Головна » Навчальний процес » Напрями підготовки

Напрями підготовки

                                             Перелік освітніх ступенів навчання студентів                                                          Навчально-науковому інституті інформаційно-діагностичних систем

БАКАЛАВР (за переліком спеціальностей 2015 року)

Галузь знань

Бакалавр

Спеціальність

Спеціалізація

Ліцензований обсяг

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

6

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика

Прикладна математика

30

Прикладне програмне забезпечення

45

12

Інформаційні технології

125

Кібербезпека

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

35

Аудит кібербезпеки

35

Кібернетичні системи відеоспостереження та контролю доступом

30

Управління інформаційною безпекою

60

Системи та технології в кібербезпеці

60

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

50

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Світлотехніка і джерела світла

45

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

75

Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем

75

15

Автоматизація та приладо-будування

152

Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка

Інформаційні вимірювальні системи

100

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

75

17

Електроніка та теле-комунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

Біотехнічні та медичні апарати і системи

60

БАКАЛАВР (за переліком спеціальностей 2006 року, 3-й та 4-й курси)

Галузь знань

Бакалавр

Напрям підготовки

Ліцензований обсяг

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

11

Математика та статистика

6.040301

Прикладна математика

50

12

Інформаційні технології

6.170102

Системи технічного захисту інформації

100

12

Інформаційні технології

6.170103

Управління інформаційною безпекою

100

14

Електрична інженерія

6.050701

Електротехніка та електромеханіка

185

15

Автоматизація та приладобудування

6.050202

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

150

15

Автоматизація та приладобудування

6.051001

Метрологія та інформаційно- вимірювальні технології

100

16

Хімічна та біоінженерія

6.051402

Біомедична інженерія

75

17

Електроніка та телекомунікації

6.050902

Радіоелектронні апарати

60

(150)

Магістр

Галузь знань

Магістр

Спеціальність

Спеціалізація

Ліцензований обсяг

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

6

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика

Прикладна математика

20

12

Інформаційні технології

125

Кібербезпека

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

40

12

Інформаційні технології

125

Кібербезпека

Адміністративний менеджмент у сфері захисту

інформації

40

Специфічні категорії

124

Системний аналіз

Консолідована інформація

25

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

15

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Світлотехніка і джерела світла

15

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

30

15

Автоматизація та приладо

будування

152

Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка

Інформаційні вимірювальні системи

30

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

75

17

Електроніка та теле

комунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

Біотехнічні та медичні апарати і системи

30

Доктор філософії

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

Керівник проектної групи

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

6

12

Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

30

Павленко П.М.
125 Кібербезпека

26

Корченко О.Г.

15

Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

44

Синєглазов В.М.
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

27

Квасніков В.П.