Головна » Абітурієнту » Чому саме ІІДС ?

Чому саме ІІДС ?

Чому вчитись потрібно саме в НН ІІДС ?

Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем готує сучасних висококваліфікованих фахівців у галузях знань: «Інформаційні технології», «Автоматизація та приладобудування», «Біоінженерія», «Електроніка та телекомунікації», «Електрична інженерія» та «Прикладна математика». Практично зі всіх спеціальностей ми готуємо бакалаврів і магістрів.

Це такі спеціальності та спеціалізації. Почнемо з найбільш елітної 113 – «Прикладна математика», якій навчають на випусковій кафедрі прикладної математики.

Студенти вивчають мови програмування, інформаційні системи аналітичної обробки даних та ін.

Практично всі по закінченню навчання мають престижну високооплачувану роботу та працюють аналітиками в банках, державних установах тощо.

Кафедра безпеки інформаційних технологій випускає фахівців зі спеціальності 125 «Кібербезпека», яка має дві спеціалізації:

  1. «Управління інформаційною безпекою».
  2. «Системи та технології кібербезпеки».

Випускники першої спеціалізації стають керівниками служб безпеки у державних структурах та підприємствах різної форми власності. Вони розробляють комплексні системи захисту, проводять аудит інформаційної безпеки підприємств. Багато наших випускників працює в Службі безпеки України.

Друга спеціалізація «Системи та технології кібербезпеки» надзвичайно актуальна та своєчасна при організації протидії комп’ютерної злочинності.

На цій же кафедрі готують магістрів зі спеціальності 124 «Системний аналіз», спеціалізація «Консолідована інформація».

Випускаємо фахівців для органів державної влади, банків та інших установ, які працюють із секретною інформацією по її захисту, зберіганню, обробленню та передачі.

На кафедрі засобів захисту інформації теж навчають спеціальності 125 «Кібербезпека». Дуже цікавою є спеціалізація «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки».

Студенти вивчають сучасні технічні та програмні засоби, а також інформаційні системи захисту  інформації підприємств, організацій та установ, вчаться проектувати ці засоби, використовувати їх, проводити  аудит інформаційної безпеки та атестацію об’єктів різних підприємств.

Випускники володіють сучасними системами автоматизації оброблення інформації, PDM-системами та системами електронного документообігу. Ці випускники затребувані вже зі старших курсів і працюють як у сфері технічної експертизи, так і в державних установах, організаціях та підприємствах.

Кафедра інформаційно-вимірювальних систем готує фахівців зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та має спеціалізацію «Інформаційні вимірювальні системи».

Кафедра надає одну з базових інженерних спеціальностей. Вимірювання, діагностика та контроль використовується практично в усіх сферах людської діяльності. Відповідно наші фахівці, які отримали цю спеціальність, затребувані в усіх галузях промисловості як України, так і за кордоном.

Студенти вивчають сучасні комп’ютерні методи обробки, програмування в середовищі MatLab, LabWiew, інформаційні системи технічної діагностики. Випускники працюють у центрах судово-медичної експертизи, керівниками та фахівцями в спеціалізованих центрах з якості технічних систем.

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем і технологій готує фахівців зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електро­техніка та електромеханіка» з двох цікавих спеціалізацій:

  1. «Електротехнічні системи електро­споживання».
  2. «Світлотехніка і джерела світла».

Випускники першої спеціалізації стають сучасними інженерами з енергозберігаючих технологій, фахівцями з проектування та експлуатації комп’ютерних систем управління енергетичними об’єктами та системами.

Стосовно другої спеціалізації. Кожне місто, селище, підприємство, театри, музеї, аеропорти потребують певним чином спроектованого та реалізованого освітлення. Тому студенти вивчають комп’ютерну графіку, оброблення зображень, лазерну та оптоелектронну техніку та голографію, оптоволоконні системи тощо. Практично кожен випускник затребуваний в якості інженера з експлуатації та розроблення світлотехнічних систем та відповідного обладнання.

Випускова кафедра авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів готує фахівців із сучасної спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та її спеціалізація «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва».

Студенти вивчають сучасні системи автоматизованого управління та контролю за виробничими процесами на транспорті, торгівлі, банківських установах і, головне, – в аеропортах та літаках. Тут студентів навчають не тільки українською мовою, а й в англомовних групах з отриманням відповідних сертифікатів і дипломів.

Випускники працюють як на АНТК ім. О.К. Антонова, так і в інших галузях промисловості, займаючись проектуванням та обслуговуванням автоматизованих систем управління.

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» має цікаву спеціалізацію – «Біотехнічні та медичні апарати і системи».

Готують таких фахівців на кафедрі біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Студенти вивчають сучасне медичне та медико-діагностичне обладнання, процеси його експлуатації, обслуговування та ремонту. Нарешті «родзинкою» нашого інституту є спеціальність 163 та спеціалізація цієї ж кафедри «Біомедична інженерія».

За  даними ЮНЕСКО ця спеціальність увійшла до десятки найпрестижніших спеціальностей майбутнього.

Студенти вивчають сучасні методи та засоби оцінювання та діагностування психофізичного стану здоров’я людини. Практичною базою для навчання є Науково-дослідний інститут імені академіка М.Д. Стражеска.

Випускники цих двох спеціальностей працюють інженерами з експлуатації, обслуговування та ремонту сучасних біомедичних комплексів та інформаційних систем медичного призначення.

У розпорядженні студентів знаходяться сучасні комп’ютерні класи, оснащені ліцензійними програмними та технічними комплексами та системами. Ми маємо декілька сертифікованих лабораторій для навчання студентів.

Також маємо доступ до інформаційних ресурсів електронних бібліотек, свою сучасну університетську бібліотеку.

Активні та успішні студенти, як правило, займаються науковою роботою з доцентами та професорами інституту. Щорічно проходять студентські предметні олімпіади, конкурси студентських наукових робіт. На кафедрах працюють наукові секції, гуртки та студентські наукові товариства.

Вас будуть навчати більше 100 доцентів та професорів інституту. Серед них є заслужені діячі науки і техніки України, лауреати Державних премій України та номінанти інших нагород за їх конкретну і плідну працю.

Щиро запрошуємо вас на навчання до нашого інституту, який знаходиться в корпусі 11 НАУ.

Інформацію можна отримати в 11-204, за тел. 406-72-13 або на сайті НАУ «Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем».