius rotor parameters. XII Международная научно-техническая конференция «АВИА-2015», секція 4 Автоматизовані системи управління технологічними процесами, 28-29 квітня 2015 р., НАУ.
 • Н.Ф. Tупицин, Расчет параметров газодинамического способа взлета БПЛА. XII Международная научно-техническая конференция «АВИА-2015», секція 4 Автоматизовані системи управління технологічними процесами, 28-29 квітня 2015 р., НАУ.
 • В.М. Синеглазов, М.К. Филяшкин, Информационно-алгоритмическое обеспечение возврата БПЛА в точку старта при воздействии сильных радиотехнических помех. XII Международная научно-техническая конференция «АВИА-2015», секція 4 Автоматизовані системи управління технологічними процесами, 28-29 квітня 2015 р., НАУ.
 • Halatenko O.S, NAU, Kyiv. Express system for determining the main parameters of grain quality and its imitation modeling, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Seden І.V., NAU, Kyiv. Vernier algorithm of adaptive filtration, smoothing and prediction of trajectories, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Yeremiy V.A., NAU, Kyiv. Avionics Full Duplex Switched Ethernet. Optical Fibre, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Sedelnikov K.K., NAU, Kyiv. Gyroaccelerometer system for measuring the angular orientation, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Gomoniuk K.A., NAU, Kyiv. Algorithmic support of searching visual cens, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Murziak Y.T., Derkach V.Y., NAU, Kyiv. GDI+: the next generation graphics interface, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Chistyakova L.V., NAU, Kyiv. Gaussian particle filtering algorithm of aided navigation, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Petrenko V. A., NAU, Kyiv. Marginalized particle filtering algorithm of aided navigation, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Mladentseva K.S., NAU, Kyiv. Cartographic database of visual CENS, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Soroka O.A., NAU, Kyiv. Synthesis of controller with static feedback, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Kusyk A.V., NAU, Kyiv. Calculation of take-off and landing gas-dynamic gear characteristics, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Vasyliev M.V., NAU, Kyiv. Software of navigation complex estimation system, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Бардон Л.В., НАУ, Київ. Межі та області стійкості систем стабілізації інерційних об’єктів керування, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Покита Є.А., НАУ, Київ. Автоматизація проектування дискретних систем, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Пилипенко Д.О., НАУ, Київ. Обчислювач інтегрованої навігаційної системи, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Вакулко А.О., НАУ, Київ. Системи керування космічними апаратами, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Трач Ю.В., НАУ, Київ. Пліс – базовий компонент сучасних цифрових пристроїв, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Трач Ю.В., НАУ, Київ. Графічні редактори математичних текстів, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Мошко В.В., НАУ, Київ. Розробка структури погодозалежного регулятора температури, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Огороднік Ю.А., НАУ, Київ. Мобільна установка для перевірки витоків газу в промислових та домашніх умовах, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Кутова Н.І. , НАУ, Київ. Оцінка якості систем стабілізації за нормованими непрямими показниками, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Данильченко Я.В., НАУ, Київ. Моделювання системи автоматичного керування квадрокоптером, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • Полегенько С., НАУ, Київ. Устройство приема «сигналов» живого организма, ПОЛІТ 2015. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи: тези доповідей ХIV міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ.
 • P. Mukhina, T.A. Yeremeyeva, A.O. Kuzmenko, M.I. Panarin, O.O. Revchuk, O.Y. Tkachenko Analysis of efficiency of use of Harris and Kanade–Lucas–Tomasi detectors for visual navigation tasks // Proceedings of the National Aviation University No. 2, 2015 р. – p.36-39.
 • Филоненко С.Ф. Исследование акустического излучения при механической оброботке композиционного материала / С.Ф. Филоненко, Т.В. Нимченко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. 222 – 223.
 • Филоненко С.Ф. Моделирование акустического излучения при термоактивационном разрушении поверхности композита / С.Ф. Филоненко, Т.В. Нимченко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 травня 2015 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. – 2015. – С. 256 – 258.
 • Швец В. А. Определение обратной корреляционной матрицы помехи по импульсной характеристике формирующего фильтра в адаптивной антенной решетке навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, GALILEO [Текст] / В. А. Швец, // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» : наук.-техн. конф., 16 – 22 березня 2015 р. : тези допов. – Київ:НТУУ «КПІ», – 2015, – С. 187 – 189.
 • Швец В. А. Адаптивные системы активного гашения и защиты акустической информации [Текст] / В. А. Швец, Р.Д. Цигвинцев, О. В. Стеценко // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» : наук.-техн. конф., 16 – 22 березня 2015 р. : тези допов. – Київ:НТУУ «КПІ», – 2015, – С. 280 – 282.
 • Рябова Л.В. Методы оценки качесва изображений / Л.В. Рябова // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. 244 – 246.
 • Молодец М.С. Особенности толерантности к неопределенности при принятии решений под воздействием случайных факторов / М.С. Молодец, Ю.П. Недайбида, Ю.В. Котова, Ю.И. Хлапонин // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. 244 – 246.
 • Kozlovskyi V. Fuzzy cognitive modeling in information security / V. Kozlovskyi, A. Mischenko, V. Vasianovich // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. 244 – 246.
 • Кудряков В.Ю. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НОВОГО, VII ТЕХНІКО-ПРОМИСЛОВОГО УКЛАДУ / В.Ю. Кудряков // Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015 р. – Київ : НАУ, 2015. – С..
 • Козьяков С.В. Методика використання методу оцінювання вмотивованості праці ІТ — фахівців /С.В. Козьяков // Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015 р. – Київ : НАУ, 2015. – С..
 • Трейтяк В.В. ТЕХНОЛОГІЯ ОБМІНУ ДАНИМИ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ ІНТЕГРОВАНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ РІЗНИХ РОЗРОБНИКІВ / В.В. Трейтяк // Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015 р. – Київ : НАУ, 2015. – С..
 • Власенко Ю.В. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ / Ю.В. Власенко // Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015 р. – Київ : НАУ, 2015. – С..
 • Хлевний А. О. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА / А. О. Хлевний // Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015 р. – Київ : НАУ, 2015. – С..
 • Толбатов С.В. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ПІДПРИЄМСТВ / С.В. Толбатов // Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015 р. – Київ : НАУ, 2015. – С..
 • Заріцький О.В. Дослідження інформаційних технологій оцінки та опису складності робіт / О.В. Заріцький, В.В. Судік // Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015 р. – Київ : НАУ, 2015. – С..
 • Баранник Д.А. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИ¬РОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛОПАТОК МОНОКОЛЁС / Д.А. Баранник // Політ. Сучасні проблеми науки : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015 р. – Київ : НАУ, 2015. – С..
 • Павленко П. М. ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ХОДІ ПАРАЛЕЛЬНИХ І СПІЛЬНИХ ПРОЕКТНИХ ТА ВИРОБНИЧИХ РОБІТ / П. М. Павленко, В.В. Трейтяк // АВІА-2015: ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 28-29 квіт. 2015 р.: матеріали доп. – Київ: НАУ, 2015. – С.
 • Павленко П. М. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ РОБІТ І РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ / П. М. Павленко, С.В. Толбатов, Т.М. Захарчук // АВІА-2015: ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 28-29 квіт. 2015 р.: матеріали доп. – Київ: НАУ, 2015. – С.
 • Власенко Ю.В. Функціональне моделювання процесу оцінювання компетентності / Ю.В. Власенко, Д.А. Бараннік // АВІА-2015: ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 28-29 квіт. 2015 р.: матеріали доп. – Київ: НАУ, 2015. – С.
 • Кudryakov FORECASTING OF DYNAMICS OF PRODUCTIVITY OF THE EQUIPMENT OF THE ENTERPRISE BY MEANS OF INFORMATION SYSTEM OF TECHNICAL OPERATION MANAGEMENT / Кudryakov V. // АВІА-2015: ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 28-29 квіт. 2015 р.: матеріали доп. – Київ: НАУ, 2015. – С.
 • Трейтяк В.В. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ДАНИХ В СЕРЕДОВИЩІ ІНТЕГРОВАНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ / В.В. Трейтяк // АВІА-2015: ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 28-29 квіт. 2015 р.: матеріали доп. – Київ: НАУ, 2015. – С.
 • Козьяков С.В. Розробка програмного забезпечення та інтерфейсу інформаційної підсистеми управління мотивацією ІТ-фахівців на підприємствах / С.В. Козьяков // АВІА-2015: ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 28-29 квіт. 2015 р.: матеріали доп. – Київ: НАУ, 2015. – С.
 • Хлевний А.О. МЕТОД ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ВИРОБНИЦТВА / А.О. Хлевний // АВІА-2015: ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 28-29 квіт. 2015 р.: матеріали доп. – Київ: НАУ, 2015. – С.
 • Толбатов С.В. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ПРОЕКТНИХ РОБІТ / С.В. Толбатов // АВІА-2015: ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 28-29 квіт. 2015 р.: матеріали доп. – Київ: НАУ, 2015. – С.
 • Заріцький О.В. Інформаційні технології в реалізації концепції розподіленого робочого простору та моделювання професійної діяльності людини / О.В. Заріцький, В.В. Судік // АВІА-2015: ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 28-29 квіт. 2015 р.: матеріали доп. – Київ: НАУ, 2015. – С.
 • Павленко П.М. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТНИХ РОБІТ / П. М. Павленко, С.В. Толбатов, Т.М. Захарчук // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V Міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 травня 2015 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ, 2015. – С. 249-250.
 • Власенко Ю.В. РОЗРОБКА МОДЕЛІ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ / Ю.В. Власенко, Д.О. Бараннік // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V Міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 травня 2015 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ, 2015. – С. 247-248.
 • Трейтяк В.В. КОНСОЛІДАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ДАНИХ В СЕРЕДОВИЩІ ІНТЕГРОВАНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ / В.В. Трейтяк, Р.В. Кулієв // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V Міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 травня 2015 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ, 2015. – С. 238-239.
 • Козьяков С.В. АЛГОРИТМ МЕТОДУ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ВИБОРУ КОМПЛЕКСУ МОТИВАЦІЇ ІТ — ФАХІВЦІВ / С.В. Козьяков // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V Міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 травня 2015 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ, 2015. – С. 245-246.
 • Кудряков В.Ю. Системи інтеграції засобів технологічної підготовки виробництва, PLM- і ERP-систем. перспективи розвитку / В.Ю. Кудряков // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V Міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 травня 2015 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ, 2015. – С. 237-238.
 • Хлевний А.О. МЕТОД УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РОЗШИРЕНОГО ПІДПРИЄМСТВА / А.О. Хлевний // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V Міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 травня 2015 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ, 2015. – С. 236.
 • Заріцький О.В. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ / О.В. Заріцький // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V Міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 травня 2015 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ, 2015. – С. 202.
 • Gnatyuk S.O. Cyberthreats mitigation in civil aviation: complex approach to provide the security of critical aviation information systems Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації: наук.-практ. конф., 25-28 лютого 2015 р.: тези доп. – К., 2015. – С. 30-33.
 • Gnatyuk S.O., Zhmurko T.O. Practical aspects of quantum cryptography using in real information & communication systems // Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації: наук.-практ. конф., 25-28 лютого 2015 р.: тези доп. – К., 2015. – С. 34-36.
 • Important issues for civil aviation cybersecurity / Sergiy Gnatyuk // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 9.
 • Okhrimenko A.O. Arithmetic Operations With Delayed Carry for Public Key Transformations. Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації Зб. наук. праць наук.-практ. конф., 25-28 лютого 2015 р. – Київ: Європейський університет, 2015. – С. 83-84.
 • Автоматизована система управління неструктурованою інформацією підприємства «ЄСКО» / Артем Шпакович // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 104.
 • Ануфрієнко К. П. Таксономія та застосування алгоритмів, натхнених внутрішніми біологічними схемами [Текст] / К.П. Ануфрієнко, Ю.Б. Коваленко, І.С. Березін, І.А. Щудлик // Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості : Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції : [16 квітня 2015 р.]. — Кіровоград : КНТУ, 2015. — С. 14–16.
 • Апаратний модуль захисту конфіденційних даних / Андрій Філіпов // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 79
 • Апаратний модуль розмежування доступу до інформаційних ресурсів / Дмитро Пуховець // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 68.
 • Безверха К.С. Блоковий алгоритм шифрування SANDO // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 77.
 • Блінов Є.О. Фазінг мережевого протоколу // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 71.
 • Блоковий шифр GUA / Юлія Гаврилюк // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 49
 • Бойко Ю.П. Метод компресії зображень з попереднім квантуванням компонент трансформант дискретного косинусного перетворення / Ю.П. Бойко // Матеріали VIII Міжнародна науково-технічної конференції «CSNT. Компютерні системи та мережні технології», 16-18 квітня 2015 р. : тези доп. – К. : НАУ, 2015. – С. 125.
 • Вороніна А.В.Забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів в умовах інформаційного протиборства // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 77.
 • Гаврилюк Ю.А. Удосконалений алгоритм шифрування CLEFIA // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 74.
 • Гізун А.І. Інтегрована модель представлення кризових ситуацій / А.І. Гізун // ITSEC-2015 : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції ITSEC. — К.: НАУ, 2015. — С. 47-49.
 • Гізун А.І. Метод виявлення та ідентифікації інцидентів-потенційних кризових ситуацій / А.І. Гізун, А.О. Корченко // АВІА-2015 : ХІІ міжнар. наук.-техн. конф., 28-29 квітня 2015 р. : тези доп. – К. : НАУ, 2015. – С. 122-125.
 • Гізун А.І. Огляд сучасних систем управління кризовими ситуаціями / Гізун А.І. // Політ. Сучасні проблеми науки: ХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015 року : тези доп. – К.: НАУ, 2015. – Т.2. – С.26.
 • Гізун А.І. Огляд сучасних систем управління кризовими ситуаціями // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 77.
 • Гізун А.І. Основні критерії індикатора оцінки рівня критичності кризової ситуації / А.І. Гізун, І.Ю. Гнатюк, М.О. Рябий // Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту: збірник наукових праць науково-практичної конференції. — К.: Видавництво Європейського університету, 2015. — С. 20-25.
 • Гнатюк В.О. Мережево-центричний підхід до управління кіберінцидентами // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 77.
 • Гнатюк С.О., Жмурко Т.О. Інновації квантової криптографії // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 77.
 • Гнатюк С.О., Сидоренко В.М. Критична інфраструктура держави // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 77.
 • Гнатюк В.О. Мережево-центричний підхід до управління кіберінцидентами / В.О. Гнатюк // XV міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»: Збірник тез. — К.: НАУ, 2015.
 • Гнатюк С.А., Кинаш Н.А., Труфанов А.И., Тихомиров А.А., Берестнева О.Г., Умеров Р.А. Топологическая уязвимость комплексной сети к атакам в различных фазах ее жизненного цикла Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації: наук.-практ. конф., 25-28 лютого 2015 р.: тези доп. – К., 2015. – С. 44-47.
 • Гріга В.С. Інформаційне забезпечення місцевого населення у зоні АТО // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 87.
 • Гуцал Г.А. Аналіз уразливостей OpenSSL // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 27.
 • Дуксенко Н. А. Аналіз інформаційного законодаства україни в умовах інформаційної війни // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 77.
 • Дуксенко Н. А., Паращук Т. І. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки держави у галузі цивільної авіації // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 77.
 • Захищений застосунок на основі технології VoIP / Євгеній Бондар // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 89
 • Захищений модуль перевірки знань студента з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» / Юлія Пархоменко, Ірина Лозова // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 50.
 • Іванченко Є.В. Особливості моделювання та аналізу захищених інфокомунікацій­них мереж з пакетною комутацією / Є.В., Іванченко В.О. Хорошко, В.Д. Козюра, М.П. Тимченко // Матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою Держави». 19 березня 2015 р. Київ. С. 382-384.
 • Іванченко І.С. Особливості моделювання та аналізу захищених інфокомунікацій­них мереж з пакетною комутацією / І.С. Іванченко, В.О. Хорошко, В.Д. Козюра // Матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою Держави». 19 березня 2015 р. Київ. С. 380-382.
 • Інтегрована модель представлення кризових ситуацій / Андрій Гізун // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 47.
 • Інформаційне протиборство у сучасних умовах / Надія Дуксенко, Тарас Паращук // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 53.
 • Кінзерявий О.М. Експериментальне дослідження стійкості методу побітового приховування даних у векторні зображення відносно афінних перетворень / О.М. Кінзерявий, В.М. Кінзерявий // Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації. — Київ : Видавництво Європейського університету, 2015. — С. 48-52.
 • Кінзерявий О.М. Модель прихованої передачі інформації в зображеннях через структуру динамічнних веб-сайтв / О.М. Кінзерявий, А.В. Вороніна // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 25.
 • Кінзерявий О.М., Вороніна А.В. Модель прихованої передачі інформації в зображеннях через структуру динамічних веб-сайтів // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 74.
 • Классификация алгоритмов деления и приведения по модулю для целых чисел в криптографических приложениях / Сергей Гнатюк, Мария Ковтун // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 55
 • Кобільник Б.Ю. Вплив «прогалин» у інформаційному законодавстві України на її уразливість у стані інформаційної війни // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 77.
 • Коваленко Ю.Б. Новітні технології управління корпоративним інформаційним контентом [Текст] / Ю.Б. Коваленко, Л.П. Рибалка // АВІА-2015 : Матеріали XII міжнародної науково-технічної конференції : [28-29 квітня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — Т.1. — С. 21–22.
 • Коваленко Ю.Б. Проблема підбору варіантів удосконалення проектованої системи фаззінгу з використанням генетичних алгоритмів [Текст] / Ю.Б. Коваленко, І. Ю. Мішина // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2015) = Integrated Intellectual Robotechnical Complexes (IIRTC‑2015) : Восьма міжнародна науково-практична конференція : [Збірник тез]. — К. : НАУ, 2015. — С. 65–71.
 • Коваленко Ю.Б. Статистичний аналіз вразливостей веб-сайту [Текст] / Юлія Бугай, Юлія Коваленко // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 45.
 • Коваленко Ю.Б. Таксономія та застосування алгоритмів, натхнених внутрішніми біологічними схемами [Текст] / К.П. Ануфрієнко, Ю.Б. Коваленко, І.С. Березін, І.А. Щудлик // Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості : Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції : [16 квітня 2015 р.]. — Кіровоград : КНТУ, 2015. — С. 14-16.
 • Коваленко Ю.Б. Таксономія та застосування біологічно натхненних алгоритмів [Текст] / Ю.Б. Коваленко, К.П. Ануфрієнко, І.С. Березін, І.А. Щудлик // АВІА-2015 : Матеріали XII міжнародної науково-технічної конференції : [28-29 квітня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — Т.1. — С. 44–47.
 • Коваленко Ю.Б. Фаззінг – як засіб захищеності веб-браузерів [Текст] / Ю.Б. Коваленко, О. О. Солоной // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2015) = Integrated Intellectual Robotechnical Complexes (IIRTC‑2015) : Восьма міжнародна науково-практична конференція : [Збірник тез]. — К. : НАУ, 2015. — С. 88–92.
 • Коваленко Ю.Б., Мішина І.Ю. Розробка альтернативної системи захисту інформації на основі існуючого проекту // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 77.
 • Ковтун М. Г. Быстрое деление целых чисел для криптографических приложений / Ковтун М. Г, В. Ю. Ковтун, С. А. Гнатюк // ХVІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Безпека інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах», 26-28 травня 2015 р., тези доп. – К. 2015.
 • Ковтун М. Г. Классификация алгоритмов деления и приведения по модулю для целых чисел в криптографических приложениях / Ковтун М. Г, С. А. Гнатюк // The 5th International Scientific Conference ITSEC: V міжнар. наук.-техн. конф», 19–22 травня 2015 р. тези доп. – К., 2015. С. 56-57.
 • Ковтун М. Г. Модифицированный алгоритм Евклида для деления больших целых чисел двойной и одинарной точности / Ковтун М. Г, В. Ю. Ковтун // Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості: Зб. тез доп. Всеукр. наук.-пр. конф., 16 квітня 2015 року, м. Кіровоград: КНТУ, 2015. – С.56 -57.
 • Ковтун М. Г. Модифицированный расширенный алгоритм Евклида для деления больших целых чисел двойной точности на числа одинарной точности / Ковтун М. Г, С. А. Гнатюк // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – с. 77.
 • Ковтун М. Г. Подходы к повышению производительности операции деления больших целых чисел, на основе расширенного алгоритма Евклида / Ковтун М. Г, В. Ю. Ковтун // Матеріали VII міжн. наук.-практ. конф. “Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії”: тези доп., 17 – 18 квітня 2015 р. – Х.:ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2015. – с. 31-32.
 • Ковтун М. Г. Ускоренное мультипликативное инвертирование в двоичном поле для ДСТУ 4145-2002 / Ковтун М. Г, С. А. Гнатюк // «АВІА: ХII Міжн. наук.-техн. конф.», 28-29 квітня 2015 р., тези доп. – К., 2015. – С.45-46.
 • Козел Т.І. Маніпулювання думкою суспільства під впливом держави через засоби масової комунікації // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 77.
 • Комплексна система захисту інформації автоматизованої системи другого класу підприємства ВП «Надія» / Денис Кириленко // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 67
 • Корченко А.А. Моделирование эталонов параметров для систем выявления кибератак / А.А.Корченко, А.И. Гизун // АВІА-2015 : ХІІ міжнар. наук.-техн. конф., 28-29 квітня 2015 р. : тези доп. – К. : НАУ, 2015. – С. 125-128.
 • Корченко А.Г. Представление эталонов параметров лингвистических переменных для систем анализа и оценивания рисков информационной безопасности / А.Г. Корченко, С.В. Казмирчук, А.Ю. Гололобов // «Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захист інформації»: Зб. Наук. праць. Наук.-практ. конф., м. Київ, 25-28 лютого 2015 р., Європейський університет: – К.: Вид-во Європейського університету, 2015. – С. 70-75.
 • Корченко А.А. Метод определения идентифицирующих термов для систем выявления кибератак / А.А. Корченко // Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації (CICSIS-2015) : зб. наук. праць наук.-практ. конф. : Тези доп. – Київ, 25-28 лютого 2015 року – С. 64-67.
 • Корченко А.А. Модель базових компонент для виявлення кібератак на ресурси інформаційних систем / А.А. Корченко // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : VI наук.-практ. конф. : Тези доп. – Київ, 19 березня 2015 року – С. 274-275.
 • Корченко О.Г. Взаємозв’язок наукового та освітнього компонентів підготовки конкурентоспроможних фахівців у галузі інформаційної безпеки / Корченко О.Г., Гнатюк С.О. // Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації: наук.-практ. конф., 25-28 лютого 2015 р.: тези доп. – К., 2015. – С. 68-69.
 • Криптографічний модуль захищеного інтерактивного обміну даними / Олександра Горячева // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 58
 • Матвіїв Д.С. Пристрій управління доступом користувачів до інформаційних ресурсів автоматизованих систем // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 71.
 • Методика контролю та перевірки достовірності джерел аналітичної інформації підприємства / Оксана Дуксенко // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 110.
 • Методика побудови стратегії інформаційних технологій приватного підприємства / Юлія Ферапонтова // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 105.
 • Методика тестування засобів виявлення вторгнень / Олександра Панченко // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 105
 • Методичні рекомендації оцінки потенціалу системи управління підприємством / Віталій Бродовенко // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 117.
 • Методичні рекомендації, щодо використання методів і стандартів у контролі й оцінці якості інформаційних систем і технологій підприємства / Дмитро Барсуков // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 113.
 • Модель автоматизації управління на CRM-платформі / Сергій Смаль // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 106.
 • Модель оцінки ефективності роботи груп реагування на інциденти / Микола Козак, Віктор Гнатюк // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 52.
 • Модель оцінки ступеня скорочення об’ємів відеоданих з наявні // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 46.
 • Модуль виявлення уразливостей web-сайту / Олександр Камишин // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 65.
 • Модуль захисту бази даних клієнтів приватного підприємства / Олександр Боднарчук // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 83.
 • Модуль захисту ресурсів інформаційних систем від кібератак / Микита Кравчинський // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 64.
 • Модуль несанкціонованого отримання інформації по аудіоканалу / Вадим Прокопчук // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 91.
 • Модуль підтримки прийняття рішень для системи менеджменту інформаційної безпеки / Антон Куліковський // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 94.
 • Можливості міжсайтового скриптингу та захист від нього / Дар’я Горчиліна // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 42.
 • Основні програмні технології забезпечення захищеності електронного документообігу / Кирило Ануфрієнко, Єгор Часновcький // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 34.
 • Павлович П.А. Захищена система моніторингу на базі безпроводової сенсорної мережі // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 73.
 • Паращук Т. І. Сучасна інформаційна зброя // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 72.
 • Підходи до систематизації методів виявлення уразливостей XSS та SQL-ін’єкції / Кирило Ануфрієнко // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 39.
 • Поліщук Ю.Я. Методи медіа-маніпулятивного впливу на особу // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 70.
 • Положенцев А.А. Інформаційна війна // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 73.
 • Прoгрaмний мoдуль зaхисту персoнaльних дaних клiєнтiв кoмерцiйнoї oргaнiзaцiї / Віталіна Карук, Володимир Щербина // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 51.
 • Программный модуль выявления атак на локальный компьютер / Станислав Топчеев // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 76.
 • Програмна модель для системи виявлення вторгнень / Євген Кравченко // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 61.
 • Програмний засіб для безпечної передачі даних у комп’ютерних мережах на основі удосконаленого алгоритму шифрування Camellia / Сергій Кохан // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 70.
 • Програмний застосунок захищеного зберігання даних для Android OS / Сабіна Абдулалієва // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 57.
 • Програмний застосунок захисту даних веб-сайту / Владислав Лаховський // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 80.
 • Програмний модуль забезпечення безпеки бази даних системи підтримки прийняття рішень / Ігор Приліпко // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 88.
 • Програмний модуль захисту бази даних хірургічного відділення / Соломія Кука // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 82.
 • Програмний модуль захисту даних від модифікацій / Вероніка Трофімук // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 92.
 • Програмний модуль захисту інформації в телекомунікаційних мережах / Віталій Вальчевський // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 66.
 • Програмний модуль захисту сервера від прихованого сканування / Ростислав Лацик // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 93.
 • Програмний модуль контролю роботи користувачів локальної мережі приватного підприємства / Дмитро Ейзенбрук // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 62.
 • Програмний модуль моніторингу змін веб-ресурсів / Андрій Шпильовий // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 109
 • Програмний модуль розмежування доступу до даних приватного підприємства / Єлизавета Васильева // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 78.
 • Програмно-аналітична система оцінки захищеності ресурсів інформаційних систем / Роман Абакумов // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 108.
 • Програмно-апаратна архітектура захищеної корпоративної мережі акціонерного банку / Дмитро Вобліков // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 74.
 • Руренко В.Л. Методи інформаційно-психологічного маніпулятивного впливу // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 78.
 • Руренко В.Л., Програмний модуль хешування даних // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 76.
 • Самусь В.П. Пропаганда в мережі Інтернет // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 37.
 • Сапожнік Т.М. Інформаційно-психологічна безпека особи, суспільства держави // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 47.
 • Система виявлення атак на основі он-лайн пасток / Анастасія Бондарчук // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 86.
 • Система забезпечення підтримки процесу аудиту / Євгеній Куделя // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 115.
 • Система захисту від атак на основі Honeypot» / Микола Козленко // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 63.
 • Система захисту від загроз Botnet / Денис Богословець // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 71.
 • Система захисту програмного забезпечення від прихованого сканування / Андрій Козлов // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 74.
 • Система захищеного міжабонентського зв’язку / Артем Мельніков // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 59.
 • Система ідентифікації атак на оперативних пастках / Ігор Басай // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 84.
 • Система менеджменту інформаційної безпеки акціонерного банку / Артем Фузік // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 60.
 • Система менеджменту інформаційної безпеки підприємства «Ала Пост» / Ксенія Коренюк // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 75.
 • Система менеджменту інформаційної безпеки юридичної фірми «БМ партнери» / Євгеній Білий // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 69.
 • Система менеджменту ІТ-інцидентів в мультисервісній телекомунікаційній мережі / Дмитро Самофалов // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 77.
 • Система оцінки ризиків в банківській діяльності / Ольга Котик // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 107.
 • Система оцінювання ризиків приватного підприємства / Юрій Лізунов // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 111.
 • Система розпізнавання та блокування DDos-атак типу HTTP‑flood / Віталій Місін // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 81.
 • Система управління інцидентами інформаційної безпеки підприємства «Руслів» / Іван Марухно // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 73.
 • Системний аналіз отримання сертифікату відкритого ключа GlobalSign / Людмила Рибалка // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 30.
 • Статистичний аналіз вразливостей веб-сайту / Юлія Бугай, Юлія Коваленко // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 45
 • Стеганографічний програмний модуль для забезпечення конфіденційності даних / Максим Журавльов // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 87.
 • Технологічно-інформаційний апарат аналізу цілей управління сучасним підприємством / Дмитро Губочкін // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 112.
 • Удосконалена система аналізу та оцінювання ризиків / Юлія Рафалюк // ITSEC : Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції : [19-22 травня 2015 р.]. — К. : НАУ, 2015. — С. 103.
 • Хорошко В.О.  Дослідження принципів побудови захищених систем управління / Хорошко В.О., Козюра В.Д., Скоробогатько О.А., Хохлачова Ю.Є. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави. : матеріали IV наук.-практ. конф. – Київ, 2015. – С. 385-387.
 • Хохлачова Ю.Є. Моделювання впливів на інформаційні системи / Хохлачова Ю.Є. // Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації : матеріали наук.-практ. конф. – Київ, 2015. – С. 124-127.
 • Шаховал О.А. Інформаційно-технічний вплив на особу, суспільство, державу // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 77.
 • Шпакович А.В. Автоматизована система управління неструктурованою інформацією на підприємстві «ЄСКО» // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 77.
 • Ярошенко О.О. Основні риси сучасних методів ведення інформаційної війни // «Політ. Сучасні проблеми науки»: ХV Міжн. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 8-9 квітня 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 17.
 • Шевченко В.О. Дослідження неоднорідності паперового полотна за допомогою комп’ютерної обробки сканованих зображень / А.О. Шевченко, П.П. Когут, Ю.Т. Герасименко // Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспектива: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 23-27 лютого 2015 р.: тези доповіді. — Тернопіль, 2015. – С.64-65.
 • Шевченко В.О. Моделювання світлорозподілу світлодіодних світильників / А.О. Шевченко, Н.Г. Пряхіна, Т.І. Яреміч // Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспектива: 5-ая Міжнар. наук.-техн. конф., 23-27 лютого 2015 р.: тези доповіді. — Тернопіль, 2015. – С.75.
 • Дев’яткіна С.С. Особливості проектування вертодромів та вертолітних площадок цивільної авіації / С.С. Дев’яткіна, С.Г. Ванецян // АВІА-2015: XІІ міжнар. наук.-техн. конф., 28-29 квітня 2015 р.: тези доп. – К., 2015. – Т. ІІІ. – С. 13–16.
 • Квач Ю.М. Обгрунтування методики по розрахунку дальності видимості на злітно-посадковій смузі / Ю.М. Квач // Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспектива: 5-ая Міжнар. наук.-техн. конф., 23-27 лютого 2015 р.: тези доповіді. — Тернопіль, 2015. – С.66-67.
 • Дев’яткіна С.С. Визначення дальності видимості на злітно-посадковій смузі з аеронавігаційними світлосигнальними вогнями малої інтенсивності / С.С. Дев’яткіна, С.Г. Ванецян // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Квач Ю.М. Моделі умов посадки повітряних суден / Ю.М. Квач, К.В. Киркач, О.В. Молчанов // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Юрчук А.О. Системи автоматизованого проектування в робототехніці / А.О. Юрчук // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Юрчук А.О. Системи автоматизованого проектування в робототехніці / А.О. Юрчук // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Квасников В.П. Современное представление об интеллектуальном процессе как совокупности выбора / В.П. Квасніков, Е.В. Ткач // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Квасников В.П. Вимірювання деформацій і напружень в об’єктах досліджень / В.П. Квасніков, Т.І. Ганєва // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Квасников В.П. Математична модель компенсації температурної похибки / В.П. Квасніков, М.О. Катаєва // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Квасников В.П. Аналіз методів визначення магнітних та електричних параметрів електротехнічних сталей / В.П. Квасніков, К.С. Слесаренко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Осмоловський О.І. Автоматизована система вимірювання параметрів акустичних перетворювачів / О.І. Осмоловський // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Starchenko E. More electric aircraf / Е. Starchenko, S. Tovstolis, V.S. Martyniuk // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Кочеткова О.В. Система керування процесом функціонування туристичного комплексу на основі сучасних інформаційних технологій / О.В. Кочеткова, Л.О. Борковська, Н.В. Сушко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Любченко В.В. Структура програмного забезпечення візуалізації даних / В.В. Любченко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Филоненко С.Ф. Исследование акустического излучения при механической оброботке композиционного материала / С.Ф. Филоненко, Т.В. Нимченко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Шелуха А.О. Идентификация параметров в сложных технических системах / А.О. Шелуха // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Прозоря О.С. Економічна інформація як об’єкт автоматизованого обліку залежно від розміру суб’єкта підприємництва / О.С. Прозоря, О.О. Шелуха // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Леонов В.В. Підходи щодо підготовки промисловості України по забезпеченню сектору безпеки і оборони в сучасних умовах / В.В. Леонов, А.Д. Наливайко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Леонов В.В. Підходи щодо порядку формування Державних програм озброєння / В.В. Леонов, А.Д. Наливайко // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Наливайко А.Д. Стратегічне планування з формування та реалізації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики держави / А.Д. Наливайко, Поляєв А.І. // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси: 8-а Міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 травня 2015 р.: тези доповіді – К., 2015. – С. .
 • Шелуха А.О. Система автоматического захвата и сопровождения наблюдаемого объекта в сложных технических системах / А.О. Шелуха, П.Л. Игнатенко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 травня 2015 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2015.– С..
 • P. Mukhina. Algorithm of gaussian particle filter for the trajectory estimation in correlation extreme navigation system. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.1.
 • K. Filyashkin. Comparative analysis of data fusion algorithms in inertial-satellite navigation systems. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.8.
 • Ablesimov. Stability borders and regions of stabilization systems of inertial control objects. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.13.
 • M. Sineglazov, S.O. Dolgorukov. Optimal choice of the technical means of heading, pitch and bank channel subsystems of navigation equipment simulation table. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.17.
 • .V. Roman. Increase of effectiveness of hardware-in-the-loop test bench. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.22.
 • V. Kalinichenko, V.N. Fedosenko, E. I. Andrienko. The methodic of cleanroom ventilation and air conditioning system design. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.27.
 • V. Kalinichenko, V.N. Fedosenko, N.S. Voropaev. Effectiveness improvement of cleanroom design. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.32
 • M. Sineglazov, A. P. Godny. Integration design complex of cad systems. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.36
 • V. Kulbaka. Dynamic data integration in the design of wind-power plant. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.41
 • I. Krynetskyi, V.N. Fedosenko, E.N. Radko. Geometric sizes determination of clean zones. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.45.
 • M. Kemeniash, O.I. Chumachenkо. An intelligence image processing system. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.49.
 • P. Mukhina, I.V. Seden. Algorithm of inertial navigation system correction by means of correlation extreme navigation system. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.58.
 • V. Melnikov, O.V. Glushko, R. Yu. Tkachev. On stability providing method of continued fraction approximation. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.66.
 • Monchenko O.V. Uncertainly Estimation in Phase Ultrasound Method // AVIATION IN THE XXI-st CENTURY “Safety in Aviation and Space Technologies”: THE SIXTH WORLD CONGRESS, September 23-25, 2014. – Kyiv. – Volume 1. – P. 1.7.30-1.7.33.
 • Sokolovska G.V. Measurement systems of characteristics of radio emission on the basis of acoustooptic spectrum analyzer // AVIATION IN THE XXI-st CENTURY “Safety in Aviation and Space Technologies”: THE SIXTH WORLD CONGRESS, September 23-25, 2014. – Kyiv. – Volume 1. – P. 1.7.1-1.7.4.
 • Sunetchiieva S.R. Procedure of statistical data processing in non-destructive testing // AVIATION IN THE XXI-st CENTURY “Safety in Aviation and Space Technologies”: THE SIXTH WORLD CONGRESS, September 23-25, 2014. – Kyiv. – Volume 1. – P. 1.7.9-1.7.13.
 • Редько О.О. Визначення умов адекватності застосування робастних алгоритмів / О.О. Редько // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014): Тези доповідей ХІІ Міжнародної конференції, 14-16 жовтня 2014 р. – Вінниця: Вінницький національний технічний університет, 2014. – С.23.
 • Єременко В.С. Програмна реалізація розпізнавання двох об’єктів з негауссовими законами розподілу / В.С. Єременко, О.Т. Бем // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014): Тези доповідей ХІІ Міжнародної конференції, 14-16 жовтня 2014 р. – Вінниця: Вінницький національний технічний університет 2014. – С.21.
 • Єременко В.С. Програмне забезпечення системи обробки даних динамічних випробувань тягово-рухомого складу / В.С. Єременко, П.А. Шегедін // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014): Тези доповідей ХІІ Міжнародної конференції, 14-16 жовтня 2014 р. – Вінниця: Вінницький національний технічний університет , 2014. – С. 168.
 • Близнюк О.Д. Практична реалізація фазового способу ультразвукової товщинометрії / О.Д.Близнюк, Ю.В. Куц, О.В. Монченко, Ю.А. Олійник // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання: збірник матер. допов. VII Міжнародної науково-технічної конференції і виставки, 25-28 листопада 2014 р. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2014. – С. 59-53
 • Єременко В.С. Інформаційне забезпечення аналізу даних динамічних випробувань рухомого складу / В.С. Єременко, П.А. Шегедін // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання: збірник матер.допов. VII Міжнародної науково-технічної конференції і виставки, 25-28 листопада 2014 р. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2014. – С. 292-297
 • Єременко В.С. Метод псевдо-генеральної сукупності / В.С. Єременко, О.Т. Бем // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації (ОМІСПІ-2014) ІІІ науково-технічна конференція. 25-26 вересня 2014. Львів. – Львів: Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – С.91-94.
 • Єременко В.С. Система обробки результатів випробувань демпфірувальних властивостей гасників коливань залізничного транспорту / В.С. Єременко, П.А. Шегедін // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації (ОМІСПІ-2014) ІІІ науково-технічна конференція. 25-26 вересня 2014. Львів. – Львів: Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – С. 157-160.
 • M. Sineglazov. Computer Aided-Design Problems of Unmanned Aerial Vehicles Integrated Navigation Complexes, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and
  Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 9 – 14.
 • Mukhina. Particle Filtering in Complex Correlation-Extremal Navigation, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 44 – 48.
 • M. Sineglazov. Main Features of Terrain Navigation Systems, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv,Ukraine, pp. 49 – 52.
 • K. Filyashkin. Combined Sensor of Angular Parameters for Small Unmanned Aerial Vehicles, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 53 – 58.
 • M. Sineglazov. Landmarks Navigation Software, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 62 – 65.
 • M. Sineglazov. Data Processing in Landmarks Navigation Software, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 82 – 85.
 • Ablesimov. Odometer Navigation Systems, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 86 – 87.
 • F. Tupitsin. Operative Programming Method of Flight Route, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 88 – 90.
 • Sineglazov, S. Shildskyi. Navigation systems based on GSM, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 95 – 98.
 • Sineglazov. Software of GSM Channel for Definition of UAV Location, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 104 – 107.
 • M. Sineglazov , S. O. Dolgorukov. Test Bench of UAV Navigation Equipment, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, pp. 108 – 111.
 • Artyshenko, M. Kamaev. Integrated Visual-Vided Navigation System, 2014 IEEE 3rd Int. Conf. Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). Proc. Oct. 14-17, 2014. Kyiv, Ukraine, Integrated Visual-Vided Navigation System, pp. 112 – 116.
 • P. Mukhina. Algorithm of gaussian particle filter for the trajectory estimation in correlation extreme navigation system. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.1.
 • K. Filyashkin. Comparative analysis of data fusion algorithms in inertial-satellite navigation systems. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.8.
 • Ablesimov. Stability borders and regions of stabilization systems of inertial control objects. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.13.
 • M. Sineglazov, S.O. Dolgorukov. Optimal choice of the technical means of heading, pitch and bank channel subsystems of navigation equipment simulation table. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.17.
 • V. Roman. Increase of effectiveness of hardware-in-the-loop test bench. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.22.
 • V. Kalinichenko, V.N. Fedosenko, E. I. Andrienko. The methodic of cleanroom ventilation and air conditioning system design. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.27.
 • V. Kalinichenko, V.N. Fedosenko, N.S. Voropaev. Effectiveness improvement of cleanroom design. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.32
 • M. Sineglazov, A. P. Godny. Integration design complex of cad systems. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.36
 • V. Kulbaka. Dynamic data integration in the design of wind-power plant. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.41
 • I. Krynetskyi, V.N. Fedosenko, E.N. Radko. Geometric sizes determination of clean zones. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.45.
 • M. Kemeniash, O.I. Chumachenkо. An intelligence image processing system. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.49.
 • P. Mukhina, I.V. Seden. Algorithm of inertial navigation system correction by means of correlation extreme navigation system. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.58.
 • V. Melnikov, O.V. Glushko, R. Yu. Tkachev. On stability providing method of continued fraction approximation. PROC. THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies». Sept. 23-25, 2014, vol. 1 Automated process control systems. 1.8.66.
 • Mukhina M., Seden I Visual correlation extreme navigation system Матеріали науково-технічної конференції «Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM». — К.: НАУ, 2014. с. 78.
 • Filonenko S. Analysis of the amplitude parameters of acoustic emission by friction composites/ S. Filonenko, T.Nimchenko// Proceedings of the sixth world congress “Aviation in the XXI-st century” (September 23-25, Kyiv, Ukraine, 2014).-V1.-P-1.9.9-1.9.12
 • Pavlenko P. Development of information system of assessment of complexity of project works / P. Pavlenko, S. Tolbatov // AVIATION IN THE XXI-st CENTURY “Safety in Aviation and Space Technologies”: The Sixth World congress, September 23-25, 2014. – Kyiv: National Aviation University, 2014. − V. 1. – P. 1.9.1–1.9.4.
 • Treityak V. Information technology of consolidation and synchronization of production and normatively certificate information / V. Treityak // AVIATION IN THE XXI-st CENTURY “Safety in Aviation and Space Technologies”: The Sixth World congress, September 23-25, 2014. – Kyiv: National Aviation University, 2014. − V. 1. – P. 1.9.5–1.9.8.
 • Pavlenko P. Using cloud services in educational process / P. Pavlenko, V. Gavrylenko, O. Galkin, O. Kovalchuk // AVIATION IN THE XXI-st CENTURY “Safety in Aviation and Space Technologies”: The Sixth World congress, September 23-25, 2014. – Kyiv: National Aviation University, 2014. − V. 1. – P. 1.9.13–1.9.15.
 • Pavlenko P. Vexicle traffic safety control in non-stationary environment / P. Pavlenko, G. Baranov, I. Tyhonov, V. Mironova, O. Prohorenko // AVIATION IN THE XXI-st CENTURY “Safety in Aviation and Space Technologies”: The Sixth World congress, September 23-25, 2014. – Kyiv: National Aviation University, 2014. − V. 1. – P. 1.9.20–1.9.23.
 • Khlevnyy A. The method of analysis and performance management of dispersed production planning / A. Khlevnyy // AVIATION IN THE XXI-st CENTURY “Safety in Aviation and Space Technologies”: The Sixth World congress, September 23-25, 2014. – Kyiv: National Aviation University, 2014. − V. 1. – P. 1.9.24–1.9.31.
 • Koziyakov S. V. Using ARIS SIMULATION toolset for modeling the process of evaluating IT-specialists’ motivation to work / S. V. Koziyakov // AVIATION IN THE XXI-st CENTURY “Safety in Aviation and Space Technologies”: The Sixth World congress, September 23-25, 2014. – Kyiv: National Aviation University, 2014. − V. 1. – P. 1.9.32–1.9.36.
 • Vlasenko Y. V. Method of estimating the IntegratZed competence of an IT-specialist / Y. V. Vlasenko // AVIATION IN THE XXI-st CENTURY “Safety in Aviation and Space Technologies”: The Sixth World congress, September 23-25, 2014. – Kyiv: National Aviation University, 2014. − V. 1. – P. 1.9.37–1.9.41.
 • Pavlenko P. Developing analysis of job complexity for needs of national trade market / P. Pavlenko, O. Zaritskyi, V. Sudik // AVIATION IN THE XXI-st CENTURY “Safety in Aviation and Space Technologies”: The Sixth World congress, September 23-25, 2014. – Kyiv: National Aviation University, 2014. − V. 1. – P. 1.9.46–1.9.48.
 • Zaharchuk T. Determination of efficiency of functioning of the integrated informative system / T. Zaharchuk, M. V. Dvoieglazova // AVIATION IN THE XXI-st CENTURY “Safety in Aviation and Space Technologies”: The Sixth World congress, September 23-25, 2014. – Kyiv: National Aviation University, 2014. − V. 1. – P. 1.9.49–1.9.51.
 • Kudryakov V. Information analysis aspects spatial dimension relations / V. Kudryakov, А.A. Borisov, S.G. Bondarenko // AVIATION IN THE XXI-st CENTURY “Safety in Aviation and Space Technologies”: The Sixth World congress, September 23-25, 2014. – Kyiv: National Aviation University, 2014. − V. 1. – P. 1.9.75–1.9.80.
 • Швець В. А. Обчислення кореляційної матриці завади на підставі імпульсної характеристики обілюючого фільтра в глобальних навігаційних системах GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО. Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального призначення [Текст] / В. А. Швець // ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р.: тези доп. − Житомир: ЖВІ ДУТ, 2014. − С. 248 − 249.
 • O. Okhrimenko, V.Yu. Kovtun, O.L. Stokipniy. Integer representation with delayed carry. AVIATION IN THE XXI-st CENTURY – Safety in Aviation and Space Technologies: VI World Congress, September 23-25, 2014. Proceedings. –К. : NAU, 2014. – P. 1.11.10–1.11.14.
 • Antipov A.L., Kinash N.A., Trufanov A.I., Tikhomirov A.A., Gnatyuk S.O., Umerov R.A. Dynamic ontology of air traffic management systems: networking and modeling Aviation in the XXI-st century. Safety in Aviation and Space Technologies: the VI world congress, September 23-25, 2014: abstracts. – К., 2014. – V. 1 – P. 1.11.14-1.11.18.
 • Gizun A.I. Base parameters of forecasting and identification of computer attacks in information and communication systems / A.I. Gizun, S.I. Topcheev, M.O. Ryabyy // Proceedings the sixth world congress «Aviation in the XXI-st century». “Safety in Aviation and Space Technologies”. — Volume 1. — К.: NAU, 2014. — P. 1.11.40-1.11.44.
 • Gnatyuk S.O., Sidorenko V.M. Criteria for the identification of critical infrastructures of the state // Aviation in the XXI-st century. Safety in Aviation and Space Technologies: the VI world congress, September 23-25, 2014: abstracts. – К., 2014. – V. 1 – P. 1.11.68-1.11.71.
 • Gnatyuk S.O., Zhmurko T.O. Quantum game theory in classification of quantum information security methods // Aviation in the XXI-st century. Safety in Aviation and Space Technologies: the VI world congress, September 23-25, 2014: abstracts. – К., 2014. – V. 1 – P. 1.11.36-1.11.39.
 • Gnatyuk V. Basic criteria of cert’s working efficiency / V. Gnatyuk //Aviation in the XXI-st century. Safety in Aviation and Space Technologies: the VI world congress, September 23-25, 2014: abstracts. – К., 2014. – V. 1 – P. 1.11.27-1.11.31.
 • Kinzeryavyy O. Method of template hiding data in vector images structure / O.Kinzeryavyy, V. Kinzeryavyy // The sixth world congress «Aviation in the XXI-st century» : “Safety in Aviation and Space Technologies”. — К., 2014. — V.1. — С. 568-572.
 • Korchenko O.G., Gnatyuk S.O. Complex approach to mitigate cyberthreats in civil aviation // Aviation in the XXI-st century. Safety in Aviation and Space Technologies: the VI world congress, September 23-25, 2014: abstracts. – К., 2014. – V. 1 – P. 1.11.1-1.11.4.
 • Kovalenko Yu.B. System and models for computer networks and systems penetration testing [Текст] / Yu.B. Kovalenko, E.O. Sokolov // AVIATION IN THE XXI-st CENTURY : THE SIXTH WORLD CONGRESS “Safety in Aviation and Space Technologies” : PROCEEDINGS. — K. : NAU, 2014. — Volume 1. — P. 1.11.32–1.11.35.
 • Vladislav Kovtun. Integer representation with delayed carry/ Andrey Okhrimenko, Stokipniy Aleksandr, Kovtun Vladislav // AVIATION IN THE XXI-st CENTURY – Safety in Aviation and Space Technologies: VI World Congress, September 23-25, 2014. Proceedings. –К. : NAU, 2014. – P. 1.11.10–1.11.14.
 • Булах М.Г. Модифицированный метод инвертирования в двоичном поле / Ковтун В.Ю., Булах М.Г. // Научно-практическая конференция «Проблемы эксплуатации и защиты информационно-коммуникационных систем», 2-5 июня 2014 г., г. Киев, Украина / Нац. авіац. ун-т, Держ. служба спец. зв’язку та захисту інформації України, TP-LINK UKRAINE. — Київ : Інтерсервіс, 2014. – с. 119.
 • Иванченко Е.В. Основные проблемы и перспективы информационной безопасности Украины / Іванченко Є.В., Хорошко В.О., Козюра В.Д. // Матеріали III наук.-техн. конф. «Захист інформації і безпека інформаційних систем». 05-06 червня 2014 р. Львів. С. 122-123.
 • Казмірчук С.В. Метод трансформирования термов лингвистических переменных в задачах анализа и оценивания рисков информационной безопасности / С.В. Казмірчук, А.Ю. Гололобов // 18-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке». Сб. материалов форума. Т. 9. Международная конференция «Управление знаниями и конкурентная разведка» – Харьков: ХНУРЭ. 2014. – C. 77-78.
 • Кінзерявий О.М. Метод шаблонного приховування даних у векторні зображення / О.М. Кінзерявий, В.М. Кінзерявий // Інфокомунікації — сучасність та майбутнє : четверта міжнародна науково-практична конференція. — О. : ОНАЗ, 2014. — Ч.4. — С. 48-52.
 • Кінзерявий О.М. Шаблонний метод приховування даних у векторні зображення на основі розбиття кривих Без’є / O.М. Кінзерявий // Захист інформації і безпека інформаційних систем : ІІІ міжнародна науково-технічна конференція. — Л. : Українська академія друкарства, 2014. – С. 86-87.
 • Коваленко Ю. Б. Автоматичне формування експлойтів для застосунків управління знаннями та конкурентної розвідки [Текст] / Кирило Петрович Ануфрієнко, Юлія Борисівна Коваленко // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке : Материалы 18-го Международного молодежного форума. Т. 9. Международная конференция «Управление знаниями и конкурентная разведка». — Харьков : ХНУРЭ, 2014. — С. 73–74.
 • Коваленко Ю. Б. Програмний комплекс тестування комп’ютерних систем на проникнення [Текст] / Юлія Коваленко, Єгор Соколов // ITSEC : Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції. — К. : НАУ, 2014. — С. 86.
 • Коваленко Ю. Б. Синергетичний підхід в процесі дослідження соціально-економічних систем [Текст] / Юлія Борисівна Коваленко, Кирило Петрович Ануфрієнко // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке : Материалы 18-го Международного молодежного форума. Т. 9. Международная конференция «Управление знаниями и конкурентная разведка». — Харьков : ХНУРЭ, 2014. — С. 128–129.
 • Коваленко Ю. Б. Система інтелектуального фаззінгу [Текст] / Марина Савчук, Юлія Коваленко // ITSEC : Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції. — К. : НАУ, 2014. — С. 69.
 • Ковтун В.Ю. Классификация методов повышения производительности операции приведения по большому простому модулю / А.А. Охрименко, В.Ю. Ковтун // Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії: VІ міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 квітня 2014 р.: тези доп. – Харків, 2014. – С. 253.
 • Корченко О.Г. Система оцінювання ризиків інформаційної безпеки / Корченко О.Г., Казмірчук С.В., Гололобов А.Ю. // «Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем (SITS`2014)»: 6-та Всейкраїнська наук.-практ. конф., 09-12 вересня 2014 р.: тези доп. – с.Коблево Миколаївської обл., 2014. – С. 44-48.
 • Корченко А.А. Формирование эвристических правил для систем обнаружения вторжений / А.А. Корченко // Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави : наук.-техн. конф. : Тези доп. – Київ, 18 грудня 2014 року – С. 23-24.
 • Орехов А.Н. Безопасность вычислительных сетей в управлении воздушным движением / Орехов А.Н., Хорошко В.А., Хохлачева Ю.Е. // Захист інформації і безпека інформаційних систем : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2014.  – С. 120-121.
 • Охрименко А.А. Модифицированный алгоритм Баррета приведения целых чисел по модулю // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: ІV міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 травня 2014 р.: тези доп. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – С. 180-181.
 • Хохлачева Ю.Е Защита информации в информационных системах / Хохлачева Ю.Е.// Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії : матеріали VІ наук.-практ. конф. – Харків, 2014. – С. 261-262.
 • Хохлачева Ю.Е. Алгоритм нахождения оптимальной конфигурации сети / Хохлачева Ю.Е.// Современные информационные и электронные технологии : материалы ХV науч.-практ. конф. – Одесса, 2014. – С. 167-168.
 • Хохлачова Ю.Є. Нові підходи до інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж / Хохлачова Ю.Є. // Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано-та мікроелектроніки : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці, 2014. – С. 136-137.
 • Хохлачова Ю.Є. Пристрій пошуку закладних пристроїв / Хохлачова Ю.Є. // Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ-2014) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 2014. – С. 188-191.
 • Хохлачова Ю.Є. Вимоги до побудови та критерії захищеності / Хохлачова Ю.Є. // Інформаційна безпека в сучасному суспільстві : І міжнар. наук.-техн. конф. – Львів, 2014. – С. 54-56.
 • Burichenko, M.Dvornik, O.Ivanets, V.Kucherenko Application of artificial neural networks for prognosis in medicine The VI world congress “Aviation in the XXI-st century” Safety in aviation and space technologies September 23-25, 2014, Kyiv, Volume 1, p1.7.14 – 1.7.17
 • Kosheva E. Volodarsky O. Bulyhina Method of measurement the human operator professional fitness to the extreme activity Application of artificial neural networks for prognosis in medicine The VI world congress “Aviation in the XXI-st century” Safety in aviation and space technologies September 23-25, 2014, Kyiv, Volume 1, p1.7.18 – 1.7.22
 • D. Kuzovyk, Y.Y. Onykiienko HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEM OF EVALUATION CRITERIA OF THE ADDITIONAL INFORMATION CNS. Application of artificial neural networks for prognosis in medicine The VI world congress “Aviation in the XXI-st century” Safety in aviation and space technologies September 23-25, 2014, Kyiv, Volume 1, p1.7.23 – 1.7.26
 • D. Kuzovyk, A. D. Gordieiev HARDWARE-SOFTWARE SYSTEM FOR EVALUATION OPERATOR’S PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE. Application of artificial neural networks for prognosis in medicine The VI world congress “Aviation in the XXI-st century” Safety in aviation and space technologies September 23-25, 2014, Kyiv, Volume 1, p1.7.26 – 1.7.30
 • Васильев В.В. Некоторые открытые и нерешенные вопросы в моделировании фрактальных динамических систем и дробного исчисления / В.В. Васильев // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’14: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 01-03 жовтня 2014 р.: тези доповіді – К., 2014. – С. 10-14.
 • Шевченко В.О. Моделювання режимів роботи світлодіодних світильників / В.О. Шевченко, Н.Г. Пряхіна, Т.І. Яреміч // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’14: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 01-03 жовтня 2014 р.: тези доповіді – К., 2014. – С. 24-25.
 • Пряхіна Н.Г. Вимоги до експлуатації світлодіодних світильників для зовнішнього освітлення / Н.Г. Пряхіна, Т.І. Яреміч, А.П. Колотюк // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’14: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 01-03 жовтня 2014 р.: тези доповіді – К., 2014. – С. 26-27.
 • Квач Ю.М. Обгрунтування глибини контролю працездатності елементів ССА / Ю.М. Квач, К.В. Киркач, О.В. Молчанов // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’14: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 01-03 жовтня 2014 р.: тези доповіді – К., 2014. – С. 28-29.
 • Шкварницька Т.Ю. Інформаційний стан світлодіодної продукції / Т.Ю. Шкварницька, А.П. Колотюк // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’14: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 01-03 жовтня 2014 р.: тези доповіді – К., 2014. – С.30-31.
 • Зеленков О.А. К вопросу о контроле точности автоматического приземления самолета / О.А. Зеленков, А.П. Голик // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’14: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 01-03 жовтня 2014 р.: тези доповіді – К., 2014. – С. 38-39.
 • Дев’яткіна С.С. Моделювання ризику щодо безпеки польотів на етапі візуального пілотування / С.С. Дев’яткіна // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’14: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 01-03 жовтня 2014 р.: тези доповіді – К., 2014. – С.40-41.
 • Ванецян С.Г. Моделювання РЗОН FATO та TLOF світлосигнальних систем вертодромів цивільної авіації / С.Г. Ванецян, С.С. Дев’яткіна // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’14: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 01-03 жовтня 2014 р.: тези доповіді – К., 2014. – С.42-43.
 • Повстень В.О. Авіаційний асинхронний короткозамкнений двигун з подовженим ротором і подвійними кільцями / В.О. Повстень // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’14: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 01-03 жовтня 2014 р.: тези доповіді – К., 2014. – С. 60-61.
 • Квасніков В.П. Моделювання випадкових похибок відео зображень з вимірювальною інформацією в інформаційно-вимірювальних системах / В.П. Квасніков, Ю.О. Подчашинський // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’14: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 01-03 жовтня 2014 р.: тези доповіді – К., 2014. – С.62-63.
 • Васильєв В.В. Апроксимація рішень диференціальних рівнянь дробових та зміних порядків методом S-перетворення / В.В. Васильєв // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’14: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 01-03 жовтня 2014 р.: тези доповіді – К., 2014. – С. 76-79.
 • Квасников В.П. Идентификация параметров в сложных технических системах / В.П. Квасников, А.О. Шелуха // Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці МЕЕС’14: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 01-03 жовтня 2014 р.: тези доповіді – К., 2014. – С. 82-83.
 • Bezvesilna L.O. Vibrating-string accrlerometr for robotics complexes on air- and spacecraft / O.M. Bezvesilna, L.O. Chepiuk, A.D. Nalyvaiko // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Sixth World Congress, September 23-25, 2014 р.: paper theses – К., 2014. – С. 1.10.1 – 1.10.4.
 • Boychenko O.V. Information safety economic control system / O.V. Boychenko, A. D. Nalyvaiko // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Sixth World Congress, September 23-25, 2014 р.: paper theses – К., 2014. – С. 1.10.5 – 1.10.7.
 • Holub S.V. Information technology of adaptive formation overlapping levels of monitoring systems / S. V. Holub, V. Y. Nemchekno, A.V. Dzyubanenko // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Sixth World Congress, September 23-25, 2014 р.: paper theses – К., 2014. – С. 1.10.8 – 1.10.11.
 • Ivanov B.P. The task of tracking a mobile robotic systems on a route / B.P. Ivanov, D.P. Kucherov // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Sixth World Congress, September 23-25, 2014 р.: paper theses – К., 2014. – С. 1.10.12 – 1.10.15.
 • Kovalchuk V.V. Formation’s procedure of the nanoclusters: heterotransitions and heterosystems at the information technology / V.V. Kovalchuk, V.P. Kvasnikov, V.L. Kostenko, O.O. Panchenko // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Sixth World Congress, September 23-25, 2014 р.: paper theses – К., 2014. – С. 1.10.16 – 1.10.19.
 • Kucheruk V.Y. Research of the «determined chaos» phenomenon in the RL-diode electric circuit of sinusoidal current / V.Y. Kucheruk, S.Sh. Katsyv, V.S. Mankovska .M.V. Mykhalko // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Sixth World Congress, September 23-25, 2014 р.: paper theses – К., 2014. – С. 1.10.20 – 1.10.24.
 • Kvasnikov V.P. Gravimetr for robotics complexes on air- and spacecraft / V.P. Kvasnikov, O.M. Bezvesilna, A.H. Tkachuk // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Sixth World Congress, September 23-25, 2014 р.: paper theses – К., 2014. – С. 1.10.25 – 1.10.28.
 • Kvasnikov V.P. Semiconductor strain transducers for control systems deflected mode / V.P.Kvasnikov, T.I. Ganevа // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Sixth World Congress, September 23-25, 2014 р.: paper theses – К., 2014. – С. 1.10.29 – 1.10.32.
 • Marchenkova S.V. Implementation algorithm of diagnostic engine performance for mobile robot / S.V. Marchenkova, V.P. Kvasnikov // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Sixth World Congress, September 23-25, 2014 р.: paper theses – К., 2014. – С. 1.10.33 – 1.10.35.
 • Martyniuk V.S. Voltage control system of magnetoelectric generator / V.S. Martyniuk, V.O. Grishin // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Sixth World Congress, September 23-25, 2014 р.: paper theses – К., 2014. – С. 1.10.36 – 1.10.40.
 • Okhrimenko K.J. Approaches to the automation of the processes of acoustic drying and to the design of sound generators / K.J. Okhrimenko, V.A. Koretskyi О.І. Osmolovskyi // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Sixth World Congress, September 23-25, 2014 р.: paper theses – К., 2014. – С. 1.10.41 – 1.10.44.
 • Skachkov V.V. Influence of intrasystem perturbations on gradient adaptation process of information system to the external environment / V.V. Skachkov, H.D. Bratchenko, A.N. Efimchikov, V.M. Ilchenko // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Sixth World Congress, September 23-25, 2014 р.: paper theses – К., 2014. – С. 1.10.45 – 1.10.49.
 • Vasilevskyi O.M. Elements of the theory of construction of methods assessment of dynamic uncertainty in measurement of parameters motion robotic complexes / O. M. Vasilevskyi, О.І. Osmolovskyi // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Sixth World Congress, September 23-25, 2014 р.: paper theses – К., 2014. – С. 1.10.50 – 1.10.54.
 • Vishnyakov L.R. Investigation of knitted soldered copper wire meshes for lightning protection of carbon fiber composite skin of aircraft / L.R. Vishnyakov, V.J. Kokhaniy, V.P. Kvasnikov, I.I. Chernyiavskiy, О.V. Zubkov // «Aviation in the XXI-st Century» Safety in Aviation and Space Technologies: The Sixth World Congress, September 23-25, 2014 р.: paper theses – К., 2014. – С. 1.10.55 – 1.10.59.
 • Квач Ю.М. Математичне моделювання аналітичного виразу руху вимірювального пристрою по злітно-посадковій смузі за методом S-перетворень / Ю.М. Квач, К.В. Киркач, О.В. Молчанов // Енергетична безпека та енергоефективність на транспорті: ІІ Всеукраїнська. наук.-техн. конф. молодих вчених і студентів, 05 листопада 2014 р.: тези доповіді – К., 2014. – С. 2-3.
 • Filonenko S. Analysis of the amplitude parameters of acoustic emission by friction composites/ S. Filonenko, T.Nimchenko// Proceedings of the sixth world congress “Aviation in the XXI-st century” (September 23-25, Kyiv, Ukraine, 2014).-V1.-P-1.9.9-1.9.12.
 • Шевченко В.О. Оцінка параметрів неоднорідності паперового полотна / А.О. Шевченко, П.П. Когут, Ю.Т. Герасименко // Моделирование в электротехнике, электронике и светотехнике: 5-а Міжнар. наук.-техн. конф., 01-03 жовтня 2014 р.: тези доповіді – [Електронний ресурс]. — К., 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — С.45-46.
 • Квач Ю.М. Математичне моделювання аналітичного виразу руху вимірювального пристрою по злітно-посадковій смузі за методом S-перетворень / Ю.М. Квач, К.В. Киркач, О.В. Молчанов // Енергетична безпека та енергоефективність на транспорті: 2-а Всеукр. наук.-практич. конф. молодих вчених і студентів, 05 листопада 2014 р.: тези доповіді – К., 2014. – С. 14-15.
 • Дев’яткіна С.С. Problems of implementation of safety management system on civil aviation aerodromes / С.С. Дев’яткіна, В.М. Азарсков // Безпека в авіації та космічні технології: VI Всесвітній конгрес “Авіація у ХХІ столітті”, 23-25 вересня 2014 р.: тези доп. – К., 2014. – Т.ІІ. – С. 3.5.16 – 3.5.20.
 • Devyatkina S.S. Scientific principles of ground navigation visual aids design for civil aviation aerodromes / S.S. Devyatkina // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC) Proceedings, October 14-17, 2014: paper theses. – К., 2014. – p.p.79-81.
 • Ігнатенко П.Л. Аналіз методів вимірювань параметрів магнітних полів / П.Л. Ігнатенко, К.С. Слесаренко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 травня 2015 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2015.– С..
 • Филоненко С.Ф. Моделирование акустического излучения при термоактивационном разрушении поверхности композита / С.Ф. Филоненко, Т.В. Нимченко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 травня 2015 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2015.– С..
 • Квасніков В.П. Розробка методу контролю технічного стану деталі за вібраційними показниками / В.П. Квасніков, М.О. Катаєва // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: V міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 травня 2015 р.: матеріали доп. – Чернігів: ЧДТУ. — 2015.– С..
 • Бердник О.М. Математична модель ламінарного потоку в кільцевих каналах з розвинутою поверхнею // Матеріали ХII міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2015» – К.: НАУ, 2015. – Т.3. – С. 39.44 – 39.47.
 • Т.Ю. Бохонова, О.П. Томащук, О.Л. Лещинський, В.А. Гроза, Компетентнісний підхід при викладанні математичних дисциплін студентам компютерно-орієнтовних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 27-28 листопада 2014, с. 105-136.
 • Т. Бохонова, О. Лещинський В. Гроза, В. Тихонова, О. Томащук, Теоретичні аспекти побудови семантичних мереж у процесі реалізації фрейм-підходу викладання математичних дисциплін студентам комп’ютерно-орієнтовних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, Математика в сучасному технічному університеті. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 грудня 2014 р., с. 337-386.
 • Pristavka Ph., Nichikov E. Digital Video Stabilization For Unmanned Aerial Vehicle, Proceedings The Sixth World Congress “Aviation in the XXI–st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies” (September 23–25), Kyiv, 2014, – Vol.2. –p. 2.22 – 2.25 pp.
 • Kovtun O.I, Pereguda O.V. RESEARCH OF THE COMPLETE ENERGY OF MECHANICAL SYSTEM UNDER RANDOM PERTURBATION, Шостий Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології», Том 1, стр 1.14.28-1.14.31.
 • Нічіков Є.П. ВИКОРИСТАННЯ НЕБІНАРНИХ SUBDIVISION-ПРОЦЕДУР ПРИ ЗБІЛЬшенні кількості відліків ДВОВИМІРНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ// Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «ПОЛІТ-2015» – К.: НАУ, 2015.
 • Шаповал Г.А. Розклад часового ряду на інтерпретовані адитивні складові та їх прогнозування методом SSA // Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «ПОЛІТ-2015» – К.: НАУ, 2015.
 • Чирков А.В. ПОШУК ПІДОЗРІЛИХ ОБ’ЄКТІВ НА ВІДЕО З КАМЕРИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ БПЛА В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ОДНОВИМІРНИХ ГІСТОГРАМ ЛОКАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ// Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «ПОЛІТ-2015» – К.: НАУ, 2015.
 • Мєняйлов С.М. Знання фізики як чинник екологічної стабільності та сталого розвитку країни. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи» — Суми : Ярославна, 2014. – С. 53 – 56.
 • Сліпухіна І. А. Розвиток особистісно орієнтованих технологій у лабораторному практикумі технічного університету / І. А. Сліпухіна, Т. М. Точиліна // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі: матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. Херсон, 2014 р. : [уклад.: Шарко В. Д.] .– Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2014. – С. 178–179.
 • Грідякіна О.В. Нелінійнооптичний відгук смектичних стекол гомологічного ряду алканоатів кобальту та сумішей на їх основі. Матеріали LXXI наукоої конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. — К: НТУ, 2015. – С.468

Соколовська Г.В. Комп’ютерне моделювання випадкових процесів типу розладу в задачах електроенергетики / Г. В. Соколовська, Т.Л. Щербак // Тези конференції ХХХІ науково-технічної «Моделювання» (11-12 січня 2012р.).– К.: Ін-ту проблем моделюв. в енергет. ім. Г.Є. Пухова НАНУ, 2012. – С. 34.

Марченко Н.Б. Стастичний аналіз процеса вироблення електроенергії автономними газотурбінними електростанціями / М.Б. Марченко, А.В. Толбатов, // Тези конференції ХХХІ науково-технічної «Моделювання» (11-12 січня 2012р.).– К.: Ін-ту проблем моделюв. в енергет. ім. Г.Є. Пухова НАНУ, 2012. – С. 32.

Бойченко О.В. Технологія інтегрованого банку даних в розробці автоматизованих систем управління / О.В. Бойченко // Сучасні проблеми розбудови Збройних сил України: наук.-практ. конф., 27.04.2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 61- 62.

Борковський А.В. Программно-апараттные средства для ввода зрительных данных в память персонального компьютера / А.В. Борковский // Сучасні проблеми розбудови Збройних сил України: наук.-практ. конф., 27.04.2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 62 — 63.

Квасніков В.П. Мобільні роботи військового призначення / В.П. Квасніков, Є.О. Куліш // Сучасні проблеми розбудови Збройних сил України: наук.-практ. конф., 27.04.2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 75- 76.

Квасніков В.П. Основні об’єкти, що контролюються інтелектуальними вимірювальними роботами / В.П. Квасніков, Ю.П. Лещенко // Сучасні проблеми розбудови Збройних сил України: наук.-практ. конф., 27.04.2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 76-77.

Квасніков В.П. Проблеми розробки динамічної моделі комп’ютерної інформаційної системи / В.П. Квасніков, В.В. Любченко// Сучасні проблеми розбудови Збройних сил України: наук.-практ. конф., 27.04.2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 77- 78.

Міхнєва Г.П. Інформаційна модель навчання штучних нейронних мереж по обробці даних в координатно-вимірювальній машині / Г.П. Міхнєва // Сучасні проблеми розбудови Збройних сил України: наук.-практ. конф., 27.04.2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 84 — 85.

Немченко В.В. Адаптація багаторівневих систем керування мобільними роботами / В.В. Немченко // Сучасні проблеми розбудови Збройних сил України: наук.-практ. конф., 27.04.2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 86 — 87.

Покидько Л.М Математична модель керування робото технічною системою / Л.М. Покидько // Сучасні проблеми розбудови Збройних сил України: наук.-практ. конф., 27.04.2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 90 — 91.

Сташинський О.П. Модель роботи байпасного трубопроводу кранового вузла при заповненні газом ділянки газопроводу / О.П. Сташинський // Сучасні проблеми розбудови Збройних сил України: наук.-практ. конф., 27.04.2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 98 — 99.

Тимофієва М.А. Синтез інтелектуальної системи керування координатних приводів вимірювальних систем / М. А. Тимофієва // Сучасні проблеми розбудови Збройних сил України: наук.-практ. конф., 27.04.2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 99- 100.

Федоров Д.М. Інформаційна технологія контролю деталей плоскої форми на координатно-вимірювальній машині / Д.М. Федоров // Сучасні проблеми розбудови Збройних сил України: наук.-практ. конф., 27.04.2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 100- 101.

Хаен Т.М.  Метрологічна атестація засобів вимірювання з застосуванням дисперсійного аналізу / Т.М. Хаен, Ю.М. Кожедуб // Сучасні проблеми розбудови Збройних сил України: наук.-практ. конф., 27.04.2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 101 — 102.

Плосконос І.М. Експертна система обробки інформації процесу керування мобільним роботом військового призначення / І.М. Плосконос, Т.С. Прит // Сучасні проблеми розбудови Збройних сил України: наук.-практ. конф., 27.04.2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 89 — 90.

Михнев С.С. Обработка исходной картографической информации в интеллектуальной системе управления мобильным роботом / С.С. Михнев, С.В. Канаев // Сучасні проблеми розбудови Збройних сил України: наук.-практ. конф., 27.04.2012 р.: тези доповіді – К., 2012. – С. 287- 288.

Козьяков С.В. Розробка методу автоматизованого управління мотивацією ІТ – фахівців підприємств / С.В. Козьяков // Наукоємні технології: Матеріали науково – технічної конференції студентів та молодих учених. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ — друк», 2012. – 149 с.

Борозніченко В.О. Методи контролю цілісності даних на базі структурного кодування / В.О. Борозніченко, К.О. Курінь (наук. кер. — д.т.н., проф.. Юдін О.К.)// Збірник тез науково-технічної конференції студенів і аспірантів «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки» (PIRAT-2012) (09-10 лютого 2012 р., Київ).- Київ.:«НАУ-друк».-2012.-С.34.

Вадясов  К.А. Адаптація методу еліптичних кривих в криптографічному захисті інформації /К.А. Вадясов  (науковий керівник – проф. О.К.Юдін)// Матеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених „Наукоємні технології” (11-12 листопада 2011 р.). – К.:Видавництво НАУ «НАУ-друк», 2012.– С.5.

Дубчак  О.В. Аналіз стеганографічних методів приховування даних у зображеннях/  О.В.Дубчак, І.В.Урсуленко// Збірник тез науково-технічної конференції «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012) (24-25 квітня 2012 р., Київ).- Київ.:«НАУ-друк».-2012.-С.54.

Дубчак  О.В. Стандарт електронних транзакцій SET/  О.В.Дубчак, Р.В.Ращенко// Збірник тез науково-технічної конференції «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012) (24-25 квітня 2012 р., Київ).- Київ.:«НАУ-друк».-2012.-С.56.

Дубчак  О.В. Захист інформаційних ресурсів автоматизованих систем ІІІ класу програмними методами/  О.В.Дубчак, Б.А.Пазич// Збірник тез науково-технічної конференції «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012) (24-25 квітня 2012 р., Київ).- Київ.:«НАУ-друк».-2012.-С.58.

Дубчак  О.В. Біометричні системи контролю доступу до інформаційних ресурсів/  О.В.Дубчак, М.О.Луценко // Збірник тез науково-технічної конференції «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012) (24-25 квітня 2012 р., Київ).- Київ.:«НАУ-друк».-2012.-С.66.

Дубчак  О.В. Особливості ідентифікації за рисами обличчя у біометричних системах/  О.В.Дубчак, І.В.Шитлюк// Збірник тез науково-технічної конференції «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012) (24-25 квітня 2012 р., Київ).- Київ.:«НАУ-друк».-2012.-С.67.

Дубчак  О.В. Сувора автентифікація криптографічними методами/  О.В.Дубчак, Ю.О.Максімов// Збірник тез науково-технічної конференції «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012) (24-25 квітня 2012 р., Київ).- Київ.:«НАУ-друк».-2012.-С.68.

Єлізаров А.Б. Використання мікрокомп’ютерів для забезпечення інформаційної безпеки/  А.Б.Єлізаров, Д.Г.Хлєбніков// Збірник тез науково-технічної конференції «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012) (24-25 квітня 2012 р., Київ).- Київ.:«НАУ-друк».-2012.-С.64.

Корнієнко Б.Я. Гібридні криптографічні алгоритми/  Б.Я.Корнієнко, А.В.Пазюра// Збірник тез науково-технічної конференції «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012) (24-25 квітня 2012 р., Київ).- Київ.:«НАУ-друк».-2012.-С.46.

Курінь К.О. Використання префіксних кодів для шифрування даних /К.О.Курінь (науковий керівник – проф. О.К.Юдін)// Матеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених „Наукоємні технології” (11-12 листопада 2011 р.). – К.:Видавництво НАУ «НАУ-друк», 2012.– С.4.

Курінь К.О. Оцінка впливу аналітичних перетворень на статистичні характеристики зображень / К.О. Курінь (наук. кер. — д.т.н., проф.. Юдін О.К.)//  Збірник тез науково-технічної конференції «Безпека інформаційних технологій» (ITS-2012) (24-25 квітня 2012 р., Київ).- Київ.:«НАУ-друк».-2012.-С42.

Мелешко О.О. Методи знищення конфіденційної  інформації/  О.О.Мелешко, К.О.Романова // Збірник тез науково-технічної конференції «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012) (24-25 квітня 2012 р., Київ).- Київ.:«НАУ-друк».-2012.-С.59.

Мелешко О.О. Шифрування зображень подвійною перестановкою/  О.О.Мелешко, П.В.Момот// Збірник тез науково-технічної конференції «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012) (24-25 квітня 2012 р., Київ).- Київ.:«НАУ-друк».-2012.-С.57.

Корнієнко Б.Я.Комплексний захист інформаційних ресурсів/ Б.Я.Корнієнко, В.С. Величко // Збірник тез IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки» (PIRAT-2012) ( 9-10 лютого 2012 року, м. Київ).- К.: НАУ, 2012. – С. 38.

Павлов В.Г. Захист підсистеми BIOS від атак. / В.Г. Павлов, Р.С. Соловей // Збірник тез тези наук.-практ. конф. «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»  (24-25 квітня 2012 р., Київ). – Київ.:«НАУ-друк».-2012. – С. 58

Петренко А.Б. Аналіз методів компресії відеоданих /А.Б.Петренко, В.О.Борозніченко// Матеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених „Наукоємні технології” (11-12 листопада 2011 р.). – К.:Видавництво НАУ «НАУ-друк», 2012.– С.3.

Петренко А.Б. Моніторинг та формування списку виконуваних процесів в локальній компютерній мережі / А.В. Цьопич, А.Б. Петренко // Матеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених «Наукоємні технології» 14-18 листопада 2011 року – 2012. – С. 45.

Петренко А.Б. Викрадення банківської інформації за допомогою шкідливих програмних засобів / А.Б. Петренко, Д.О. Абрамов // Світ інформації та телекомунікацій – 2012 : наук.-техн. конф.: зб. тез. м. К.: ДУІКТ, 2012. – С. 99.

Петренко А.Б. Покращення зображень відбитків пальців в біометричних системах контролю доступу / А.Б. Петренко, Д.В. Бойко // Світ інформації та телекомунікацій – 2012 : наук.-техн. конф.: зб. тез. м. К.: ДУІКТ, 2012. – С. 118.

Петренко А.Б. Блокування роботи активних програм згідно розробленого списку / А.Б. Петренко, А.В. Цьопич // Світ інформації та телекомунікацій – 2012 : наук.-техн. конф.: зб. тез. м. К.: ДУІКТ, 2012. – С. 119.

Петренко А.Б. Исследование промехоустойчивости передачи данных в абонентских сетях WiMAX / А.Б. Петренко, А.В. Корниевский // тези наук.-практ. конф. «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»/- К.: НАУ, 2012. – С. 38.

А.Б. Петренко Формування списку процесів для моніторингу / А.Б. Петренко, А.В. Цьопич // IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки» PIRAT-2012, К.: НАУ, 2012. – С. 64.

Чунарьова А.В. Захист інформаційних ресурсів сучасних корпоративних мереж на базі інфраструктури відкритих ключів/ А.В.Чунарьова, А.А.Коба//Збірник тез науково-технічної конференції «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012) (24-25квітня 2012 р., Київ).- Київ.:«НАУ-друк».-2012.-С.45.

Чунарьова А.В. Методи управління доступом у сучасних бездротових системах і мережах/ А.В.Чунарьова, Р.В.Зюбіна//Збірник тез науково-технічної конференції «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012) (24-25квітня 2012 р., Київ).- Київ.:«НАУ-друк».-2012.-С.47..

Чунарьова А.В. Побудова сучасних захищених інформаційних систем на базі спеціалізованих серверних платформ / А.В.Чунарьова, А.В.Чунарьов//Збірник тез науково-технічної конференції «Безпека інформаційних технологій»(ITS-2012) (24-25квітня 2012 р., Київ).- Київ.:«НАУ-друк».-2012.-С.49.

Чунарьова А.В. Система забезпечення інформаційної безпеки сучасних корпоративних мереж  / Чунарьова А.В., Чунарьов //Захист інфор. в інформ.-комунік. системах: наук.-практ. конф., 24-27 квітня 2012. – К.:НАУ, 2012. – С.91-92.

Юдин А.К. Обоснование подхода обработки изображений в инфокоммуникационных системах/ А.К. Юдин, А.Ю. Школьник // 25-я международная науч.-практ.конф.Перспективные компьютерные, управляющие и телекоммуникационные системы для железнодо-рожного транспорта Украины”, Алушта, 2012 г. – С. 22.

Ануфрієнко К. П. Систематизація вхідних даних як параметрів фаззінгових засобів виявлення уразливостей [Текст] / К. П. Ануфрієнко // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2012) = Integrated Intellectual Robotechnical Complexes (IIRTC2012) : П’ята міжнародна науково-практична конференція : [Збірник тез]. — К. : НАУ, 2012. — С. 426–428.

Гнатюк В.О. Методи оцінювання рівня інформаційного ризику діяльності підприємства // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2012) = Integrated Intellectual Robotechnical Complexes (IIRTC2012) : П’ята міжнародна науково-практична конференція : [Збірник тез]. — К. : НАУ, 2012. — С.  302.

Гнатюк С.О., Жмурко Т.О. Генерування та оцінка випадкових послідовностей для підвищення ефективності кутритових квантових криптосистем // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2012) = Integrated Intellectual Robotechnical Complexes (IIRTC2012) : П’ята міжнародна науково-практична конференція : [Збірник тез]. — К. : НАУ, 2012. — С.  305.

Гнатюк С.О., Охріменко А.О. Генерування та оцінка випадкових послідовностей для підвищення ефективності кутритових квантових криптосистем // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2012) = Integrated Intellectual Robotechnical Complexes (IIRTC2012) : П’ята міжнародна науково-практична конференція : [Збірник тез]. — К. : НАУ, 2012. — С.  307.

Горніцька Д.А., Волянська В.В., Корченко А.О. Методи визначення коефіцієнтів важливості для експертиз інформаційної безпеки. // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2012) = Integrated Intellectual Robotechnical Complexes (IIRTC2012) : П’ята міжнародна науково-практична конференція : [Збірник тез]. — К. : НАУ, 2012. — С.  311.

Давиденко А.Н., Винничук С.Д., Гильгурт С.Я., Потенко А.С. Нижняя оценка максимального кодового расстояния для линейных блоковых кодов (n,k) над полем GF (2) // НАНУ, ИПМЭ им. Г.Е Пухова Моделирование Simulation 2012 (16-18 мая 2012, Киев), c. 150-153.

Дрейс Ю.О. Врахування інтересів держави в методиці оцінювання шкоди у сфері охорони державної таємниці. // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2012) = Integrated Intellectual Robotechnical Complexes (IIRTC2012) : П’ята міжнародна науково-практична конференція : [Збірник тез]. — К. : НАУ, 2012. — С.  316-318.

Казмирчук С.В., Охрименко А.А. Анализ и оценка рисков потер государственных информационных ресурсов. // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2012) = Integrated Intellectual Robotechnical Complexes (IIRTC2012) : П’ята міжнародна науково-практична конференція : [Збірник тез]. — К. : НАУ, 2012. — С.  325-326.

Кінзерявий В.М. Криптографічний алгоритм шифрування «LUNA» // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2012) = Integrated Intellectual Robotechnical Complexes (IIRTC2012) : П’ята міжнародна науково-практична конференція : [Збірник тез]. — К. : НАУ, 2012. — С. 330.

Кінзерявий О.М. Модифікація стеганографічного алгоритму LSB . // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2012) = Integrated Intellectual Robotechnical Complexes (IIRTC2012) : П’ята міжнародна науково-практична конференція : [Збірник тез]. — К. : НАУ, 2012. — С. 332-333.

Кочеткова О.В., Бондаренко Д.П. Математична модель для вибору телекомунікаційних засобів на основі існуючої телекомунікаційної інфраструктури // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2012) = Integrated Intellectual Robotechnical Complexes (IIRTC2012) : П’ята міжнародна науково-практична конференція : [Збірник тез]. — К. : НАУ, 2012. — С.  336-339.

Матвіїв Д.С. Систематизація NP-повних задач для застосування у галузі інформаційної безпеки . // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2012) = Integrated Intellectual Robotechnical Complexes (IIRTC2012) : П’ята міжнародна науково-практична конференція : [Збірник тез]. — К. : НАУ, 2012. — С. 345-347.

Ануфрієнко К. П. Система захисту даних у безпровідних LTE-мережах / О. А. Колотило, К. П. Ануфрієнко // Безпека інформаційних технологій = Information Technology Security (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 25.

А. І. Гізун, Ю. Б. Іванчук. Базова архітектура експертної системи прогнозування та попередження кризових ситуацій         // Безпека інформацій-них технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 3.

А. О. Охріменко. Система аналізу і оцінки ризиків інформаційної безпеки           // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 5.

Я. Б. Ханько. Особливості захисту банківських платіжних систем // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 7.

С. О. Гнатюк. Огляд сучасних комерційних квантових криптосистем // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 12-13.

С. О. Гнатюк, Т. О. Жмурко. Метод генерування та оцінки випадкових послідовностей для кутритових систем квантового прямого безпечного зв’язку // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 16.

Д. М. Грабінський, С. О. Гнатюк. Програмно-технічний комплекс сертифікації криптографічних ключів // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 17.

Т. О. Каліщук, В. М. Кінзерявий. Метод генерування криптографічних ключів // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 18.

Н. В. Лукашевич, В. М. Кінзерявий. Швидкодіюча криптосистема, стійка до лінійного та диференціального криптоаналізу// Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 19.

В. М. Кінзерявий, А. В. Марченко. Криптосистема захисту інформації на основі стійкого алгоритму шифрування // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 20.

П. В. Сироватка. Криптостеганосистема захисту цифрових даних // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 21-21.

О. М. Кінзерявий. Удосконалений стеганографічний алгоритм LSB // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 23.

К. В. Нікітіна, С. В. Казмірчук. Структуризація засобів оцінки ризиків інформаційної безпеки // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 24.

А. В. Шумик, В. М. Кінзерявий. Метод криптографічного перетворення інформації на базі алгоритму шифрування TWOFISH // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 26.

Д. С. Матвіїв, І. С. Іванченко. Узагальнення NP-повних задач для захисту програмного забезпечення // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 27-28.

О. М. Весельская. Напрями розробки технології одночасної реалізації процедур шифрування та стиснення даних // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 31.

Є. І. Чумак, І. Л. Лозова. Захист коду Java-програм за допомогою обфускації // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 33.

І. І. Сімора, С. В. Казмірчук. Захист інформації в ІР-телефонії // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 34.

І. Ю. Антонюк, І. Л. Лозова. Захищений електронний посібник з дисципліни «Криміналістичний аналіз комп’ютерних систем» // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 35.

Ю. О. Шкрета, С. В. Казмірчук. Засоби аутентифікації та управління правами доступу в сучасних СУБД     // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С.           36.

І. Л. Лозова, І. В. Недождій. Система захисту веб-сайту інтернет-магазину        // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 37.

О. С. Рожко, С. В. Казмірчук. Аналіз загроз та методів захисту веб-сайту // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 38.

В. В. Брезіцький, Ю. П. Бойко. Модуль авторизації веб-сайту        // Безпека інформа-ційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 39.

І. М. Гунько, Ю. Є. Хохлачова. Огляд сучасних систем підтримки прийняття управлінських рішень у сфері захисту інформації         // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 40.

І. С. Іванченко, М. С. Літош. Систематизація недетермінованих поліноміальних задач // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 41.

О. В. Петруньок. Програмна система моніторингу цілісності цифрових даних    // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 70.

А. К. Гребенькова, К. П. Ануфрієнко. Система управління інцидентами інформаційної безпеки NAU-CERT // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 71.

В. М. Ясеновська. Інформаційно-аналітична система для виявлення шкідливого програмного забезпечення // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 72.

А. В. Петрусенко. Інформаційно-аналітична система мінімізації ризиків інформаційної безпеки в сфері прямих продажів // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 73.

В. О. Марчук, А. І. Гізун. Система оцінки рівня забезпечення неперервності бізнесу // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 74.

М. О. Надольна, К. П. Ануфрієнко. Організація безперервності роботи квантової системи захисту інформації // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 75.

В. А. Кравець, А. І. Гізун. Система попередження кризових ситуацій на підприємстві // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 76.

О. С. Семанишин. Комплексна система захисту інформації автоматизованої системи класу три комерційного банку // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 77.

Г. С. Лавриненко. Комплексна система захисту інформації автоматизованих систем класу два комерційного підприємства // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 78.

О. А. Тарасенко. Система аналізу ризиків втрати інформаційних ресурсів у банківській установі на основі теорії нечіткості  // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 79.

Я. Я. Балог, Г. В. Попов. Захищений електронний підручник з дисципліни «Теорія ризику» // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 80.

Ю.О.Устимець. Захищений електронний підручник з дисципліни «Комплексні системи захисту інформації» // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 81.

Д. А. Коваленко. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інформаційна безпека держави» // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 82.

О. В. Гавриленко, О. О. Тимченко. Система оцінки захищеності мовної інформації в акустичному каналі її витоку // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 83.

О. В. Сечко. Захищена система хмарного збереження файлів        // Безпека інформа-ційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 85.

Д. Ю. Полюхович. Комплексна система захисту мультимедійних даних // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 86.

М. В. Сірик. Програмно-апаратне забезпечення ключа захисту конфіденційних даних  // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 87.

С. С. Сомов. Програмний сервер захисту від несанкціонованого доступу в системі OMS // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 88.

І. С. Іванченко, В. В. Брик. Система захисту програмного забезпечення від прихованого сканування // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 89.

В. М. Кінзерявий, Є. В. Яблонський. Програмний модуль захисту для систем електронного документообігу // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 90.

Д. В. Кравець. Система забезпечення захисту електронного документообігу підприємства // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 91.

С. С. Чумаченко, И. И. Симора. Система защиты корпоративной сети с распределенной обработкой критической информации в малобюджетных абонентских пунктах // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 92.

С. В. Вальчук, А. Ю. Скробач. Модуль захисту програмного забезпечення від копіювання // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 93.

Є. А. Панченко. Система оцінки засобів виявлення вторгнень в комп’ютерні мережі // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 94.

М. М. Чайкін. Система визначення повноважень для забезпечення захисту інформації в адміністративних структурах органу виконавчої влади // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 95.

В. О. Денисов. Система оцінки ризиків інформаційної безпеки для авіаційного підприємства // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 96.

Д. М. Кравченко. Система оцінювання вразливостей інформаційних ресурсів комерційного авіаційного підприємства // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 96.

Д. В. Миколаєнко. Штучна імунна система захисту комп’ютерних мереж // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 97.

В. В. Грінько. Система захисту від атак на основі Honeypot // Безпека інформаційних технологій (ITSEC2012) : II науково-технічна конференція : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 98.

Ануфрієнко К. П. Основні характеристики експертної системи прогнозування та попередження кризових ситуацій [Текст] / А. І. Гізун, К. П. Ануфрієнко // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 34.

О. М. Весельська. Використання фракталів у шифруванні даних// Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 6.

Ю. О. Дрейс, Ю. В. Івановська. Практична реалізація експертної моделі оцінювання важливості інформації з обмеженим доступом // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 20.

Н. І. Літош, М. С. Літош . Методи захисту криптосистеми протоколу Kerberos// Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 21.

А. О. Охріменко. Підвищення швидкодії арифметичних операцій в полі цілих чисел// Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 22.

Д. С. Матвіїв, І. С. Іванченко. Методи захисту проти дизасемблювання і налагодження // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 24-25.

Р. А. Умеров, А. И. Труфанов. Развитие систем и стандартов информационной безопасности // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 38-39.

А. Е. Османов, Р. А. Умєров. Проблеми підготовки ІТ-фахівців в Україні // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 47-47.

Т. М. Артеменко. Криптографічно-стеганографічний програмний модуль захисту конфіденційних даних // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 73.

О. М. Гречишкіна. Асиметрична криптографічна система захисту даних з обмеженим доступом // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 74.

Д. В. Луценко. Програмний модуль захисту інформації в комунікаційних системах загального призначення // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 75.

О. О. Наумець. Система захисту бази даних клієнтів приватного підприємства // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 76.

А. А. Легейда. Защищенная архитектура компьютерной сети коммерческого банка // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 77.

В. В. Якимчук. Швидкодіюча система доступу до конфіденційних даних // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 78.

С. М. Іванченко. Захищена система тестування користувачів // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 79.

А. М. Горчинська. Модуль захисту конфіденційних даних на основі ГОСТ 28147-89 // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 80.

О. В. Григоренко. Криптографічний модуль захисту конфіденційної інформації для телекомунікаційних каналів загального користування // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 81.

В. В. Черношвець. Програмний комплекс оцінювання рівня захищеності даних в комп’ютерних системах і мережах // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 82.

В. М. Черниш. Апаратний модуль розмежування доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 83.

Т. Р. Захарчук. Генератор псевдовипадкових послідовностей для захисту інформаційних ресурсів // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 84.

І. В. Діденко. Система оцінки захищеності ресурсів інформаційних систем приватного підприємства // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 85.

І. В. Діденко. Система захисту інформаційних ресурсів баз даних на основі асиметричної криптографії // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 86.

Г. В. Кондратюкова. Blowfish-модуль захисту даних з обмеженим доступом // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 87.

О. І. Копил. Програмний модуль забезпечення конфіденційності інформаційних ресурсів автоматизованих систем // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 88.

А. В. Стеблевський. Програма забезпечення захисту текстових даних // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 89.

А. В. Мартыненко. Програмний модуль захисту від несанкціонованого копіювання з використанням унікальних характеристик комп’ютера // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 90.

С. В. Молочко. Система защиты речевой информации от утечки техническими каналами // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 91.

О. О. Черненко. Комплексна система захисту комерційного підприємства від соціотехнічних атак // Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки = Protection of Information with Restricted Access and Automation of its Treatment (PIRAT2012) : IV науково-технічна конференція студентів та аспірантів : Збірник тез. — К. : НАУ, 2012. — С. 92.

Жмурко Т.О. Метод оцінки псевдовипадковості трійкових послідовностей для квантових криптосистем // Збірник тез доповідей підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році, галузь знань «Інформаційна безпека» / Укл. В.Б. Дудикевич, Ю.Р. Гарасим. – Львів, 2012. – с. 35.

Іванчук Ю.Б. Організація творчої діяльності як ключова компетентність при вивчені дисциплін науково-природничого циклу у ВТНЗ. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України:  Всеукраїнській науково-практичній конференція, 22-23 березня 2012р.: тези доп. / За заг. ред. Е.В.Лузік, О.М. Акмалдінової. – К.: НАУ, 2012. – 117с.

Дрейс Ю.О. Основа розробки моделі експертного оцінювання інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави / «Проблеми створення, розвитку, застосування інформаційних систем спеціального призначення». Частина 1: тези доповідей 19-ї наук.-практичної конференції, 19 квітня 2012. –Житомир: ЖВІ НАУ, 2012. – С.158-159.

Корченко О.Г., Дрейс Ю.О. Практичне застосування ISO/IEC 27001:2005 під час підготовки фахівців у галузі інформаційної безпеки Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету / «Управління інформаційною безпекою (ДСТУ ISO/IEC 27001:2010).Українські реалії» наук.-практ. конф. 15 лютого 2012р. – К.: ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2012. [Режим доступу]: http://www.tuv-sud.com.ua/uploads/images/1328857406408904990163/proghramma-27001-15-02-2HYPERLINK «http://www.tuv-sud.com.ua/uploads/images/1328857406408904990163/proghramma-27001-15-02-2011.pdf»011.pdf

Корченко О.Г., Дрейс Ю.О. Модель складної орієнтованої інформаційної мережі службової інформації у сфері оборони – Переліку службової інформації Збройних Сил України / «Захист інформації і безпека інформаційних систем»,  І Міжнародна науково-технічна конференція, 31 травня — 01 червня 2012 р. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2012. – С.61-62.

Корченко О.Г., Дрейс Ю.О. Розробка системи експертного оцінювання у сфері охорони державної таємниці / «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, 30 березня 2012. – К.: Вид-во НА СБ України, 2012. – С. 32-33.

Гавриленко А.В. Кулиш В.В. Методы определения звукоизоляции малогабаритных помещений // Материалы XV юбилейной международной научно-практической конференции «Безопасность информации в ИТС» (22-25 мая 2012 г.), тезисы докладов. – К.: ООО «ИП ЭДЕЛЬВЕЙС», НИЦ «ТЕЗИС» НТУУ «КПИ», 2012. – С. 95-96.

Гнатюк С.О., Корченко О.Г. Системи криптографічного захисту інформації на базі квантових технологій // Международный Форум по электронной цифровой подписи «PKI-Forum Украина 2012», Киев, 16-18 мая 2012 г., [Електр. ресурс]: http://www.pki-forum.com.ua/ru/2012/materials/presentations

Зубащенко Г.П., Макаренко М.Г. Формування змісту теми «Різьбові з’єднання» для студентів ФЛА // Матеріали МНТК «Іннофаційні аспекти геометрографічної освіти», Севастополь, 2012. – С.6.

Gnatyuk S.O. Commercial quantum information security systems / Gnatyuk S.O., Korchenko O.G. // «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» — «Safety in Aviation and Space Technologies»: V World Congress: Proceedings (September 25–27, 2012) — К. : NAU, 2012. — P. 1.7.41-1.7.44.

Gnatyuk S.O. Assessment of randomness for ternary sequences in quantum cryptography / S.O. Gnatyuk, T.O. Zhmurko // «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» — «Safety in Aviation and Space Technologies»: V World Congress: Proceedings (September 25–27, 2012) — К. : NAU, 2012. — P. 1.7.50-1.7.53.

Grabinskyi D.M. Software complex certification of cryptographic keys / Grabinskyi D.M. // «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» — «Safety in Aviation and Space Technologies»: V World Congress: Proceedings (September 25–27, 2012) — К. : NAU, 2012. — P. 1.7.53-1.7.56.

Khanko Yaroslav. Methods and means of bankig payment systems protection / Khanko Yaroslav // «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» — «Safety in Aviation and Space Technologies»: V World Congress: Proceedings (September 25–27, 2012) — К. : NAU, 2012. — P. 1.7.63-1.8.1.

Lutskiy M. Technology of compression of images is on base of method of coding of binary sequenced due to the amount of bit changes / Lutskiy M., Kurin K. // «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» — «Safety in Aviation and Space Technologies»: V World Congress: Proceedings (September 25–27, 2012) — К. : NAU, 2012. — P. 1.7.1-1.7.5.

Yudin O.K. Cryptographic of wired equivalent privacy protocol and how it can improve / Yudin O.K., Veselskaya O. // «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» — «Safety in Aviation and Space Technologies»: V World Congress: Proceedings (September 25–27, 2012) — К. : NAU, 2012. — P. 1.7.22-1.7.25.

Tikhomirov A. Disaster management in conditions of governance failure: zeroing in on network models / Tikhomirov A., Trufanov A., Caruso A., Rossodivita A., Umerov R., Umerova Z. // «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» — «Safety in Aviation and Space Technologies»: V World Congress: Proceedings (September 25–27, 2012) — К. : NAU, 2012. — P. 1.7.25-1.7.32.

Rossodivita A. Some new in it-leverages (doctrines, models, tools) to provide / Rossodivita A., Trufanov A., Umerov R. // «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» — «Safety in Aviation and Space Technologies»: V World Congress: Proceedings (September 25–27, 2012) — К. : NAU, 2012. — P. 1.7.32-1.7.35.

Kovtun A.V. Parallelization of software implementation of integer multiplication / Kovtun A.V., Okhrimenko A.O. // «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» — «Safety in Aviation and Space Technologies»: V World Congress: Proceedings (September 25–27, 2012) — К. : NAU, 2012. — P. 1.7.44-1.7.50.

Бриль В.М. Класифікатор загроз інформації в автоматизованій системі (АС класу 2) об’єкта інформаційної діяльності // Тези доповідей XVII МНПК «Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти». — К. : ЄУ, 2012. — С. 145-149.

Бохонова Т.Ю., Гроза В.А., Томащук О.П. Розв’язування деяких видів систем алгебраїчних рівнянь як засіб пропедевтики поняття рекурсії / матеріали ХVII  міжвузівської науково-практичної конференції «Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах» Львів 2012. С. 23-27.

Ассаул А.В Сплайн-доповнення інформації у цифровому відео / Сучасні проблеми авіакосмічних технологій та систем: тези доповідей науково-практичного семінару; м. Житомир, 28 травня — 1 червня 2012 р., Національний авіаційний університет / редкол.: В.П. Харченко та ін. — К.: НАУ, 2012. — С. 24.

Нічіков Є.П. Інформаційна технологія моделювання рельєфу місцевості із прив’язкою даних аерокосмічної фотозйомки / Сучасні проблеми авіакосмічних технологій та систем: тези доповідей науково-практичного семінару; м. Житомир, 28 травня — 1 червня 2012 р., Національний авіаційний університет / редкол.: В.П. Харченко та ін. — К.: НАУ, 2012. — С. 26.

Бердник О.М., Про особливості гідравлічного опору в трубах із проникним шаром перешкод в околі осі.// матеріали 4 Міжнар. Наук. Конференції “Прикладні проблеми гідромеханіки та тепломасопереносу”,(Дніпропетровськ , 1-3 лист. 2012) – Д: Дніпропетр. Нац.. ун-т, 2012. – С. 99-102

Курочкін В.М. Контініум неперіодичних траєкторій / Сучасні проблеми авіакосмічних технологій та систем: тези доповідей науково-практичного семінару; м. Житомир, 28 травня — 1 червня 2012 р., Національний авіаційний університет / редкол.: В.П. Харченко та ін. — К.: НАУ, 2012. — С. 25

Raybyy M. O. Experimental  analysys of digital imeges compression increasing.  / Сучасні проблеми авіакосмічних технологій та систем: тези доповідей науково-практичного семінару; м. Житомир, 28 травня — 1 червня 2012 р., Національний авіаційний університет / редкол.: В.П. Харченко та ін. — К.: НАУ, 2012. — С. 27

Логинов А.А., Сальников Н.Н., Черемных О.К., Криводубский В.Н. Исследование глобальных полоидальных течений под конвективной зоной Солнца // 12-я Украинская конференция по космическим исследованиям, 3-7 сентября 2012 г., НЦУИКС, Евпатория, Крым, Украина С. 50.

Темнікова О.Л. Формування системи параметрів для проведення автентифікації людини за голосом / Темнікова О.Л., Темніков В.О., Конфорович І.В // 4-а наукова конференція «Прикладна математика та комп’ютинг (ПМК-2012)». Збірник тез доповідей.– К.: Просвіта, 2012.– С.88-92

Борницька Г.П. Підвищення скритності передачі інформації за рахунок використання фрактальних сигналів / Борницька Г.П., Бродовський А.П. // Збірник ТЕЗ IV науково-технічної конференції студентів та аспірантів “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”, 9-10 лютого 2012 р. – Київ, 2012. – С.7.

Таратайко Д.В. Цифрові водяні знаки для електронного цифрового підпису / Таратайко Д.В. // Збірник ТЕЗ IV науково-технічної конференції студентів та аспірантів “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”, 9-10 лютого 2012 р. – Київ, 2012. – С.8.

Дубовий О.Є. Диференціальний підсилювач як метод виявлення акустоелектричного каналу витоку інформації / Дубовий О.Є. // Збірник ТЕЗ IV науково-технічної конференції студентів та аспірантів “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”, 9-10 лютого 2012 р. – Київ, 2012. – С.14-15.

Бродовський А.П. Забезпечення високої надійності систем пожежної сигналізації / Бродовський А.П., Фесюнов В.В. // Збірник ТЕЗ IV науково-технічної конференції студентів та аспірантів “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”, 9-10 лютого 2012 р. – Київ, 2012. – С. 42-43.

Вовчок М.С. Модель захисту інформації в комплексі телефонного зв’язку захищеного виконання / Вовчок М.С., Дубовий О.Є // Збірник ТЕЗ IV науково-технічної конференції студентів та аспірантів “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”, 9-10 лютого 2012 р. – Київ, 2012. – С. 44-45.

Нікітін В.С. Комп’ютеризована система контролю доступу з використанням аутентифікації по голосу /Нікітін В.С., Дубовий Є.О. // Збірник ТЕЗ IV науково-технічної конференції студентів та аспірантів “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”, 9-10 лютого 2012 р. – Київ, 2012. – С. 52-53.

Васянович В.В Цифровая обработка биометрических изображений / Васянович В.В. // Збірник ТЕЗ IV науково-технічної конференції студентів та аспірантів “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”, 9-10 лютого 2012 р. – Київ, 2012. – С. 55.

Лохтин А.А. Анализ биометрических сканеров BioLink и их программного обеспечения / Лохтин А.А. // Збірник ТЕЗ IV науково-технічної конференції студентів та аспірантів “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”, 9-10 лютого 2012 р. – Київ, 2012. – С. 56.

Цибін О.С. Застосування нейронних мереж у біометрічних системах контролю доступу / Цибін О.С., Дундич Д.С. // Збірник ТЕЗ IV науково-технічної конференції студентів та аспірантів “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”, 9-10 лютого 2012 р. – Київ, 2012. – С. 57.

Дубовий Є.О. Пристрій для дослідження технічних засобів на можливість витоку акустичної інформації / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 3-тя науково-практична конференція студентів і молодих учених “Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання 2012”.