Головна » Наука » Напрямки досліджень

Напрямки досліджень

Основні напрямки наукових досліджень інституту

PICT0006Діагностика та оцінка стану об’єктів:

— акусто-емісійна діагностика та моніторинг транспортних систем;

— дослідження та діагностика динамічних характеристик конструкцій;

— дослідження, діагностика та моніторинг триботехнічних систем.

Науковий керівник напрямку —
д.т.н., проф. Філоненко Сергій Федорович.

5Неруйнівний контроль виробів авіаційної техніки:

— розробка технології та систем неруйнівного контролю виробів із композиційних матеріалів;

— розробка технологій безеталонної дефектоскопії виробів авіаційної техніки.

Науковий керівник напрямку —

к.т.н., проф. Єременко В.С. 

17Розробка технологій інформаційної підтримки процесів життєвого циклу промислових виробів (СALS- та PLM- технологій):

— автоматизовані системи технічної підготовки розширених виробництв;

— методи та технології управління даними про виріб в інтегрованому інформаційному середовищі автоматизованих систем;

— PLM-технології інформаційної підтримки етапів життєвого циклу виробів авіаційних підприємств.

Науковий керівник напрямку —
д.т.н., проф. Павленко Петро Миколайович.

PC020178Розробка інтелектуальних робототехнічних вимірювальних комплексів та систем:
— інформаційні системи високоточних вимірювань геометричних розмірів об’єктів;

— системи контролю та управління рухом координатно-вимірювальних машин.

Науковий керівник напрямку —
д.т.н., проф. Квасніков Володимир Павлович.

Ris4_ZZI_1Дослідження засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу на основі біометричних ознак людини та розробка систем захисту за біометричними ознаками

Наукові керівники напрямку:
к.т.н., доц. Швець Валеріан Анатолійович,
к.т.н., доц. Темніков Володимир Олександрович.

Ris2

Підвищення завадостійкості супутникових навігаційних систем із застосуванням адаптивних антенних систем

Науковий керівник напрямку —
к.т.н., доц. Швець Валеріан Анатолійович.

Науковий консультант —
д.т.н., проф. Харченко Володимир Петрович.

 

Ris3

Розробка методів і пристроїв дистанційного вимірювання коливань та переміщень поверхонь оптичними методами

Наукові керівники напрямку:

к.т.н., доц. Швець Валеріан Анатолійович,

к.т.н., доц. Темніков Володимир Олександрович.

 

400_F_95537111Захист даних від витоку мережевими каналами

 

Науковий керівник напрямку —

д.т.н., проф. Філоненко Сергій Федорович.

 

 

1Автоматизовані системи обробки даних

— оцінка терміну активного існування високо надійних технічних систем, зокрема космічної та авіаційної техніки;
— оцінка та прогнозування екологічного стану довкілля та техногенно навантажених регіонів;
— обробка результатів геологічної розвідки родовищ корисних копалин;
— гідрохімічний моніторинг у зонах антропогенної діяльності;
— медична діагностика;
— цифрова обробка зображень та відео в режимі реального часу;
— оперативна обробка інформації цільового призначення з борту безпілотного повітряного судна.

Науковий керівник напрямку —
д.т.н., проф. Приставка Пилип Олександрович.

2Математичне моделювання фізико-хімічних та біологічних систем і процесів

— математичне моделювання процесу окислення води на основі гомогенного каталізатора рутеніум (спільно з науковцями Department of Chemistry, Emory University, Atlanta, USA);
— математичне моделювання процесу індуктивного викиду із саркоплазматичного ретикулуму в гладеньком’язовій клітині (спільно з науковцями Інституту біохімії НАН України);
— математичне моделювання замкнених систем промислового водопостачання (спільно з  науковцями Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України).

Науковий керівник напрямку —
д.ф.-м.н., проф. Жук Петро Федорович.

 

 1 Розробка, проектування, дослідження відновлюваних джерел енергії
–    Вітроенергетичні установки ;
–    Сонячні енергетичні установки;
–    Теплові насоси;
–   Автоматизоване проектування відновлювальних джерел енергії.Науковий керівник напрямку –
д.т.н., проф. В.М. Синєглазов
 Авіаційно-космічні тренажери
–    Системи  візуалізації ;
–    Автоматизовані системи навчання;
–    Моделі формалізації задач навчання.Науковий керівник напрямку –
д.т.н., проф. В.М. Синєглазов
 2
 3 Випробувальні cтенди  авіаційного  обладнання
–    Робастні системи автоматичного керування;
–    Ідентифікація динамічних об’єктів  з урахуванням нелінйностей;
–    Автоматизовані системи керування випробуваннями;
–    Автоматизоване проектування випробувальних динамічних стендів.Науковий керівник напрямку –
д.т.н., проф. В.М. Синєглазов
Пілотажно-навігаційні комплекси літальних апаратів
– Автоматизоване  проектування  пілотажно-навігаційніх комплексів  літальних апаратів;
– Методи та алгоритми  системи обробки інформації в пілотажно-авіаційних комплексах літальних апаратів;
– Навігаційні комплекси безпілотних літальних апаратів.Науковий керівник напрямку –
к.т.н., проф. М.К. Філяшкін
 4
 1 Метрологічне забезпечення і сертифікація біомедичних комплексів;
Розробка біокібернетичних основ проектування органів і систем людини;
Методологія створення біомедикоінженерної системи оцінки психофізіологічного стану операторів експериментальних видів діяльності;
Синтез технологічних процесів виробництва та експлуатації біомедичних комплексів;
Створення єдиної системи обслуговування і ремонту медичного обладнання;
Синтез комп’ютеризованих інформаційно-технологічних систем;
Медичний менеджмент.Науковий керівник напрямку –
д.т.н., проф. В.Д. Кузовик
Математичне та комп’ютерне моделювання динамічних систем (включаючи проблеми дрібної динаміки)
— операційні методи досліджень нестаціонарних процесів апроксимаційного типу
— апроксимаційні методи моделювання для лінійних та нелінійних динамічних системНауковий керівник напрямку —
д.т.н., проф., чл.-кор. НАНУ Васильєв В.В.
1
 2 Світлосигнальні системи аеродромів
— проектування, модернізація, визначення, нормування і забезпечення надійності;
— контроль і прогнозування технічного стану елементів світлосигнальних систем аеродромів;
— технічна експертиза світлосигнального оснащення;
— сертифікація світлосигнального оснащення і світлосигнальних систем аеродромівНауковий керівник напрямку —
к.т.н., проф. Ванецян С.Г.
Моделювання світлових приладів на основі світлодіодів
— методи оптимального конструювання світлотехнічних приборів і систем
— методика визначення та оцінки сили світла аеродромних вогнівНауковий керівник напрямку —
к.т.н., доц. Квач Ю.М.
 3
 Stromnetze sollen schneller ausgebaut werden Удосконалення авіаційних електричних машин і електроприводів і оптимізація їх експлуатаційних характеристик
— розробка генераторної установки для повністю електрифікованого літакаНауковий керівник напрямку —
к.т.н., доц. Мартинюк В.С.
Експертиза у галузі інформаційної безпеки; кібербезпека цивільної авіації; інтелектуалізовані системи інформаційної безпекиНауковий керівник напрямку — д.т.н., проф., зав. кафедри Корченко Олександр Григорович.

Комплексні системи захисту інформації  

Науковий керівник напрямку — д.т.н., проф. Хорошко Володимир Олексійович.

Системи менеджменту інформаційної безпеки

Науковий керівник напрямку — к.т.н., проф. Бриль Василь Михайлович.

1
 2 Інформаційна та авіаційна безпекаНауковий керівник напрямку — к.т.н., доц., проф. кафедри Іванченко Євгенія Вікторівна.

Методи та системи квантової криптографії; кібербезпека цивільної авіації; захист критичної інформаційної інфраструктури

Науковий керівник напрямку — к.т.н., доц. Гнатюк Сергій Олександрович

Новітні технології криптографічного захисту інформації

Науковий керівник напрямку — к.т.н., доц. Ковтун Владислав Юрійович

Нормативно-правове та технічне забезпечення інформаційної безпеки Науковий керівник напрямку — к.т.н., доц. Гавриленко Олексій Вадимович

Ризики інформаційної безпеки; експертиза комплексних систем захисту інформації

Науковий керівник напрямку — к.т.н., доц. Казмірчук Світлана Володимирівна

Методи та моделі систем виявлення кібератак

Науковий керівник напрямку — к.т.н., доц. Корченко Анна Олександрівна.

 3