Наукові розробки

 1. Акусто-емісійні системи.
 2. Мобільні системи діагностики динамічних характеристик конструкцій.
 3. Акустичні системи та автоматизовані триботехнічні стенди.
 4. Система ультразвукового контролю кришки лабіринту авіаційної турбіни.
 5. Система діагностики композиційних матеріалів на основі нейронних мереж.
 6. Система контролю композиційних матеріалів.
 7. Система інформаційної підтримки та управління процесами життєвого циклу виробів.
 8. Інформаційна технологія технічної підготовки розширеного виробництва.
 9. Технологія побудови інтегрованого інформаційного середовища автоматизованих систем виробничого призначення.
 10. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень по виробничим замовленням промислових підприємств.
 11. Програмно-апаратний комплекс захисту комп’ютеризованої системи від несанкціонованого доступу за біометричними ознаками людини.
 12. Моделювання випадкових величин із заданим законом розподілу при проектуванні електронних систем.
 13. Інтелектуальні робототехнічні системи.
 14. Комп’ютеризовані  технологічні системи авіаційної промисловості.
 15. Автоматизовані системи обробки даних (АСОД).