АВІА-2017. Секція «Автоматизовані системи управління технологічними процесами та рухомими об’єктами»

В роботі секції взяли участь представники Національного авіаційного університету, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», Вінницького національного технічного університету, Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, Ташкентського державного технічного університету.

На секції було заслухано 20 доповідей науковців та фахівців, що викликали жваве обговорення в області автоматизації управління технологічних процесів. Рішенням секції було визнання необхідності цільової підтримки проведення відповідних конференцій, семінарів, круглих столів з управління технологічних процесів та подальшого проведення конференції «АВІА».